Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

06 Aralık '18

 
Kategori
Aile
 

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?
 

Boşanma evlilik birliğini ortadan kaldıran nedenlerde biridir. Boşanma davasının açılması ve devamı süreçlerinde profesyonel destek almanın önemi büyüktür. Boşanma davasında görevli ve yetkili mahkemelerin ne olduğunu bilmeden hareket edilmesi halinde zaman ve maddi kayıplar yaşanmaktadır.

Boşanma davası dilekçesinin hukuki boyutları bilinmeden yazılarak verilmesi halinde hak kayıpları yaşanmakta ve geri dönüşü çoğu zaman olmamaktadır. Bununla beraber boşanma davasında yalnızca dilekçe verilmekle sonuca ulaşılamayacağı bilinmelidir.

BOŞANMA DAVASINDA GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME
4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’da Boşanma davalarında Aile Mahkemeleri görevlidir. Aile mahkemesi kurulamayan yerlerde bu Kanun kapsamına giren dava ve işlere, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesince bakılır.

Boşanma davasında görevli ve yetkili mahkeme salonu

Boşanma davasını hangi yerdeki Aile Mahkemesinde açılacağı konusu ise yetki ile ilgilidir. Boşanma davalarında yetkili mahkeme Türk Medeni Kanunu’nda belirtilmiştir. Buna göre boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri(ikametgah) veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.  Bu konuda tercih davacıya aittir.

Bununla birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6. Maddede Genel bir yetki kuralı öngörülerek her davada davalının yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olduğu düzenlenmiştir.

Boşanma davası açmak isteyen eş bu kanun maddeleri çerçevesinde üç tane yetkili mahkeme seçime avantajına sahiptir. Boşanma davası açmak isteyen eş dilerse kendi yerleşim yeri veya diğer eş ile son 6 aydır birlikte oturdukları yer mahkemesinde dava açabileceği gibi dilerse de diğer eşin yerleşim yerinde davayı açabilir.

BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?Boşanmada birinci neden aldatma. Görsel Milliyet'ten Alınmıştır.

Medeni kanunumuzda boşanma nedenleri  161-166. Maddelerde düzenlenmiştir.
1-      Zina
2-      Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
3-      Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
4-      Terk
5-      Akıl hastalığı
6-      Evlilik birliğinin sarsılması
Bu nedenlerden biri olmaksızın hakim tarafından boşanma kararı verilemez.

GENEL BOŞANMA NEDENLERİ?
1-      Evlilik birliğinin sarsılması
2-      Anlaşmalı boşanma
3-      Boşanmanın reddinden sonra 3 yıl fiili olarak ayrılık

ÖZEL BOŞANMA NEDENLERİ?
1-      Zina
2-      Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
3-      Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
4-      Terk
5-      Akıl hastalığı

MUTLAK BOŞANMA NEDENLERİ NELERDİR ?
Bu nedenlerden biri ile dava açıldığından hakim takdir yetkisini kullanamayacak ve mutlak suretle boşanma davasına karar verecektir.Bunlar;
1-      Zina
2-      Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
3-      Anlaşmalı boşanma
4-      Boşanmanın reddinden sonra 3 yıl fiili olarak ayrılık

BOŞANMA DAVASI MASRAFLARI NE KADAR?
Boşanma davası ile ilgili olarak boşanma sebeplerinin geçerliliği, boşanmak için kararlı olmanız ve boşanma davasının harcı, boşanma davasının masrafları önem arz etmektedir. Burada önemli olan boşanmanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağıdır. Boşanma Davası Masrafları, ödenmesi gereken tutarlar, yargılama giderleri ve boşanma davası avukatlık ücretinden oluşmaktadır.

BOŞANMA DAVASI AVUKATLIK ÜCRETİ NE KADAR?
Boşanma davası için asgari ücretler, yeni yılla beraber %10 ila %20 arasında artar. Ankara’da avukata bir saatlik danışma ücreti 1100 TL'dir. Ancak Ankara Avukatınızla yapmış olduğunuz anlaşmaya göre bu miktarlar değişebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma avukat ücreti: 4675 TL
Çekişmeli boşanma avukat ücreti: 6650 TL -10400 TL

Yukarıdaki ücretler asgari boşanma ücretleridir. Aynı şekilde avukatınızla yapılacak olan anlaşmaya göre ücret miktarları değişiklik göstermektedir.

 
Toplam blog
: 3
: 109
Kayıt tarihi
: 03.12.18
 
 

Ankara'da doğan Sevcan Sert, ilköğretim ve lise eğitimini de Ankara'da tamamlamıştır. Lise eğitim..