Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

06 Ağustos '16

 
Kategori
Kişisel Gelişim
Okunma Sayısı
3083
 

Sayıların gizemi - Karmik eksiklikler

Sayıların gizemi - Karmik eksiklikler
 

Evet sevgili okurlarım... Çok uzun bir aradan sonra yine sizlerin karşısında olmak bana mutluluk veriyor.. Sizlere bu sefer sayıların çok daha gizemli bir boyutunu anlatacağım. Hazır mısınız?

İsmimizdeki her harfin bir sayısal değeri vardır. Peki isimlerimiz sizce rastgele mi bize verilmiştir?

Biz isimlerimizi kendimiz seçemeyiz. Tıpkı doğduğumuz yeri ve ailemizi seçemediğimiz gibi... Demek ki ismimizin bize verilişinde bir kader var.

Sayılar bilindiği gibi ana esas olarak, 1'den 9'a kadardır. Ama her insanın isimlerinde bu sayıların hepsi bulunmayabilir. Bunun sebebi her insanın değişik bir kaderde yaratılışındandır. Ve insanın ismindeki eksik sayılar, her birimizin bu hayatta öğrenmesi gereken dersleri gösterir.

Eğer bunları bilmeden yola devam edersek, gözümüzün önündeki taşları göremeyiz ve bu da takılıp düşmemize yol açar. Ama bunları bilerek önlem alır ve yola öyle devam edersek, hayat bu sefer karşımızda değil bizim yanımızda yer alacaktır. Bu arada isminizdeki bütün sayılar tam da olabilir ve bu hiç bir öğretiniz olmadığı anlamına gelir. Bunun anlamını da en aşağıda dip not olarak açıklayacağım.

Karmik sayınızı hesaplamak çok kolay. Numerolojide sayılar şu şekilde harflere uyarlanır:

A ,S, Ş, J = 1

B, T, K = 2

C, Ç, L, U, Ü = 3

D, M, V = 4

E, N, W = 5

F, O, Ö, X = 6

G, Ğ, P, Y = 7

H, Z, Q = 8

I, İ, R = 9

Şimdi ismimizin harflerini bir kağıda tek tek yazarak, her birinin sayı değerlerini tek tek bu tabloda bakalım. Varsa ikinci isminiz, ona da bakılması şarttır. İsmimizde hangi sayıların eksik, hangilerinin baskın olduğunu böylelikle bulabiliriz.

Örnek vereyim. Leyla Demir ismine bakalım. (Rastgele bir isimdir)

L= 3 , E= 5, Y = 7, L = 3, A = 1

D= 4, E= 5, M = 4, İ= 9,  R= 9

Bu ismin analizini yapacak olursak, sırayla 1, 3, 4, 5, 7 ve 9 sayılarının olduğunu, 2, 6 ve 8 sayılarının ise isim ve soyisminde bulunmadığını görürüz. İşte Leyla Demir'in  isim ve soy ismindeki 2, 6 ve 8 sayılarına ait dersler, bu kişinin hayat başlangıcında ona verilmemiş ama mutlaka öğrenmesi şart olan özelliklerdir.

Bu kişi eğer bu alınması gereken dersleri bilerek ve buna uygun davranarak ilerlerse çok başarılı olacak, eğer farketmeyip üstünden geçer veya bilerek bu dersleri öğrenmek istemezse, hayat ona eninde sonunda bu dersi öğretecek can sıkıcı tecrübeler yaşatacaktır.

Önemli Not= Yalnız şöyle bir durum da var. Siz bu yazıyı okuyana kadar hayatta çok yol almış ve kendinizde eksik olan sayıyla ilgili hayat derslerini, gerek zor ve üzüntülü yollardan gerekse bir şekilde isteyerek almış olabilirsiniz. Ancak eksik olan sayınız, siz ne kadar o dersi öğrenmiş olursanız olun eksik sayınızdır. Yani bir yerlerde tetikte bekler. Her zaman dikkat etmemizve unutmamamız gereken yönümüzdür.

Şimdi isminizde yer almayan her bir eksik sayının anlamını aşağıya yazalım:

1

Kendini ortaya koymaktaki isteksizlik. Var olan içsel gücü farkedememe. Bu kişide benlik ilk sırada gelmiyor demektir. Aynı zamanda bu kişinin hırsları ve cesareti çok azdır. Karar vermede güçlük çeker, ilk olmaktan korku duyar. Aşırı dikkatlidir. Genellikle çoğu konuda bir başlangıç yapma korkusu vardır. Pek çok gecikmeden sonra bir şeylere başlar ve çoğunlukla geç kalır. Ama bunu sadece baskıdan dolayı yapar.

