Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

15 Ekim '08

 
Kategori
Aile
 

Kuşak çatışmaları ve anlaşılmayan "Kitle İletişimi"

Kuşak çatışmaları ve anlaşılmayan "Kitle İletişimi"
 

İletişim kavramının temelinde iki taraflı işleyen bir süreç ve geri bildirim vardır. İletişim kişiler, gruplar ya da toplumlar arasında meydana gelir.

Genel hatlarıyla iletişim dört başlıkta incelenebilir. Kişinin kendisiyle olan iletişimi, içsel iletişimdir. Kişinin diğer insanlarla olan iletişimi, kişinin gruplarla olan iletişimi ve son olarak kitle iletişimi iletişim türlerini oluşturur.

İletişim türlerinden kişinin kendisi, diğer insanlarla ve gruplarla olan iletişimi genel olarak herkes tarafından açıkça bilinmektedir. Kitle iletişimi denildiğinde ise iletişimin en az bilinen bölümü akla gelmektedir.

Kitle iletişimi uzmanlaşmış bir kadro ile belirli bir kanal aracılığı ile kitleye ulaşır. İletişim iki yönlü olmasına rağmen kitle iletişiminde tek yönlü bir iletişim varmış gibi görülür. Mesajın iletildiği kitleden geri bildirimler gecikmeli olarak e-posta, telefon ya da faks aracılığı ile olur.

İletişim iletişimi başlatan ile hedef arasında gerçekleştiğinden dolayı bu iki kişi arasında ortak bir dil olması mecburidir. Ortak değer, norm ve bilgiler arttıkça birbirini anlama yüzdesi de otomatik olarak artacaktır.

İletişim toplumsal ilişkilerin başlama noktasıdır. İlişkilerin başlaması, devam etmesi ya da duraklaması yine iletişim ile mümkündür. Toplumsal ilişkilerin temelinde iletişim vardır ve bu ilişkiler iletişim olmadan sağlanamaz.

İletişim aynı zamanda birleşme ve dayanışma zeminini oluşturur. Köy, kasaba gibi küçük yerleşim birimlerinde alan küçük olduğundan yüz yüze ilişkiler hâkimdir. Genelde herkes birbirini tanıdığından dolayı iki kişi arasındaki konuşma farklılaştırılarak dedikodu şeklinde tüm yerleşim birimine yayılabilir. Herkes kodlanan mesajı kendi ortak değerlerine göre yorumlar. Bu yorumlama mesajların algılanmasını ve anlamını değişikliğe uğratabilir. Başarılı bir iletişim için hedefin değerlerine uygun dil seçilmelidir. Bu seçimle beraber anlatım anlaşılır ve kalıcı olur.

Gençler ve yetişkinlerin benimsediği değer, normların farklı olması anlaşılmaz bir iletişimi sağladığı gibi aynı zamanda kuşak çatışmaları da ortaya çıkar. Bu durumda yaşlılardan ziyade gençlerin sağlıklı iletişim kurabilmek için çaba göstermesi gereklidir.

Bu kadar hızla değişen ve gelişirliği tartışılan doğru yanlış kavramları dünyada “gurur” adına sırt çevrilen bazı değerlerin anlamını da sorgulatmaya başlamıştır. Gururun anlam değişikliği değişen yaşam biçimiyle alakalıdır.

Kitle iletişimi küresel, yerel ve ulusal medyadan beslenir. Kişilerarası ilişkileri doğrudan etkileyen atmosferi ortaya çıkartır. Kitle iletişiminde yer alan bazı haberler olayları normal gösterir. Pazar stratejileri açısından bazı özel günlerde çiçek ya da hediye almayı teşvik etmek buna örnek gösterilebilir.

Küresel medya topluma gömlek giydirirken, tüm iletişim biçimleri birbiriyle ilişki içerisindedir.

 
Toplam blog
: 430
: 2186
Kayıt tarihi
: 18.06.07
 
 

20 Nisan 1989'da İzmir'de doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Karşıyaka'da tamamladı. 20..