Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

06 Mayıs '12

 
Kategori
Burçlar
 

Çin Takvimi

Çin Takvimi
 

Çin takvimi


 

12 Hayvanlı Takvim

 

* Çinkökenli olup Asya'da yaygın olarak kullanılmış takvim…
* Aynı zamanda bir sistem 12 yılın 5 katı olan 60 yıllık devreleri olan…
* Göktürkler, Uygur Türkleri, Tuna Bulgarları, İdil Bulgarlarıda kullanmış.


Çin takvimi arada bir söylenen, merak ettiğimiz ama bir türlü araştırmaya fırsat bulamadığımız bir takvimdir. Ya da benim için öyle idi.

Biz arkadaşlarla çok takılırdık birbirimize, maymun yılında mı doğdun, tavuk yılında mı? Bunlar şakalarda kalır tabi ama aslı nedir bu olayın?

Bu takvimi Çinlilerden önce Babilliler kullanmış.

Çinliler daha bir düzenlemişler, mükemmelleştirmişler…

Takvimi:


Göktürkler,

Uygur Türkleri,

İdil ve Tuna Bulgarları da kullanmışlar.


Bir yerde şöyle yazıyor.

“O dönemlerde yapılan Göktürk yazıtları ve Manas destanındaki bazı olaylar da bu takvimle tarihlendirilmiş.”


Takvimde 12 hayvan bulunuyor, döngü şeklindeymiş.

On iki yıldan sonra yine ilk yılın hayvanına geçiliyormuş. Öylece devam ediyormuş.

 

* Fare
* İnek
* Kaplan
* Tavşan
* Ejdarha
* Yılan
* At
* Koyun
* Maymun
* Tavuk
* Köpek
* Domuz


Takvimde her hayvan bir yılı gösterir.

Her yılın o hayvanın özelliklerine göre şekillendiğine inanılıyormuş.

(alıntı)


Biz burçlarımızda, hangi ayda doğmuşsak ona göre hesaplar ve burcumuzu belirleriz.

Okuduklarımızdan anlaşılıyorki, Çin takviminde doğduğunuz yıla göre burcunuz şekilleniyor. Yılların, hayvan isimleri var. Hangi yıl doğduysanız, doğduğunuz yıl hangi hayvanı temsil ediyorsa o sizin burcunuz oluyor.


Fare

Genel Özellikleri: Sempatik, Çalışkan, Toplumcu, Tutumlu

Fare yılında doğan kişi hem sıkı bir çalışkandır, hem de parasını gözeten ve özenle harcayan birisidir. Bazen bu konuda cimri birisi gibi kabul edilebilir. Bu insanlar ancak üç durumda para harcamaktan çekinmezler: Eğer derin bir şekilde âşık olmuşlarsa. İkinci olarak bir koleksiyon sevdaları varsa. Son olarak da kariyerlerinde yardımcı olacak bir konuda para harcamaktan çekinmezler.

Bu insanların çoğunluğu ne istediğini bilir ve bu hedefe ulaşır. Yoğun çalışma kapasiteleri vardır ve açık sözlü kişilerdir. Fare yılında doğanlar gerçek duygularını gizlemekte oldukça başarılı olurlar. Olaylara yüzeyden bakanlar onları soğuk maske takmış gibi görebilirler. Oysa bunlarda ateşlenmeye hazır derin duygular gizlidir.

Fare yılında doğanlar en başarılı olarak At yılında doğanlar ile beraberlik kurarlar. Bundan başka birlikte mutlu olduğu insanlar Ejderha ve Maymun yılında doğanlardır. Fare ile Köpek beraberliği gerilim oluşturur.


Öküz

Genel Özellikleri: Sabırlı, Cesur, Sadık, Vefalı, Tutucu

Çin takvimine göre Öküz yılında doğan insanın çok sabırlı birisi olduğu bilinir. Aynı zamanda çok sıkı ve güçlü bir çalışma tempoları vardır. Bunlara bir katır kadar inatçı ve azimkâr demek de doğru olur. Eğer, hoşlandıkları bir konu olursa bitap düşene kadar çalışırlar. Bunların felsefesine göre başkalarının eğlenmek için geldikleri dünyaya onlar çalışmak için gelmişlerdir!

