Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

19 Nisan '20

 
Kategori
Tarih
 

Paris Konferansında Ermeniler

Paris Barış Konferansı’nda 26 Şubat 1919’da yapılan toplantıda, Osmanlı Devleti hudutları içinde yaşayan Ermenileri temsil etmek üzere katılan Bogos Nubar Paşa ve Ermenistan Cumhuriyetini temsilen katılan Avetis Ahoranian, Osmanlı Devleti’nden toprak talebinde bulunmuşlar ve iki deniz arasındaki toprakları kapsayan Büyük Ermenistan haritasını ilk defa açıklayarak konferansa sunmuşlardır. Büyük Ermenistan’ın hudutları;
 
Doğu’da Kars-Ardahan-Azerbaycan’ın yarısı, Güney’de Van, Muş, Diyarbakır ve Hatay vilayetleri ile Batı’da Ordu-Adana hattı dahil Akdeniz ile Karadeniz arasındaki toprakları kapsıyordu.
 
Bu haritayı, Paris Barış Konferansı’na Osmanlı Ermenilerini temsilen Bogos Nubar Paşa getirmiştir. Daha bağımsız bir Ermeni Devleti yeryüzünde yokken Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeniler Nazır (Bakan) olmuşlardır. Örneğin, I.Balkan Harbi’nin başlangıcında Hariciye Nazırı (Dışişleri Bakanı) Gabriyel Noradunkyan idi. Osmanlı Devleti’nin birçok büyükelçisi de Ermeni idi. Ermenilerden nefret eden Bizanslılar Ermenileri ezmişti.
 
Ermeniler, Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya girişini sevinçle karşılamışlardı. Osmanlılar, 1453’te İstanbul’u fethettikleri zaman İstanbul’da Ermeni yoktu. Fatih Sultan Mehmet Anadolu’nun çeşitli yerlerinden zanaat sahibi Ermenileri getirerek şehre yerleştirdi.[1]
 
Bugün İstanbul’daki Ermenilerin kaynağı da budur. Ermeni Patrikliği de Rum Patrikliği gibi padişahın himayesine alındı. Fatih Sultan Mehmet tarafından Ermeni Patriğine de büyük imtiyaz verilerek, Ermeni cemaatinin ruhani, idari ve hukuki tam yetkilisi yapıldı.
 
Aslında Osmanlı Devleti içinde diğer azınlıklara (Rum, Sırp, Yahudi) göre Türk kültürünü en çok benimseyenler Ermenilerdi.
 
Türk müziğini, şiirini, mutfağını, kıyafetini, örf ve adetlerini geniş ölçüde benimsemişlerdi. Kendi arzuları ile Müslüman olup Türkleşenler de vardı. Osmanlı Devleti de onlara Millet-i Sadık’a ismini vermişti.
 
Şimdi incelenmesi gereken konu şudur; Ne oldu da Ermeniler, barış ve sükûnet içeresindeki yıllardan sonra Paris Barış Konferansı’na Türklere azılı bir düşman olarak geldiler?
 
[1]Yılmaz Öztuna, Büyük Tarih Ansiklopedisi, c-I, s-205, Bateş Yayınları, 1992-İstanbul
 
Toplam blog
: 19
: 1009
Kayıt tarihi
: 11.03.20
 
 

Sosyolog ve Araştırmacı-Yazar İnsanoğlunun aydınlanma serüvenine naçizane bir destekte bulunmay..