Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 
 

AYFER AYTAÇ GAZETECİ YAZAR

http://blog.milliyet.com.tr/ayferaytac

27 Şubat '22

 
Kategori
İnançlar
 

Mübarek Mirac Kandilimiz

Tüm İslam Âleminin Mirac Kandili Hayırlara Vesile Olsun
Yeryüzündeki kötülükler bu gece hürmetine son bulsun
 
Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-’ı) bir gece, Mescid-i Harâm’dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir.” (el-İsrâ, 1)
 
Bizi yoktan var eden Rabbimiz, kendisine ortak koşmayanların büyük günahlarının bağışlanacağını bu kutlu gecede müjdelemiştir. Kur'an-ı Kerim' de Cenab-ı Hak Peygamberimize hitaben şöyle buyurmaktadır: " Âyetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki: “Selâm size! Rabbiniz kendine, merhamet etmeyi yazdı. Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da ardından tövbe edip kendisini düzeltirse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” En'âm Suresi-54. ayet.
 
Bu müjdeyle bizlere hediyedir mirac, değerini iyi idrak ederek bilmeliyiz. Bu geceyi Allah'ımıza şükürler ederek değerlendirmeliyiz.
 
“Ey iman edenler! Allah’ı çokça
zikredin. O’nu sabah akşam tespih
edin.” ( Ahzab, 41-42)
 
Mirac, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fani olandan geçip bâki olana yönelmektir. MİRAC gecemiz ülkemize,  milletimize, bütün İslâm Âlemine ve insanlığa hayırlara ulaşmamız da vesile olur inşaallah. Rabbim cümlemize nice kandiller görmemizi nasip etsin. Tövbelerimizi bu gece hürmetine kabul etsin. Âmin!
Selam ve sevgi ile. Kandilimiz mübarek olsun.
 
İsrâ ve Mirac hadisesi, Efendimizin (s.a.v.) peygamberliğinin on ikinci yılında, 
Mekke’de vuku bulmuştur.
Hadise özetle şöyle cereyan etmiştir:
Receb ayının 27. Gecesi Cenab-ı Hakk’ın daveti üzerine Cebrail a.s. rehberliğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ'ya, 
Oradan semaya, yüce âlemlere, İlâhî huzura yükselmiştir.
İsra ve miraç mucizesinin nasıl gerçekleştiği Kur’an’da, 
İsra ve Necm surelerinde anlatılmıştır.
İlgili ayetler şöyledir:
“Bir gece, kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye kulu Muhammedi, Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren O zatın şanı ne yücedir! Bütün eksikliklerden uzaktır O! Gerçekten, her şeyi işiten, her şeyi gören O'dur."
İsra s. / 1
 
“O ufkun en yukarısında idi. Sonra indi ve yaklaştı. 
Nihayet kendisine iki yay kadar, hatta daha da yakın oldu. 
Sonra da vahyolunacak şeyi Allah kuluna vahyetti. 
O’nun gördüğünü kalbi yalanlamadı.
 Şimdi O’nun gördüğü hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz? 
And olsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde gördü. 
Sidre-i Müntehâ’da gördü. Ki, onun yanında Me'vâ Cenneti vardır. 
O zaman Sidre'yi Allah'ın nuru kaplamıştı. 
Gözü ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı. 
And olsun ki Rabbinin âyetlerinden en büyüklerini gördü.”
Necm s. / 7-18
 
Ayfer AYTAÇ 
ayferaytac.com
 
Toplam blog
: 622
: 205
Kayıt tarihi
: 08.12.14
 
 

Gazeteci-yazar ..