Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

11 Kasım '20

 
Kategori
Ekonomi - Finans
 

Ticari Alacak Sigortası Nedir

Ticari Alacak Sigortası genel olarak; Firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Teminat altına alınan durumlar; Vadeli satış yapılmış olan bir alıcının iflas, konkordato, tasfiye, vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşmesi halleridir.

Özellikle KOBİ’lerin alacak sorununu çözmek için 2018 yılında uygulamaya başlayan alacak sigortası ‘Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’ adı altında bu yılın Temmuz ayında genişletildi. Buna bağlı olarak yıllık net satış hasılatı 25 milyon TL’ye kadar olan şirketlerin faydalanabildiği sistemde limit, nisan ayı itibarıyla 125 milyon TL’ye çıkartıldı.

Türkiye’de reel sektör yapısının çok büyük bir kısmının KOBİler olduğunu düşünürsek piyasalarda ticari akışın sağlanması için Kobilerin sürekliliği ve varlıklarının devam etmesi son derece önemli, bu kapsamda KOBİ’ler üretim yeterliliklerine rağmen yaşadıkları alacak tahsil edememe sorunlarına karşın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ‘Devlet Destekli Alacak Sigortası’, KOBİ’lerin bu ticari kaygılarını giderilmesinde önemli bir rol üstleniyor ve şüphesiz ekonominin çarklarının dönmesine yardımcı ve destek oluyor.

Firmaların alacak sigortasından yararlanmaları için bazı ön onay şartlarını sağlamaları gerekiyor. Sistem şu şekilde ilerliyor, Söz konusu Kobiler sigorta şirketleri aracılığıyla sisteme başvuruda bulunuyor. Sigorta şirketlerinin alacaklı şirketi araştırmaya almasıyla her sigorta ürününde olduğu gibi risk araştırma/riziko süreci başlıyor.Bu risk değerlendirme sürecinde,başvuran firmaların yıllık vadeli satış cirosu ve maksimum vade bilgisini beyan etmesi gerekmekte. Risk değerlendirmesi kapsamında sigorta yaptıracak şirketin alacağı olduğu şirketlerin mali durumu, bilançosu, borçlarını ödeyip ödeyemeyeceğine yönelik araştırma yapılacak. Risk değerlendirmesi sonucunda sigorta yaptıracak KOBİ’nin alacağı olduğu her bir şirket için 1’den 6’ya kadar skor veriliyor. 1, en düşük riskli şirket anlamına gelirken; 6, en yüksek riskli şirket anlamına gelecek. Skoru 6 olan şirket içinse sigorta yaptırmak isteyen KOBİ’ye sigorta teminatı verilmemekte. Yani, risk değerlendirmesi sonrası skoru 6 çıkan bir şirket olduğundan; sigorta talep eden KOBİ’ye, ‘bu şirkete mal satma alacağını tahsil edemezsin, biz de bu alacağın için seni sigortalamayız’ diyecek. Skoru 1 ila 5 arasında olan her bir borçlu şirket için de sigorta yaptıracak şirkete farklı oranlarda kredi limiti tahsis edilmekte.

Buna ek olarak,yıllık cirosu 125 milyon TL olması ve sigorta başvuru tarihinden 2 yıl önce kurulması ,vergi SGK borçlarının olmaması ve Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin yapacağı risk değerlendirme kriterlerini sağlayan tüm Kobi kapsamındaki firmalar alacak sigortası için başvurma imkanına sahip.Tekliflerde sigortalı ve alıcı başına 10 TL sorgulama ücreti tahsil ediliyor.

Ödenecek prim konusunda ise bazı kriterler söz konusu; Sigorta şirketi riziko analizinden sonra vadeli yapılan satış cirosu ve azami vadeye göre KOBİ’ye sigorta için ödemesi gereken primi bildiriyor.Toparlamak gerekirse prim bedeli genelde 3 kritere göre belirlenmektedir

 *Azami vade

* Toplam vadeli satış cirosu

 *Sigorta yaptıran firmanın faaliyet gösterdiği sektöre göre değişiyor.

‘Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’, vadesi en fazla 360 gün için olan alacaklar için geçerli. Hasar ödemeleri, sistemde toplanan primlerin yanı sıra reasürans koruması ve devlet desteği ile karşılanıyor. Şirketlerin muhtemel zararları ortalama üç ay içinde tazmin edilebiliyor.

 Aydın Edinçgil

 

 

 
Toplam blog
: 7
: 291
Kayıt tarihi
: 06.11.20
 
 

..