Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

17 Nisan '20

 
Kategori
Dilbilim
 

Türkçenin Yaratıcılığı

 

                  Dil

 

                 Yüz yüze anlaşma.

                  Aktarma görevi.

 

                   Dil

 

                    Sistem            :  Atalardan kalan toplumsal olgu.

                    Bireysel yanı  :  Bireysel dil, bireyce sistemin kullanımı.

 

                    Dil bir dizgedir, gösterge – gösteren – gösterilen.

                   Dil, sınırlı sözcüklerle sınırsız anlatımı sağlar.

                   Dil, dönüşümsel, üretimseldir.

 

                    Dil – Düşünce İlişkisi

 

                    Zihinsel işlemin somutluk kazanması dille gerçekleşir.

                    İnsan tasarımlarının nesnelleşmesi.

 

                    Dilin Gücü

 

                    “Erdem başı tıl”      ( Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügati’t Türk, çeviri M, 133)

 

                      Erdemlerin en başta geleni dildir.

                      Dili etkili kılmak  insan başarısının, saygınlığının  göstergesidir.

 

                      Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

 

                       Dilin gereçlerinin oynaklığı kişiyi yeni yaratımlara, bugüne değin söylenmemiş

                somutluklara ulaştırabilir. Fazıl Hüsnü Dağlarca “seni yaşamak” diyor. “Yaşamak”

                eylemi geçişsiz bir eylem olduğu için yaptığı iş bir başkasını etkilemez. Sözcüğün bu

                özelliği nesne almayacağını gösterir. Dağlarca sözcüğün bu yanına işlerlik kazandırarak

                onun nesne almasını sağlıyor.

                      

                         Dil, insan beynine dayanan bir yetenektir. Dilin kuruluş düzeni her dilde ayrı özellik

               gösterir. Dil yeteneği, beynin çalışması, ses organının beynin komutuyla koşutluk kazanması,

               duyduklarımızı, okuduklarımızı bildiğimiz göstergelerle eşleştirerek algılamamıza olanak

               sağlar.    

 

                           Yapısalcı dilbilimci Ferdinand de Sausurre, Amerikalı dilbilimci Bloomfield,

                Noam Chomsky, Doğan Aksan dil deyince bu özellikleri sıralıyor.

                            

                         Türkçe bu yanıyla yaratıcı bir dildir. Kavramlar soyutlanarak göstergelere (sözcük)

                dönüşür.

 

 

 
Toplam blog
: 1064
: 732
Kayıt tarihi
: 24.03.12
 
 

Türkay KORKMAZ, umuda yolculuğu ertelemez. Mermeri delenin damlanın sürekliliği olduğunu bilir. Y..