Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

06 Haziran '17

 
Kategori
Ekonomi - Finans
 

Çin yönetiminin hedefi "5000 yıllık Çin'i yeniden kalkındırmak" (3)

Çin yönetiminin hedefi "5000 yıllık Çin'i yeniden kalkındırmak" (3)
 

İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Barışalım, birleşelim.


Bugün Gençlik Bayramıdır  (4 Mayıs 2014). Gençlerimizi selamlıyor, bayramınızı kutluyorum. Çin milletinin yeniden kalkınışı hedefine yaklaştıkça daha fazla çaba harcamalı ve daha fazla gencimizi bu hedefe seferber etmeliyiz. Unutmayın "Yüz (100) km'lik yolculukta ihtiyaç duyacağınız gücün yarısı son on (10) km için saklanmalıdır". Üniversite  gençleri, yaşanılan çağın en hassas barometresidir. Üniversiteler gençlerin yetiştirildiği, akademik araştırmaların yapıldığı ve hakikatin arandığı yerlerdir. Çin ruhunda vatanseverlik, ilerleme, demokrasi ve bilim hala uygulamamız gereken temel değerlerdir.Gençlerimiz ve tüm toplumumuz bunlara bağlı kalmalı ve uygulanması için çalışmalıdır. Atalarımıza göre bir ülkenin dört (4) manevi temeli vardır. Bunlar terbiye, adalet, dürüstlük ve arlanmadır (onursuz bir şey yapmaktan utanmak). Dört temel yaygın değilse ülke yıkılır.

Günümüzde temel değerlerimizidanışmanlarımızdan, halkımızdan  topladığımız görüşlere göre on iki (12) tane olarak belirledik. Refah, demokrasi, medeniyet, uyum, özgürlük, eşitlik, adalet, hukuk devleti, vatanseverlik, çalışkanlık, güvenilirlik ve kardeşlik. İlk dördü (refah, demokrasi, medeniyet, uyum) ülke bağlamındaki değerler, ikinci dördü (özgürlük, eşitlik, adalet, hukuk devleti)  toplum bağlamındaki değerlerdir. Son dört değer (vatanseverlik, çalışkanlık, güvenilirlik ve kardeşlik) ise vatandaşlar bağlamındaki değerlerdir. On iki temel değer Çin'in geleneksel kültürünün genlerini taşımakta, ülkü ve inançlarını içermekte ve her birimizin arzularını taşımaktadır.

Tarihimize baktığımızda (1839-1842) Afyon savaşları sonrası Çin milleti yoksul, zayıf ve acınacak duruma düşmüştü. Bir daha bu duruma asla düşmeyeceğiz. Ayrıca güçlü bir ülke olarak hegemonyacılık peşinde de koşmayacağız. 

Geleneksel kültürümüzden beslendiğimiz ve şimdi vurguladığımız bazı söylemleri Sizlerle paylaşmak isterim. "Halk devletin temelidir", "Doğa ve insan bir bütündür", "Ülke ahlakla yönetilir, insan kültürle yetiştirilir". 

Bir millet, bir ülke kim olduğunu, nereden gelip nereye gideceğini iyi bilmelidir. İnsanlığın yarattığı medeniyetlerin meyvelerinden yararlanacağız fakat kökenimizi ve atalarımızı da unutmayacağız. Çin'in dayandığı teori ve uyguladığı sisteme güvenimiz tamdır. Gençlerimiz çalışkan olun, öğrenin. Kişiliğinizi geliştirin. Ahlak insan olmanın temelidir. Algılama gücünüzü artırın. Doğru bir dünya görüşüyle hayat ve değer anlayışınızı oluşturun. Dürüst ve içten olun. Başarıların arkasında emek ve çalışkanlık vardır.Hepinizin Çin rüyası için çalışacağınızı biliyorum.

