Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

28 Mayıs '14

 
Kategori
Astroloji
Okunma Sayısı
646
 

02-08 Haziran 2014 haftalık burç astroloji: 07 Haziran Ay Terazi'de Haziranın en kötü konumunda!

02-08 Haziran 2014 haftalık burç astroloji: 07 Haziran Ay Terazi'de Haziranın en kötü konumunda!
 

haftalık burç


Bu hafta Terazi, Akrep ve Oğlaklar, kısmen de Yengeç ve Koçları sembolize eden şeyler olumsuz etkiler alabilir. Balık burcunu sembolize eden şeyler ise süper olumlu etkiler almaktalar. 05 Haziran Perşembe günü Ay Başak'da, Neptün Balık burcunda haftanın hatta Haziran ayının en iyi konumunda olacaklar. 05 Haziran günü Merkür de Yengeç burcunda Güneş ve Ay.ın desteğiyle +15 katsayısıyla haftanın süper konumunda yer alacak. 07 Haziran Cumartesi günü ise Ay Terazi burcunda Haziran ayının en kötü konumunda olacağından Terazi burcunu simgeleyen sosyal, siyasi ve diplomatik konular Ay'ı simgeleyen vatani konulardan, ülke güvenliği yada üretimle ilgili konulardan olumsuz etkiler alabilir. Hafta sonu olan 07 ve 08 Haziran yoğun geçebilir.

Olumsuz Transitler

Koç burcunu kötü etkileyen transit : Uranüs

Uranüs Koç burcunda 08 Haziran Pazar günü kötü konumda olduğundan Uranüsü sembolize eden özgürlükçü ve hümanist kişiler, gruplar bu günde her zamankinden daha kavgacı, öfkeli ve tartışmacı olabilirler. Özgürlükçü gruplar içindeki öfke ve tartışmalar asker, polis ve güvenlik birimlerini huzursuz edebilir. Bazı saldırı silahları yada plan ve projeleri de asker, polis ve güvenlik birimlerini huzursuz edebilir. Bu günde yapılacak yeni girişimler ve başlangıçlar da teknolojik konulardan yada plan ve projelerdeki zorlanmalardan olumsuz yönde etkilenebilirler.

Yengeç burcunu kötü etkileyen transitler : Merkür ve Jüpiter

Merkür Yengeç burcunda 07 ve 08 Haziran günleri kötü konumda olduğundan Merkürü simgeleyen iletişim (fikir, yazı, konuşma, bilgi, belge, internet, vs), hizmet ve sağlık sektörleri, ticari konular Yengeç burcunu simgeleyen vatani konuları, ülke güvenliğini ve üretimle ilgili konuları olumsuz anlamda etkileyebilir. Örneğin iletişimle ilgili konularda oluşabilecek güvensizlik ülke güvenliğinde, vatani konularda gerginliğe, iletişimsizliğe yada hilekarlığa yol açabilir. Bir takım bilgi veya belgelerin güvenliğinin sağlanamaması vatani konuları olumsuz etkileyebilir. Yada hizmet sektöründeki kişilerin güvensizliği, keyfi uygulamaları vatani konuları olumsuz etkileyebilir. Ülke içindeki yolların güvensizliği de ülke güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Belki teröristlerin yollarda güvensizliğe yol açmaları ülke güvenliğini olumsuz etkileyebilir. İletişimi sağlayan her türlü araçlarda güvensizlik ve keyfi uygulamalar vatani konuları olumsuz etkileyebilir. Ayrıca Ticari uygulamalardaki güvensizlik de üretimle ilgili konuları olumsuz etkileyebilir. Ayrıca vatani konularda aşırı hassasiyet yaratabilecek konuşmalar, yazışmalar ve fikirler de ortaya çıkabilir.

Jüpiter de Yengeç burcunda 08 Haziran Pazar günü kötü konumda olduğundan Jüpiteri simgeleyen hukuk ve yasalar, yabancı ülke ve kültürler (kürt, alevi, Suriye, Irak, İran, Amerika, vs) vatani konuları, ülke güvenliğini ve üretimle ilgili konuları olumsuz anlamda etkileyebilir. Örneğin yabancı ülke ve kültürlerden kişiler bu günde her zamankinden daha güvensiz ve aşırı hassas olacaklarından vatani konuları olumsuz anlamda etkileyebilirler. Bu yüzden vatansever kişiler her zamankinden daha fanatik davranabilirler. Hukuk ve yasalarla ilgili konularda da vatani konuları, ülke güvenliğini yada üretimle ilgili konuları olumsuz etkileyebilecek hassasiyet ve değişkenlik söz konusu olabilir. Bu günde etnik kökenli fikir, yazışma ve konuşmalar da ülke güvenliğinde aşırı hassasiyete yol açabilir.

