Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

18 Ağustos '20

 
Kategori
Hukuk
 

Güvenlik Soruşturması Nedir?

Güvenlik Soruşturması

Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesidir.

Arşiv Araştırması

Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir sınırlama olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasıdır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının amacı devleti zafiyete uğratmayacak kritik göreve getirilecek personelin seçilebilmesidir. Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırması, işe alınacak şahıslar hakkında kendilerine verilecek olan görevin niteliklerini ve gereksinimlerini karşılayıp karşılayamayacakları konusunda önemli veriler sağlar. Söz konusu bu veriler, çeşitli yöntemler ve araçlar aracılığı ile daha önce belirlenmiş objektif kıstaslar ile süzülüp, bir rapor haline dönüştürülür. Bu rapor değerlendirme komisyonu tarafından karara bağlanır.

Komisyonun verdiği olumsuz kararlara karşı 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü süre olup geçirilmesi durumunda dava açma hakkınız son bulacaktır.

Güvenlik soruşturması aşağıdaki personele yapılır;

1) 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ekli cetvellerinde belirtilen kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklar için Cumhurbaşkanlığınca gönderilen taleplerde yer alanlar.

2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek diğer personel için Cumhurbaşkanlığınca gönderilen taleplerde yer alanlar.

3) Milli İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığında çalışan veya çalışacak olan personel,

hakkında yapılır.

Av. Umur Yıldırım

Kadim Hukuk & Danışmanlık

 
Toplam blog
: 5
: 68
Kayıt tarihi
: 03.02.20
 
 

1990 yılında Kırıkkale'de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji'nde tamamladıktan..