Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

16 Nisan '14

 
Kategori
Astroloji
Okunma Sayısı
3093
 

21 - 27 Nisan 2014 haftalık burç astroloji: Yoğun bir haftaya giriş!

21 - 27 Nisan 2014 haftalık burç astroloji: Yoğun bir haftaya giriş!
 

haftalık burç


21 - 27 Nisan 2014 haftalık burç astroloji için genel yorum;

Bu hafta da Koç, Terazi, Akrep ve Oğlak burçlarını sembolize eden şeyler transitlerden olumsuz etkiler almaya devam etmekteler. Ancak Balık burcunu sembolize eden şeyler Venüs ve Neptün transitlerinden olumlu etkiler almaktalar. 24 Nisan.da Merkür Boğa burcuna geçiş yapacak ve 07 Mayısa kadar da Boğa burcunda kalacak. Bu tarihlerde Boğa burcunu simgeleyen para konularında yeni fikirler ortaya çıkabilir.

Koç burcunu olumsuz etkileyen transitler: Ay, Merkür ve Uranüs Transitleri

Koç burcundaki Uranüs transiti nerdeyse bütün bir hafta (21, 22, 24, 25, 26 ve 27 Nisan günleri) Koç burcunu simgeleyen şeyleri (Asker, polis, güvenlik birimleri, aktivistler, girişimler, yeni başlangıçlar) olumsuz anlamda etkilemekte. Uranüsü simgeleyen özgürlükçü ve hümanist kişiler, gruplar bu günlerde her zamankinden daha öfkeli ve kavgacı olabilirler. Bu arada geleceğe dair plan ve projelerde, teknolojik konularda da zorlanmalar olabilir. Bütün bu olumsuz gelişmeler asker, polis ve güvenlik birimlerini, aktivistleri, başlangıç yada girişimleri huzursuz edebilir.

Koç burcundaki Merkür transiti 21 ve 23 Nisan günleri Koç burcunu simgeleyen şeyleri olumsuz anlamda etkileyebilir. Bu günlerde Merkürü simgeleyen iletişimde (fikir, yazı, konuşma, bilgi, belge, vs.), hizmet etmekle ilgili işlerde, işçi ve çalışanlarda, ticari konularda öfke ve tartışmalar olabilir. Bu günlerde Marsı simgeleyen asker, polis ve güvenlik birimleri, aktivistler, başlangıç ve girişimler hile ve kurnaz kişilerden, iletişimdeki (fikir, konuşma, yazı, bilgi, belge) öfkeli ve kavgacı kişilerden kötü yönde etkilenebilirler. Bu günlerde yapılacak ticari konularla ilgili başlangıçlarda olabilecek hile ve kurnazlıklar kavga ve tartışmalara yol açabilir.

Koç burcundaki Ay transiti 27 Nisan Pazar günü Koç burcunu simgeleyen şeyleri olumsuz anlamda etkileyebilir. Bu günde Ay.ı simgeleyen vatani konular, ülke güvenliğiyle ilgili konular Koç burcunu simgeleyen asker, polis ve güvenlik birimlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Ülke güvenliği ve vatani konularda 27 Nisan günü öfke, kavga ve tartışmalar olabilir. Bu günde asker, polis ve güvenlik birimleri aşırı duyarlı ve güvensiz kişilerden, vatani konularda ve ülke güvenliğiyle ilgili kavga ve tartışmalardan olumsuz etkilenebilirler. Üretimle ilgili kavga ve tartışmalar da girişim ve başlangıçları olumsuz yönde etkileyebilir.

Böylece 21 Nisan Pazartesi günü Koç burcunu simgeleyen şeyler (Asker, polis, güvenlik birimleri, akitvistler, başlangıç ve girişimler) hem Uranüs.den (özgürlükçü ve hümanist kişilerden, gruplardan, plan ve projelerden, teknolojik konulardan, asi ve inatçı kişilerden) hem de Merkürden (iletişimle (fikir, yazı, konuşma, bilgi, belge) ilgili konulardan, hizmetle ilgili konulardan, işçi ve çalışanlardan, ticari konulardan, hile ve kurnaz kişilerden) olumsuz etkiler alabilirler.

