Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

26 Kasım '18

 
Kategori
KOBİ
 

KOBİ'lerde Performans ve Kriz Yönetimi

KOBİ'lerde Performans ve Kriz Yönetimi
 

Başlığa dair birikimiminen özetini ilginize sunuyorum. 

KOBİ lerde Performans Yönetimi

KOBİ performansının ana kriterleri;  motivasyon, verimlilik, karlılık ve gelişimdir. 

Öncelikle; üretim parkının proses (süreç ) eşitliği, personelin sayısının ve niteliğinin prosese uygunluğu, malzemenin sürekliliği ve pazara hakimiyet sağlanabilmelidir.

KOBİ nin lokomotifi olan İnsan Kaynağının dinamizmi için esas olan iki faktörden ilki; işini tam yapabilmesi için niteliği, ikincisi de; işini isteyerek yapabilmesi için motivasyonudur.

İnsan kaynağının niteliği işyeri öncesi oluşan birikimi ve iş başı gelişimidir. Motivasyonu da; iş yerindeki moral ve maddi şartlara uygun vizyonudur.

Rasyonel organizasyonda kalite kavramı göz ardı edilmez, hatta fiyatı belirleyen ana faktördür.

KOBİ nin faaliyet sonucu oluşan karlılığı ve gelişimi; maliyet-fiyat yönetiminin rasyonelliğidir.

Maliyet firmada oluşurken fiyat ta piyasada oluştuğundan; maliyet fiyat ilişkisinin optimum (en uygun) değerle belirlenmesi reel üretim faktörlerine ilave finansal yapıya da bağlıdır.

Rasyonelleşen yönetim sisteminde ‘Planlama, Strateji ve Bütçe’ programı da olmazsa olmazdır.  

-----------------------------------------------

KOBİ lerde Kriz Yönetimi

Ekonomik dengesizliği ve belirsizliği kısaca ifade eden KRİZ; doğru pozisyon alanlar veya ucuza almayı değerlendirebilenler için bir fırsatlar ortamıdır. 

Doğru pozisyon ve ucuza alanları keyiflerine bırakarak krizin zor halini yaşayan tüccarları ve KOBİ leri kısaca irdelersek; zorda olmanın temeli firmayı kontrolsüz yöneterek karmaşık hale getirmektir.

Oysa ister bireysel tüccar ister KOBİ olsun ‘borç-alacak-öz kaynak dengesine’ özen gösterip risk analizleriyle duruma ve piyasaya hâkim olarak faaliyette bulunmak her dönem istikrarın ve olası krizlere de hazır olmanın güvencesidir.

Eğer karıştıracağım mantığı oluşmamışsa bireysel ticari firmaların kontrollü yönetimi zor değildir.

BUNA karşın tek kişinin yöneteceği büyüklüğü aşıp fonksiyonel yönetilme ölçeğine gelmiş KOBİ lerde; satın alma, finansman, insan kaynaklarına ve pazara hâkimiyet sağlayacak ‘analiz, planlama strateji bütçe ve kontrol’ sisteminin bilinçle profesyonelce kullanılması gereklidir. 

Eğer KOBİ bir üretim firmasıysa, Üretim Yönetimi; (makine parkı, enerji kullanımı, verimlilik ve kalite sistemleri) detaylarıyla uzmanlık ve hâkimiyet gerektiren faktörlerdir.        

Bir KOBİ nin etkin yönetimi için büyüklüğüne uygun; işletim sistemi, yönetim organizasyonu, PSBA (planlama-strateji-bütçe-analiz) sistemi, oluşturulmalıdır. Bu doğrultuda her yıl hatta bilanço dönemi olan üçer aylık dönemler de faaliyet analizi yapılarak oluşan firma eğilimine göre önlemler alınıp stratejiler oluşturulmalıdır.    

Kriz patlayıp karmaşa başladığında yukarıda belirtilen detaylarda; firma analizi yapılarak sorunlar belirlenerek yapılması gerekenler programlanarak en ılıman stratejiyle uygulanmalıdır.

-------------------------------

Mentor Kadri KANPAK

(Yönetim Danışmanı, Mali Müşavir, Profesyonel KOÇ)  

0 539 914 85 80 - kadrikanpak@hotmail.com

 

 
Toplam blog
: 617
: 1221
Kayıt tarihi
: 03.12.07
 
 

Her kesimi anlama ve kabullenme bilincimle; her kişinin asgari yaşam şartlarına sahip olabildiği,..