Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

18 Aralık '20

 
Kategori
Dil Eğitimi
 

ŞİİRDİL

 
*
Şiir kurarken kavramları tamlamalarla anlatmak dile yeni işlerlik kazandırır.
Örneğin,
ölüm kapısı,
ölüm sarkacı
renk ölüm
söylenmişlerin dışında tekil söyleyiştir.
Sözün etkisi çoğullaşmayla azalır. Bu azalma benzetmelerde de görülür. Kendi dilini bulmada sözün bu kullanımlarına özen gösterilmeli.
Kişi içsel dilini dışsallığı başardığı oranda çoğaltır.
Dilini kurmada ortaklık oluşturmak kişiyi verimli kılacaktır.
Şiir başkalarınca paylaşılacaktır.
Yeni ilişkiler dilin kurallarına uyumu gerektirdiği gibi, yeni söyleyişleri de içermeli.
Dilin yapısı yeni şiirini kurmada içeriğe uygun öznelliği yakalamalı.
Şiirde sezginin tekil tasarımı, zihinsel yanılgılar kendi dilini kurma sürecinde etkili olabilir.
Örneğin,
“Kessinger” bana
“elli iki zincir” çağrısı yaptırmıştır hep.
Bu yaklaşım kendi dilini kurmada etkili bir öznellik kazandırabilir.
Çağrışımsal seslenmeler şiirin yapısında şiirin doğasına uygun düşmektedir. Bu konuda Salah Birsel bize yol gösterebilir. O dili kullanmada buluşlarıyla örnek bir sanat adamıdır. Türk şiirinde özgün bir yer edinen Birsel yergici şiirleriyle kendi dilini yakalamıştır.
"Şiirin İlkeleri"
şiire emek verenler için bir başvuru yapıtıdır.
"Şiir ve Cinayet"
adlı yapıtı da önemsenmeli.
Tek sözcüğü ikizleştirme kendi dilimizi kurmada kolaylık sağlar.
Örneğin,
ölüm – boşluk - sonsuz
sözcükleriyle kuracağımız şiirimiz özel ve özgündür.
"geceye düşen ölüm sonsuzu
çoğaltır boşluğu"
Bu şiir, bir sözcükle yazıldı diyebiliriz. İkiz sözcükler içselliği yakalama uğraşında tüm okurlar için geçerli olmayabilir. Bu özgünlük eleştiriye açık olmakla birlikte şiir dilini yaratmada öznenin kendisine en yakın olanıdır.
*
Salah Birsel (ortada), Adnan Raşit Günay (sağ başta),( solda) Ben
Anılarda kalan dostlarım
Hatay Lokantası Bostancı, İstanbul
 
Toplam blog
: 1064
: 732
Kayıt tarihi
: 24.03.12
 
 

Türkay KORKMAZ, umuda yolculuğu ertelemez. Mermeri delenin damlanın sürekliliği olduğunu bilir. Y..