Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

01 Ocak '12

 
Kategori
Siyaset
 

İlk Meclis'in yapı harcı...

İlk Meclis'in yapı harcı...
 

Her birimiz T.C. Vatandaşı'yız...


Türkiye Cumhuriyetİ'nin(T.C.) kuruluş aşaması ''o günün'' koşulları altında oldukça zor  ve sancılı geçmiştir.

1923 yılında Cumhuriyetin kurulmasından önce ve özellikle Kurtuluş Savaşı süresince;  başka bir ulusun yaşamasının mümkün olmadığı, ''Misak-ı Milli'' sınırları içinde her ''etnik köken'' ve her ''sosyal sınıfı'' kucaklayabilen bir anlayış hakimdir.

Osmanlı İmparatorluğu, teşbihte hata olmazsa; ABD'nin ilk yıllarında yaşandığı gibi; kuruluş aşamasında ''melting pot'' (kimya potasında) eritilmiş farklı ''etnik köken'', ''sosyal sınıf'' ve ''mezhepler''den oluşmuştur. Öyle ki; Osmanlı İmparatorluğu'nun ''sevk ve yönetim'' kadrosu ile Sarayda Osmanlı Hanedanını oluşturan unsurların ''rol dağılımı'' ''etnik temeller'' üzerine  kurulmamıştır.

Osmanlı İmparatorluğunda ''gayrimüslimler''in (müslüman olmayanlar) yönetim  kadrosunda görev almalarının karşısında hiç bir engel yoktu. Tarihte ülkelerin yönetim anlayışında  ''asimilasyon''a yer vermeyen başka bir ''İmparatorluk'' veya ''Super Güç''  bulunmamaktadır.                

Diğer yandan, ABD'nin varoluş nedeni ise, siyasal, sosyo-ekonomik ve kültürel  emperyalizmden besleniyor olmasıdır.

Her ne kadar; bazı ''Tarihçiler'' ve ''Politikacıar'' T.C. Devleti'nin ''militarist'' ve ''baskıcı'' bir anlayışla kurulduğunu ifade etmiş olsalar dahi; Birinci BMM çatısı altında Türk Milleti'ni ''temsil yetkisi hakkına'' hiç bir ayırım gözetilmeden tüm ''etnik köken'', ''din'' ve ''mezhepler''  sahip olmuştur.

 'Hilafet'' özlemi içinde bulunan gruplar ve onların dış destekleyicileri kötü niyetlerini o kadar ileri götürmüşler ki; ''Genç  Cumhuriyet  Yönetimi''nin  kurucu  beyin takımının ''etnik kökenler'' arasında ''Türk Orijinli'' (kökenli) olanlar  ve  ''Türk Orijinli'' (kökenli) olmayanlar şeklinde ayrımcılık yaparak ülkeyi yönettiklerini ısrarla kamuoyuna duyurmuşlardır.

1921'de ''Türkiye'' sözcüğü eklenerek ''Türkiye Büyük Millet Meclisi'' (TBMM) adı resmileştirildi. Genel Kurulda; ''Kalpaklılar'', ''Sarıklılar'' ve ''Fesliler'' üç ana siyasal görüşü sırasıyla; ''Çağdaş Yönetim'', ''Şeriat Yönetimi'' ve ''Osmanlı Yönetimi'' temsilcileri olarak özgür irade beyanı ile TBMM kürsüsünde fikir ve düşüncelerini rahatlıkla savunmuşlardır..                    

 
Toplam blog
: 392
: 908
Kayıt tarihi
: 27.11.11
 
 

1951 Muğla doğumluyum. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'ni 1974 yılında bit..