Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

25 Aralık '18

 
Kategori
Şiir
 

Şiir Dilin

Şiir Dilin
 

ADD KADIKÖY ŞUBESİ


Şiir kurarken kavramları tamlamalarla anlatmak dile yeni işlerlik kazandırır.
 
Örneğin,
ölüm kapısı,
ölüm sarkacı
renk ölüm
söylenmişlerin dışında tekil söyleyiştir. Sözün etkisi çoğullaşmayla azalır. Bu azalma benzetmelerde de görülür. Kendi dilini bulmada  sözün bu kullanımlarına özen gösterilmeli.
 
Kişi içsel dilini dışsallığı başardığı oranda çoğaltır. Dilini kurmada ortaklık oluşturmak kişiyi verimli kılacaktır. Şiir başkalarınca paylaşılacaktır. Yeni ilişkiler dilin kurallarına uyumu gerektirdiği gibi, yeni söyleyişleri de içermeli.  Dilin yapısı yeni şiirini kurmada içeriğe uygun öznelliği yakalamalı.
 
Şiirde  sezginin tekil tasarımı, zihinsel yanılgılar kendi dilini kurma sürecinde etkili olabilir.
 
Örneğin,
“Kessinger”  bana 
“elli iki zincir” çağrısı yaptırmıştır hep.
 
Bu yaklaşım kendi dilini kurmada etkili bir öznellik kazandırabilir.
 
Çağrışımsal  seslenmeler şiirin yapısında şiirin doğasına uygun düşmektedir. Bu konuda Salah Birsel bize yol gösterebilir. O dili kullanmada buluşlarıyla örnek bir sanat adamıdır. Türk şiirinde özgün bir yer edinen Birsel yergici şiirleriyle kendi dilini yakalamıştır. Şiirin İlkelerişiire emek verenler için bir başvuru yapıtıdır. Şiir ve Cinayet adlı yapıtı da önemsenmeli.
 
Tek sözcüğü ikizleştirme kendi dilimizi kurmada kolaylık sağlar.
 
Örneğin,
ölüm – boşluk - sonsuz
sözcükleriyle  kuracağımız şiirimiz özel ve özgündür.
 
geceye düşen ölüm sonsuzu
çoğaltır boşluğu
 
Bu şiir, bir sözcükle yazıldı diyebiliriz. İkiz sözcükler  içselliği   yakalama uğraşında tüm okurlar için geçerli olmayabilir. Bu özgünlük eleştiriye açık olmakla birlikte şiir dilini yaratmada öznenin kendisine en yakın olanıdır.
 
Toplam blog
: 1064
: 732
Kayıt tarihi
: 24.03.12
 
 

Türkay KORKMAZ, umuda yolculuğu ertelemez. Mermeri delenin damlanın sürekliliği olduğunu bilir. Y..