Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

17 Mart '20

 
Kategori
Hukuk
 

Ohalden Red Alanlar Ne Yapmalı

 
Tarafımıza sıkça Ohal komisyonundan red alanlar ne yapmalı? Şeklinde soru yöneltilmektedir. Ohal komisyonu 7075 sayılı Kanun (685 sayılı KHK) 22 Mayıs 2017  tarihinde kurulmuştur. Yedi Üyeden oluşan Ohal komisyonun bünyesinde 80’i raportör (hakim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görev almaktadır. Ohal komisyonu başvurusu sonucunda komisyon tarafından verilen ret kararına karşı idari yargı mercilerinde idari dava açılmalıdır.
 
Özellikle belirtmek isteriz ki Ohal komisyon bir idari kuruldur ve verdiği kararlar bu nedenle yargı kararları gibi sağlıklı değildir. Bu nedenle Ohal komisyonundan ret alınması sizleri olumsuzluğa psikolojiye düşürmesin.
 
Ohal komisyonu ret kararına karşı iptal davası açma hakkınız bulunmaktadır. Bu durumda Ohal komisyonun ret kararı vermesine itiraz edebilirsiniz. Özellikle gerçekten haksızlığa uğradığınızı, verilen kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız oldukça etkili olacaktır.
 
Ohal komisyonu kabul ve ret olmak üzere 2 türlü karar vermektedir.
 
Kabul kararı; kamu görevinden çıkarılan kişinin tekrar mesleğine dönmesidir. Burada önemli husus şudur ki; kişinin eski kurumda çalışılmasına izin verilmemektedir. Fakat tüm maaş ve özlük hakları korunarak başka bir kurumda çalıştırılmaktadır. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır. Aynı zamanda bu kişilerin geçmişe dönük mali ve sosyal haklarını da geri verilir.
 
Ret kararı; Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğunu düşündüğü durumlarda verilen karardır.
 
İşte Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından ret kararı verilmesi durumunda izlenecek bu makalemizde ele alınacaktır.
 
Ohal komisyonundan ret alanlar ne yapmalı?
 
Öncelikle belirtmek isteriz ki Ohal komisyondan ret kararına karşı 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır.
 
Toplam blog
: 5
: 68
Kayıt tarihi
: 03.02.20
 
 

1990 yılında Kırıkkale'de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji'nde tamamladıktan..