Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

12 Ocak '10

 
Kategori
Meslekler
Okunma Sayısı
2277
 

Teknik öğretmenlerin "Örgütlenme" sorunu

Teknik öğretmenlerin "Örgütlenme" sorunu
 

Teknik Öğretmenlerin, tek vucut bir araya gelerek örgütlenmesi gerekmektedir.


Örgüt: Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilat. (TDK) Örgüt kelimesi, ülkemizde geçmişte yaşanılan ve kısmen devam eden bir takım siyasi ideolojik –kültürel, etnik kökene dayalı meydana gelen fiziki, düşünsel, psikolojik çatışmalar ve neticesinde ülke’ce ödenilen bedellerden dolayı, toplum hafızasında iyi bir edindiği söylenemez. Ancak, Kamu yararı açısından önem arz eden Mesleki ve diğer Örgütlemelerin, ülkenin demokratikleşmesi, ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi, Uluslarası standartlarda, değerlere sahip olunması, hukuk kuralların yerleşmesi ve benimsenmesi, gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlanması, kamuya yarar sağlaması için demokratik bir ülke için varlıkları olmazsa olmazdır.

Bu çerçevede, Ülkemizde, bir çok Mesleki Örgüt, Gelişmiş olan ülkelere göre, yeterli düzeyde olmasa da Mesleki fonksiyonlarını icra edecek düzeyde yapılanma gerçekleştirmesi ile birlikte, bir meslek olan ancak kimlik problemi yanında mesleki fonksiyonları kamuoyuna sunma noktasında gelişim sağlamayan Teknik öğretmen unvanlı meslek gurubudur.

Teknik Öğretmenlerin Örgütleşme noktasında, Mesleki sorunları gittikçe derinleşmesine rağmen “örgütleme” konusunda gerekli başarıyı sağlamayan Teknik Öğretmenlerin, daha önce rehavete sevk eden gerekçeler;

1-Kurulduğu 1937 ve devamında eğitim kapsamı ve süresi değişen Fakültede mezunlarının, 1998 yılında Meslek liseleri önüne çıkarılan katsayı soruna kadar iş sorunu yaşamamaları,

2-2000 li yıllara kadar, Teknik Eğitim Fakültesi sayısı ve mezun sayısının az olması.

3-Mesleki Örgütlemelerinin Siyasi düşünce ve akımların etkisinde bulunma önyargısı,

4- Örgütleşme için Ekonomik ve Sosyal olarak güçlü bir altyapının olmaması,

5-Teknik Öğretmenlerin, ciddi bir hak kaybına uğradığının düşünülmemesi,

6-2000 li yıllarda ise Hükümetçe ve Yök’çe Teknik Öğretmenlerin sorunları ile ilgili çalışmalar yapıldığına dair yoğun söylemler olması nedeniyle, mağdurların Umut ile Umutsuzluk arasında bırakılması,

Gibi nedenlerden, Teknik Öğretmenlerin etkin bir örgütlenmeye gidilmesi noktasında zayıf irade ortaya konulmuş, sonucunda aşağıda belirtilen, derinleşen ve acil çözümü gerektiren sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır.

1-Kurulan 19 Fakülte ve bu fakültelerden mezun 70-80 bin kişi,

2- Eğitim alanında Kamuya yok denecek kadar atama yapılması,

3-Teknik Eğitim Fakülteleri Kapatılmıştır.Mezunların kurulacak Teknoloji fakültesi uyum çalışmaları aşamasında yapılacak yasal düzenlemelerde katkıda bulunulması, -Teknik Öğretmenlerin Teknoloji Fakültesi Mezunu sayılıp saylmayacakları..

4- Teknik Öğretmen olarak, “Teknoloji Fakültesi mezunu” sayılması durumunda verilecek Unvan, görev yetkileri, 5- Fakülte mezunu olmalarına rağmen, Kamu kurumlarında ve bir çok özel kuruluşlarında yıllardır, bir çoğu lise veya 2 yıllık yüksek okul düzeyindeki görevlerde, kurum ve işveren keyfiyetinde, unvan ve yetki verildiğinden dolayısıyla ekonomik ve sosyal yönden hak kaybının bir an evvel giderilmesi,

5-Mühendislik Formasyonu ile Teknik Öğretmenlere Mühendislik hakkı verilen, ancak bir takım gerekçelerle uygulatılmayan, 3795 sayılı kanunun uygulanmasının sağlanması,

6-Teknik Öğretmen(Teknoloji Mühendisi) felsefenin içleştirilmesi,

7-Mesleki Konularda Ülke ve yerel düzeyde olası krizleri yönetmek, destek olmak, 8-Mesleki sinerji oluşturmak, 9-Mesleki İlke ve politikalarını belirlemek ve içselleştirmek,

10-Teknoloji izleme, değerlendirme ve kamuoyu ile paylaşmak, 11-Teknik Öğretmenlerin diğer hukuki ve sosyal eşitsizliklerine müdahil olmak.

Amacıyla, Teknik Öğretmenlerin mesleki örgütleme ihtiyacı ile gerekçelerinin ne kadar fazla olduğu ve önem arz ettiğini anlaşılması açısından yeterlidir.

Yukarıda belirtilen sorunları çözmek ve Teknik öğretmenler adına kazanım gibi görünen çalışmalarda katkısı bulunan öncelikle Mesleki büyük birkaç kişi ile sınırlı olan, Sivil Toplum örgütü olarak ta başta Teknik Eğitim Vakfı ve diğer Dernek ile Vakıfların çalışmalarını görmezden gelmek haksızlık olur.Ne var ki sıralamakla bitmeyen sorunların aşılması için, Çalışmaları yürüten ve yeterli seviyede, ekonomik imkana sahip ve üye sayısı bulunmayan Mesleki Sivil Toplum örgütü ile Mesleki öncü birkaç siyasi ve bürokratın gücü ve etkisi bir yere kadar olduğu bilinmelidir.