Uluslararası Çocuk Bayramını (1 Haziran 2014'de) kutlayacağız.                                                                Çocuklar vatanımızın geleceği ve 5000 yıllık kesintisiz medeniyete sahip Çin milletinin umududur.Gelecek bugünün çocukları ve gençleri  tarafından yaratılacaktır. Disiplinli olun, çalışın. Başarılı insanları takip edin ve örnek alın. Küçük yaşlardan itibaren kendinizi iyileştirin ve damla damla yüceltin. Büyük bir erdeme ufak iyiliklerle erişilir. "Zor yaşam her zaman üstün beceriyi getirir, rahat yaşam hiçbir zaman büyük adam yaratmaz". Yardım kabul edin ve yanlışlarınızı söylendiğinde düzeltin. Her şeyi iyi yapamayabilirsiniz. Önemli olan yanlışlarınızı görmeniz ve düzeltme arzusunda olmanızdır. Eğitimcilerimiz, her derste çocuklarımızın bedeni ve kişiliğini geliştirmeyi önemseyelim.Çocuklarımızın bedensel ve ruhsal sağlığını bozan davranışlardan kesinlikle kaçının. Çin rüyasını gerçekleştirmek için çocuklarımız, Sizler kendinizi geleceğe hazırlayın.

Fakirlik (29-30 Aralık 2012):Günümüzde yoksulluk içinde yaşayan çok sayıda vatandaşımız var. Parti komite ve yönetimleri geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımıza yardım elini uzatmalıdır.Özellikle eski devrimci üs bölgelerinde ve yoksul bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza fakirlikten kurtulmaları için öncelik tanınmalıdır. Kırsal kesimlerdeki yoksul vatandaşlarımıza yardım eden Yöneticilerimizin işi zor, özellikle Onların çabalarına teşekkür ediyorum.

Eğitim (25 Eylül 2013):260 milyon okul öğrencisi ve 15 milyon öğreticisi olan Çin, Eğitimi; medeniyeti ve bilgiyi kuşaktan kuşağa aktarmanın, yeni nesilleri yetiştirmenin ve daha güzel yaşam yaratmanın yolu olarak görmektedir. Herkese ömür boyu eğitim imkanı sağlayacak ve bilgi öğrenmekten zevk alan bir toplum yaratacağız. Eğitimi; gelişmenin öncelikli alanı olarak görüyoruz. Çabalarımızı tüm Dünya ülkelerinde de göstermeye ve işbirliklerine istekliyiz.

Konut sorunu (29 Ekim 2013): Konut meselesi yalnızca bir yaşam konusu değil, aynı zamanda bir gelişme meselesidir. Konu toplumsal huzur ve istikrar için çözülmesi şart bir sorundur. Konut temini uzun vadeli bir görevdir. Çok sayıda ailenin ve özellikle düşük gelirlilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak evlere ihtiyacımız var. Konut kaynaklarının haksız ve dengesiz paylaşımı sorunumuz var.Vatandaşlarımız kendi konutum olsun istiyor. Halkın konut ihtiyacını karşılamak için mesken arzını hızlandıracağız ve daha büyük kararlılıkla çalışacağız. Farklı düzeylerdeki konut ihtiyacı arz ve talep dengesi sağlanmak zorunda. Hükümet güvencesinde, piyasanın esas rol oynadığı bir konut tedariki sistemine ihtiyaç vardır. Vatandaşın ihtiyacını karşılayan, ekonomik, kullanışlı, çevreyle dost olan, güvenli konutların inşasını sağlayan standartları geliştirmeliyiz. Planımıza göre 36 milyon yeni konut inşa edilecek, temel ihtyaçları karşılayan ev oranı 2015 yılında %20 düzeyinde olacaktır. Düşük kiralı konutlarla gecekondu bölgelerini yenilemeliyiz. Konut için arsa temin işi artırılmalıdır. Sosyal konuta giriş, kullanım ve çekilme işlemlerini kurallara bağlamalıyız. Sosyal konutları yasa dışı yollardan işgal davranışını önlemeliyiz. İnşaat kalitesine, konut tasarımına, yapılacak konutun ihtiyaca yönelik olmasına önem vermeliyiz.

İnternet (27 Şubat 2014):Bilişim teknolojisi ile ekonomik küreselleşme  birbirini pekiştirirken internet insanların üretim ve yaşam biçimlerinde değişiklikler meydana getirmektedir. İnternet artık sıradan vatandaşlarımızın evine girmiştir. Ancak kendi gücümüze dayanarak bu alanda yenilik yaratmakta  gerideyiz. Ayrıca internet ve bilgisayar kullanımı konusunda şehir ve kırsal kesim arasında çok fark var. Kişi başı geniş bant fiber optik kablo uzunluğu yönünden gerideyiz. İnternet güvenliği ve bilişim teknolojisinde gerideyiz. Güvenlik ve gelişme dengesini ayarlayarak eşgüdümlü gelişim  planı yapmak zorundayız.

İnternet üzerinde sınır tanımayan bilgi akışı, beraberinde teknoloji, sermaye ve insan kaynakları akışını getiriyor. İnternet güvenliği olmadan ulusal güvenlik söz konusu olamaz. Bilişim  teknolojisi olmadan da modernleşme olmaz. Çin'i önemli bir siber güce dönüştürmek için kaliteli donanım, sağlam bir bilişim altyapısı ve insan gücü geliştirmeliyiz. Kapsamlı bir stratejiyle şirketlerimizi destekleyeceğiz.  İnternet denetimini yasalara uygun yapacak ve vatandaşlarımızın haklarını koruyacağız. Bilişim ve internet teknolojisinde  uzman ve seçkin mühendisleri yetiştirmeli ve yüksek vasıflı inovasyon takımları kurmalıyız. Üstün mesleki becerili kişileri yükseltmeliyiz. Bu tür bir konuda "Bin asker toplamak kolay, bir general bulmak zordur" deyişi geçerli olabiliyor. Merkezi İnternet Güvenliği ve Bilişim Teknolojisi Yönetim Grubu bu konularda makro plan ve politika belirleyip, uygulamalıdır.

Ulusal Güvenliğimizi korumakiçin günümüzde dış güvenliğe olduğu kadar iç güvenliğe de önem vermemiz gereklidir. İçeride gelişimi, değişimi ve istikrarı pekiştirerek huzurlu bir Çin'i, dışarıda barışı, işbirliğini ve ortak kazancı arayarak uyumlu bir Dünya'yı kurmalıyız. Topraklarımızın korunması kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliği de önemlidir. Gelişme güvenliğin temeli, güvenlik de gelişmenin şartıdır.Ülke zenginleşince ordu güçlenecek, ordu güçlenince ülke daha iyi savunulacaktır. Ulusal Güvenlik Kurulu, tek merkezli yönetim, bilimsel planlama, yetkilerin ortak ve ayrı kullanımlarının birlikteliği, harekat koordinasyonu, az ve öz ile verimlilik ve öncelikli alanlarda güvenlik çalışmaları için ortak plan belirleyerek bunları kapsamlı bir biçimde uygulamalıdır. 

Ulusal güvenliğin ve toplumsal huzurun korunması, değişen şartlar ve tehditler sebebiyle, Çin'in rüyası orta tabakalı refah toplumunu gerçekleştirmek için önemli ve daima önceliklidir. Bütün bölgeler ve birimler görev ve sorumluluklarını işbirliği ile yaparak, eşgüdüm sağlayarak, ortak bir güç oluşturacaklardır. Reform, gelişme ve istikrar arasındaki ilişkilerde denge kurmaya önem veriyoruz. Yöneticilerimiz  "Güvendeyken tehlikeyi, varken yok olmayı, huzurluyken kaosu unutmamalıdır".                     Risk ve tehditler iç içedir ve birbirlerini tetikler. Bunlara sağduyulu müdahale ve kontrol şarttır. Dış ve iç güvenliğe, yurdun ve vatandaşların  güvenliğine aynı önemi verelim. Terörle mücadele istikrarı doğrudan ilgilendirir. Kararlı ve kesin önlemlerle, tavizsiz bir tutumla terörist ve terörizm barbarlığını bastırmalıyız. Terörizm, etnik ve dini bir mesele olmayıp, medeniyet değerlerine meydan okur ve tüm vatandaşlarımızın ortak düşmanıdır. Ayrıca, toplumsal anlaşmazlıkları kaynağından önleyerek azaltmalıyız. Toplumda herkes yasalara göre hareket edecek, sorunların çözümü  için hukuka başvuracaktır. Yönetim, sağlıklı bir ortam oluşturacaktır.