Bu insanların bazı olaylar karşısında kayıtsız oluşuna bakıp durgun zannetmek yanlıştır. Başkalarının fark etmeyecekleri kadar zeki ve akıllı kişilerdir. Yaşamda hedefe ulaşmak için önce güvenilir olmak ve sonra da çalışmak gerektiğine inanırlar. Bu insanlar ihtiraslı ve duygulu sözcükler kullanarak sevgilerini açıklayamazlar. Onlardan tutkulu aşk mektupları yazmaları beklenmemelidir. Bununla beraber karşı cinse karşı büyük çekicilik duymaları izlenebilir. Yine de bu insanların ihtiraslarını kolayca uyandırmak mümkün değildir. İlk bakışta âşık olmaları da beklenmemelidir. Bunlar, erkek veya kadın yaşamlarını paylaştıkları kişilere sadık olurlar.

İçlerinde eşini aldatan pek az kişi çıkar.

Öküz yılında doğanların en başarılı ilişki kuracakları insanlar Koyun yılında doğanlardır. Bundan başka Horoz yılında doğanlar ile başarılı ilişkiler kurabilirler. Köpek ve Kaplan yılında doğanlar ile dikkatli beraberlik kurmalıdırlar.


Kaplan:

Genel Özellikleri: Talihli, Dinamik, Huzursuz, Cesur, Ne Yapacağı belli olmayan, Yaşama bağlı ve yaşamı seven.

Kaplan yılında doğan insanlar genel olarak talihlidir. Beklenmeyen tarzda davranan, hareketli ve cesur insanlardır. Kaplan yılında doğan bir insan ile beraber olan birisinin ondan bıkması düşünülemez. Bu insanlar sonucun nereye varacağını tam olarak düşünmeden eyleme geçmekte acele ederler. Sık sık coşku havasına girerler. En iyi tarafları sıcak kalpli olmalarıdır. Başkalarının isteklerine anlayışla yaklaşırlar. Zayıf tarafları ise bencillik ve dostlarına karşı mesafeli davranmalarıdır.

Kaplan yılında doğanlar meslek ve kariyerde genellikle başarılı olurlar. Bazen telaşlı mizaçları zarar görmelerine sebep olur. Güçlü duygusal bir mizaca ve kuvvetli seks yönelimine sahiptirler. Kadın veya erkek olsun gençliklerinde çapkınca yaşam sürmeleri olasıdır. Bununla beraber yıllar geçtikçe olgunlaşırlar ve durulurlar.

Kaplan yılı doğanlar için en az mutluluğu Maymun yılında doğanlarda bulurlar. En başarılı ilişkileri ise Köpek ve At yılında doğanlar ile gerçekleştirirler. Bundan başka Ejderha ve Domuz yılında doğanlar ile anlaşmaları da mümkündür.


Tavşan:

Genel Özellikleri: Talihli, Cömert, Kibar, Kültürlü, Sanatkâr, Duyarlı

Hayvan yılları arasında en talihli olanlardan biri budur. Bu insanlar, pek çoğumuzu harap edecek sıkıntılar içinden yara almadan sıyrılmayı becerirler. Tavşan yılı insanı kavgaya meraklı değildir. Bunun yerine sorunları tartışıp anlaşarak çözmeyi yeğler. Karşı fikirde olanları ikna ederek kendi safına çeker. Barış taraftarı olması onun zayıf olduğunu göstermez. Bunlar savaşmak zorunda kalırsa cesur ve yiğittir. Bu insanların en zayıf tarafı aniden aksileşmeye meyilli olmalarıdır. Bu durum başka insanları çok şaşırtır.

Bu kişiler aşk ve evlilikte fiziki heyecanı üstün tutan ve duygusal yanları güçlü insanlardır. Bunun yanında rahata ve konfora da düşkündürler. Geçici ilişkilere sevimli bakarlar ve uzun süreli bağlılıklardan ürkerler. Evlenmeyi göze alması için her yönden aradığını bulması lazımdır.

