Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

12 Kasım '20

 
Kategori
Sigorta
 

Bina Tamamlama Sigortası

Türkiye’de yatırım yapılan en önemli varlık kalemlerinden birisinin konut/ gayrimenkul olduğu gerçeğini Türkiye ekonomisinin sayısal verileri bizlere kanıtlamaktadır.2020 yılının ilk çeyreğinde ise Ekonomide uygulanan doğru ve yerinde  yöntemlerle  624 bin adet konut satışına ulaşılarak 2019 yılına göre yüzde 23,5’lik bir artış sağlandı. Bu artışın en önemli nedeni şüphesiz Pandeminin etkisiyle ekonomiyi canlandırma amacıyla başta kamu bankalarının kredi faiz oranlarını keskin bir şekilde düşürmeleri ve sektördeki ertelenen talep etkisiyle hem  talep artışını ,hem de ekonomide gözle görülür bir olumlu tablo karşımıza çıkmıştır. Buna ek olarak, 2020 yılının ilk çeyreğinde ipotekli G.Menkul satışlarında %206 artışı görmekteyiz.İpotekli satışlardaki bu sert artış,sektörün makro ekonomik parametrelerle( faiz ,enflasyon oranları, kur dalgalanmaları , cari açık vs )etkileşiminin çok yüksek olduğunun net bir göstergesidir .Öte yandan G.Menkul sektörünün Bankacılık ve Sigortacılık sektörüyle de diğer sektörler gibi kuvvetli bir bağı olduğunu söylemek gerekir . Bütün bu ve buna ilave edebileceğimiz ekonomik ajanlardan dolayı G.Menkul sektörü Ekonominin "lokomotif" sektörü olarak değerlendirilirSigorta sektörü ile G.Menkul Sektörü arasındaki en önemli kesişim noktaları,krediye bağlı satışlarda "teminat niteliği taşıyan;konut ,yıllık hayat ve zorunlu Dask poliçeleridir.Bu teminatların yanında 27 Kasım 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşen ve yönetmelikle, tüketicinin en üst seviyede mağduriyetine yol açan bina ve projelerin yarım kalması ya da hiç başlanmaması riskine karşı inşaat firmaları ve tüketicileri koruyan / güvence altına alan Bina Tamamlama Sigortası (BTS) yaptırması ya da diğer teminatlardan en az birinin verilmesi mecburi hale gelmiştir.

 

BTS özellikle Avrupa ülkelerinde adeta olmazsa olmaz bir poliçe,bilhassa konutlarını maket üzerinden alan tüketiciler açısından... Uygulamasında da bizdeki gibi ya tüketicinin ödediği para yasal faizi ile birlikte sigorta şirketi tarafından geri ödeniyor ya da sigorta şirketi binayı tamamlayıp, tüketiciye teslim ediyor. Konut teslim etmek ise tercih edilen bir yöntem değil, genellikle dünya uygulamalarında tüketiciye para/teminat bedeli ödeniyor.Şunu da belirtmek gerekir ki, BTS sadece yatırımcıyı değil yüklenici firmanın da faydasını gözeten ,hem İnşaat sektörünü hem de Sigorta sektörünün önünü açabilecek bir ekonomik enstrüman potansiyelinde.

Sigorta sektörü açısından,ürünün genel şartlarında yapılacak değişkliklerle ,yurt dışı kaynaklı reasürans anlaşmaları ile ülkemiz ekonomisi için gayri nakdi kaynak sağlanabilir bunun dışında Türkiye'deki yerli reasürans kapasitesinin arttırılması ve sigorta sektörünün sunduğu hizmetlerin geliştirilmesi böylelikle ekonomin çarklarının daha hızlı bir şekilde dönmesini sağlamak amacıyla kurulan #TürkReasürans Anonim şirketinden de yerli reasürans desteği sağlanabilir .

Yapılan araştırmada Türkiye'de kentsel dönüşümle 15-20 yıl bandında 6,5 milyon konutun yenilenmesinin öngörüldüğünü, bunun 400 milyar dolarlık bir ekonomiye denk gelmesi, BTS nın G.Menkul, Sigorta,Bankacılık alanında önemini vurgulayarak ortaya koymaktadır.Önemli bir gelişme ise ;Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açıkladığı üzere her yeni dönüşüm projesinden BTS nın zorunlu hale gelmesidir ki,bu durum işin önemini yasal bir zorunluluk haline dönüştürümüştür

Ülkemiz coğrafyasının büyük bölümünün deprem riskiyle karşı karşıya olması,özellikle metropollerde maalesef ;eski,hasarlı,son deprem yönetmeliğine uymayan bina sayısının oldukça fazla olması kaçınılmaz çözüm olan "kentsel dönüşüm" hamlesini hızlandırmamız gereğini karşımıza bir defa daha çıkarmaktadır,İşte bu noktada BTS deprem riskine bağlı yada deprem riskinden bağımsız olarak binalarını,işyerlerini kentsel dönüşüm sürecine "güvensizlik" nedeniyle teslim edemeyen kat malikleri açısından da ,inşaat firmaları / yükleniciler açısından da ,Binaya kredi finansmanı sağlayacak Bankacılık sektörünün" teminat karşılığı " alternatifleri açısından da önemli bir rol üstleneceğini bekliyoruz. Yeter ki ,bu poliçenin / teminatın Sigorta firmaları tarafından gönül rahatlığıyla pazara sunulması için,gerekli teknik değişkliklerin (**genel şartlardaki değişklikler ) hayata geçirilmesi ve buna bağlı olarak yurt içi ve yurt dışı reasürans desteğinin sağlanabilmesidir.

 

Aydın Edinçgil.

 

 
Toplam blog
: 7
: 291
Kayıt tarihi
: 06.11.20
 
 

..