Hayat, onu sürekli kendi kararlarını kendisinin vermesi gereken koşullara doğru iter. Kendi mekanı için savaşması gerekmektedir. Cesaret ve karar vermeye istekli olmalıdır. Eksi '1' eğer Ocak ve Ekim'de doğan biriyse, (Ocak ve Ekim aylarının sayısal değer toplamı 1'dir)  kesinlikle baskı altına alınmamalı ve kendi kararlarını kendisinin vermesi sağlanmalı, her konuda cesaretlendirilmelidir.

2

Ayrıntılara dikkatsizlik. Uyum sağlamada sorunlar. Sabır ve zerafetin önemi gözardı edilmiştir. Küçük şeyleri önemsemez. Randevular ve zamanla ilgilenmez. Küçük şeyleri biraraya getirip bir bütün oluşturmakta zorlanır. Başkalarını düşünme özelliği çok azdır. Bu yüzden işbirliklerine  karşı da isteksiz davranır.

İsminde 2 sayısı olmayanın yolu üzerinde ayıklanması gereken otlar ve sayısız tırmanılması gereken basamaklar bulunacaktır. Ayrıntılara dikkat etmediği sürece bu detaylarda boğulacak, hatta bir süre sonra amacının görüntüsü silinecektir. Yalnız çalışmayı isterken, başkalarından yardım istemek durumunda kalacak ve elinden gider korkusuyla herşeyi biriktirmek isteyecektir. Hayat onu sürekli, ayrıntılara karşı büyük bir dikkat ve sabır göstermeden hiç bir şey elde edemeyeceği durumlara itecektir. En sonunda zerafetin, dostluğun, işbirliğinin, ayrıntılara dikkatin ve sabrın tamamen öğrenileceği zamana kadar...

3

Kendini gösterme yeteneğinden yoksunluk. Kendini ifade etmekten kaçınmak. Kendine karşı özgüven eksikliğinden ötürü, herkesten gizlenme ihtiyacı hisseder. Kendini geliştirmek için bir istek duymaz. Bu durum çoğu zaman bedenine de yansır ve omuzları çökük olur.

Bu kişi ne kadar kendini ifade etmekten kaçtıkça, o denli kendini sahnede, parlak ışıkların altında bulacaktır. Kendi kendisinin reklamını yapmak istemezken, hayat onu sürekli böyle durumlara itmek için fırsat kollayacaktır. Eğer kendini geliştirmeye çalışır ve kendini ifade etmenin güzel yönlerini kendi isteğiyle keşfederse parlak bir geleceği olacak, aksi takdirde bunu yapmaktan kaçındığı için hayat ona çekilmez bir ızdırap olacaktır.

4

Aslında bu kişi çalışmayı sever. Fakat disipline girmekten ve monotonluktan nefret eder. Tembellik yapmaya eğilimlidir. Bir sistem halinde çalışmayı reddeder. Onun her zaman kendi kuralları vardır, kural tanımaz. Emirlere karşı çıkar ve kısa yoldan para kazanmayı düşler. Sabırsızlık ve acelecilik her işini baltalar.

Bu kişi kısa sürede herşeyin üstesinden geleceğini düşünür. Fazla çalışmadan ve disipline uymadan ilerleyebileceğini. Oysa hayat ona temelinden başlamadan ve dikkatli çalışmadan hiç bir şeyi elde edemeyeceği durumlara sokacaktır. Her hızlanma çabası kötü bitecek ve disipline kendi isteğiyle girmezse, tembellik etmekte diretirse, hiç bir zaman başarıya ulaşamadığını görecektir.

5

Bu kişi hem insan ilişkilerinden hem de hayat tecrübesinden uzaktır. Hayata devam edebileceği donanımları çok azdır. Başkalarına karşı anlayış ve hoşgörü yoktur. Kendini düzenlemekte zorlanır ve uyum sorunları yaşar. Yeniye, değişiklilklere ve gelişene karşı korku duyar. Hayata karşı merakı çok azdır. Sosyallikten sürekli bir kaçış isteği mevcuttur.

Hayat onu sürekli değişikliklere maruz bırakarak hayatı öğretmeye çalışacaktır. Dünyayı ve insanlığı anlamasının sağlanacağı ve yaşayacağı deneyimlerden bir şeyler öğrenmesini gerektiren durumlara itecektir. Eğer bunları kendi isteğiyle öğrenirse yaşamayı sevecek, yok eğer bu durumunda direnirse hayat ona bir zindan olacaktır. Çünkü bu yaşam sayısıdır. En zor karmik öğretilerden biridir.

6

Sürekli bir sorumluluktan kaçma ve kişilere, durumlara bağlanma korkusu görülür. Benliğe önem verilmiş ve hizmet etmenin güzelliği bilinmemektedir. Bir sürü sorumluluk üstlenilmiş ama çoğu yerine getirilmemiştir.

