Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

19 Kasım '16

 
Kategori
Güncel
 

Yalanların uşağı istatistik

Yalanların uşağı istatistik
 

Yalanların Uşağı İstatistik 

İstatistik veya sayıtım, belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini kapsayan bir bilimdir. Belirli bir amaç için verilerin toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi ve sonuçlarının yorumlanması esasına dayanır.

Fizik, doğa bilimlervesosyal bilimlerekadar geniş bir alanda uygulanabilmektedir. Aynı zamanda iş dünyası ve hükûmetle ilişkili tüm alanlarda karar almak amacıyla kullanılır.İstatistiği öğrenmedeki amaç, bir araştırmada elde edilen verilerin uygun istatiksel yöntemler kullanılarak yorumlanacağını bilmektir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0statistik

Wikipedia’daki tanımında  ve kısa kullanım alanlarında da görüldüğü gibi istatistik çok önemli bir bilim dalıdır. Bilimsel araştırmaların güvenilirliğini test ve teyit eden en iyi bilim dalı istatistik bilimidir.

Fakat koyu renkle altını çizdiğim gibi “istatistik aynı zamanda iş dünyası ve hükümetle ilişkili tüm alanlarda karar vermek için kullanılabilir” ifadesi aynı zamanda istatistik bilimi kullanılarak rakamsal olarak her türlü manipülasyonun yapılabileceği ve her türlü yalan bilgide araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Örneğin Türkiye’nin önemli bir yerli tekstil sanayine sahip bir ülkedir. Türkiye %90 oranında kendi giyim sanayini ve havlu gibi ev ürünleri ihtiyacını karşılayabilmektedir.

Cümleden ne anladık. Türkiye giyim ve ev ürünlerinde tekstil sanayi) kendi kendine yeten bir ülkedir. Süper gelişme. Fakat küçük bir ayrıntı var. Tekstilin ham maddesi pamuk lifidir. Pamuk üretimi ise son yıllarda az da olsa artmasına rağmen düşüktür ve ihtiyacı karşılamamaktadır. Giyim sanayinin ihtiyacı olan pamuk %70-80 oranında ithalatla karşılanmaktadır. Bu bilgiyi vermezsen ve bilmezsen süper tekstil sanayi üretimi yapıyoruz.

Diğer bir örnek Türkiye’deki işsizlik rakamları. Haftada bir duyarız. Türkiye’deki işsizlik rakamları %9-11 arasında değişir. Bu rakamların altına düşmez, üzerine de çıkmaz. Fakat bu rakamlara memleketimin 4 bir yanında kahvede oturan işsizler sürüsü vatandaşımız girmez.

Niye girmez ?

Çünkü onlar iş sahibidir. Nasıl iş sahibidir ?

Çiftçidir, serbest meslek sahibidir. Ameledir. Günü birlik çalışır. İstatistik biliminde değer ifade etmez.

Bir adam düşünün babası çiftçi, 3 oğlu var onlar da çiftçi ama kahvede oturuyorlar.

Devletin kaydında 3’ü de çiftçi ve işsiz sayılmazlar. Dolayısıyla işsizlik rakamlarına dahil edilmezler. Edilirlerse ne olur. İşsizlik oranları birden %20’lere çıkıverir. Ben de rakam verdim istatistik bilimini kullandım. Ne onla ne de onsuz olmuyor.

70 milyonluk Türkiye’nin 18 milyonu öğrenci istatistiki yuvarlama yapalım (yuvarlama istatistikte çok yapılır. 12.5= 13 oluverir), açık lise okuyanlar, öğretmenler, ana okulu falan filan 20 milyon öğrenci. Geriye kaldı 50 milyon. %10 işsiz, 7 milyon yapar. 70 milyonun %10 ise 7 milyon, ama öğrenci haricinde kalan 50 milyonun %10 ise 10 milyon demektir. Geriye kaldı 40 milyon. % 25 çiftçi ve ailesi var. 10 milyon da o yapar, geriye kaldı 30 milyon. Bunun 5 milyonu çiftçi olup kahveye gidenler. Geriye kaldı 25 milyon. Bunun 3 milyonu memur amir geriye kaldı 22 milyon. Bunun 6-7 milyonu emekli vb. geriye kaldı 15 milyon. 15 milyonun 5 milyonu hiç gözükmeyen engelli vatandaşlarımız olsa geriye kaldı 10 milyon. Memlekette 10 milyon insan çalışıyor (yaş aralığı 25-50 arasında). Bu 10 milyonun da 5000 adeti gerçekten girişimci ve özel sektör ve memleketin yükünün büyük bir kısmını onlar çekiyor. Buraya bir de ev kadınlarını çıkarıp geriye kalan çalışan nüfusu yazsak herhalde en fazla 3-5 milyon çalışan çıkar.

İstatistik bilimi gerçekten bilim alanında kullanılıyorsa son derece gerekli ve yararlı bir bilim dalıdır.

Ama istatistik bilimi “Aynı zamanda iş dünyası ve hükûmetle ilişkili tüm alanlarda karar almak amacıyla kullanılır.” İfadesinde yer aldığı şekliyle kullanılıyorsa ki ülkemizde bu amaçla çok geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır.

İşte o zaman istatistik = Yalan denklemi ortaya çıkmaktadır.

 
Toplam blog
: 537
: 1884
Kayıt tarihi
: 10.06.10
 
 

Gündemi ve olayları yakından takip etmeye çalışıyorum. Sinema, kitaplar, spor, doğa, siyaset, miz..