Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

02 Haziran '16

 
Kategori
Sosyoloji
 

Emekliler ve huzur evleri

2015 yılındaki sayılara göre yurdumuzda dokuz milyon dokuz yüz bin emekli bulunmaktadır. 
Türkiye nufusunun yüzde 8 inin 65 yaş üzerinde olduğu anlaşılmıştır. Buna göre, 65 yaş üzerindeki emeklilerin (9,9 X 8 / 100=) 792.000  dolayında oldukları ve bakıma muhtaç çağda bulundukları düşünülebilir.  
Böyle varsayımlar yapmak zorunlu olmaktadır. Ülkemizde bu alanda detaylı istatistik verileri bulunmamaktadır.
Bu yedi yüz doksan iki bin  dolayındaki bakıma muhtaç durumdaki ameklilere karşılık ülkemizde Toplam huzurevi sayısının 297  olduğu anlaşılmaktadır.
Bunların dağılımı ise şöyledir.
Aile ve Sosyal Planlama Bakalnlığına ait olanlar 107 huzur evidir.
Buralarda 11.717 kapasite varken bakılanların sayısıir 10.612 dir.
Diğer bakanlıklara ait huzur evi sayısı 2 dir. Kapasite 566 dır.
Belediyelere ait huzurevi sayısı 20 olup kapasite 1409 dur.
Dernek ve vakıflara ait 31 huzur evi bulunmaktadır. Kapasite 2556 olup bakılanların sayısı 1789 dur.
Azınlıklara ait 7 huzur evi bulunmakta olup kapasite 920 dir ve bakılanların sayısı ise 644 tür.
Özel sektöre ait huzur evleri sayısı 130 dur. Kapasite 6422 iken bakılan sayısı 4495 tir.
Toplam huzur evleri sayısı 297 dir.
Toplam kapasite 23.590 olmaktdır.
Toplam bakılanların sayısı yaklaşık 17.840 tır.
Görüldüğü gibi; huzur evi kapasite sayısında bir yetersizlik gözlenmektedir.
Diğer yandan; 23.590 kapasitenin 17.840 kadarının kullanılmakta olmasına göre yaklaşık yüzde yirmibeş dolayında boş kapasite bulunmaktadır.
Bunun birçok nedeni vardır. En önemlisi, ailelerin huzur evine ebeveynlerini teslim etmelerinin ayıp bir şey olarak algılanmasıdır.
İkinci neden, huzur evlerinin ücretlerinin çok yüksek olmasıdır. Özel sektörde bu durum gözlenmektedir. Devlet sektöründen de emekliden maaşının tamamını huzur evine bırakması istenmektedir.
Toplumda huzur evlerinin varlığı ve kullanılmaları gerektiğine dair çalışmalar yapılmamaktadır.
Bu nedenle, emeklilerin bir kesimi parklarda ucuz şarap içerek ömürlerini tamamlamağa çabalamaktadır.
Bu sorunu devletin çözmesi gerekmektedir.  
 
Toplam blog
: 142
: 578
Kayıt tarihi
: 04.09.13
 
 

1940 yılında İzmir'de doğdum İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdim 1961 yılında Mülkiye(Siyasa..