13 Mayıs.dan sonra 2014 yılının en kritik tarihleri : 20 – 21 Haziran, 02 Ağustos ve 15 Kasım

Yabancı ülke ve kültürleri simgeleyen Jüpiter 17 Haziran’da Aslan burcuna geçecek. Şu sıralar Jüpiter ara sıra kötü konumda olduğundan yabancı ülke ve kültürlerle yani etnik konularla ilgili bir takım bunalımlar süre geliyor. Ancak Jüpiter kötü konumdaki etkisini Kasım ayında ve Aslan burcunu sembolize eden şeyler için daha şiddetli hissettirebilir. 04 – 20 Kasım arası Jüpiter Aslan burcunda kötü konumda olacağından etnik konular, yabancı ülke ve kültürler (kürt, alevi, Irak, İran, Suriye, Amerika, Rusya, vs),hukuk ve yasalardan kaynaklı konular Aslan burcunu sembolize eden ülkenin tanınmış ve nüfuzlu kişilerini, lider konumundakileri, ülkedeki gençleri yada gençliği ilgilendiren konuları olumsuz yönde etkileyebilir. Bu dönem ülkedeki gençler ve lider konumundakiler her zamankinden daha fanatik olabilirler. Yabancı ülke ve kültür mensupları da her zamankinden daha baskın çıkmaya çalışabilirler. Özellikle 15 Kasım (4 gün öncesi ve sonrası) -13 katsayısı ile 2014 yılının en önemli 2. Kritik tarihidir. 2014 yılının 1.kritik tarihi -13 katsayısı ile 18 Mayıs idi. 11 – 19 Mayıs arası transitlerin çok yoğun olduğunu önceki yazılarımda belirtmiştik ve 13 Mayıs.da Soma maden faciası ile Türkiye madencilik tarihinin en köklü değişimini yaşadı. 15 Kasım ve civarı da Güneş, Venüs ve Satürn Akrep.de, Ay Başak.da, Mars ve Plüton Oğlak.da, Jüpiter Aslan.da, Uranüs Koç.da, Neptün Balık.da kötü konumda olacak. Kasım ayı da Mayıs ayı gibi toplumsal olayların ağırlıkta olabileceği bir ay. 20 – 21 Haziran ve 02 Ağustos tarihleri de -10 katsayısıyla 2014 yılının ikincil önemde kritik tarihleridir.

Terazi burcunu kötü etkileyen transitler : Ay ve Mars

Ay Terazi burcunda 07 ve 08 Haziran günleri kötü konumda olduğundan Ay.ı sembolize eden vatani konular, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konularda kararsızlık, talepkarlık yada ağırkanlılık oluşabilir. Bu durum da Terazi burcunu simgeleyen sosyal, siyasi ve diplomatik konularda güvensizliğe yol açabilir. 07 Haziran'da Ay Terazi burcunda Haziran ayının en kötü konumdaki gezegeni ünvanını almaktadır. Çünkü Yengeç burcunun yöneticisi Ay hava grubu olan Terazi burcunda pek de rahat değildir. Ayrıca retro halindeki Merkür.den 90 derece almakta ve Terazi burcunda kötü konumda olan Mars ile de kavuşum halindedir. Bu yüzden bu günde vatani konularda yada üretimle ilgili konularda yapılacak talepkarlıklar sosyal, siyasi ve diplomatik konuları olumsuz etkileyebilir.

Mars Terazi burcunda 04, 05, 06, 07 ve 08 Haziran günleri kötü konumda olduğundan Marsı simgeleyen asker, polis ve güvenlik birimlerinde, yeni başlangıç ve girişimlerde oluşabilecek talepkarlıklar, kendi isteklerini ön plana çıkarmalar ve kararsızlıklar sosyal, siyasi ve diplomatik konuları olumsuz etkileyebilir. Bu durumdan dolayı da sosyal ve siyasi konularda kavga ve tartışmalar çıkabilir. Bu günlerde yapılacak yeni başlangıç ve girişimlerde de bir takım kararsızlıklar, talepkarlıklar sosyal ve siyasi konularda kavgalara yol açabilir.

Akrep burcunu kötü etkileyen transit : Satürn

Satürn Akrep burcunda 02, 03 ve 07 Haziran günleri kötü konumda olduğundan Satürnü simgeleyen Başkan, patron ve otorite konumundakiler bu günlerde her zamankinden daha katı, sahiplenici ve yıkıcı olabilirler. Bu durumdan Akrep burcunu simgeleyen gizli saklı işler, bankacılık konuları, ülkenin yer altı ve üstü kaynakları, değişim ve dönüşümler olumsuz anlamda etkilenebilir. Gizli saklı işlerde, bankacılık konularında, ülkenin yer altı ve üstü kaynaklarında (petrol, doğal gaz, madenler, vs.), değişim ve dönüşümlerde bunalımlar ve aksilikler olmaya devam edebilir. Bu arada yer altındaki zayıf fay hatlarında sonradan deprem yapmak üzere bir baskı da oluşabilir. Bu dönem Satürnün ve Plütonun kötü konumda olmasından ötürü yer altı olaylarında (deprem, göçük, vs.) bir artış oluşmuştur.