Ekolojik Uygarlık(2 Nisan 2013): Ormanlar karada ekolojik sistemin esas öğesi, önemli bir kaynak ve insanoğlunun varlığının sürdürmesi için bir ekolojik savunma sistemidir. Ormansız bir Dünya ve insanoğlu düşünülemez. Otuz (30) yıldır devam eden ulusal gönüllü ağaçlandırma kampanyasına vatandaşlarımızın katılmasını, ağaçlandırma eğitim çalışmalarını önemsiyorum.Ormanlarımızı daha ciddi koruyalım. Çin'i  sağlıklı ekolojik ortama sahip ülke haline getirelim. Çevre kirliliği sorununun üstesinden gelerek vatandaşlarımıza sağlıklı bir çalışma ve yaşam ortamı sunmalıyız.

Ekolojik medeniyet anlayışımız, doğaya saygı göstermek, kurallarına uymak ve korumaktır. Korumaya ilave olarak ekolojik ortamımızı daha düzeltmeliyiz. Çevreye dost olan, dönüşümlü ve düşük karbonlu gelişmeyi hızlandırma bilincini artıracağız. Bir sürelik ekonomik büyüme elde etmek için asla çevreyi feda etmemeliyiz.

Üretim ve yaşam alanları ile ekolojik alanı bilimsel olarak düzenlemeli ve doğanın kendi kendine iyileşmesine imkan vermeliyiz. Ülke topraklarını kullanımı yasak, kısıtlı kullanıma uygun, kullanılacak bölge, kullanımı iyileştirilecek bölge şeklinde bölümlendirerek fonksiyonlu bölgeler kuracağız. Ekolojik kırmızı çizgi bilincini  pekiştireceğiz. Enerji tasarrufu ekolojik ortamı korur. Kaynaklarımızı tasarruflu ve kollektif kullanarak kaynak kullanımında değişime gideceğiz. Üretirken daha az enerji, su ve toprak kullanmaya dikkat etmeliyiz. Su, hava ve toprak kirliliğini önlemeliyiz. Ekolojik ortamı hiçe sayıp verdiği kararlarla çevreye zarar verenlerden hesap soracağız. Çevremizi özenle korumak önemli bir alışkanlığımız olmalıdır.

Güzel bir Çin kurmak, Çin rüyasının önemli  bir parçasıdır.Gelecek nesillere göğü masmavi, toprakları yeşil ve suları dupduru bir üretim ve yaşam ortamı bırakmak isteğimizdir.

Çin'in Savunma ve Ordu Yapılanması (16 Kasım 2012)                                                                        Ordumuz, ÇKP Merkez Komitesi ile Merkezi Askeri Komisyonun mutlak itaatle emrindedir. Ordu yöneticilerimizi seçerken siyasi sadakat birinci önemli ölçüttür. Siyasi ve askeri talimatların gecikmeden uygulanması, görevlerin yerine getirilmesi birincil önemdedir. Ordumuzun gücünü, savaş kabiliyetini yükselterek  "Ulusal egemenliğimizi, güvenliğimizi ve gelişen çıkarlarımızı korumak" stratejisini kararlılıkla savunacağız. Ordunun bütün çalışmaları, eğitim ve silahlanması askeri stratejimize uygun olacaktır. Savunma sistemlerimizi ve ordumuzu var gücümüzle modernleştireceğiz. Ordunun yüksek moralli, disiplinli olması ve savaşabilme ruhunu koruması önemlidir. 

Yüksek rütbeli subaylarımız yolsuzluğa karşı, dürüst kalarak ve öz denetimlere uyarak örnek olmalıdır. Ordumuz onurlu geleneklerini ve seçkin davranış üslubunu sürdürecektir. Ordumuzu yasa ve disiplinle yönetmeliyiz. Ordumuzun görevi ihtiyaç olduğunda savaşabilmek ve kazanabilmektir. Partinin emrine uyan, zafer kazanabilen ve sevk ve idaresinde sorun yaşanmayan bir halk ordusu esastır.

Ekonomik yapılanma ve savunma kabiliyetleri arasında eşgüdüm sağlayarak zenginleşme ve orduyu güçlendirme yolunda yürümeliyiz. Altyapımızı ve tesislerimizi askeri ve sivil amaçlar için ortak kullanarak verim artışını gerçekleştirmeliyiz. Ordunun Hükümeti desteklemesi ve halkı sevmesi, sivil yönetim ve halkın ise orduya saygı göstermesi ve asker ailelerine ayrıcalık tanıması, ordu birlikleri ve vatandaşlar arasında yardımlaşma olması seçkin bir geleneğimizdir. Ayrıca savunmayı geliştirme ve koruma  tüm toplumumuzun ortak anlayışı ve bilinçli davranışı olmalıdır.

Hong Kong, Makao ve Çin (2012 ve 2013): Çin'in Hong Kong ve Makao ile ilgili "Bir ülke iki sistem" politikası değişmeyecektir.Hong Kong, Makao ve Çin ana karasının kaderleri her zaman birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Hong Kong'lu lider Leung Chung-ying'in  "İstikrar içinde değişimi arama"  şeklinde dile getirdiği yönetim anlayışı geniş biçimde Hong Kong vatandaşlarınca benimsenmiştir. Çin anakara pazarlarını Hong Kong Makao ve Tayvan'a daha geniş açacak ve işbirliğini yoğunlaştıracaktır.

Tayvan (2013): Tayvan Boğazının iki tarafında yaşayan Çinliler için önemli olan iki kesim arasındaki ilişkileri el ele vererek  barış içinde geliştirmek ve Çin milletinin güzel yarınlarını oluşturmaktır. İki kesim arasındaki anlaşmazlıklar önünde sonunda adım adım çözülecektir. Problemlerimizi hep gelecek nesillere bırakmayalım. "İki kesim Tek ailedir" anlayışıyla yola çıkarak iki kesim arasındaki ekonomik işbirliğini ileriye taşıyalım. Tayvan şirketlerinin, anakara işletmeleriyle aynı muameleyi görmesini hızlandıracağız. Sektörler arası işbirliğini artıracağız. Ticari anlaşmazlıkları çözeceğiz. Tayvan boğazı iki yakasındaki ekonomiler Çin milli ekonomisinin  birer parçasıdır.

Tarih ve gerçeklerden kaynaklanan nedenlerden dolayı Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında çözümü zor bir çok sorun bulunmaktadır. Sorunlar aramızdaki ilişkiyi, işbirliğini ve iletişimi engellememelidir. Anakara Çinli'leri ve Tayvan'lılar aynı ailenin üyeleridir ve hiç kimse aramızdaki kan bağını kesemez.Tayvan'lı soydaşlarımız akrabalarımızdır ve aynı ataların çocuklarıyız. Damarlarımızda Çin milletinin kanı akmakta, manevi dünyamızda da Çin milletinin ruhu korunmaktadır.

Soydaşlarımız Tayvan'daki mevcut toplumsal sistem ve yaşam biçimine büyük değer vermekte ve huzur ve mutluluk içinde yaşamak istemektedirler. Buna saygılıyız. Ayrıca, anakaradaki gelişmelerin yarattığı imkanları herkesten önce Tayvan'lı soydaşlarımızla paylaşmaya hazırız.

1992 Mutabakatına bağlı kalarak "Tek Çin Çatısı" altında Tayvan bağımsızlığına karşı çıkmayı pekiştirerek Tayvan makamlarıyla eşitliğe dayalı istişarelerde bulunarak uygun düzenlemeler belirlemeye hazırız. Tayvan'lı soydaşlarımızın gelişen ilişkilerimizden daha fazla yararlanmasını ve Başkan Lien ve dostlarımızın Çin ziyaretinin başarıyla geçmesini diliyorum.

Kaynak:

Xi Jinping "Çin'in Yönetimi The governance of China" Nisan 2017

 

 

 
Toplam blog
: 182
: 1556
Kayıt tarihi
: 14.10.12
 
 

Elektronik Y.Mühendisiyim. Teknik alan dışında Tasarruf ve tutumlu yaşam, Kişisel Finans Yönetimi..