Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

03 Ekim '10

 
Kategori
Eğitim
 

Öğrenmeyi öğrenme (2)

Öğrenmeyi öğrenme (2)
 

"Öğretme ve öğrenme... 

Öğretmen ve öğrenciler aşağıda açıklanan ilkelere uydukları sürece verimleri ve mutlulukları artacaktır! 

Yeni Bilgiler, öğrenmenin parmak izi kadar kişiye özgü bir olgu olduğu, herkesin öğrenme tür, hız ve kapasitesinin farklı olduğunu, uygun öğrenme olanağı sağlandığında öğrenemeyecek birey olmadığını ortaya koymaktadır.
* Beynimiz ve Öğrenme: 

Sol beyin
Sözcüklerle düşünür.
Ayrıntıya odaklanır.
Analiz yapar.
Akılcı düşünür
.

Sağ beyin Görüntülerle düşünür
Bütüne odaklanır.
Sentez yapar.
Üretken düşünür.


Öğrenme sitilleri:
Her bir öğrenci yeni ve zor bir bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanır. Her insan farklı bir dünyadır.

Öğrenme Stillerinin Özellikleri
: Öğrenme stillerimiz doğuştan var olan karakteristik özelliğimizdir.
Yaşamımızın her anında ve her boyutunda davranışlarımızı etkiler.
Öğrenme stilleri Görsel, işitsel ve kinestetik olarak üç ana grupta toplanır.


Öğrenme Türleri:
Öğrenme türleri olarak da adlandırılan öğrenme stillerini dört gruba ayırmak da mümkündür: Yaparak öğrenenler
İzleyerek öğrenenler
Düşünerek öğrenenler
Hissederek öğrenenler

* Görsel Öğrenenlerin Özellikleri: Özel yaşamlarında genellikle düzenli ve titizdirler. Sözlü talimatları takip etmekte zorlanırlar. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlarla kolay öğrenirler ve bu araçlarla öğrendiklerini kolay hatırlarlar. Kurallara uymak ve disiplinli olmak en büyük özellikleridir. Karmaşık ve ne olacağı belli olmayan işlerde huzursuz olurlar. Plansızlık onlar için huzursuzluk demektir. Mükemmellik onlar için önemlidir. Hızlı konuşurlar, iyi gözlemcidirler. Okumaya düşkündürler. Okudukları ve yazdıkları metinlerde yazım, noktalama ve diğer dil bilgisi kurallarına duyarlıdırlar. Bir şey düşünürken gözleri yukarı doğru bakar.

İşitsel Öğrenenlerin Özellikleri:  

Ses ve müziğe duyarlıdırlar. Sohbet etmeyi grupla çalışmayı severler. Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar. Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Bir şey düşünürken kulak hizasına doğru bakarlar. Gözle okuma esnasında hiçbir şey anlamayabilirler. Bulundukları ortamlarda gürültüden çok rahatsız olurlar. Yazarken noktalama işaretleri, dil bilgisi hataları yaparlar.

Dokunsal – Kinestetiklerin Özellikleri: 

Kinestetikler dünyayı adeta vücutları ile hissediyorlar ve o dünyayı anlamak için de tüm vücutlarını kullanıyorlar. Sürekli hareketlidirler, yerlerinde duramazlar, aktif olmayı severler. Plan ve programdan fazla hoşlanmazlar. Monoton ve yavaş konuşurlar, az ve öz konuşmayı severler. Dokunmak onlar için en kolay iletişim kurma yoludur. Düşünürken aşağı doğru bakarlar, dağınıktırlar.

Öğrenme Stilleri ve Zeka: Öğrenme stilleri ile zeka arasında bir bağlantı yoktur.
Çoğunlukla biri ağırlıklı olmak üzere her üç Öğrenme Stiline de sahip olabiliriz.
Görseller görüntü, işitseller ses, Kinestetikler de kas belleği kullanırlar

Görsel Öğrenme:
 

Çalışabilecekleri derli toplu bir yere ihtiyaçları vardır. Harita, şema, şekil ve diğer görsel araçlar kullanılmalı.. Kelimeler yerine sembol, işaret ve grafikler tercih edilmeli. Bilgi ve kavramları sembol ve resimlere dönüştürmesi anlamayı ve bellekte tutmayı kolaylaştırır. Öğrenmeleri gereken materyalleri kendi planlamalı ve organize etmeli. Ders dinlerken veya konu çalışırken anladığını kısa cümle ya da birkaç anahtar kelimeyle özetlemeli.

İşitsel Öğrenme:  

Duyduklarını veya dinlediklerini en iyi şekilde öğrenirler.
Anlatırken de öğrenirler.
Öğrenmeyi kolaylaştırmak için çalışma grupları oluşturulmalı ya da bir çalışma arkadaşı bulunmalı.. Ders çalışmak için sessiz bir ortam oluşturulmalı. Konular tekrar edilirken yüksek sesle okunmalı. Öğrenilmesi gereken materyal şarkılara dönüştürülüp ve yüksek sesle söylenebilir. Problem çözerken akıldan geçenler sesli olarak anlatılmalı. Panel ve seminerlere katılmalı. Kasetçalar kullanılmalı.

Kinestetik – Dokunsal Öğrenme: 

Çalışırken kendi istediği yerde ve şekilde çalışmasına izin verilmeli. Ders dinlerken hareket etmelerine ya da bir şeyle oynamalarına izin verilmeli. Ellerini kullanabileceği çalışmalar yapmalı. Derse yoğunlaşabilmek için ön sıralarda oturmalı. Laboratuar çalışmaları için fazladan zaman ayrılmalı, evde deneyler yapmaları için izin verilmeli. Konu ile ilgili müze, tarihi yerler gibi yaşayarak öğrenebileceği mekânlar ziyaret edilmeli. Sözcükleri ya da sözel bilgileri öğrenirken onları kuma yazdırılabilir

Bir gün MEB öğrenme koşullarına uygun öğrenmeyi sistemleştirir inşallah diye umuyorum..
Özellikle ana babalar bu konunun sıkı takipçisi olurlarsa öğrenme zorluğu çeken çocuklarına kolayca yardımcı olurlar. 

Ve onların geleceklerini garanti altına alabilirler

Ve de "olmadı ne yapalım?” diyerek kendi vicdanlarını kandırma yalancılığına düşmezler! 

Anneler babalar lütfen... 

 
Toplam blog
: 1253
: 175
Kayıt tarihi
: 04.07.10
 
 

1949 yılında Söke Nalbantlar köyünde doğdum. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünden mez..