Oğlak burcunu kötü etkileyen transit : Plüton

Plüton Oğlak burcunda 02, 03, 04, 06, 07 ve 08 Haziran günleri kötü konumda olduğundan Plütonun simgelediği gizli saklı işlerde, bankacılık konularında, ülkenin yer altı ve üstü kaynaklarında (petrol, doğal gaz, madenler, vs.), değişim ve dönüşümlerde bunalımlar ve aksilikler olabilir. Bu durum Başkan, patron ve otorite sahiplerini olumsuz etkileyebilir. Başkan, patron ve otorite sahipleri bu yüzden daha katı, otoriter ve sahiplenici olabilirler yada yıkıcı kararlar alabilirler. Bu sene boyunca Satürn ve Plüton birbirini olumsuz olarak etkilediğinden gizli saklı işler ile Başkan, patron ve otorite sahipleri arasında olumsuz bir etkileşim olmaya devam edebilir. Bu günlerde yer altında olumsuz bir hareketlilik ve depremlerde artışlar da olabilir.

Olumlu Transitler

Yengeç burcunu iyi etkileyen transit : Merkür

Merkür 05 Haziran Perşembe günü Güneş ve Ay.ın da desteğiyle Yengeç burcunda süper bir konumda olacağından bu günde vatani konular, ülke güvenliği ve üretimle ilgili konular iletişim (fikir, yazı, konuşma, bilgi, belge, internet, vs), hizmet ve sağlık sektörlerinden, ticari konulardan olumlu etkiler almakta. Bu günde nüfuzlu kişilerin, liderlerin, vatan severlerin yada gençlerin desteğiyle iletişim ve hizmet konularında güven ve üretkenlik artabilir bu durum da vatani konularda olumlu yazı, konuşma ve fikirlerin artmasına, iletişimin ve haberlerin artmasına yol açabilir. Ticari konularda da üretkenlik artabilir. Bu durum yine ülke güvenliğiyle ilgili durumları olumlu bir yönde etkileyebilir. Kısaca vatani konuları, üretimi yada ülke güvenliğini ilgilendiren konularda fikir, konuşma, yazı, bilgi ve belgelerde olumlu gelişmeler olabilir.

Balık burcunu iyi etkileyen transit : Neptün

Neptün 02, 03, 04, 06, 07 ve 08 Haziran günleri Balık burcunda süper konumda olacağından Büyük Kurum ve Kuruluşlar (özel şirketler, kamu, vs), devlet kurumları, hayırsever kurumlar diğer devlet kurumlarından, Büyük Kurumlardan, şirketlerden, hayır kurumlarından olumlu etkiler alabilirler. Büyük Kurum ve Kuruluşlar içinde insanlık yararına, özverili çalışmalar yapılabilinir. 

Haftanın en yoğun günü 08 Haziran Pazar günüdür. Bu günde Ay ve Mars Terazi'de, Merkür ve Jüpiter Yengeç.de, Uranüs Koç.da, Plüton Oğlak.da kötü konumda olacak.

Uranüs 0 -> Koç (Mars) -2   -> Terazi (Venüs) -3

Merkür 0 -> Yengeç (Ay) -3  -> Terazi

Jüpiter 0 -> Yengeç

Sonuçta Terazi burcu yani sosyal, siyasi ve diplomatik konular ile siyasetçiler öfkeli, kavgacı, saldırgan ve güvensiz olabilirler. Sosyal ve Siyasi konularda öfke, kavga, saldırılar, aşırı hassasiyet ve güvensizlik olabilir. Bir takım öfkeli özgürlükçü kişi ve gruplar asker ve güvenlik birimleri üzerinden sosyal ve siyasi konuları olumsuz etkileyebilirler. Aşırı hassas ve güvensizlik yaratan konuşmalar, yazı ve haberler, hizmet yada hizmetliler (işçi, memur, vs), yabancı ülke ve kültürler (kürt, alevi, Suriye, Irak, İran, Amerika, vs.), hukuki konular ise vatani konular yada üretimle ilgili konular üzerinden yine sosyal ve siyasi konuları olumsuz yönde etkileyebilirler. Bu arada asker, polis ve güvenlik birimleri ile vatani konularda, üretimle ilgili konularda talepkarlıklar ve kararsızlıklar olabilir.  

