Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

17 Aralık '18

 
Kategori
Şiir
 

Şiir Çözümleme, Yorumlama

Şiir Çözümleme, Yorumlama
 

Oğlum Umut üç yaşında 1981


 

KAR KAR

Farı, kalbim, farı da
Kapına yığılacak karları
Kürüyeme

Ben senin necinim, kalbim
Kulun, kölen, müneccim
İşlerin, açmazlar - - koş aç, koş aç!

Rafında kapkacak, torbanda un
Al bir lenger kar
Deve hamurunu kendine kendin!

Yokum ben, bıktım, gerçek bıktım
Kapan derdinle içerle
Acılar mı anılar mı kar kar

Behçet Necatigil

Ozan, neyin üzerinde duruyor. Bunu bir okuyuşta anlayamıyoruz. Şiirde geçen
farımak,
kürümek,
müneccim,
lenger,
açmaz

sözcüklerinin anlamlarının bilinmemesi anlamayı güçleştiriyor. Bu nedenle sözlüğe başvurmamız gerekiyor. Bunların anlamlarını şiire aktararak bir kez daha okuyalım.

Farımak: Aşınıp, yıpranıp işe yaramaz bir durum.
Örnek, Gönül farımaz.

Müneccim: (Ar) Yıldızlardan anlam çıkaran,

falcı; astronomi ile uğraşan.

Lenger: Kenarları yatık, geniş kap.
Örnek, Bir lenger pilav.

Şiir kişisi kalbine sesleniyor. Bu kişi bıkkın, usanmış biri özelliği gösteriyor.

Kalbine ilenmesi (kapına yağacak karları kürüyemeyecek kadar bitkin, yorgun düş) , sonra
kalbiyle hesaplaşması: kul, köle, müneccim, bıktım, kapan derdinle...

Bu sözcüklerle ozan yakınmasını da dile getiriyor.

Şiirde geçen
kalp,
kapı,
kar,
un,
kapan

sözcükleri çok anlamlı, çağrışımsal olarak kullanılmış.

Örneğin,
kar, “karmak” eyleminin buyuru biçimi; “kar kar” diye yinelenerek usanç dile getiriliyor.
Kapan, “kapanmak” eyleminin buyuru biçimi, ayrıca tuzak olarak düşünülebilir.

Sözcüklerin bu kullanım özelliğini imge olarak adlandırabiliriz..

Ayrıca şiirsel söyleme özgü yinelemelere
“ farı kalbim farı da koş aç, koş aç kar kar “
gidilmiş.

Şiirin kapalılığı işte bu özelliklerinden kaynaklanıyor.

Biçimsel özelliğine baktığımızda İlk üçlüğün tek sözcüklü dizesi dışında diğerleri eşit uzunlukta.

Şiirde iç uyakları görüyoruz:
senin / necinim / müneccim / acılar / anılar/kar...farı/ karları...

Şiir, yapı ve içerik olarak güç bir şiir.

Şiiri okur düş gücüyle değerlendirebilir. Her okurun ayrı değerlendirmeler yapması doğal.

 

 
Toplam blog
: 1064
: 732
Kayıt tarihi
: 24.03.12
 
 

Türkay KORKMAZ, umuda yolculuğu ertelemez. Mermeri delenin damlanın sürekliliği olduğunu bilir. Y..