Tavşan yılında doğan kişiler Horoz ve Kaplan yılında doğanlar ile uyum sağlamakta zorlanır. Bunlar için en uygun beraberlikler Koyun ve Domuz yılında doğmuş olanlardır.


Ejderha

Genel Özellikleri: Enerjik, Kuvvetli, Güç Sağlayan, Başarılı.

Eski çağlarda Ejderha büyük güç sembolüydü. Bu nedenle Ejderha yılında doğanların pek çok olumlu özellikler taşıdıklarına inanırlardı. Bu özelliklere gelince, ancak bir imparatorun sahip olacağı şeylerdi. Büyük bir şevk, sınırsız coşku ve başkalarını etkileme yeteneği. Ejderha çok güçlü olduğu gibi yardımsever bir objedir. İyi bir dost sayılır ama kolay bir dost değildir. Kendi düşüncelerini empoze ederek, liderliği altında yol alınmasını bekler. Başarı da değişken olmayıp süreklidir. Bu insanlar kolay para kazanırlar ve para harcamaktan çekinmezler. Yetenek ve gücünü kontrol ederek yaşamda başarılı olurlar.

Ejderha yılında doğanlarda yalnız yaşama isteği görülür. Gençliğinde uzun süreli ilişki kurmaya meyillidir. Bunun sonucunda genç yaşta evlilik ortaya çıkabilir. Eğer yaşam boyu yalnızlığı seçerlerse, bu iffetli bir yalnızlık olacaktır. Ejderha yılı doğumlunun en az uyum sağlayacağı insan Köpek yılında doğandır. At ve Koyun yılında doğanlar ile uyumlu beraberlik kurabilir. Yine de, Ejderha herkes ile beraberlik kurabilecek güçte bir insandır.


Yılan

Genel Özellikleri: Anlaşılması zor, Esrarlı, Akıllı, Kendine güvenen, İnatçı, Azimli.

Çin takvimine göre Yılan yılında doğanlar Ejderha’lar gibi çevrelerine güç ve enerji saçarlar. Bunlar kendilerine son derece güvenirler. Çevrelerinde anlaşılmaları kolay insan değillerdir. Hatta esrarlı tipler sayılırlar. Zevklerine düşkün olurlar. Lüks yaşamı, konforu, güzel yiyecekleri ve rahatlığı severler. Gerekirse peynir ekmeğe de razı olurlar ama bunlar en kaliteli cinsten olmalıdır!

Ejderha doğumlular gibi paranın cazibesini duyarlar ve bu alanda doğal bir yetenek sahibidirler. Bununla beraber spekülasyon alanlarında hiç talihli sayılmazlar. Yetenekleri mistik alanlara kayabilir. Hem bireysel hayatlarında hem de iş hayatında başarılı olurlar. Asla vasat birisi olmak istemezler. Ya tepede ya da dipte olacaklardır.

Yılan yılında doğanların seks duyguları etkindir. Çok kere bu konuda uçkurlarına sahip olamayan kişi sayılırlar. Romantik hayatı da severler ve isteklerine uygun birini bulamazlarsa yalnız yaşarlar. Yılan yılında doğanların en az uyum göstereceği kişiler Domuz, Maymun ve Kaplan yılında doğanlardır. En uyumlu ilişkileri Yılan, Öküz ve Horoz yılında doğanlar ile yaşarlar.


At

Genel Özellikleri: Serüvenci, Gözü pek, Güler yüzlü, Toplumcu, Herkesin beğendiği.

At yılında doğan kişi görünüşte öfkesi burnundan soluyan, üzerinde duramayan bir mizaçta gözükse de, çok kişi tarafından sevilen bir yaradılıştadır. Bunları iyi tanıdıkça hoşa giden bir tarafları bulunur. Başkalarının sevgisi ve düşünceleri bu insanlar için hayati önem taşır.

Davranışlarında hoş ve kibar gözüken taraflar vardır ama, aniden köpürüp ortalığı kırıp geçirmesi de olağandır. Bunlar için en önemli konu özgürlükleridir. Bencil bir davranışla başkalarının düşüncelerine aldırmadan kendi isteklerini ön planda tutarlar. Sempatik olmalarına ilaveten gizemli yanları ile seçtikleri kariyerde başarıya ulaşırlar.

At yılında doğanlar çabuk ve kolayca âşık olurlar. Aynı çabukluk ve kolaylıkla da aşklarını unuturlar. Ne yapacakları belli olmadığından gerilimli bir hayat ortağı sayılırlar. Eşlerini değiştirmeleri de kolayca yapıldığı izlenir. At yılında doğanların en az anlaşacakları insanlar fare yılında doğanlardır. Aynı şekilde yılan ve Tavşan yılında doğanlar ile geçinmeleri zordur. En uyumlu beraberlikleri Köpek ve Kaplan yılında doğanlar ile yaparlar.


Koyun

Genel Özellikleri: İyiliksever, Kibar, Duyarlı, Sanatkâr, Hassas, Kaygılı.

Koyun yılında doğan birisi başkalarını düşünmekte ve iyilik yapmakta gerçek bir örnektir. Kibardır ve duyguları ile oynayan insanlara bile sempati ile yaklaşırlar. Başkalarından da kendileri gibi nazik yaklaşım beklerler. Eleştirilmeye karşı içsel bir tepki gösterirler. Bunun sonucu olarak bunalımlı zamanlarında kaygılı ve üzüntülü görünürler.

Bu insanlar beklenmedik faydaları doğru zamanda ve doğru yerde olmaları sayesinde görürler. Bazen de talih çarkının ters işlediği görülür. Erkek veya kadın olsun şahsi çıkarları için hareket ederler. Bu durumda öfkeli bir savaşçıya dönerler. Yaşamın iş, para ve çalışmaya dönük her alanında en iyisini yaparlar.

Koyun yılında doğanlar uzun süreli ilişkilerde ve evlilikte başarılı olurlar. Onların ihtiyaç duyacakları insanlar kendi eksiklerini tamamlayan insanlardır. Kendisi gibi nazik ve kibar birisi yerine hırçın ve kaba birisini seçebilirler. Bunların en zayıf beraberlik kuracağı kişiler Öküz yılında doğanlardır. Ayrıca, kaplan, fare, Maymun ve Horoz yılında doğanlar ile anlaşmalarında pürüzler çıkabilir. Domuz ve Tavşan yılında doğanlar ile mükemmel anlaşabilirler.


Maymun

Genel Özellikleri: Zeki, Uyumlu, Hilebaz, Becerikli, Açıkgöz, Büyüleyici.

Bu insanların en dikkat çekici özellikleri cazibeleridir. Hemen hemen herkesin dikkatini çekerler ve sevilirler. İlk bakışta bunların etkisinde kalmayanlar bile sonunda pes etmeye mahkûmdur. Bu durum kadın veya erkek maymun yılında doğan kişi tarafından baştan çıkartılanlar için doğrudur. Öyle büyüleyici güçleri vardır ki, çaba harcadıklarında elde etmeyecekleri pek az insan vardır.

Maymun yılında doğan çok nüktedandır. Hazırcevaptır ve özgün fikirler yaratırlar. Çok çabuk öğrenirler ve her duruma hemen uyum sağlayabilirler. Bunun yanında çok şeytanca davranışlar da görülebilir. Gerçeği kolayca saptırıp hedeflerine ulaşmaya çalışırlar. Bunların içlerinden çok zeki ve usta dolandırıcılar çıkabilir.

Bu kişiler herkes ile iyi geçinebilir. Fakat uzun süreli beraberlik kuracağı insanı bulmakta zorlanabilir. Eğer aradığını bulursa mükemmel bir hayat arkadaşı olur. Maymun yılında doğanlar ile Kaplan yılında doğanlar anlaşamazlar. İki Maymun yılında doğan birbirlerini tamamladıkları zaman uyumlu çift olurlar.


