Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

15 Aralık '18

 
Kategori
Aşk - Evlilik
 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir

Eşlerin boşanma ve sonuçları hakkındaki tüm konularda anlaşmaya vararak evlilik birliğine son verdikleri dava türüdür. Günümüzdeki en yaygın ve en hızlı boşanma davası olan anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için medeni kanunumuzda bazı şartlar öngörülmüştür.
Bunlar;
-Evlilik ilişkisinin en az 1 yıl sürmüş olması. Bir yıllık süre resmi olarak nikah tarihinden itibaren hesaplanır. Nişanlılık, imam nikahı veya birlikte yaşama bu süreden sayılmaz.
-Eşlerin mahkemeye beraber başvurmuş ya da bir eşin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmiş olması gerekir.
 
Eşler ortak bir dilekçe ile bu davayı açabilecekleri gibi, bir tarafın açtığı davayı ve talepleri diğer tarafın kabul etmesi halinde de anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Ayrıca çekişmeli boşanma davası sırasında tarafların anlaşmalı boşanma protokolü yaparak bunu mahkemeye sunmaları  veya duruşma esnasında anlaşma şartlarını duruşma zaptına geçirtmeleri halinde de anlaşmalı boşanma gerçekleşir.
Tarafların hakim huzurunda boşanma iradelerini açıklamaları gerekmektedir.Taraflar mahkeme huzurunda bizzat yer alarak boşanma yönündeki irade ve kabullerini bizzat beyan etmelidir.  Bu durumda boşanma avukatı tarafların yerine geçerek onların yerine iradesini açıklayamaz.
Eğer ilgili bu şartlar sağlanmıyorsa anlaşmalı boşanma davası açmak mümkün olmayacaktır. 
Bu durumda dava çekişmeli boşanma davası olarak açılacaktır.
Anlaşmalı boşanma davasında boşanmanın fer’ilerine ilişkin sözleşmeler hakimin onayı olmadan sonuç doğurmaz.
 
Maddi-manevi tazminat, nafaka (İştirak ve yoksulluk nafakası), çocukların velayeti, çocuklar ile kişisel münasebet gibi hususların hakim tarafından uygun bulunmaması halinde gerek görürse bu şartlarda değişikliğe gidebilir. Ancak hakim tarafından değişiklik yapılan durumlar taraflar tarafından kabul edilmezse anlaşmalı boşanma davası olmaktan çıkarak çekişmeli boşanma davasına dönüşür.
Anlaşmalı boşanma davasının eşler için birçok yönden faydası vardır. Anlaşmalı boşanma davası hem sürdürülmesi her iki taraf içinde çekilemez hal almış olan evliliğin en kısa sürede sona erdirilmesini sağlamakla birlikte, eşlerin taleplerinin birbirleri açısından kabul edildiği barış ve sükunet ortamı yaratarak evliliğin barışçıl yolla sona ermesini sağlamaktadır.
 
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?
Anlaşmalı Boşanma davası sürecin mutlaka hukuki altyapısının doğru bir şekilde oluşturulması gerekir. Bu nedenle anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Anlaşmalı Boşanma davası dilekçe örneği üzerinden internette bulunarak bireylerin kendi dava dilekçelerini hazırlamak yerine uzman bir boşanma avukatı tarafından bu dilekçenin hazırlanması önerilir. İnternetten bulunabilecek olan anlaşmalı boşanma dilekçe örneği gelişi güzel hazırlandığı için boşanma sürecinde taraflara yarardan çok zarar getirecektir. Evliliklerin kendi içinde barındırdıkları sorunlar ve çözümler her zaman birbirinden çok farklı olacağından anlaşmalı boşanma dilekçesi de kişilerin özel meselelerine ve taleplerine uygun olarak bu işte bilgili ve eğitim görmüş kişilerce hazırlanması gerekmektedir.
 
ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ
Anlaşmalı boşanma davası için mahkemeye başvurulduğu sırada bir boşanma protokolü de dosyaya sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde tarafların boşanma konusundaki iradeleri ile velayet, çocukla kişisel ilişki, nafaka, tazminat, ziynet eşyaları ve malların paylaşımı ve diğer konulardaki uzlaştıklarına dair hususlar yer almaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yapılacak hatalar ya da eksiklikler boşanma sürecinin uzamasına hatta açılacak boşanma davasının reddedilmesine neden olacaktır. Boşanma davalarının reddi gibi bir durumda ise tekrar aynı hukuki gerekçe ile boşanma davası açılabilmesi için 3 yıl beklenmesi gerekmektedir. O yüzden boşanma protokolü hazırlanma aşamasında mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınması gerekir.
 
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA ÜCRETLERİ
Anlaşmalı boşanma davalarında merak edilen hususlardan bir diğeri ise anlaşmalı boşanma ücretleri olmaktadır. Anlaşmalı boşanma ücretleri ile ilgili olarak avukattan hukuki yardım talep edilmesi ve davanın avukat aracılığı ile yürütülmesinin istenmesi durumunda ödenecek avukatlık ücreti için boşanma avukatları ile iletişime geçilmesi doğru olacaktır. Anlaşmalı boşanma davası ücretleri içerisinde avukatlık ücretinin yanında davanın açılması, gerekli belgelerin hazırlanması, dava harçları, yargılama giderleri gibi masraflar da yer almaktadır.
 
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MUDUR?
Hayır, avukat tutulma zorunluluğu yoktur. Fakat yasal hakların korunabilmesi ve etkili bir savunma yaparak talep edilen hakların kazanılması bakımından hukuki bilgi ve deneyim gereklidir. Özellikle aile birliğinin korunması ve çocuğun üstün yararının gözetilmesinin öneminin büyük olduğu boşanma davalarında deneyimli bir boşanma avukatı ile boşanma süreci daha kolay ve sağlıklı yürütülebilir.
 
İKİ EŞ DE MAHKEMEYE GELMEK ZORUNDA MIDIR?
Anlaşmalı boşanma davalarında her ne kadar avukat tutma zorunluluğu olmasa da eşlerin ikisi de duruşmaya gelmek zorundadır. Çünkü hakim karar vermeden önce tarafların ibraz ettikleri anlaşma protokolündeki hususları onayladıklarını bizzat kendi hür iradeleri açıklamalarını istemek zorundadır. Tüm bu nedenlerden ötürü anlaşmalı boşanmak isteyen eşler duruşmada hazır bulunmalı ve taleplerini hakim huzurunda yinelemeli ve/veya anlaşmalı boşanma protokolünü kabul etmelidirler.
 
TEK CELSEDE BOŞANMA MÜMKÜN MÜ?
Anlaşmalı boşanma davası açılarak sürecin etkin bir şekilde işletilmesi ile tek celsede boşanma gerçekleştirilmesi mümkündür. Tek celsede boşanmak isteyen eşler, aralarındaki her konuda uzlaşma sağladıktan sonra boşanma avukatı tutarak bu süreci profesyonel anlamda yürüterek boşanma davasının ilk duruşmada sonlandırılmasını sağlayabilirler.
 
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?
Tek celsede boşanma için açılacak olan anlaşmalı boşanma davaları ortalama olarak 2-3 ay sürebilmektedir. Burada önemli olan iki unsur vardır. Birincisi boşanma için gerekli hukuki prosedürlerin hukuka ve usule uygun olarak yerine getirilip getirilmediği, ikincisi ise davanın açılacağı mahkemenin iş yoğunluğudur.
 
ANLAŞMA PROTOKOLÜNDE KARARLAŞTIRILAN NAFAKA DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?
Taraflar anlaşmalı boşanma davası açtıkları sırada sundukları boşanma protokolünde iştirak veya yoksulluk nafakası bedelinde anlaşmış olmaları gerekir.  Ancak bu anlaşma ilerleyen zamanlarda nafaka artırımı istemelerine engel teşkil edemez. Anlaşmalı boşanma davasında kararlaştırılan ve hükmedilen nafaka miktarının nafaka artırım davası açılarak değiştirilmesi talep edilebilir.
 
 
Toplam blog
: 3
: 109
Kayıt tarihi
: 03.12.18
 
 

Ankara'da doğan Sevcan Sert, ilköğretim ve lise eğitimini de Ankara'da tamamlamıştır. Lise eğitim..