Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

21 Eylül '14

   
  Kategori
  Eğitim
  Okunma Sayısı
  141
   

  Yargımızın yönetim sorunları ve çözüm önerileri

  Adli Yargımızın Taşra Teşkilatı:

  1.Yargımızın Taşrada ,Teşkilatlanmadan kaynaklı sorunları vardır. Ağır Ceza Merkezi Olmayan,1.2.3.4.ve 5.Bölge ilçe Adliyelerimiz için, Yönetim sorunlarının çözülmesine ,Yeniden yapılandırmaya, Yeni bir teşkilatlanmanın gerçekleştirilmesine, Bu konuda ,mevzuat düzenlemesine ihtiyaç olduğu açıktır.

  2.Mahkeme Yönetimi Projesinin uygulama sonuçları hayata geçirilememiştir. Anılan Proje, daha çok ACM olan Adliyelere yönelik çözümler üretmektedir.

  3.5235 sayılı yasanın,16. 17.ve 18.md. uyarınca, anılan ilçe adliyelerimizde, ACM deki, idari  teşkilatlanmaya benzer bir yapı getirilmeli, ADLİYE İDARİ YÖNETMELİĞİ çıkarılmalıdır.

  4.HSYK tarafından, 5235 s. yasa gereği, 2.3.4.5.Bölge ilçelerimize,kararnamelerinde belirtilerek,"Cumhuriyet Başsavcıları" atanmalıdır.

  5.Adalet Komisyonlarının bazı idari nitelikli  yetkileri, doğrudan  Mülhakat ilçe adliyelerindeki  Cumhuriyet Baş savcılarımıza ve Kıdemli Hakimlerimize devredilmelidir.

  Bu durumda;

  a-İlçe adliyelerimiz,yönetim yönünden daha iyi bir işleyişe kavuşacaktır.

  b-İdari Karar süreçleri hızlanacak,görev tanımları belli olacaktır.

  c-Her işin sorumlusu-yetkilisi -görevlisi belli olduğundan,verimlilik artacaktır.

  d-Görev,yetki ve iş tanımları  net bir duruma gelecektir. 

  e-Yönetim iklimi düzeltilmiş olacaktır.

  6.Mülhakat ilçe adliyelerimizde, Kıdemli Hakimlerin idari nitelikli görevleri anılan yönetmelikte açıkca belirtilmelidir.   Mülhakat ilçe adliyeleri teşkilat yapısı için, özellikle tecrübeli birikimli Cumhuriyet Başsavcılarımızın görüşleri alınmalıdır.

  Cumhuriyet savcılarımızın ve Hakimlerimizin Mali Sorunları:

  7.Mali Sorunlar:

   a .2006 dan beri mali bir iyileşirme yapılmamıştır. Özelllikle, 8.ve 1.derecede olanlar yönünden, Aylıkları artırılmalıdır.

   b .666 s. KHK döneminde bir gelişme sağlanmadığından, gerekli iyileştirme yapılmalı, ücretler yönünden, iç ve dış denge sağlanmalıdır.

   c .Kıstas Aylık dan kaynaklı  sorunları çözülmelidir.Mali kayıplar giderilmelidir.

   d .İl ve ilçelerde, fiilen, adli yargıda çalışan, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza: Yıllık Adli Yargı Tazminatı verilmelidir.

  Konut Edinebilme ve Lojman Sorunu:

  8.Konut edinebilmeleri için, talepleri alınarak,istedikleri il ve ilçelerden,ciddi imkanlar sunulmalıdır.Devlet garantisi altında iki üç yıl sonra teslim edilecek ,özgün yatay mimarili konutlar için,önceden,peşinat ve aylık taksitlerle, proje üzerinden satışlar yoluyla, ihtiyaç ve talep karşılanmalıdır.

  Lojman olmayan yerlerde, Kira Yardımı yapılması sağlanmalıdır.

  Özellikle ,Adli Yargıda görevli olanların,güvenlik durumu,her yerde oturamayacakları gözetilmelidir.

  Lojman Yapımı-Alımı-Kira Yardımı ile sorunlar ivedi olarak çözülmelidir.

  Lojman bulunmayan İlçelerimizde ki  Lojman sorunu  çözülmelidir.

  Kira Yardımı yapılmalıdır.

  İlçede Protokol Sorunu:

  9.İlçede, protokoldeki yerleri kesinlikle öne alınmalıdır.

  Emrindeki kolluk amirlerinin önde olması ,Önce çelenk koyması uygun değildir. Kaymakam,Belediye Başkanı,Cumhuriyet Başsavcısı sırası  ilçeler için uygun durumdur.

  Protokole ilişkin Törenler yönetmeliğinin, ilçeler: Ek-1 sayılı Liste-Not.2 deki cümle sadece ilçeler için değiştirilmelidir.

  Türkiye Adalet Akademisi:

  10.Birinci Dönemden beri Akademiyi  derece ile bitirenlere, hak ettikleri Belgelerini düzenleyip, dosyalarına konulmak üzere ,HSYK na ve kendilerine göndermelidir.

  11.Her birine, her alanda, uygulamaya yönelik olarak hazırlanmış, karar süreçlerini,  iş ve işlemleri hızlandırıcı, kaynak yayınlar, Türkiye Adalet Akademisi tarafından, HİE kapsamında bir proje olarak, uygulamanın içinde olan  yetkin hukukçulara  hazırlatılıp gönderilmelidir.

  12 .Cumhuriyet savcılarımız ve hakimlerimiz için ,uzaktan öğretim yoluyla, alanlarında uygulamaya yönelik konular esas alınarak ,isteyenlere ,tezsiz yüksek lisans imkanı sunulmalıdır.Belli ve makul bir ücret alınarak,kamuya ve bütçeye yük getirilmeden  ihtiyaç ve beklentiler karşılanabilir.

  Güvenlik Sorunu:

  13-Adliye ve Lojman Güvenlikleri, tam olarak sağlanmalıdır. Bu konuda istisnasız, her yer için, bir iş proğramı uygulamaya geçirilmelidir.

  14.Güvenlik ve Koruma yönünden, PVSK -Jan.K na - Mevcut yönetmeliklere, ek hükümler konularak,yada genelge çıkarılarak, düzenleyici mevzuat ihdası sağlanmalıdır.

  Atama ve Seçimler:

  15-Cumhuriyet savcısı ve hakim olmayanların, Anayasa Mahkemesinde üyeliğe ve raportörlüğe atanmasına da, Danıştay Üyeliğine  atanmasına da son verilmelidir.

  16-Hukuk çıkışlı olmayanların, idari yargıya alınmasına son verilmelidir.

  Türkiye Barolar Birliği:

  17-Avukatlık Kanununun 11.maddesi, askerliğe uzun dönem olarak alınanlar yönünden geniş yorumlanmalı, askerliğin Anayasamızın 72. md. göre, zorunlu ödev ve görev oluşu gözetilmeli,  temel eğitim süresinde,staj bitirme belgesi olanlara ruhsat verilmesini TBB sağlamalıdır.

  Bu amaçla, 1136 s.yasanın, 11.md.ne , ek düzenleme getirilmelidir.

  Bu güne değin bu konuda,askerliğin mucbir sebep oluşu gözetilmeden, gençlerimize mağduriyet yaşatılmıştır.

  18-TBB, bir proje ile bağlı Barolarla işbirliği yaparak, her alanda uygulamaya yönelik yayınlar hazırlamalıdır.

  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu:

  19.HSYK nun gerçekleştirdiği "Durum Analizi" ve "Hukuki Müzakere"çalışmalarında önerilen çözümlerden uygun olanlar uygulamaya geçirilmelidir.

  20.HSYK, Soruşturma ,Özel  ve Makul durumlar hariç , isteğe ve süreye bağlı tayinlerde, paydaş  memnuniyetini  sağlayabilmeli, çalışanların ,başarılı olanların, motivasyonunu gözetmelidir.

  21.HSYK ,isteğe ve süreye bağlı tayinlerde ,Kamu Yönetimimizin, 3T Kuralı olan,Talep Takip Tavassut yerine,  Başarı-Bilgi-Birikim- Ehliyet-Liyakat-Görev yapılan yerler gözetilerek, ilgililerin memnuniyeti sağlanmalı, adaletli-hakkaniyetli  bir yönetim  ve tayin atama uygulaması yerleştirilmeli ve gerçekleştirilmelidir.

  22.Bölge sistemi uyugulanmalı,ancak MEB  da Öğretmenler için uygulandığı  gibi,her bölge  ve  görev yapılan, çalışılan il-ilçe kendi içinde puanlanmalı , başarıya ilşikin ölçütler ile   birlikte  belirlenecek puana göre, tayin yerlerine atamalarda  adalet sağlanmalıdır.

  23. Kıdemli olanın 2.tercihine,kendisinden daha  kıdemsiz  olanın verilmesi  gibi  uygulamalar yerine ,belirlenmiş ölçütlere dayalı “bağlı takdir yetkisi”ne  göre,atamalar gerçekleştirilmelidir.

  24.İstinaf Mahkemeleri  faaliyete geçirilecekse , atamalar,2015 Haziran döneminde yaz karanamesi ile yapılmalıdır.

  25.İş yükü Ölçütleri yeniden gözden geçirilmeli,terfilere esas olacak ölçütlerin belirlenmesinde, bir yılda 260 iş günü ,bir  günde sonuçlandırılabilecek iş sayısı ,nitelikli iş çıkarma gözetilmelidir.

  26.Atamalarda ,her bir yerin, iş yükü ,kapsamı ve sayısı gözetilmeli, dengeli bir iş yükü dağılımı için gerekli sayıda atama yapılması sağlanmalıdır.Bu olgu kuralarda özellikle gözetilmeli ve öncelikli olmalıdır.Bir yerde,500 Dosya düşeken, başka bir yerde 1200-1600 arası Dosya düşmesi,dengeli bir atamanın gerçekleşemediğinin kanıtıdır.

  Adalet Bakanlığı:

  27-Ankara,İzmir ,İstanbul gibi Büyük Şehirlerimiz de, merkez ilçelerin adliyeleri açılmalıdır. Bu maksatla yeni adliye binaları yapılması sağlanmalıdır.

  Sadece Avukatların taleplerinin gözetilmesi ,toplu ve bir yerde adliye istemleri, vatandaşlar açısından uygun değildir.

  Örnek: Ankara’ da ,Keçiören,Yenimahalle ,Mamak ,Pursaklar,Çankaya gibi merkez ilçeler için ayrı ayrı  adliyelerin açılması haklı bir beklenti ve taleptir.

  28-Büyük şehirlerimizin ve ilçe Belediyelerimizin, arsa üretip, ilçe adliyeleri için, imar planlarında yer göstermeleri, planlara "plan dip notu ile"  işlemeleri,  Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza ve Adalet Bakanlığımıza bu durumu bildirmeleri sağlanmalıdır.

  29-Belediyelerimizin ,imar planlarında adliye yeri göstermesi, Çevre ve ŞB tarafından zorunlu hale getirilmeli ve denetime alınmalıdır.

  30-Kapatılan ilçe adliyeleri , ilgili ilçelerde memnuniyet yaratmamıştır. Her ilçede adliye açılmalıdır.

  Bir yıllık süre ,bir hakim bir Cumhuriyet savcısı  ve az sayıdaki memur ile ihtiyaç talep ve beklentiler karşılanmalıdır.

  Bu konudaki tasarruf yaklaşımı doğru olsa da,devletimizin yapısı açısından uygun olmayıp, adalet hizmeti,yerinde sunulmalı ve  hizmete yerinde erişim sağlanmalıdır.  İlçede adliye bulunması, ilçe olmanın bir gereğidir.

  Hakim ve Cumhuriyet savcılarımız istemese de, iş yükü için kapatılsın denilse de,  ileride açılması hedeflenmelidir.Kapatılan ilçe Adliyelerinde ,ilk atama ile bir yıl görev yapmak bile yeterli olabilir.

  31.Yeni Hukuk Fakültesi açılması önlenmelidir.76 civarındaki Hukuk Fakültesi kabul etmek gerekir ki çoktur. Mevcutların kontenjanları düşürülmelidir.

  31.Özellikle, ilçe Adliyelerimiz deki,  eski ve yıpranmış araçlar geri çekilmeli, yeni, yakışan uygun araçlar verilmelidir.Keşif  vb adli yargı iş ve işlemleri içinde nitelikli araçlar gönderilmesi sağlanmalıdır.

  32.Yargımız, Tam İstihdam,Tam Bütçe ile çalışmalıdır

    .Bu konuda ,Yürütme ve Yasama görevini tam yapmalıdır.

    .Yargımıza yeterli bütçenin ayrılmalıdır.

    .Adliye Binaları yapımında başarı gösterildiği gözlenen  bir gerçektir.

    .Kira Yardımı, Lojman İhtiyacı,Güvenlik Mevzuatı İhdası ,Konut  Edinimi gibi …

  anılan  alanlar da sorunlar çözülmeli,ihtiyaç ve beklentiler karşılanmalıdır.

  18.09.2014

  Mustafa Bilgin

  Kamu Yönetimi Uzmanı

  ANKARA

  bilgin2023@hotmail.com

  twıtter:@06mustafabilgin

  ----------------------------------

  Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

   
  Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
  Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
  Toplam blog
  : 1
  Toplam yorum
  : 0
  Toplam mesaj
  : 0
  Ort. okunma sayısı
  : 141
  Kayıt tarihi
  : 18.09.14
   
   

    Kamu Yön. Uzmanı-Eğ.Yöneticisi .   Ankara, Çamlıdere, Dağkuzören, 1952 do..

   
   
  Yazarı paylaş
  • Tümünü göster