Gezegenlerin akışı her ne kadar böyle olsa da biz insanlar akıl ve irademizle olayların akışını değiştirebiliriz işte bu yüzden "Tanrım bana değiştirebileceklerim için güç, değiştiremeyeceklerim için sabır ama en önemlisi ikisinin arsındaki farkı anlayabilmem için akıl ver." Çin tapınak yazısı

Geçen haftalarda çıkan yorumlarımızdan başlıklar

19 - 25 Mayıs 2014 haftalık burç astroloji yorumlarımızda 20 Mayıs günü Ay.ın Kova burcunda süper bir konumda olacağından vatani konularda yeni keşifler, özgün ve özgür çalışmalar, teknolojik ve bilimsel gelişmeler olabilir demiştik gerçekten de ASELSAN'dan sivil ve askeri aviyonik sistemler, uydu haberleşme sistemleri ve emniyetli telsiz haberleşmesi alanlarında dev bir işbirliğine imza attı.

21 Mayıs ASELSAN'dan dev işbirliği. ASELSAN, Rolls-Royce ile motor kontrol sistemleri alanında, Airbus Grup ile de sivil ve askeri aviyonik sistemler, uydu haberleşme sistemleri, elektro-optik ve lazer sistemleri ve emniyetli telsiz haberleşmesi alanlarında işbirliği yapacak. (AY.ın Kova burcunda iyi konumda olmasına örnek olay) (http://ekonomi.milliyet.com.tr/aselsan-dan-dev-isbirligi/ekonomi/detay/1885685/default.htm)

21 Mayıs Tayvan'da yerel saatle 08.21'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Satürn ve Plütonun kötü konumda oluşuna örnek.) (http://dunya.bugun.com.tr/5-9-buyuklugunde-korkutan-deprem-haberi/1112734)

21 Mayıs bir asker patlayıcıya bağlı beyaz kabloyu gördü faciayı önledi.(19 Mayıs.da vatani konuları simgeleyen Ay.ın Oğlak burcunda kötü konumda olmasından ötürü sınırda ülke güvenliğini etkileyen birçok hareket olmaktadır. Ancak Transitler ne kadar kötü olsa da insanda bulunan yüksek irade gücü bunların üstesinden gelmemizi sağlamaktadır. Yeter ki irademizi kullanmayı bilelim. Bu olayda da yüksek iradi gücünü kullanan asker bir faciayı önlemiştir. Böylece transitlerin ön gördüğü bir durum irade gücüyle önlenmiştir.) (http://www.milliyet.com.tr/patlayiciya-bagli-beyaz-kabloyu-gundem-1885706/)

21 Mayıs Hükümet riskli iş kollarında taşeron çalıştırma yasağı için düğmeye bastı. Böylece madenlerdeki taşeron taktiği de yasa ile önlenmiş olacak. (Merkürün İkizler burcunda iyi konumda oluşuna örnek olay. Merkür iletişim, hizmet (iş ve çalışanlar), sağlık sektörünü simgelemektedir.) (http://siyaset.milliyet.com.tr/hukumet-dugmeye-basti-nihayet/siyaset/detay/1885716/default.htm)

21 Mayıs Soma'da maden işçilerinin oturma eylemi devam ediyor. (Mars ve Uranüsün kötü konumdaki etkisine örnek olay.) (http://gundem.bugun.com.tr/maden-iscilerinin-oturma-eylemi-devam-ediyor-haberi/1113005)

21 Mayıs Ankara ODTÜ'de Manisa'da yaşanan maden faciasını ve Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümünü protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. (Mars ve Uranüsün kötü konumdaki etkisi) (http://www.odatv.com/n.php?n=odtuye-polis-mudahalesi-2105141200)

21 Mayıs İran'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem. (Satürn ve Plütonun kötü konumdaki etkisi) (http://dunya.milliyet.com.tr/iran-in-guneyinde-5-4-buyuklugunde/dunya/detay/1885810/default.htm)

22 Mayıs Okmeydanı'nda polis ile bir grup arasında olaylar çıktı. Çatışmada Uğur Kurt adındaki kişi öldü. (Mars ve Uranüsün kötü konumdaki etkisi.) (http://www.milliyet.com.tr/okmeydani-nda-gergin-saatler--gundem-1886259/) (http://sozcu.com.tr/2014/gundem/ugur-kurt-yasamini-yitirdi-515267/)

22 Mayıs Ege Üniversitesi'nde öğrenci işgali. (Mars ve Uranüsün kötü konumdaki etkisi.) (http://gundem.bugun.com.tr/ege-universitesinde-ogrenci-isgali-haberi/1115461)