Horoz

Genel Özellikleri: Tuhaf ve ilginç davranışları olan, Eleştirici, Patavatsız, Hazırcevap ve Nüktedan, Etkili, Muktedir, Sanatkâr ve Yetenekli.

Horoz yılında doğanlar para konularında yeteneklidirler. Başka insanları başarılı şekilde yönetebilirler. Oldukça yüksek düzeyde çalışan disiplinli bir zekâları vardır. İnsanları organize etmekten ve her konuda bir düzen sağlamaktan hoşlanırlar. Bunda başarılı olurlar ve bunun başkaları tarafından görülmesini ve onaylanmasını beklerler. Çiftlik avlusunda kurum satarak dolaşan bir horoz gibi böbürlenme mizaçları vardır. Genel olarak öğretici yetenekleri olan, hoş sohpet ve konuşkan insanlardır. Her toplumda ilgi çekecek bir konu bulurlar.

Horoz yılında doğanlar, kadın veya erkek olsun, günü gününe uymayan, kararsız ve kaprisli değişimler gösterirler. Bunlar ya çok talihli ya da bahtsız oldukları konumlarda bulunurlar. Birini aşırı severken aynı ölçüde başka birinden de hoşlanmazlar. Bunlarla en az uyum sağlayacak olanlar Tavşan yılında doğmuş olanlardır. Ayrıca Köpek ve Maymun yılında doğanlar ile de anlaşamazlar. İki Horoz beraberliği de uygun olmaz. Geri kalan gruplar ile uyumlu olabilirler.


Köpek

Genel Özellikleri: Dürüst, Şefkatli, Açık Fikirli, Yansız, Nazik, Zeki kavrayışlı.

Çin takvimine göre Köpek yılında doğanlar rahat davranışlı, kibar, başkalarını düşünen, sıkıntıda olan dostunu asla yalnız bırakmayan insanlardır. Çin’de Köpek tanımı çok olumludur ve bu hayvan güzel ve zeki bir yaratık olarak kabul edilir. Bu insanların felsefesi, kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma şeklindedir.

Bunlar aynı zamanda doğruluk ve adaletin simgeleridir. Köpek yılında doğan birisine sonuna kadar güvenmeliyiz. Eğer birisi ile sağlam bir dostluk kurmuşsa, bu durum hayatının sonuna kadar sürecektir.

Bu insanlar doğal olarak yabancılara önce şüphe ile yaklaşan ve dost olmakta acele etmeyen tiplerdir. Başkalarına ağır yaklaşmış olsalar da bir kere ısındılar mı arkadaşlıkları devamlıdır. Köpek yılında doğanlardan aşkta en vefalı ve bağlı insanlar çıkar. Bunlarla olumsuz ilişkiler kuracak olanlar Ejderha yılında doğanlardır. Bundan başka Horoz yılında doğanlar ile anlaşmaları zordur. Bunlara en uygun kişiler At ve Kaplan yılında doğmuş olanlardır.


Domuz

Genel Özellikleri: Dürüst, Tutucu, Popüler, Neşeli, Keyfine düşkün.

Çin takvimine göre Yaban domuzu yılında doğan kişiyi tanımlayacak sözcük şöyle olmalıdır : “Yontulmamış bir elmas parçası”. Kadın veya erkek olsun bunların görünüşü alaycı bir inatçılık maskesi taşısa da, bu maskenin altında mazbut ve yumuşak yürekli bir kişilik vardır. Bu insanlar dürüst, güvenilir ve cömert arkadaşlar olurlar. Bununla beraber bunlar yaptıkları inceliğin karşılığını da bekler. Eğer karşılık göremezlerse bu dostluğu hemen bitirmekten çekinmezler. Bu insanlar iyi huyları ve güler yüzleri ile dikkat çekerler. Mesleklerinden başarılı bir kariyer sahibi olurlar ve diplomasi gerektiren işlerde başarı sağlarlar.

Taban domuzu yılında doğanların duygusal sıcaklığı hemen yükselir. Belki de bu sıcaklık ancak kovalarca buz ile düşebilir! Kadın veya erkek olsun çok yüksek seks meyillerine sahiptirler. Aşkın fiziksel yanı onlara çok çekici gelir. Normal olarak bağlı ve sadık âşıklardır.