Bu kişi sorumluluktan kaçtıkça, hayat sürekli daha ağır sorumluluklar yüklemeyi görev edinecektir. Herkes kendisinden çok şey talep edecek, fakat onlar onun için çok az şey yapacaktır. Ailesinin belki de bakımlarını üstlenecek ve bu durum istenmeyen bir şekilde olacağı için onu çok zorlayacaktır. Ne zaman ki isteyerek bu zorunlulukları üstlenirse o zaman hayat ona keyif vermeye başlayacaktır. Yuva ve bağlanma ile ilgili zorlu öğretilerle karşılaşabilir. Evlilikte gerekli düzenlemeleri yapmaktan uzak olduğu için, iyi bir eş olabilmek için öğrenmesi gereken çok şey vardır.

7

Yüzeysel olanı kabul etme, derinliğe inmeye ve detaylı araştırmaya isteksizlik. Ruhsal olana neredeyse hiç değer verilmeme görülür. Kendi içini, kendi ruhsallığına inmeyi de istemez. Olayların üzerinde durup düşünmez. İnançta eksiklik görülebilir. Ruhsal olana inanmaktan ve kendi içine dönmekten korku duyar.

Hayat ondaki korkuları inançla değiştirmesi için sürekli fırsat yaratacaktır. Kendi içine dönmesi için yalnızlıklar, ayrılıklar ve uzaklıklara katlanmak durumunda kalacaktır. Geçici olanla kalıcı olanın arasındakini farketmesi ve manevi dünyayı anlaması gerekmektedir.

8

Bu kişi maddi konularda dikkatsiz ve özensizdir. Riskleri göze almaktan kaçınır. Mali konularda yeterli olamama ve iş hayatında etkin olamamaktan korkulur. Para konusunda dikkatsizlik görülür. Muhakeme ve ilişkileri sürdürme yeteneği zayıftır. Kendisi ile ilgili konuları ele almaktan çekinir.

Hayat onu aniden fazla paranın sahibi yapacak, fakat o aynı hızla elindekileri çarçur edecektir. Kendisi ile ilgili konuları kendisinin ilgilenmesi ve paranın, maddi sorumluluğun değerini anlaması istenecektir. Bu dersi öğrenmediği takdirde ani gelen zenginliği, yine ani gelen para kayıpları takip edecektir. Ta ki, onu elinde akıllıca bulundurmayı ve hem kendisi, hemde çevresinin hayrına kullanmayı öğrenene kadar.

9

Başkalarının duygusal tepkilerini anlamada isteksizlik. Duygulara karşı büyük bir korku. İnsanlığı ve duyguları öğrenmek es geçilmiştir. Sıkıntıları da önemsemez, çünkü hayatın gerçek coşkusu kaçırılmıştır. Hizmet etmenin güzelliği gözardı edilmiştir. Tüm ilgisi kendi benliğinde yoğunlaşır ve başkalarını anlamakta zorlanır. Dar bir dünya görüşü vardır.

Başkalarına karşı anlayışlı olması, onların duygusal sıkıntılarını anlaması ve sevginin değerini farketmesi gereklidir. Bu öğrenilene kadar, hayat ona duyguların değerini anlayacağı duygusal sarsıntılar yaşatacaktır. Bu kişinin duygusal tabiata karşı tamamen uyandırılması gerekmektedir. Çünkü bu insanlığın sayısıdır ve eksikliği nadiren görülür. Başkalarına karşı sevgi ve anlayış edinemezse, en sonunda herşeyinden vazgeçmek durumunda kalacaktır.

Dip Not= Eğer ki isminiz ve soyisminizde bütün sayılar mevcut ise, bu hiç bir karmik öğretiniz olmadığı anlamına gelir. Ama bu çok da iyi değildir aslında. Çünkü bütün sayıların sembolize ettiği hayat tecrübelerinin hepsine sahip bir birey, kendini bu hayatta herşeyi yapmış ve artık sıkılmış hisseder. Herşey hakkında bir yerlerden toplanma bilgileri, fikirleri mevcuttur. Genellemeler yaparak insanları tahlil eder ve herşeyle ilgili olmayı ister. Bu yüzden bireysellikten oldukça uzaktır. Bir tartışma olduğunda kendi fikriyle ilgili blöf yapabilir ya da o konu hakkında çekimser kalabilir. Eleştirel bir bakış açısı vardır.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 31
Toplam yorum
: 30
Toplam mesaj
: 3
Ort. okunma sayısı
: 11849
Kayıt tarihi
: 30.01.13
 
 

Anadolu Üniversitesi Tarih 4. sınıfta okuyorum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat 4. sın..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster