Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

03 Haziran '16

 
Kategori
Psikoloji
 

Dikkat Eksikliği - Hiperaktivite Bozukluğu nedir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu son 20 yıllın en önemli ve popüler konusu haline geldi.Aslında bilimsel dünyada yaklasık 100 yıldır çeşitli tanımlarla bahsedilmiştir.Son dönemlerdeki tanımlamaların ve tedavilerin gelişmesiyle beraber insanların farkındalığı daha da artmıştır.Çoğu tıbbi hastalıklar içerisinde tedavi etkinliği oldukça yüksek (%90'lara varan)  bir bozukluktur.

Peki Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu nedir???

           Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukların yaşına ve gelişim düzeyine göre azalmış dikkat, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ile karakterize bir bozukluktur. Bu tanımda dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır. Bir tanesi çocuğumuzun bulunduğu takvim yaşı bir diğeri ise gelişim düzeyidir.Bunlara dikkat etmek çok önemlidir çünkü çocuğumuzun yaşına ve gelişim düzeyine göre dikkat süresi ve hareketliliği değişebilir. Diğer önemli bir nokta ise bozukluktan bahsedebilmek için bu şikayetlerin çocuğumuzun günlük hayatını bozmasıdır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun şiddetinin belirlenmesi tedavi yönteminin ve tedaviye vereceği yanıtın belirlenmesi açısından çok önemlidir. DEHB’nin klinik olarak 3 alt tipi mevcuttur. Bunlar Dikkat Eksikliğinin Ön Planda, Aşırı Hareketliliğin  Ön Planda ve Hem Aşırı Hareketliliğin Hem de Dikkat Eksikliğinin beraber gözüktüğü tiplerdir.

          En çok aileler aşırı hareketlilik şikayetleriyle doktorlara başvururlar. Genelde dikkat eksikliği aileler ve öğretmenler tarafından farkedilemeyebilir. Bu çok önemli bir durumdur çünkü dikkat eksikliği tanısı ne kadar geç konursa çocuğumuzun hayatınada etkisi olumusuz yönde çok olur. Dikkat eksikliği tanısı ülkemizde aşırı hareketlilik tanısına göre az konmaktadır. Genelde aileler ilkokuldan ortaokula  ve ortokuldan liseye geçerken ders başarısında düşme, liseye ya da üniversite sınavlarına hazırlık aşamasındaki sınav kaygısı ile çocuk ve ergen psikiyatristlerine başvurmaktadırlar. En çok gecikmeye neden olan sebebler: ailenin durumu farketmemesi, yaşı büyüdükçe geçeceğini düşünmeleri, öğretmenlerin durumu farketmemesi, psikiyatrik yardım almaktan çekinme, çevrenin duymasından endişe duymak, psikiyatrik tedavi almaktan endişe duymak, tedavilerde kullanılan ilaçlarla ilgili ön yargılar ve endişeler şeklinde sıralanabilir. Aslında bu durum dişçi korkusu gibi bir şeydir. Eninde sonunda bu tedavilerin yapılması gerekir. Yapılmadığı zaman ciddi sonuçlar dogurabilen bozukluktur. Tedavisi kolay ve yüzgüldürücü olan bir rahatsızlıktır. Malesef hem tanıyla hem de tedavi ile ilgili medyada ve internette kaynağı belirsiz, aileleri yanlış yönlendiren, bilimsellikten uzak bilgi eksikliği mevcut.

Peki Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun belirtileri nelerdir ???

·      Aşırı hareketlilik, yerinde duramama (aileler sanki motor takılmış gibi ifade edebilirler...)

·      Acelecilik

·      Sabırsızlık

·      Sıra beklemekte güçlük yaşama

·      Laf arasında girme (ör: ebeveynler konuşurken araya girme, okulda derste parmak kaldırmadan konuşma

·      Yaptığı işten ya da dersten çabuk sıkılma

·      Ders başında uzun süre oturamama( Ör: susadım gibi nedenler sunup derse ara verme..)

·      Yaşıtlarına göre dikkat süresinin az olması

·      Dikkat gerektiren görevlerden kaçma ör: ders yapmak istememe

·      Üzerine aldığı görevleri uzun sürede bitirme ya da bitirememe ( 20 dk ödevi saatlerce yapar...)

·      Sınavlarda dikkatsizce hatalar (Ör: okuma hataları, işlem hataları..)

·      Unutkanlık ör: okulda eşya unutma, verilen görevleri unutma…

·      Dalgınlık, Dinlemiyormuş gibi gözükme

·      Çabuk sinirlenme

·      Arkadaşlarıyla anlaşamama, kavga

·      Ders başarısızlığı

·      İnternet, Bilgisayar ve Telefon Bağımlılığı

·      Aile İle çatışma

·      Okuldan kaçma

·      Okulda disiplin suçu işleme

·      Sigara, Alkol, Madde kullanımı

.      Adli Suçlara Karışma          

Bu belirtiler hepsinin bir arada şartı olması gerekmez ya da az olması dikkat eksikliği hiperaktivite olmadığı anlamına gelmez.Her çocukta dikkat eksiliği hiperaktivitenin çıkma şekli farklıdır.

Bir daha ki yazımda tedavi nasıl yapılır sorusuna cevap arıyacağız... 

 
Toplam blog
: 11
: 2307
Kayıt tarihi
: 21.04.16
 
 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Adana                         www.fuatkircelli...