Bu insanlar için en olumsuz beraberlik Yılan yılında doğanlar ile kurulur. Aynı şekilde kendi grubundan ve Maymun yılı ile beraberlikleri de zordur. En iyi ilişkileri Tavşan ve Koyun yılında doğanlar ile kurabilirler.(alıntı)


2012 Ejderha yılıymış. Şimdi de burçlara bir göz atalım. Neler olacakmış bakalım!


2012 EJDERHA Yılında Çin Burcunuz Neler Gösteriyor?


Fare: yılında doğanlar için önceki Tavşan yılı oldukça donuk ve sönük sayılırdı. Ejderha yılı ise çok başarılı ve daima hatırlanacak kadar önemli bir yıl olacaktır. Yeni fırsatlar, yükselme ve onurlanma hepsi bunun içindedir. Eylül ve kasım ayları kariyer ve iş hayatında başarılarla doludur. Mayıs ve Haziran dönemi romantik hayat için unutulmazdır. 2012 Yılı Fare yılında doğan kişiler için hayatlarının unutulmaz zamanı olacaktır.


Öküz:yılında doğan kişi için 2012 yılı değişken özelliklere sahiptir. Kendini rahat ve olumlu hissetmekte her zaman rahat olmayacaktır. Başka insanlara karşı inatçı ve dik kafalı gözükmesi olasıdır. Kariyer ve iş hayatında en hareketli süreçler mayıs, temmuz, ağustos ve aralık ayları olacaktır. Ağustos ve eylül aylarında güzel zamanlar ve yeni dostluklar olacaktır. Bu yılın bir özelliği de ciddi şekilde diyet uygulanmasının gerekmesidir. Bu yıl içindeki faaliyetler daha talihli olacak sonraki yılın hazırlıkları olacaktır.


Kaplan:yılında doğan kişiler için 2012 yılı özellikle iş ve kariyer alanları için mükemmel fırsatlar ve ilerlemeler sunmaktadır. Yaz ayları ile Kasım ve Aralık ayları romantik maceralar, aşk ve evlilik için olumludur. Ejderha yılında kurulan dostluklar ve arkadaşlıklar uzun ömürlü olur. Kaplanlar için Ejderha yılı hem eğlenceli hem de ödüllü olacaktır.


Tavşan:yılında doğan kişiler için 2012 yılı havalar bazen açık bazen kapalı olacaktır. Mart, Eylül ve Aralık ayları iş hayatında yenilikler ve başarılar zamanıdır. Aile hayatı, romantik maceralar ve aşk için Tavşanlar 2012 yılında mutlu sayılırlar. Sosyal kişiler olduklarından 2012 içinde eğlenceye ve diğer sosyal aktivitelere zaman bulmaları kolaydır. Yıl içinde yazılı kâğıtlar, sözleşmeler ve anlaşmalar çok önemli ve dikkatle incelenmelidir.


Ejderhayılında doğan kişiler için 2012 yine bir Ejderha yılıdır. Bu yıl içinde iş ve kariyer hayatlarında yeni yapılanmalar ve işlerin verimi yüksektir. Özellikle Şubat, Kasım ve Aralık ayında bekleyen büyük fırsatlar olacaktır. Ejderha yılında onlar için romantik yaşam son derece ilgi çekicidir. Hayatlarının kadını veya erkeği onların karşısına çıkabilir. Bu kişiler yıl içinde hem iş hayatında hem de sosyal hayatlarında ummadıkları kadar hareketli ve fırsatlar içinde olacaklardır.


Yılan:yılında doğan kişiler için 2012 yılı her yönden muazzam ve mükemmel bir yıl olacaktır. Yaz ayları ve Kasım ayında iş hayatı zirveye çıkabilir. Romantik ve sosyal hayatları için sakin ve düzenli bir yıl sayılır. Çin burçları içinde 2012 yılının en unutulmaz zaman olacağı burçlardan biridir.


At:yılında doğan kişiler için 2012 yılı iş ve kariyer hayatında ilerlemek ve başarı kazanmak için talihli bir süreç sayılır. Bu yıl arkanıza bile bakmadan parıldayabilirsiniz. Burnunuzu büyütmeyin ama gözlerinizi ve kulaklarınızı dört açın. Bu yıl etrafta büyük bir şenlik var. Ejderhanın yanan enerjisi ve kutla­malara düşkünlüğü hırsınızı artırıyor. Evlenmek istiyorsanız bu yıl tam zamanı. Bütün astrolojik açılar sizin lehinize. Daha­sı, Ejderha parti vermeye bayılır. Düğününüz her yerden gele­cek davetlilerle dolup taşacak. Bu evlilik hakkında düşünmeyin çünkü bu birleşme başarılı olacak.


Koyun:yılında doğan kişiler için 2012 yılı önemli etkinlikler yılı sayılır. Özellikle kendilerini akıntıya bırakan Koyunlar bu yıl başarılı adımlar atabilecekler. Yalnız gö­zünüzü gelecekten ayırmamanız gerekiyor. Başınızın üzerin­den yağmakta olan gün ışığının bir kısmını da son üç ayın baş­larına saklayın. Bu dönemde olacak bazı karışıklıklara karşı ha­zırlıklı olmanız gerekebilir. Ekonomik davranırsanız bu döne­mi rahatlıkla atlatabilirsiniz. Bu da sizi çok sevdiğiniz muhte­şem Yılan yılına doğru uçuracaktır.


Maymun:yılında doğan kişiler için 2012 yılı çok heyecan verici yenilikler ve değişimler sunacaktır. Hayatınızın en iyi yıllarından birisi önünüzde... Ejderhalar ve Maymunlar çok iyi ortaklık yaparlar. Sıkça fikriniz sorulacak, birçok zor problemi çözmeniz ve karışık sorunların üstesinden gelmeniz istenecektir. Yeni planlarınız ve projeleriniz var. Para kesenizin ağzını bağlı tutun. Malınızı mülkünüzü herkesten ve hatta kendi­nizden bile saklayın çünkü nazara inanmak durumunda kalabilirsiniz!

Horoz:yılında doğan kişiler için 2012 yılı gerçekten tam olarak talihli bir yıl olmaya adaydır. Ejderha yılında karşılarına o kadar mükemmel fırsatlar çıkar ki kendileri de talihlerine şaşar kalırlar. Bu yıl yeni bir İşe başlamak için iyi bir yıl olacak. Ya da birisiyle ortak olarak işlerinizi genişletebilirsiniz. Haziran, Temmuz ve Kasım iş hayatının parlak zamanlarıdır. Bu yıl evliliği de düşünebilirsiniz. Aşk tekrar kapınızı çalıyor. Sağlık sorunlarınız olabilir. Safrakesesi veya pankreas sorunları görü­lebilir. Ciddi olmayacaktır ama iyi bir doktora görünmelisiniz. Ancak iyi bir yılda olmanız sizi sorunlardan kurtaracaktır.


Köpek:yılında doğan kişiler için 2012 yılı önceki yıla göre daha fazla mücadele gerektiren zorlu bir süreçtir. Gürültücü Ejderha yılları hassas sinir­lerinizi bozuyor. Sanki gürültü yetmiyormuş gibi sahne ışıkları­nı da çalıp eve götürüyorlar. Bu yıllarda ne kadar uğraşırsanız uğraşın kendi koşullarınızda bir ilerleme kaydedemeyeceğinizi hissediyorsunuz. Sürünerek uzaklaşmayın, homurdanmayın ve suratınızı asmayın. Dinleyin. Ejderhanın bilgilerinden yararla­nın. Ne kadar da gösteriş meraklısı olursa olsun o aslında bir şifacıdır, bir bilgedir ve politika sahnesinin her yönünü bilen bi­ridir. Parti sona erdiğinde ve havai fişekler bittiğinde onun söz­lerini hatırlayacak ve ona göre hareket edeceksiniz.


Domuz:yılında doğan kişiler için 2012 yılı sürprizlere gebedir. Domuzlar Ejderha yıllarını çok sev­mezler. Ortalık çok gürültülü olduğundan huzursuz olursu­nuz. Böylesine karmaşanın sonunda ortada bir şey de yoktur. Ejderhalar gürültü yapmak için gürültü yaparlar. Kutlamak için hayattadırlar. Bazen ortada hiçbir neden yokken sokaklara dökülüp deli gibi dans etmeye başlarlar. Siz de tatil yapmaktan büyük zevk duyarsınız ama kutlamalarınızı evinizde sıcak bir ortamda yapmak İstersiniz. Bu sene daha çok paranız olacak. Bununla birlikte kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz çünkü et­rafınızda olanlar çok rahatlatıcı şeyler değil.


Burcunuzu bulabilirsiniz:

 

BURÇ
 

DOĞUM TARİHİ
 

ELEMENT
 

KUTUP

EJDERHA
 

8.02.1940 – 26.01.1941
 

METAL
 

+

YILAN
 

27.01.1941 – 14.02.1942
 

METAL
 

-

AT
 

15.02.1942 – 04.02.1943
 

SU
 

+

KOYUN
 

05.02.1943 – 24.01.1944
 

SU
 

-

MAYMUN
 

25.01.1944 – 12.02.1945
 

AĞAÇ
 

+

HOROZ
 

13.02.1945 – 01.02.1946
 

AĞAÇ
 

-

KÖPEK
 

02.02.1946 – 21.01.1947
 

ATEŞ
 

+

DOMUZ
 

22.01.1947 – 09.02.1948
 

ATEŞ
 

-

FARE
 

10.02.1948 – 28.01.1949
 

TOPRAK
 

+

ÖKÜZ
 

29.01.1949 – 16.02.1950
 

TOPRAK
 

-

KAPLAN
 

17.02.1950 – 05.02.1951
 

METAL
 

+

TAVŞAN
 

06.02.1951 – 26.01.1952
 

METAL
 

-

EJDERHA
 

27.*1.1952 – 13.02.1953
 

SU
 

+

YILAN
 

14.02.1953 – 02.02.1954
 

SU
 

-

AT
 

03.02.1954 – 23.01.1955
 

AĞAÇ
 

+

KOYUN
 

24.01.1955 – 11.02.1956
 

AĞAÇ
 

-

MAYMUN
 

12.02.1956 – 30.01.1957
 

ATEŞ
 

+

HOROZ
 

31.01.1957 – 17.02.1958
 

ATEŞ
 

-

KÖPEK
 

18.02.1958 – 07.02.1959
 

TOPRAK
 

+

DOMUZ
 

08.02.1959 – 27.01.1960
 

TOPRAK
 

-

FARE
 

28.01.1960 – 14.02.1961
 

METAL
 

+

ÖKÜZ
 

15.02.1961 – 04.02.1962
 

METAL
 

-

KAPLAN
 

05.02.1962 – 24.01.1963
 

SU
 

+

TAVŞAN
 

25.01.1963 – 12.02.1964
 

SU
 

-

EJDERHA
 

13.02.1964 – 01.02.1965
 

AĞAÇ
 

+

YILAN
 

02.02.1965 – 20.01.1966
 

AĞAÇ
 

-

AT
 

21.01.1966 – 08.02.1967
 

ATEŞ
 

+

KOYUN
 

09.02.1967 – 29.01.1968
 

ATEŞ
 

-

MAYMUN
 

30.01.1968 – 16.02.1969
 

TOPRAK
 

+

HOROZ
 

17.02.1969 – 05.02.1970
 

TOPRAK
 

-


Burcunuzda neler söylenirse söylensin, bütün güzellikler sizlerde olsun…


Nazan Şara Şatana


http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002892442552

http://twitter.com/#!/nazansarasatana

 

 

 

 

 
Toplam blog
: 1731
: 4678
Kayıt tarihi
: 09.12.10
 
 

Turizmci; Genel müdür Yazar ; Romanlar, senaryolar müzikkaller... Sinema filmleri, TV filmleri.....