Bundan sonrası için, mesleki sorunlara ilgisiz kaldığını ve kişinin ikinci kimliği olan mesleki sorununu kader olarak algılayan ve bugüne kadar hiçbir hak arama refleksi gösterme iradesi ortaya koyamayan, On binlerce Teknik Öğretmenin tarihi bir süreçte olan Mesleki ve Teknik Eğitim sorunun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler yürüten, Mesleki Teknik Eğitimle ilgili Sivil toplum Örgütlerine üye olmak yada yeni yapılanmalara giderek(1), yapılan, yapılması gereken çalışmalarda yer almak, Resmi ve Özel Kurumlar nezdinde rol almak, İnisiyatif kullanmak üzere güçlü bir Örgütleşme için zamanı geçmek üzere’dir. Mesleki ve Teknik Eğitimin yasal zeminde sorunlarını çözmek, sorunları kamuoyu ile paylaşmak ve Güçlü bir kamuoyunun desteğini almak, dolayısıyla yukarıda sıralanan sorunların, ivedi olarak çözüm bulmak için,

- Tüm Teknik Öğretmenlerin, zorunluluk ilkesi benimseyerek, mutlaka Mesleki Ve Teknik Eğitim ilgili bir toplum kuruluş içerisinde yer alması,

- Teknik Öğretmenlerin çalışıyor ise en küçük yerleşim biriminde başlamak üzere, öncelikle iş yerinde, diğer kurum, kuruluşlarda görev alan Meslektaşlarla sık sık bir araya gelerek, sorunları paylaşmak, irdelemek, ilgili ve yetkili kurum ile kuruluşlarla yazılı veya yüz yüze paylaşmak,

- Tüm Teknik öğretmenlerin sorunların, çözümü için bir şekilde mutlaka katkı sağlaması, - Eğitime devam eden öğrenciler, akademisyenler, Kamu kurumlarında teknik ve idari hizmetlerinde veya görev alan bürokratlar, siyasette yer alanlar, yöneticileri ve hükümet ve muhalefet parti üyeleri, iş adamları ilgili oda üyeleri ve yöneticileri, özel sektörde çalışanlar, işverenler, büyük bir birliktelik oluşturularak, ortak bir dille Teknik Öğretmenlerin Kamuoyunu” mesleki ve kimlik” sorunu konusunda bilgilendirilmesi,

Bu çalışmaların yapılması durumunda, aşağıdaki kazanımlar elde edilecektir.

- 80 bin Teknik Öğretmen üye varlığı olan bir sivil toplum örgütünün, oluşturacağı ekonomik ve sosyal sinenerjnin çözümsüz sorun ortada bırakmayacağı,

- 80 bin Teknik Öğretmen üyesi olan, birden çok sivil Toplum oluşturacağı, kamuoyu ve Mesleki Etkinlik alanı getireceği kazanımlar,

- Tek vücut olan 80 bin teknik öğretmenin, üreteceği fikir ve düşünceler, Örgütleşmenin hızlı bir şekilde yapılması amacıyla, faaliyetlerini sürdüren ilgili sivil toplum örgütlerin Üyelik taleplerinin kolay yerine getirilmesi ile aidat ödemelerinin, kolay yapılması sağlanmalıdır. Tüm Teknik Öğretmenlerin Ortak akılda, düşüncede, fikirde, eylemde ve söylemde buluşması için, mutlaka örgütleşmesi gerekmektir.

Dipnot:1-Sorunların derinleştiği bir zamanda, yeni bir örgütleşmenin zaman alacağından şimdilik taraf olmadığımı belirtmek isterim…. Kemal BUDAK Teknik Öğretmen (Adı var Kendi yok)

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Sayın Budak, Yazını okudum, güzel şeylere değinmişsin. Şu anda Teknik Öğretmenler Derneği var 50 yaşında, TEKEV dediğimiz Teknik Eğitim Vakfı var 23 yaşında bu örgütler tutarlı samimi ve siyaset üstü anlayışla faaliyet yapsın pek çok sorunu çözer. Teknik öğretmenler geri durunca bu örgütler sadece adını muhafaza ediyor. Bilmiyorum rastladın mı? Ben 3 yıl önce öğrenci velileri ağırlıklı METED ismini verdiğim Mesleki ve Teknik Eğitim Derneği kurdum. Şu bir aydır bildirilerle ve Tv programları ile yaptığımız çıkışlar bazı yerleri harekete geçirdi. Bir de daha güçlü ses olsa, belirttiğiniz gibi birlik olsa çözüme doğru gidilecek. Saygılarımla.

SAMİ NOGAY 
 23.01.2010 21:20
Cevap :
Değerli hocam, Sizlerin çalışmalarınızı basın yayın organlarında yakınen takip etmekteyim.Yüzüstü bırakılmış Teknik Eğitim camiasına siz değerli abilerimizin katkılarını artarak devam etmesini diliyoruz.Ancak, bahsetiğiniz üzere samimi ve katılımcı bir anlayışla sorunların dile getirmek için büyük birlik ve beraberlik içerisinde,sorunlarımızı gündeme getirmeye devam etmeliyiz..saygılarımı sunarım..  25.01.2010 11:37
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 15
Toplam yorum
: 7
Toplam mesaj
: 11
Ort. okunma sayısı
: 2530
Kayıt tarihi
: 30.03.09
 
 

Malatya doğumluyum... Makine fakültesi mezunyum... ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster