Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

22 Nisan '18

 
Kategori
Türkiye Ekonomisi
 

Kapitalizm Nedir?

Kapitalizm Nedir?
 

Kapitalizm , 1929 yılındaki Ekonomik Buhran sonucunda John Maynard KEYNES 'in yazdığı "İstihdam , Faiz ve Para Teorisi'' adlı kitabıyla ortaya çıkan, Üretimde DEVLET ve ÖZEL kurumların oldugu Bir Ekonomik sistemdir. Liberalizm'in aksine Devletin ekonomide  bulunması en temel amaçtır.

Kapatalist Sistemin Amaçları;
EKONOMİK BÜYÜME
EKONOMİK İSTİKRAR
GELİR DAĞILIMDA ADALETİ SAĞLAMAK

Kapitalizm sisteminde Devletin Ekonomide Bulunmasını Gerektiren Durumlara Piyasa Başarısızlıkları denir. Bunlar;
    Kamusal mallar ve yarı kamusal mallar
    Asimetrik Enformasyon
    Dışsallık
    Tekel
    Dogal tekel

Bu durumlar sonucunda devlet ekonomide  yer alıyor. Kamu Üretiminde  KİT'ler (Kamu İktisadi Teşebbüsü) oluşturuluyor.

Bu KİT'ler ikiye ayrılır.
Sosyal Fayda Saglamak İsteniyorsa KİK (Kamu İktisadi Kuruluşları), Kar  Amaçlanıyorsa İDT (İktisadi Devlet Teşekkülü)

KİK: Sermayenin tamamı devlete aittir. Örnek Olarak : TCDD, PTT, THY, TEK, ÇAY-KUR vb.
İDT:  Sermayenin %51 i Devlet , % 49'u  Özel Kuruma aittir. Örnek Olarak: Sümerbank, Etibank, DMO, PETKİM vb.

Kapitalizm'de Kamu Harcamaları: Devlet Dış Dünyadan Borç Alarak (IMF, Dünya Bankası), Yatırım Harcamalarını Arttırır ve Böylece  Transfer Ödemelerinde yer alan Borç Faiz Ödemelerini Arttırmış olur. Yani Devlet Harcaması(G) artar. Milli Gelir (Y) veya Toplam Talep (AD) Artar.
AD^= Y^=  C + I + G ^ + (X-M)

Kapitalizm'de Vergi Harcamaları: Vergiler Dolaylı ve Doğrudan Vergi Olmak üzere ikiye ayrılır. Türkiye'de %78.2 Dolaylı Vergi alınır. Çünkü Harcamadan Vergi alındıgı için Halkın tamamından alınıyor. Doğrudan Vergi ise Gelir ve Servetten alınan Vergilerdir.T ürkiye'de %21.8 oranında Gelir Vergisi alınır.

Vergiler Milli Geliri Düşürdügü Düşünüldüğü için Alınmamalı Ancak Keynes'e göre Dolaylı Vergi Alınırsa  Fiyat İstikrarı Olur. Fiyat İstikrarı Enflasyonu artırdıgı için Vergi alınırsa Y v, AD v Talep azalırsa Enflasyon azalır. Vergi alındıgında Milli Gelir düşer Devlet Bunu Önlemek için TEVŞİK Politikası Uygular.

Kapatalizm' de Gelir Dağılımda Adaleti Sağlamak için birkaç Politika vardır;
    Dolaylı Vergi   azaltılmalı
    Doğrudan Vergi  artmalı
    Transfer Ödemeleri artmalı
    Emek ve Sermaye ayrı vergilendirmeledir.

Türkiye'de Devletin Ekonomideki Katkısı %25.8 dir.

 

 
Toplam blog
: 6
: 164
Kayıt tarihi
: 01.02.18
 
 

Pamukkale Üniversitesinde sermaye piyasası bölümünü okuyorum. Amatör yazılar yazıyorum. ..