19 - 25 Mayıs 2014 haftalık burç astroloji yorumlarımızda bütün bu olumsuzluklara rağmen 22 ve 23 Mayıs günleri Ay ve Neptünün Balık burcunda süper bir konumda olacağından Büyük Kurum ve kuruluşlar (devlet, kamu yada özel şirket) içinde insanlık yararına özverili çalışmalar yardımlar olabilir demiştik gerçekten de;

22 Mayıs Başbakan Erdoğan Somalı işçilerle görüştü ve mağdur madencilere tazminatlarının verileceğini, yeni düzenlemeler yapılacağını, ölen madencilere şehit yakınlarına tanınan imkanlardan yararlanabileceklerini, teknoloji yoğunluklu madenciliğe geçileceğinin sözünü verdi. (http://www.sabah.com.tr/Gundem/2014/05/22/erdogan-somali-madencilerle-gorustu) (http://www.memurhaber.com/erdogandan-beklenen-tazminat-talimati-geldi-h31307.html)

23 Mayıs 4 milyon kişiye Sağlık sigortası prim borcuna af geliyor. (Neptünün Balık burcunda olumlu etkisine örnek olay.) (http://www.milliyet.com.tr/-4-milyon-kisiye-af-geliyor-/gundem/ydetay/1886528/default.htm)

23 Mayıs ABD'den 'Kürt petrolü' açıklaması. ABD, Irak merkezi hükümetinin onayı alınmadan yapılan ihracatları desteklemediğini belirtti. (19 ve 20 Mayıs.da Ay ve Plütonun Oğlak burcunda Satürnün de Akrep burcunda kötü konumda olduğunu söylemiştik. Plüton ve Akrep burcu ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarında bunalımlara işaret etmektedir. Bu yüzden Irak hükümetinin onayı olmadan yapılan petrol ihracatında sorunlar çıkabilir. ABD'nin bu açıklaması da sorunların başlangıcına işaret sayılabilir. Sene boyunca Satürn ve Plüton birbirlerini olumsuz yönde etkileyeceğinden ülkenin yer altı ve üstü enerji kaynaklarında son derece dikkatli olunması gerekir. İlerde yıkıcı sorunlar yaşanmak istenmiyorsa ülkenin Enerji kaynaklarındaki sorunlara akılcı, barışcı ve uzlaşmacı çözümler sunulmalıdır. Nitekim 23 Mayıs.da Irak Türkiye'ye petrol ihracı yüzünden dava açmıştır.) (http://ekonomi.milliyet.com.tr/abd-den-kurt-petrolu-aciklamasi/ekonomi/detay/1886687/default.htm) (http://dunya.milliyet.com.tr/turkiye-ye-irak-tan-sok-dava/dunya/detay/1886909/default.htm?ShowPageSkin=1)

23 Mayıs Okmeydanı'nda Uğur Kurt'un polis tarafından öldürülmesini ODTÜ'de protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. (Mars ve Uranüsün olumsuz etkisi.) (http://sozcu.com.tr/2014/gundem/odtude-polis-mudahalesi-5-516142/)

24 Mayıs Marmara ve Ege'de deprem korkuttu (İstanbul'da deprem). (Satürn ve Plütonun kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://gundem.bugun.com.tr/iste-depremin-buyuklugu-haberi/1117371)

24 Mayıs Yunanistan'da da 7.2 büyüklüğünde deprem oldu. (Satürn ve Plütonun kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://www.haber7.com/guncel/haber/1161323-yunanistanda-72-buyuklugunde-deprem)

24 Mayıs Başbakan Erdoğan'a Almanya'da protesto yapıldı. (Mars ve Uranüsün olumsuz etkisi.) (http://www.odatv.com/n.php?n=erdogan-almanyada-protesto-ediliyor-2405141200)

24 Mayıs AĞRI’da bir grup BDP'li ile polis arasındaki çıkan arbedede, 4'ü polis memuru 6 kişi yaralandı. Olaylar sırasında polis havaya ateş açtı. (Ay.ın KOç burcunda kötü konumda olmasına örnek olay. Vatani konularda öfke ve kavga.) (http://sozcu.com.tr/2014/gundem/agrida-bdpli-polis-arbedesi-516714/)

25 Mayıs Ankara’nın Çin’den füze savunma sistemi alma kararı ABD’yle askeri ilişkilerde gerginlik yaratmaya devam ediyor. (Ay Koç.da Jüpiter ise Yengeç.de kötü konumda olduğundan vatani konularda öfke, kavga, yabancı ülke ve kültürlerden güvensizlik ve öfke vatani konular ile asker ve güvenlik birimlerini de olumsuz etkilemekte.) (http://dunya.bugun.com.tr/pentagondan-turkiyeye-ihtar-soku-haberi/1118144)

25 Mayıs Ege yine sallandı, 9 dakika arayla iki deprem meydana geldi. Merkez üssü Saroz Körfezi olan depremlerin büyüklüğü 4.8 ve 4.5. (Satürn ve Plütonun kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://www.milliyet.com.tr/ege-yine-sallandi-5-1-gundem-1887594/)

25 Mayıs Alevi örgütleri başta İstanbul olmak üzere birçok kentte Okmeydanı'nda Uğur Kurt'un cem evi bahçesinde öldürülmesiyle sonuçlanan olayları ve hükümetin tavrını protesto etmek için sokaklara çıktı. (Ay.ın Koç burcunda ve Jüpiterin Yengeç burcunda kötü konumda oluşuna örnek olay. Çünkü Jüpiter yabancı ülke ve kültürleri simgeler.) (http://www.milliyet.com.tr/aleviler-den-buyuk-yurus-gundem-1887589/)

25 Mayıs Diyarbakır-Bingöl kara yolunu trafiğe kapatarak eylem yapan bir grup PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine havai fişek, ses bombası ve Molotof ile saldırıda bulundu. Olayda 3 güvenlik görevlisi yaralandı. (Ay ve Jüpiterin kötü konumda olmasına örnek olay.) (http://sozcu.com.tr/2014/gundem/pkklilar-saldirdi-3-asker-yarali-517129/)

25 Mayıs Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa’nın engel olmaya devam etmesi durumunda, Güney Akım doğalgaz boru hattını AB üyesi olmayan Türkiye üzerinden geçirebileceklerini söyledi. (Bu olayda yer altı kaynakları olan doğal gazı Plüton simgelemektedir. Plüton kötü konumda ve Satürn de Akrep burcunda kötü konumda olduğundan doğalgazın Türkiye üzerinden geçmesinin hem iyi hem de kötü etkileri olabilir. Bu dönem kötü etkileri ağır basmaktadır. Rusya Türkiye üzerinde baskın bir tutum sergileyebilir.) (http://dunya.bugun.com.tr/engel-olursaniz--haberi/1118912)

26 Mayıs İstanbul'da sabah saatlerinde çok sayıda polis Okmeydanı'nı abluka altına aldı. Operasyona bir polis helikopteri de havadan destek veriyor. Aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. (Venüs, Mars, Jüpiter ve Uranüsün kötü konumda oluşuna örnek olay. Bu olayda kötü konumdaki Venüs, Mars, Jüpiter ve Uranüsün ön gördüğü olay olmadan polis önlemini almıştır.) (http://www.milliyet.com.tr/okmeydani-nda-operasyon-gundem-1887817/)

26 Mayıs Soma işçileri ayaklandı. 1 polis memuru bacağından yaralandı. (Venüs, Mars ve Uranüsün kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://ekonomi.milliyet.com.tr/maden-sendikasindan-toplu-istifa/ekonomi/detay/1887960/default.htm)

26 Mayıs Kadıköy'de, üzerinde Abdullah Öcalan'ın resimleri bulunan stant açarak imza toplayan BDP'li bir grup ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, olayların büyüme ihtimaline karşı BDP'li grubu bölgeden uzaklaştırdı. (Jüpiter ve Uranüsün kötü konumda oluşuna örnek olay. Polisimiz yine ön görülen gerginlik çıkmadan gerekli önlemleri almıştır. Gezegenler kötü konumda olsa da insanda var olan akıl ve irade sayesinde olayların önüne geçilebilinir.) (http://www.milliyet.com.tr/kadikoy-de-tehlikeli-gerginlik-gundem-1888095/)

27 Mayıs Türk Hava Yolları aracına saldırı. Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk Hava Yolları çalışanlarının bulunduğu bir araca saldırı düzenlendi. Saldırıda Türk Hava Yolları Güvenlik Şefi Saadettin Doğan başından vuruldu. Durumunun kritik olduğu belirtilen güvenlik şefi hayatını kaybetti. (Venüs, Mars ve  Uranüsün kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://dunya.milliyet.com.tr/turk-hava-yollari-aracina-saldiri/dunya/detay/1888564/default.htm)

27 Mayıs Ağaoğlu Maslak 1453'te işçi ölümü. Kaza sonrası ayaklanan işçiler çalışmayı bırakarak protestoda bulundu. (Mars ve Uranüsün kötü konumda oluşuna örnek olay.) (http://sozcu.com.tr/2014/ekonomi/agaoglu-maslak-1453te-isci-olumu-518537/)

28 Mayıs Merkez Bankası’nın faiz politikasını eleştirmeyi sürdüren Erdoğan, “Ama yetti artık” diye konuştu. (Satürnün Akrep burcunda kötü konumda oluşuna örnek. Çünkü Akrep burcu gizli saklı işleri, yer altı ve üstü kaynakları simgelediği gibi bankacılık konularını da simgelemektedir ve Satürnden aldığı olumsuz etkilerle bankacılık konularında da bunalımlara yol açmaktadır.) (http://ekonomi.milliyet.com.tr/yetti-artik/ekonomi/detay/1888783/default.htm)

28 Mayıs Başbakan Erdoğan Diyarbakır’da çocuklarının dağdan inmesi için eylem yapan anneler için BDP’ye rest çekti. (Jüpiterin Yengeç burcunda kötü konumda olmasına örnek olay. Çünkü Jüpiter bu olayda yabancı kültürlerden olan kürtleri, BDP'yi simgelemektedir. Yengeç burcu ise vatani konuları, aileleri simgelemektedir.) (http://siyaset.milliyet.com.tr/ya-yavrulari-getirin-ya-da-b-plani/siyaset/detay/1888817/default.htm)

28 Mayıs Saros Körfezi, Erzurum ve Kars'da deprem. Saros Körfezinde 4,5,Erzurum Şenkaya'da ise 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Satürn ve Plütonun kötü konumda oluşuna örnek.) (http://yasam.bugun.com.tr/3-ayri-bolgede-deprem-haberi/1122121)

26 - 01 Haziran 2014 haftalık burç astroloji yorumlarımızda 28 Mayısda Merkürün İkizler burcunda süper bir konumda olacağından Merkürü simgeleyen konularda önemli ve olumlu kararların alınabileceğine dikkat çekmiştik gerçekten de;

28 Mayıs Tüketiciler için büyük gün 28 Mayıs! Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 28 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan Yeni Tüketici Kanunu ile ilgili basın toplantısı düzenledi. (Merkürü simgeleyen ticari konularda, hizmet sektörünü ilgilendiren konularda yeni tüketici kanunu ile olumlu önlemler alınmış oldu.) (http://www.takvim.com.tr/Ekonomi/2014/05/26/tuketiciler-icin-buyuk-gun-28-mayis)

Yükselen Burçlara göre Yorum

Kişisel olarak burçları Yükselen Burçlara göre yorumlamak daha doğru olduğundan Aşağıda Yükselenlere göre 02 – 08 Haziran haftasını veriyorum:

Not: Bazı evlere maksimum 3 burç düşebildiğinden ve doğduğumuz andan itibaren bu burçlar sırayla aktif olduklarından evlerin burçlarında bazı kaymalar olabilir. Birebir yorum için kişiye özel harita çıkartılmalıdır.

Yaptığımız yorumlar sadece bir Tahmin niteliğindedir. Şüphesiz geleceği bir tek her şeyi yoktan var eden Allah bilir!

Yorumlarımızda belirttiğimiz gezegenlerin iyi yada kötü konumları sadece Retro (Geri) hareketleri değil diğer gezegenlerden aldıkları olumlu yada olumsuz açıların toplamını kapsamaktadır. Bir gezegenin Retro yapması olumsuz bir durumdur ama diğer gezegenlerden aldığı açılar da hesaba katılmalıdır. Bu yüzden gezegenin durumunu değerlendirirken Retro tek başına bir kriter olamaz. 

Yükselen Koç

Uranüs 1.evde Pazar kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 4.evde Prş süper (3.evdeki Güneş ve 6.evdeki Ay.ın desteğiyle) : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Merkür 4.evde Cts, Pazar kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Jüpiter 4.evde Pazar kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Ay 7.evde Cts, Pazar kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 7.evde Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 8.evde Pzt, Çrş, Cts kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.  

Plüto 10.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 12.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar süper: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

 

Yükselen Boğa  

Merkür 3.evde Prş süper (2.evdeki Güneş ve 5.evdeki Ay.ın desteğiyle) : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Merkür 3.evde Cts, Pazar kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Jüpiter 3.evde Pazar kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Ay 6.evde Cts, Pazar kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 6.evde Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 7.evde Pzt, Çrş, Cts kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 9.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 11.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar süper: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Uranüs 12.evde Pazar kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

 

Yükselen İkizler

Merkür 2.evde Prş süper (1.evdeki Güneş ve 4.evdeki Ay.ın desteğiyle) : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Merkür 2.evde Cts, Pazar kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Jüpiter 2.evde Pazar kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Ay 5.evde Cts, Pazar kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 5.evde Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 6.evde Pzt, Çrş, Cts kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 8.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 10.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar süper: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Uranüs 11.evde Pazar kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

 

