Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

13 Kasım '20

 
Kategori
Tarih
 

TARİH, OSMANLI, CUMHURİYET

Ülkemizde tarihe yeteri kadar değer verilmediğini düşünüyorum. Geçmişteki başarılardan ilham alıp, daha önce yapılmış hatalardan ders çıkararak geleceği inşa etmek amacıyla faydalanılması gereken tarih maalesef doğru algılanıp yorumlanmıyor. Arşiv niteliği taşıyarak dünyayı ve olayları anlamamıza yardımcı olan tarihe çok farklı anlamlar yüklenildiği düşüncesindeyim.

Fikirleri, olayları, kişileri ve kurumları nesnel bir biçimde analiz etmeden, bilanço çıkarmadan ideolojik bir yaklaşımla yorumlayan insanların varlığına tanık olmuşsunuzdur. Özellikle de tahsil görmüş insanların böyle bir tavır içinde olması çok vahim bir durum. Söz gelimi Osmanlı ile Cumhuriyet arasındaki ilişkinin konu edildiği tartışmalarda ‘’Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirinden ayrı düşünmek gerekir, Osmanlıyla Cumhuriyet arasında hiçbir bağlantı yoktur’’ gibi bir düşüncenin doğru olduğuna inanmıyorum.

II. Mahmut döneminde kapatılan Yeniçeri Ocağı yerine kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye (Muhammed’in Aslan Askerleri) Ordusu bünyesinde kolağası(kıdemli yüzbaşı) rütbesinde görev yapmış devlet adamlarını göz önünde alırsak konunun daha iyi kavranacağını düşünüyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Şef İsmet İnönü’nün ve Alçıtepe Kahramanı Kazım Karabekir’in 1900’lü yılların başında kolağası rütbesiyle hizmette bulunması ülkemizin kurucu kadrosunun Osmanlı Devleti’nin eğitim kurumlarında yetişen insanlardan oluştuğunun bir göstergesidir. Başka bir deyişle Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların Osmanlı kültürüyle yetiştiği aşikârdır. Dolayısıyla Osmanlı ile Cumhuriyet arasında bağlantı olmadığını söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim.

Kurtuluş Savaşı’nın efsane isimleri değişen dünyaya ayak uydurabilecek nitelikte bir devlet kurulmasına önayak olurken geçmişine saygı duyarak Osmanlı’dan miras kalan kurumları da güncellemiştir. Geçmişle geleceği gerçekçi bir bakış açısıyla harmanlayan anlayışın güncellenen kurumların(TCDD, Jandarma Komutanlığı, Danıştay, Yargıtay vb.) da katkısıyla çağdaş bir ülke kurduğu yadsınamaz bir gerçektir.

 
Toplam blog
: 93
: 87
Kayıt tarihi
: 25.02.19
 
 

     TCDD'de makine mühendisiyim. Sanatın iyileştirici gücüne inanan bir insanım.    ..