Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

18 Mayıs '12

 
Kategori
Sivil Toplum
 

Jakobenizmin iflası..

Jakobenizm kelime anlamı olarak “tepeden inmecilik. belirli toplumsal amaçların; iktisadi, sosyal ve kültürel açıdan belirli bir topluluk, kurum yahut tüm toplum genelinde yapılmak istenen değişiklikler ile toplumsal yapıda gerçekleştirilmek istenen dönüşümlerin, tabandan gelen isteklere göre değil, toplumun dizginlerini elinde tutan yöneticilerin istekleri doğrultusunda, tepeden inmeci yöntemlerle, insanlara şans tanımadan ve gerekirse zor kullanarak yapılmasını meşru sayan görüş.” anlamını taşır. Türkiye tarihini incelediğimizde ise jakobenizm cumhuriyet tarihiyle birlikte karşımıza çıkar. Halkın karşı çıkmasına rağmen bir çok uygıulama halkın iyiliği için ! dayatmacı zihniyetle karşımıza çıkmıştır. 
 
2. Mahmut döneminde halk Fes giymeye karşı çıksa da jakobenizm ile fese alışmış, daha sonra fes yerini şapkaya bırakmıştır. Yine İnönü döneminde Ezan-ı Şerif'in türkçe okunması, çok sesli müziğin dayatılması hep bu mantığın ürünleridir. örnekler saymakla bitmez..
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Jakobenizm nasıl sirayet etmiş ve günümüze kadar nasıl gelmiştir?
 
Dünyanın her yerinde, her ülkenin Silahlı Kuvvetleri disiplin temeli ile yetiştirilir. Disiplinsizlik bir ordunun içini kemiren kurt gibidir. Zaman içerisinde bu kurt büyür gelişir ve bulunduğu ortamı yaşanmayacak hale getirir. Disiplinsiz bir ordu dağılmaya ve yenilmeye mahkum olacağı için aynı hazin sonu savunmasız kalan ülkede yaşamaya mecburdur. Yani Ordusu zayıf ve disiplinsiz olan bir ülke tarihin sayfalarından yok olur gider. Ordular disiplin temininde çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu yöntemleri kullanırken de 3. dünya ülkeleri bile insan haklarını ön planda tutarak tutum ve davranış geliştirir. Bu davranışlar yasa ile sabitlenir. Bu yasalara da geniş anlamda Askeri disiplin yasaları olarak nitelendirebiliriz.
 
Ülkemizde durum nasıldır ?
 
Jakobenizm dediğimiz olgunun Türkiye'de en çok uygulandığı kurum TSK dır. Bu Jakobenist bakış açısı yüzünden yüzlerce ocak sönmüş, yüzlerce aile dağılmış, onlarca şehit ve gazi verilmişltir. Bu vahim olayları jakobenizm ışığında inceler isek neden bu sonuçlar ortaya çıkmıştır? Madde madde bakalım; 
 
1- Onlarca şehit ve gazi verilmiştir. Çünkü; Jakobenist sistem, ben dedim sizin için doğrusu bu mantığı ile hareket ettiği için 30 yıllık terör tarihinde dededen kalma usullerle terörle, silahlı mücadele edilmiş, Çök kalk zıpla eğitimleri ile boşa geçen onca yıl içinde sırf jakobenist bakış açısıyla onlarca belki yüzlerce şehit ve gazi verdik.
2- Yuvalar Dağılmıştır. Çünkü Jakobenist kafa yapısı kurumu kendi keyfi idaresine göre yeniden yapılandırmış, İnançları yasaklayarak jakoben kafa ile personelini Kur'andan uzak tutarak, alkole alıştırarak dünyanın hiç bir ordusunda varolmayan dayatmacı zihniyeti getirmişlerdir. Bu sistematik yapılandırma ile yüzlerce inançlı personel ya YAŞ kararı ile yada bakan onayı yada Kararname ile tasfiye sürecine girilmiştir. II.Mahmut döneminde kurulan Yüksek Askeri Şura amacından saparak kendi personellerini avlayan bir zihniyet halini almıştır.
 
3- Ocaklar sönmüştür. Çünkü; Jakobenizmin kolları tüm ülkede sistemi tamamen ele aldığından keyfi ve dayatmacı kafa ile insanlar inançlarından yahut davranışlarından yada görüşlerinden dolayı ordudan uzaklaştırılmış, uzaklaştırılan hiç bir personelin önce insan olduğu hatırlanmadan ve Adil yargılanma hakkı tanınmasına gerek duyulmadan "bunlar kesinlikle suçludur, atmayalım da yargılayalım mı? mantığı ile jakobenist kafa ile ordunun lehine bir durum olduğu varsayılmıştır. Dolayısı ile Ocaklar sönmüştür.
 
2012 nin ilk yarısında dönüp tarihe baktığımızda darbelerle her geçen gün güçlenen "Jakobenizm" yerini artık halkına güvenmeye başlayan bir sisteme bırakmıştır.  Allah bir daha jakobenist kafa yapısını bu ülkeye nasip etmesin.
 
Jakobenistler ise; artık  son demlerinde, son bardaklarını da tokuşturup tarihin karanlık sayfalarında yerlerini almaya başladılar. 
 
Toplam blog
: 9
: 632
Kayıt tarihi
: 09.07.11
 
 

Başarının sadece kendi içimizde bir engel olduğunu 40 yaşından sonra bellemiş, Osmaniye li bir ga..