Yükselen Yengeç

Merkür 1.evde Prş süper (12.evdeki Güneş ve 3.evdeki Ay.ın desteğiyle) : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Merkür 1.evde Cts, Pazar kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Jüpiter 1.evde Pazar kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Ay 4.evde Cts, Pazar kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 4.evde Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 5.evde Pzt, Çrş, Cts kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 7.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 9.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar süper: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Uranüs 10.evde Pazar kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

 

Yükselen Aslan

Ay 3.evde Cts, Pazar kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 3.evde Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 4.evde Pzt, Çrş, Cts kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 6.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 8.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar süper: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Uranüs 9.evde Pazar kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 12.evde Prş süper (11.evdeki Güneş ve 2.evdeki Ay.ın desteğiyle) : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Merkür 12.evde Cts, Pazar kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Jüpiter 12.evde Pazar kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

 

Yükselen Başak

Ay 2.evde Cts, Pazar kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 2.evde Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 3.evde Pzt, Çrş, Cts kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 5.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 7.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar süper: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Uranüs 8.evde Pazar kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 11.evde Prş süper (10.evdeki Güneş ve 1.evdeki Ay.ın desteğiyle) : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Merkür 11.evde Cts, Pazar kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Jüpiter 11.evde Pazar kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

 

Yükselen Terazi 

Ay 1.evde Cts, Pazar kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 1.evde Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 2.evde Pzt, Çrş, Cts kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 4.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 6.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar süper: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Uranüs 7.evde Pazar kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 10.evde Prş süper (9.evdeki Güneş ve 12.evdeki Ay.ın desteğiyle) : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Merkür 10.evde Cts, Pazar kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Jüpiter 10.evde Pazar kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

 

Yükselen Akrep

Satürn 1.evde Pzt, Çrş, Cts kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 3.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 5.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar süper: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Uranüs 6.evde Pazar kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 9.evde Prş süper (8.evdeki Güneş ve 11.evdeki Ay.ın desteğiyle) : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Merkür 9.evde Cts, Pazar kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Jüpiter 9.evde Pazar kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Ay 12.evde Cts, Pazar kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 12.evde Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

 

Yükselen Yay   

Plüto 2.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 4.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar süper: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Uranüs 5.evde Pazar kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 8.evde Prş süper (7.evdeki Güneş ve 10.evdeki Ay.ın desteğiyle) : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Merkür 8.evde Cts, Pazar kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Jüpiter 8.evde Pazar kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Ay 11.evde Cts, Pazar kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 11.evde Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 12.evde Pzt, Çrş, Cts kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

 

Yükselen Oğlak  

Plüto 1.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Neptün 3.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar süper: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Uranüs 4.evde Pazar kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 7.evde Prş süper (6.evdeki Güneş ve 9.evdeki Ay.ın desteğiyle) : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Merkür 7.evde Cts, Pazar kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Jüpiter 7.evde Pazar kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Ay 10.evde Cts, Pazar kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 10.evde Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 11.evde Pzt, Çrş, Cts kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

 

Yükselen Kova

Neptün 2.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar süper: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Uranüs 3.evde Pazar kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 6.evde Prş süper (5.evdeki Güneş ve 8.evdeki Ay.ın desteğiyle) : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Merkür 6.evde Cts, Pazar kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Jüpiter 6.evde Pazar kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Ay 9.evde Cts, Pazar kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 9.evde Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 10.evde Pzt, Çrş, Cts kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 12.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

 

Yükselen Balık

Neptün 1.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar süper: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Uranüs 2.evde Pazar kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Merkür 5.evde Prş süper (4.evdeki Güneş ve 7.evdeki Ay.ın desteğiyle) : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında meraklı, iletişimci, çok yönlü, değişken, ilgi alanı çok olan, konuşkan, esnek, mantık, muhakeme, beceri, konuşma, yazma, nükte, akıllılık, aklın ve hünerin yaratıcı kullanımı, yüksek ideallere hizmet eden mantık ve ayırt etme gücü, nesnel anlayış ve net sözel ifade.

Merkür 5.evde Cts, Pazar kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, mantıklı kılınmaya çalışılan ahlaksızlık, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Jüpiter 5.evde Pazar kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Patavatsız, kaba, savurgan, abartılı, ziyankar, aşırı güven, tembellik, işi başkalarına bırakmak, sorumsuzluk, boyunu aşmak, fazla söz vermek, ukalalık, kibir, fanatizm.

Ay 8.evde Cts, Pazar kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Mars 8.evde Çrş, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 9.evde Pzt, Çrş, Cts kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 11.evde Pzt, Salı, Çrş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 509
Toplam yorum
: 37
Toplam mesaj
: 9
Ort. okunma sayısı
: 1973
Kayıt tarihi
: 27.05.09
 
 

Herşey birbirini etkiler prensibiyle astrolojiyi bilimsel bir platforma taşımaya çalışmaktayım. Asl..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster