Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

20 Mayıs '14

 
Kategori
Ekonomi - Finans
 

Kurumsallaşma aşamaları

Kurumsallaşma aşamaları
 

KURUMSALLAŞMA AŞAMALARI


1.      Profesyonel yaklaşım ve bu alanda eğitim almış, başarılı personel ile ekip iş birliği içerisinde etkin, verimli, süratli ve rakipleri göz önünde tutarak gizli bir çalışma ortamını hazırlamak.

2.      Ekip ruhunu yakalayabilen bir kurucu ekip oluşturmak.

3.      Çalışanların değişime ve dönüşüme inançlı ve değişim ve dönüşüm bilinci içerisinde olması.

4.      Gelişim içerisinde olmaktan ve bu sürece ayak uydurmaktan memnun çalışanlar içerinde proaktif olunmalı.

5.      Uyum bir ekibin her şeyidir. Tatlı rekabet ise gelişimin teminatıdır.

6.      Personel yönetimi bu sürecin en önemli ayağıdır. Moral ve motivasyonu yüksek bir personel yönetimi kurmak ve uygulamak. Kariyer yönetimi, eğitim ve meslek içi eğitime önem vermek.

7.      Bütçe, ürün, hizmet ve bu konularda AR-GE çalışmaları yürütmek.

8.      Plan-Program ile çalışmak. Personeli bilgilendirici periyodik toplantılar düzenlemek.

9.      Farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmak ve farklılıkların fırsatlarından yararlanmak.

10.  Kadro, kuruluş ve personel ihtiyaçlarının tespit edilmesi.

11.  Uzun vadede personel, finansal, üretim, hizmet ve imaj gibi başlıklarda vizyon ve misyona uygun doktrinler oluşturmak.

12.  Önceliklerin tespit edilmesi ve bu öncelikler doğrultusunda plan-program yapılması.

13.  İlgili başlıklar için danışmanlar tespit edilmesi. Bu danışmanlara öncelikli olarak vizyon ve misyon ve amaçlarımızın anlatılacağı, bilgilendirme amaçlı doküman ve toplantıların hazırlanması.

14.  Öncelikli olarak çalışanların zihniyetinde bir kurumsallaşma bilinci yaratılması.

15.  Yönetim hiyerarşisini ve diğer ihtiyaç duyulan kurulları kurmak.

16.  İhtiyaç gösteren yatırımcı, üst, orta ve ast kademe yönetici organizasyonunu teşkil etmek.

17.  Yönetim ilkelerini öncelikle başlıklar halinde tespit ederek içlerini amaçlarımıza yönelik olarak doldurmak.

18.  Çalışma kültürü ve disiplini oluşturmak.

19.  İç-dış müşteri, tedarikçi ve ortaklar ile olan ilişkile de kalite, verimlilik, karşılıklı anlayış ve çıkar bağlarını tam manasıyla kurmak.

20.  Yol haritasının oluşturulması. Yol haritanda başarı ile kat edilen mesafenin iç-dış müşteri, tedarikçi ve ortaklar ile paylaşılarak amaçlara olan inancın pekiştirilmesi.

21.  Sık karşılaşılan sorunlar ve yeteneklerin tespit edilmesi. Sorunların engellenmesi veya oluş sıklıklarının azaltılması, risklerinin yok edilmesi veya indirgenmesi.

22.  Markalaşma süreç yönetimi plan-programının, oluşturulacak markalaşma doktrini ve amaçlarımız (vizyon-misyon hedefler) doğrultusunda icra edilmesi.

23.  Elini taşın altına koyacak, sorumluk bilincinde ve amaçlarımız ile bütünlük sağlayan, akıllı, etkin ve kabul edilebilir inisiyatif alacak, üretken, yenilikçi, yaratıcı yönetim ve personel ile çalışılması.

24.  Stratejik yönetim.

25.  Yeni Pazar araştırmalarının detaylı ve gerçekçi olarak yapılması.

26.  Periyodik olarak tüm işletmeyi kapsayacak etkin, verimli, hızlı, doğru bir raporlama sistemi ile değerlendirme sisteminin kurulması.

27.  Dokümantasyon sisteminin oluşturulması.

28.  Yönetimin verimli, hızlı, güvenli, etkin olmasını sağlayacak iletişim ve yazışma sisteminin kurulması. Bu yönetim sisteminin kayıt altına alacak bir arşivleme sisteminin kurulması.

 
Toplam blog
: 72
: 918
Kayıt tarihi
: 29.06.08
 
 

1971 İzmir doğumluyum. Strateji, Taktik Felsefe, İşletme, Liderlik, Kalite Güvence Sistemleri, El..