Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

01 Ocak '12

 
Kategori
Siyaset
 

Ağaç Hareketi sözlüğü

Ağaç Hareketi sözlüğü
 

Yeni kavramlar, terimler, tanımlar

         Ağaç Hareketi(The moive of the trees): Sonsuz, yemyeşil bir ormanda rüzgârla sallanan ağaçların durumundan esinlenerek oluşturulan yenidünya düzeni felsefesi.

       Yeniçağ Devrimi: Buradaki yeniçağ milenyum ya da uzay çağı gibi bildiğimiz çağlar anlamında olmayıp dünya hayatı Ağaç Hareketi düşüncesinin ortaya çıkmasından sonra ve önce olmak üzere ikiye bölünüyor. İşte buradaki yeniçağ, bu milattan sonraki zamanı anlatıyor.

       Dördüncü yol: Ağaç Hareketi felsefesi KAPİTALİZM, KOMÜNİZM VE KARMA EKONOMİ dışında dördüncü bir yol ortaya koyuyor.

       Halk Demokrasisi: Halkın temsilciler vasıtasıyla değil de bizzat katıldığı gerçek demokrasi.

       Birey: Bugünkü vatandaş anlamında ama arada ciddi farklar var. Örneğin bugünün vatandaşı verileni alıyor, o günün bireyi ise istediğini alacak.Bir başka deyişle hakları verilmiş ya da haklarını almış vatandaş.

       Borçların Ödenmesi: 600 milyar doları bulan ülke borcunun insanlarımızın malvarlığının %10’luk katkısıyla zamana yayılan bir süreç içinde ödenmesi planı.

       Tarım Devrimi: Ülke topraklarının milli bir sistem altında 5 milyon kişi tarafından il il yıllara yayılan bir çalışmayla 300 bin km’lik bir tarım alanı oluşturma projesi. (%10 kişisel katkı var)

       Orman Devrimi: Tarım devriminin tıpkısının orman için yapılması. (%10 kişisel katkı var)

       Tabir(Tarım İşletme Birliği) :TARIM DEVRİMİ yapılanmasında ülke topraklarının 1000 dönümlük bölünmüş alanlar olarak düzenlendiği modern tarım işletmesi.

       Mega kent: Ülkemizde mevcut 36 bin yerleşim merkezinin yerine kurulacak 10 milyon nüfuslu yeniçağın kenti. Kentin sadece alt yapısı yapılacak. Yerleşimin 50 yılda tamamlanması öngörülüyor.

       Mega Kent yerleşim modülü: Türkiye’nin ortasında mega kentlerin konumunu gösteren makro yerleşim planı.

       Yaşam Sitesi: Mega kenti oluşturacak 1000 bağımsız yapı sisteminden her biri. Standart 10 bin kişi kalıyor.

       Koloni: Her bir yaşam sitesi 10 bin kişinin yaşadığı ayrı bir idari birim. Türkiye 7400’e yakın idari koloniden oluşacak.

       AYB(Ana Yönetim Birimi):Ülke yönetiminde %50 oy hakkı olan 100 kişiden oluşan, yönetimin ana argümanı.

       Altın Süvariler: Ağaç Hareketi düzenini Türkiye’nin her yerinde halka anlatacak toplum ve siyaset önderleri.

Second Life(ikinci hayat):Yeni düzenin sosyal güvenlik modeli.

Satürn Çağı:Ağaç Hareketi sisteminin dünyada yeni bir çağ başlatması umut ediliyor

Çoklu ulaşım sistemi:Mega kentleri birbirine bağlayan aynı hat üzerinde birden fazla hızlı tren sistemi.

Online dünya bağlantı sistemleri:Ağaç Hareketi düzeninin dış işleri planlaması.

Hâkim düşünce:Yeniçağın düşünce anlayışı. İkna, anlaşma ve uzlaşma yöntemleri yeniçağda geçerli değil. Fikrini söyle, ülke insanlarının %76’sı kabul etsin istersen diktatörlüğü getir.

Seyyar adalet:Mahkemelerin daha iyi çalışması için küçük davaların kişilerin ayağına giderek yerinde sonuçlandırılmasını öngören bir adli yapı.

Seyyar hastane: Özel dizayn edilmiş bir sağlık aracı marifetiyle küçük tedavi, muayene ve rahatsızlıkların hastane ortamına taşınmadan kişinin yaşadığı yerde çözülmesi.

Oy kullanma standı:Her koloni(yaşam sitesi)de bulunan AYB’nin ilk seçim ve yenilenmesi, referandum gibi seçimlerde kullanılacak olan oy verme merkezi. Kişi bankamatik gibi kimliğini sokuyor. Oy kullandığına dair kayıt alınıp kimlik geri geliyor. Hem kullanılan oyun mahiyetini belirliyor; sayıyor, hesaplıyor hem de ikinci kez oy kullanma imkânı vermiyor.

Eğitim Standı:Özellikle iş meslek ve sanatların kişilere birebir uygulamalı olarak öğretilmesi için gezici veya sabit eğitim argümanı. Gitar öğretim standı, resim standı, kaynakçılık standı gibi.

Hizmet ve görev birimleri:Yeni düzende doğrudan halka yönelik hizmetler devlet eliyle yapılır. Yine kişiler yaparlar ama devletin kontrolünde ve ona bağlı olarak. Sosyal yaşam birimleri(örneğin konuk birimi, evlilik birimi, doğum birimi, çocuk yetiştirme birimi),dış ve iç güvenlik birimleri, ekonomi birimleri(dağıtım ve ihracat birimleri),eğitim birimleri(temel eğitim/TES ve mesleki eğitim birimleri/MES),inanç birimi, alım satım birimi, temizlik birimi gibi. Birimler kanunla kurulur ve emredici, bağlayıcı bir yapıları vardır.

Kişi-devlet hesabı:Her kişinin bağımsız bir hesabı vardır. Kişi devlet ilişkileri ve kişinin tüm nakdi ve ayni ilişkileri bu hesaptan takip edilir. Devlet kişinin varlığını miktar olarak bilir.

Yaşamblog:Kişinin tüm yönleriyle kimlik kartıdır. Kişi yaşamblog’unu serbestçe kendisi düzenler. Fiiliyatta kişilerin işlerini takip edebilmelerini kolaylaştırır. Bu blogda kişinin beden ölçüleri bile yer alır. Çok yönlü teknolojik bir kimlik şeklidir.

Parablog:Yaşamblog’un bir kısmı. Kişi tüm mali işlerini bu blog ile yürütür. Teknolojik bir karttır. Çok özelliklidir. Yeniçağda zaten para yoktur. Çünkü bu kart para taşımayı gereksiz kılar. Her yerde hesabınıza ulaşma imkânı verir.

Dağıtım ve ihracat Birimi:ithal edilen ve üretilen her şey iki sistemle tüketiciye ulaştırılır. Dağıtım birimiyle iç tüketim, ihracat birimiyle de dış satım ve alım gerçekleştirilir. Ticaret olmadığı için ürünler tüketicilere kullanıma hazır olarak dağıtılır(Bkz. Dağıtım Birimi)

Kontrol edilebilir güç:Yeniçağ düşüncesinin mihenk taşıdır. Ülke halkının %76 evetiyle( bunun dışında belirleyici yoktur) kabul edilen ve yasalaşan kanunlar yine halk ve seçilmişler tarafından kontrol edilen bir yönetim anlayışıyla uygulanır. Kabul ettiğiniz kanunun doğru uygulanmasını bizzat müdahale ederek sağlayabilirsiniz. Bugün kanunların uygulanmasına müdahale hakkınız yoktur. Anayasa ve kanunlara uysun yeter. Ama hangi anayasa ve kim tarafından nasıl çıkarılan kanun. Cumhurbaşkanı reddediyor, meclis kabul ediyor ve siz bu kanuna uymak zorundasınız.

Vicdani düşünce: Bir şeyin sadece doğru olması yetmez; vicdana da uyması gerekir. Doğrular da zarar verir. Burada vicdan devreye girer. Yeniçağın hâkim düşüncesi vicdani düşüncedir.

İdari sayısal model:Bugünkü müdürlük, şeflik vs yapılar tümüyle kaldırılıyor. Birimlerde, kurumlarda herkes çalışan. Ve çalışanların sevk ve idaresinde uzmanlar görev alıyor. İşte kaç kişiye kaç uzman hesabı şöyle:10 kişiye kadar 1, 10 ile 50 kişi arası 2, 50 ile 100 çalışan için 3, 100 ile 500 çalışan için 4, 500 ile 1000 çalışan için 5 ve ilk 1000’den sonra gelen her 1000 çalışan için 1 uzman eklenmek suretiyle çalışanların kontrolü sağlanıyor.

Hasta takip birimi:Hastaneye siz kendiniz gitmiyorsunuz. Seyyar hastane konusuna girenler dışında siz rahatsızlandığınızda HASTAB’ın numarasından çağrı yapıyorsunuz. Gelip sizi alıyorlar. Kesinlikle refakatçi ya da başka bir kişi alınmıyor. Sizin her biriniz için yardımcı ve refakatçi var. Sağlık TV’de hastaların tedavi durumları naklen veriliyor. Panik yaratacak ya da yakınları üzecek ağır vakalar özel statüye tabi.

Hayvan bakım üniteleri:Evcil hayvanlar ve sokak hayvanları her haneye en az bir olmak üzere verilecek. Evine hayvan almak istemeyenlere ve hayvanlara işkence edebilecek kişilere verilmeyecek. İşte bu hayvanların bakım ve kontrolü için çok amaçlı(hayvanların çeşitli yarışmalara hazırlanması örneğin) bilimsel bakım merkezleri kuruluyor. Her kolonide 1 tane. Tüm ülkede 7400 adet.

Devam edecek.

 
Toplam blog
: 6332
: 653
Kayıt tarihi
: 21.09.08
 
 

Sadece sayfalarda kalan yazılar şaheser olsalar bile önemsiz ve anlamsızdır. İnsanlara ulaşan ve ..