27 Nisan günü de Koç burcunu simgeleyen şeyler hem Uranüs.den (özgürlükçü ve hümanist kişilerden, gruplardan, plan ve projelerden, teknolojik konulardan, asi ve inatçı kişilerden) hem de Ay.dan (vatani konular, ülke güvenliğiyle ilgili konular, üretimle ilgili konular, aşırı duyarlı ve güvensiz kişilerden) olumsuz etkiler alabilirler.

Terazi burcunu olumsuz etkileyen transit : Mars transiti

Terazi burcundaki Mars transiti bütün bir hafta Terazi bucunu simgeleyen şeyleri (sosyal ve siyasi konuları, diplomatik konuları, siyasetçileri) olumsuz anlamda etkilemekte. Hafta boyunca Marsı simgeleyen asker, polis ve güvenlik birimlerinde, aktivistlerde, başlangıç ve girişimlerde kendi isteklerini ön planda tutma ve talepkar olma söz konusu olabilir. Bu durumdan siyasetçiler, sosyal ve siyasi konular olumsuz anlamda etkilenebilirler.

Ayrıca hemen hemen bütün bir hafta boyunca kötü konumda olan Uranüs ile 21 ve 23 Nisan günleri kötü konumda olan Merkür ve 27 Nisan.da kötü konumda olacak olan Ay da Koç burcu üzerinden Terazi burcunu olumsuz yönde etkileyebilir. Yani Uranüsü simgeleyen öfkeli özgürlükçü ve hümanist kişiler, gruplar, zorlayıcı plan ve projeler, teknolojik konular; 21 ve 23 Nisan.da Merkürü simgeleyen öfkeli konuşmalar, yazılar, bilgi ve belgeler, zorlayıcı hizmetler, öfkeli çalışanlar, ticari konular;

27 Nisan.da öfkeli vatanseverler, vatani konularda kavga, tartışma ve saldırılar sosyal ve siyasi konuları, diplomatik konuları, siyasetçileri olumsuz anlamda etkileyebilirler.

Akrep burcunu olumsuz etkileyen transit : Satürn transiti

Akrep burcundaki Satürn transiti 22 ve 24 Nisan günleri Akrep burcunu (gizli saklı işleri, bankacılık konuları, yer altı ve üstü kaynakları, depremlere neden olan fay hatlarını, değişim ve dönüşümleri) simgeleyen şeyleri olumsuz anlamda etkileyebilir. Bu günlerde Satürnü simgeleyen Başkan, patron ve otorite sahipleri her zamankinden daha katı, manipülatif ve yıkıcı kararlar alabilirler. Bu durumdan Akrep burcunu simgeleyen şeyler yani gizli saklı işler, bankacılık işleri, yer altı ve üstü kaynaklar ile değişim ve dönüşümler olumsuz anlamda etkilenebilirler. Bu arada Satürnün oluşturacağı baskı yer altındaki fay hatlarını da olumsuz yönde etkileyebilir. Bu baskı sonradan depremlere de yol açabilir. Gizli saklı işlerde, bankacılık konularında, yer altı ve üstü kaynaklarda, değişim ve dönüşümlerde baskı ve bunalımlar da söz konusu olmaya devam edebilir.

Oğlak burcunu olumsuz etkileyen transit : Plüto transiti

Oğlak burcundaki Plüton transiti 21, 22 ve 24 Nisan günleri Oğlak burcunu (Başkan, patron, otorite sahipleri) simgeleyen şeyleri olumsuz anlamda etkileyebilir. Bu günlerde Plütonu simgeleyen gizli saklı işlerde, bankacılık konularında, yer altı ve üstü kaynaklarda, değişim ve dönüşümlerde oluşabilecek bunalımlar, aksilikler, yasak ve engeller Başkan, patron ve otorite sahiplerini olumsuz olarak etkileyebilirler. Bilhassa 22 ve 24 Nisan günleri Plüton ve Satürnün birbirlerini karşılıklı olarak olumsuz etkiledikleri gözlenmektedir. Yani Başkan, patron ve otorite sahipleri gizli saklı işlerde, bankacılık konularında, yer altı ve üstü kaynaklarda, değişim ve dönüşümlerde katı, sahiplenici, yıkıcı ve manipülatif olmaları yüzünden gizli saklı işlerde, bankacılık konularında, yer altı ve üstü kaynaklarda, değişim ve dönüşümlerde bunalımlar, aksilikler, engel ve yasaklar söz konusu olmaya devam edebilir.

Bu haftanın da şanslısı Balık burcu Venüs ve Neptün transitlerinden olumlu etkiler almakta !

Balık burcundaki Venüs transiti 21, 22 ve 23 Nisan günleri Balık burcunu (Büyük Kurum ve Kuruluşları, şirketleri, devletleri, hayır kurumlarını) simgeleyen şeyleri olumlu anlamda etkilemekte. Bu günlerde Venüsü simgeleyen para konularında, sosyal, siyasi ve diplomatik konularda yada siyasetçiler arasında özverili ve idealist çalışmalar yada insanlık yararına çalışmalar olabilir ve bu olumlu çalışmalar Büyük kurum ve kuruluşları, şirketleri, devletleri, hayır kurumlarını olumlu anlamda etkileyebilir. Örneğin sosyal ve siyasi konularda yapılacak insani çalışmalar devlet kuruluşlarını olumlu anlamda etkileyebilir.

Balık burcundaki Neptün transiti bütün bir hafta boyunca Balık burcunu simgeleyen şeyleri olumlu anlamda etkileyebilir. Bu hafta boyunca Neptünü simgeleyen Büyük kurum ve kuruluşlar, şirketler, başka devletler, hayır kurumları içinde insanlık yararına, özverili ve idealist çalışmalar olabilir ve bu olumlu çalışmalar yine başka devlet kurumlarını, şirketleri veya hayır kurumlarını olumlu anlamda etkileyebilir. Bu olumlu duruma Balık burcundaki Venüsün de (sosyal, siyasi, diplomatik konuların, siyasetçilerin) katkısı olabilir.

21 - 27 Nisan 2014 haftalık burç astroloji haftasının en yoğun günleri : 21, 22, 24 ve 27 Nisan günleri

21 ve 22 Nisan günleri Merkür Koç burcunda kötü konumda olduğundan bir takım öfkelendirici ve tartışmalara yol açan fikir, yazı, konuşma ve belgeler ile öfkeli özgürlükçü ve hümanist kişiler yada gruplar, zorlayıcı plan ve projeler yada teknolojik konular aktivistleri körükleyebilirler. Bu aktivistler de sosyal ve siyasi konularda yada siyasetçilerden bir takım taleplerde bulunabilirler. Sosyal ve siyasi konularla uğraşan kişiler, büyük kurumlar, şirketler yada başka devletler insanlık yararına, özverili yada idealist çalışmalar içine girebilirler.

24 Nisan günü Merkür Boğa burcunda iyi bir konuma geçiyor. Boğa ve Terazi burcunun yöneticisi Venüs Boğa burcundaki Güneş ve Merkürden olumlu etkiler alsa da Uranüsün körüklediği Mars.dan kötü etkiler almaya devam ettiği için öfkeli özgürlükçü ve hümanist kişiler, gruplar, zorlayıcı plan ve projeler, teknolojik konular Koç burcu üzerinden (Asker, polis, güvenlik birimleri, aktivistler) sosyal ve siyasi konuları yada siyasetçileri olumsuz etkilemeye devam edecekler. Ancak sosyal ve siyasi konularla uğraşanlar, büyük kurumlar, diğer devletler, hayırsever kişiler, vatansever kişiler insanlık yararına özverili ve idealist çalışmalarına devam edebilirler.

24 Nisan Perşembe Neptünün en yüksek katsayıya ulaştığı bir gün olduğundan bu günde insanlık yararına yapılacak özverili ve idealist çalışmalar daha etkili olabilir.

27 Nisan günü Uranüsle birlikte Ay.ın da Koç burcunda kötü konumda olmasından ötürü öfkeli vatanseverler, zorlayıcı vatani konular, ülke güvenliğiyle ilgili zorlayıcı konular Koç burcu üzerinden (Asker, polis, güvenlik birimleri, aktivistler) sosyal ve siyasi konuları yada siyasetçileri olumsuz yönde etkilemeye devam edebilirler.

21 ve 27 Nisan günleri öfke, kavga ve saldırıları simgeleyen Terazi burcundaki Mars.ın katsayısı -3.lere kadar inmekte. 21'inde Koç burcundaki Merkürün etkisiyle sosyal, siyasi ve diplomatik konularda hararetli kavgalar, atışmalar, fikir çatışmaları yaşanabilir. 27'sinde ise vatani konularda, ülke güvenliğiyle ilgili konularda kavgalar, tartışmalar yada saldırılar sosyal, siyasi ve diplomatik konuları olumsuz etkileyebilir.

                                     Geçen haftalarda çıkan yorumlarımızdan başlıklar

07 - 13 Nisan 2014 haftalık burç astroloji yorumlarında 09 ve 10 Nisan günleri Marsın Terazi burcunda Güneş, Uranüs ve Merkürün desteğiyle süper bir konumda olacağından sosyal ve siyasi konularda nüfuzlu kişilerin, gençlerin, özgürlükçü ve hümanist kişilerin, aktivistlerin desteğiyle yeni girişimler olabileceğine dikkat çekmiştik gerçekyten de;

10 Nisan.da 5 binden fazla genç CHP’yi işgal kararı aldı. Gençler “muhalefetin bölünmesinden yorulduk, gidip CHP’yi değiştireceğiz” dedi. İlk amaçları, CHP’yi geçmişinden kurtarmak. (http://siyaset.milliyet.com.tr/-toplanin-bisey-deniycez-/siyaset/detay/1864951/default.htm)

Jüpiter için 7, 8, 11, 12 ve 13 Nisan günleri Yengeç burcunda süper bir konumda olacağından ülke güvenliğiyle ilgili konularda başarı ve hukuki konuların da vatani konuları olumlu yönde etkileyebileceğinden bahsetmiştik gerçekten de ;

11 Nisan günü Anayasa Mahkemesi, Oymapınar HES'in özelleştirilmesine iptal kararı verdi. Kararın gerekçesi, yürütmeye, "sınırlarını bil, yargıyı çiğneme" ültimatomu gibi. (http://www.odatv.com/n.php?n=aymden-ultimatom-gibi-karar-1104141200)

11 Nisan günü AİHM Balyoz davasından tutuklu bulunan bir kişinin başvurusunu karara bağladı. Karara göre tutuklamaların keyfi olduğunu, İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9, 10 ve 11'inci maddelerine aykırı olduğuna karar verdi. (http://www.odatv.com/n.php?n=aihmden-cok-konusulacak-balyoz-karari-1004141200)  (Bu durum Neptünün Balık burcunda iyi konumda olmasına örnek bir olaydır.)

11 Nisan günü Anayasa Mahkemesi, HSYK'nın yapısını değiştiren kanunun, Adalet Bakanına verilen yetiklerini düzenleyen hükümlerini iptal etti. (Gerek Jüpiterin Yengeç burcunda süper konumda olması gerek Neptünün Balık burcunda iyi konumda olmasından ötürü hukuki konular ülke güvenliğini ilgilendiren konularda siyasi değil insanlık yararını gözeten özverili kararlar almıştır.) (http://www.odatv.com/n.php?n=anayasa-mahkemesinden-hukumeti-cildirtacak-karar-1104141200)

11 Nisan günü SGK, kapısından giren hastaları gereksiz uygulamalarla canından bezdiren devlete milyarlarca liralık fatura kesen özel hastanelere 'dur' diyecek. Onlarca test yapmasına rağmen tedavide başarılı olmayanlara ödeme yapılmayacak. (Neptünün Balık burcunda iyi konumda olmasına örnek olay.) (http://ekonomi.milliyet.com.tr/sgk-da-onemli-degisiklik-/ekonomi/detay/1865432/default.htm)

12 - 13 Nisan günleri için Güneşin Koç burcunda kötü konumda olmasından ötürü maçlarla ilgili yada seçim sonuçlarıyla ilgili taraflar arasında kavga ve tartışmalar olabilir demiştik gerçekten de;

12 Nisan Başta Ağrı, Ceylanpınar ve Güroymak olmak üzere, Doğu ve Güneydoğu'daki bazı yerlerde seçim sonuçlarına müdahale edildiği iddiasıyla BDP'li bir grup Mecidiyeköy'de eylem yaptı. Polis müdahale etti. (http://gundem.milliyet.com.tr/mecidiyekoy-de-polis-mudahalesi-/gundem/detay/1866079/default.htm)

12 Nisan Galatasaraylı taraftarlar TFF binasına yürüdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Felipe Melo'nun Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki hareketi sebebiyle Etik Kurulu'na sevk edilmesini ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i protesto etmek amacıyla TFF'nin İstinye'deki binasına yürüdü. (http://spor.bugun.com.tr/galatasarayli-taraftarlar-tff-binasina-yurudu-haberi/1059401)

12 Nisan Kayserispor- Çaykur Rizespor maçı sonrası karşılaşmanın oynandığı Kadir Has Stadı içinde ve dışında olaylar çıktı. 15 kişi gözaltına alındı. (http://skorer.milliyet.com.tr/c-rizespor-kayseri-yi-atese-atti/kayserispor-caykur-rizespor/detay/1866128/default.htm?ShowPageSkin=1)

12 Nisan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak, Diyarbakır'da çıkan petrolden pay istediklerini açıkladı. (Satürnün Akrep burcunda kötü konumda oluşuna örnek olay. Satürn bunalımları Akrep burcu ise ülkenin yer altı kayaklarını simgelemekte.) (http://gundem.bugun.com.tr/petrolden-pay-istiyoruz-haberi/1058901)

13 Nisan günü için haftanın en yoğun günü olabilir demiştik. Vatani konularda talepkarlıklar sosyal ve siyasi konularda güvensizliklere yol açabilir demiştik. Vatani konular sosyal ve siyasi konuları olumsuz etkileyebilir demiştik gerçekten de bu günde;

13 Nisan.dan 1 gün önce 12 Nisan.da Suriye Türkiye'yi karadan ve havadan taciz etti. (http://gundem.bugun.com.tr/tskdan-flas-aciklama-haberi/1060050)

13 Nisan Galatasaray Genel Kurulu'nda olay çıktı. (http://spor.bugun.com.tr/galatasaray-genel-kurulunda-olay-cikti-haberi/1060657)

13 Nisan Ukrayna'da ordu müdahalesi gündemde. (Terazi burcundaki Ay.ın kötü konumda oluşuna örnek olay. Vatani konuların sosyal ve siyasi konuları olumsuz etkilemesi.) (http://www.bugun.com.tr/son-dakika/ukraynada-ordu-mudahalesi-gundemde-haberi/1060848)

14 - 20 Nisan 2014 haftalık burç astroloji yorumlarında 14 Nisan için yoğun bir gün olabilir demiştik. Bu günde asker, polis ve güvenlik birimlerini simgeleyen Marsın Güneş (nüfuzlu kişiler, vs), Merkür (fikir, konuşma, yazı, bilgi, belge) ve Uranüs.den olumsuz etkiler alabileceğini yazmıştık. Ayrıca Satürnün Akrep.de, Plütonun Oğlak burcunda kötü konumda olacağını belirtmiştik gerçekten de;

14 Nisan.da polis ve güvenlik birimlerini olumsuz etkileyecek 2 dava gündeme geldi. Bunlar "Kumpas" ve "Paralel Devlet" davalarının birleştirilmesiyle ilgiliydi. (http://www.odatv.com/n.php?n=dosya-no-20145904-dosya-no-201437277--1404141200)

14 Nisan Hakkari'deki Mesken Dağı'nda inşa edilecek karakol ve askeri operasyonlara karşı çıkan BDP'liler, kurulan çadırda 9 gündür nöbet tutarken, basın açıklaması yapmak için bugün zirveye çıkmak isteyen gruba izin verilmeyince olaylar çıktı. (http://gundem.milliyet.com.tr/mesken-dagi-nda-gerginlik-/gundem/detay/1867022/default.htm)

14 Nisan Merkez Bankasına operasyon geliyor iddiası. (Satürn Akrep burcunda kötü konumda olmasına örnek bir olay.) (http://www.odatv.com/n.php?n=merkez-bankasina-operasyon-geliyor-1404141200)

14 Nisan Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Uluslararası Güvenlik Konseyi Başkanına gönderdiği iki mektupta Suriye'de yaşanan ve yaşanacak kimyasal saldırıların sorumluları arasında Türkiye'nin de bulunduğu belirtti. (Güneşin (Nüfuzlu kişilerin) Koç burcu üzerinden Terazi burcunu yani sosyal, siyasi ve diplomatik konuları olumsuz etkilemesine örnek. Ayrıca Satürnün Akrep burcunda kötü konumda oluşuna da örnek bir olay.) (http://www.odatv.com/n.php?n=kimyasal-saldirilarin-sorumlusu-erdogandir-1404141200)

15 Nisan Bakırköy'de, eski Anavatan Partisi Milletvekili Adnan Yıldız'ın aracına silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi öldü. (Marsın Terazi burcundaki kötü konumuna örnek bir olay.) (http://gundem.milliyet.com.tr/istanbul-da-silahli-catisma-3-olu/gundem/detay/1867274/default.htm)

15 Nisan Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri için bildiri dağıtımı nedeniyle Hizbullah'a yakın Bilge Gençlik Kulübü ve BDP'ye yakın Öğrenci Derneği (DÜÖ-DER) üyesi öğrenciler arasında kavga çıktı. (Güneşin Koç burcundaki kötü konumuna örnek bir olay. Güneş gençleri simgelemekte Koç burcunda kötü konumda oluşu geçlerin öfkeli ve kavgacı oluşuna örnek.) (http://www.odatv.com/n.php?n=hizbullah-tekrar-sahneye-cikti-1504141200)

Yükselen Burçlara göre Yorum

Kişisel olarak burçları Yükselen Burçlara göre yorumlamak daha doğru olduğundan Aşağıda Yükselenlere göre 21 - 27 Nisan haftasını veriyorum:

Not: Bazı evlere maksimum 3 burç düşebildiğinden ve doğduğumuz andan itibaren bu burçlar sırayla aktif olduklarından evlerin burçlarında bazı kaymalar olabilir. Birebir yorum için kişiye özel harita çıkartılmalıdır.

Yaptığımız yorumlar sadece bir Tahmin niteliğindedir. Şüphesiz geleceği bir tek her şeyi yoktan var eden Allah bilir !

Yorumlarımızda belirttiğimiz gezegenlerin iyi yada kötü konumları sadece Retro (Geri) hareketleri değil diğer gezegenlerden aldıkları olumlu yada olumsuz açıların toplamını kapsamaktadır. Bir gezegenin Retro yapması olumsuz bir durumdur ama diğer gezegenlerden aldığı açılar da hesaba katılmalıdır. Bu yüzden gezegenin durumunu değerlendirirken Retro tek başına bir kriter olamaz. 

Yükselen Koç

AY 1.evde Pazar Kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Merkür 1.evde Pzt, Çrş kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Uranüs 1.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Mars 7.evde Bütün bir hafta kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 8.evde Salı, Prş kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik.  

Plüto 10.evde Pzt, Salı, Prş kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Venüs 12.evde Pzt, Salı, Çrş süper: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) sosyal, adil, sanatsal, nazik, barışçı, cana yakın, uyumu idealize eden, denge arayışı içinde, romantik, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Neptün 12.evde Bütün bir hafta süper (12.evdeki Venüsün olumlu desteğiyle): Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

Yükselen Boğa  

Mars 6.evde Bütün bir hafta kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 7.evde Salı, Prş kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 9.evde Pzt, Salı, Prş kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Venüs 11.evde Pzt, Salı, Çrş süper: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda sosyal, adil, sanatsal, nazik, barışçı, cana yakın, uyumu idealize eden, denge arayışı içinde, romantik, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Neptün 11.evde Bütün bir hafta süper (11.evdeki Venüsün olumlu desteğiyle): Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

AY 12.evde Pazar Kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Merkür 12.evde Pzt, Çrş kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Uranüs 12.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

 

Yükselen İkizler

Mars 5.evde Bütün bir hafta kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 6.evde Salı, Prş kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 8.evde Pzt, Salı, Prş kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Venüs 10.evde Pzt, Salı, Çrş süper: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında sosyal, adil, sanatsal, nazik, barışçı, cana yakın, uyumu idealize eden, denge arayışı içinde, romantik, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Neptün 10.evde Bütün bir hafta süper (10.evdeki Venüsün olumlu desteğiyle): Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

AY 11.evde Pazar Kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Merkür 11.evde Pzt, Çrş kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Uranüs 11.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

 

Yükselen Yengeç

Mars 4.evde Bütün bir hafta kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 5.evde Salı, Prş kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 7.evde Pzt, Salı, Prş kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Venüs 9.evde Pzt, Salı, Çrş süper: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında sosyal, adil, sanatsal, nazik, barışçı, cana yakın, uyumu idealize eden, denge arayışı içinde, romantik, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Neptün 9.evde Bütün bir hafta süper (9.evdeki Venüsün olumlu desteğiyle): Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

AY 10.evde Pazar Kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Merkür 10.evde Pzt, Çrş kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Uranüs 10.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

 

Yükselen Aslan

Mars 3.evde Bütün bir hafta kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 4.evde Salı, Prş kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 6.evde Pzt, Salı, Prş kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Venüs 8.evde Pzt, Salı, Çrş süper: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında sosyal, adil, sanatsal, nazik, barışçı, cana yakın, uyumu idealize eden, denge arayışı içinde, romantik, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Neptün 8.evde Bütün bir hafta süper (8.evdeki Venüsün olumlu desteğiyle): Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

AY 9.evde Pazar Kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Merkür 9.evde Pzt, Çrş kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Uranüs 9.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

 

Yükselen Başak

Mars 2.evde Bütün bir hafta kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 3.evde Salı, Prş kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 5.evde Pzt, Salı, Prş kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Venüs 7.evde Pzt, Salı, Çrş süper: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında sosyal, adil, sanatsal, nazik, barışçı, cana yakın, uyumu idealize eden, denge arayışı içinde, romantik, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Neptün 7.evde Bütün bir hafta süper (7.evdeki Venüsün olumlu desteğiyle): Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

AY 8.evde Pazar Kötü : Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Merkür 8.evde Pzt, Çrş kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Uranüs 8.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

 

Yükselen Terazi 

Mars 1.evde Bütün bir hafta kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 2.evde Salı, Prş kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 4.evde Pzt, Salı, Prş kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Venüs 6.evde Pzt, Salı, Çrş süper: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında sosyal, adil, sanatsal, nazik, barışçı, cana yakın, uyumu idealize eden, denge arayışı içinde, romantik, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Neptün 6.evde Bütün bir hafta süper (6.evdeki Venüsün olumlu desteğiyle): Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

AY 7.evde Pazar Kötü : Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Merkür 7.evde Pzt, Çrş kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Uranüs 7.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Ortaklık (evlilik, iş), açık düşmanlar (rakipler), birebir ilişkiler konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

 

Yükselen Akrep

Satürn 1.evde Salı, Prş kötü : Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 3.evde Pzt, Salı, Prş kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Venüs 5.evde Pzt, Salı, Çrş süper: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında sosyal, adil, sanatsal, nazik, barışçı, cana yakın, uyumu idealize eden, denge arayışı içinde, romantik, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Neptün 5.evde Bütün bir hafta süper (5.evdeki Venüsün olumlu desteğiyle): Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

AY 6.evde Pazar Kötü : Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Merkür 6.evde Pzt, Çrş kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Uranüs 6.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Hizmet, fiziksel sağlık, günlük işler, çalışanlar, iş arkadaşları, ev hayvanları konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Mars 12.evde Bütün bir hafta kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

 

Yükselen Yay   

Plüto 2.evde Pzt, Salı, Prş kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Venüs 4.evde Pzt, Salı, Çrş süper: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında sosyal, adil, sanatsal, nazik, barışçı, cana yakın, uyumu idealize eden, denge arayışı içinde, romantik, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Neptün 4.evde Bütün bir hafta süper (4.evdeki Venüsün olumlu desteğiyle): Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

AY 5.evde Pazar Kötü : Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Merkür 5.evde Pzt, Çrş kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Uranüs 5.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Çocuklar, kendini ifade, romantik ilişkiler, hobiler, eğlence ve oyunlar, zevk ve keyf konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Mars 11.evde Bütün bir hafta kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 12.evde Salı, Prş kötü : Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

 

Yükselen Oğlak  

Plüto 1.evde Pzt, Salı, Prş kötü: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Venüs 3.evde Pzt, Salı, Çrş süper: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında sosyal, adil, sanatsal, nazik, barışçı, cana yakın, uyumu idealize eden, denge arayışı içinde, romantik, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Neptün 3.evde Bütün bir hafta süper (3.evdeki Venüsün olumlu desteğiyle): İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

AY 4.evde Pazar Kötü : Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Merkür 4.evde Pzt, Çrş kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Uranüs 4.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Ev, güvenlik, gayrimenkul, aile ve ev içi işler konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Mars 10.evde Bütün bir hafta kötü: Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 11.evde Salı, Prş kötü : Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

 

Yükselen Kova

Venüs 2.evde Pzt, Salı, Çrş süper: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında sosyal, adil, sanatsal, nazik, barışçı, cana yakın, uyumu idealize eden, denge arayışı içinde, romantik, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Neptün 2.evde Bütün bir hafta süper (2.evdeki Venüsün olumlu desteğiyle): Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

AY 3.evde Pazar Kötü : İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Merkür 3.evde Pzt, Çrş kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Uranüs 3.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: İletişim, kardeşler, fikirler, yakın çevre, kısa yolculuklar konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Mars 9.evde Bütün bir hafta kötü: Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 10.evde Salı, Prş kötü : Sosyal statü, ün, itibar, meslek, kariyer, işveren konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 12.evde Pzt, Salı, Prş kötü: Sıkıntı ve Sorunlar, gizli düşmanlar, Büyük Kurum ve Kuruluşlar, hayır işleri, artistik işler (resim, müzik, sinema, vs), bağımlı olduğunuz konularda (içki, sigara, ilaç, vs) Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

 

Yükselen Balık

Venüs 1.evde Pzt, Salı, Çrş süper: Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında sosyal, adil, sanatsal, nazik, barışçı, cana yakın, uyumu idealize eden, denge arayışı içinde, romantik, sevgi, başkalarıyla alıp verme, ruh cömertliği, dostlukları güçlendirmek, sanatsal yetenek, şefkat, uyum, güzellik, değerler, çekicilik, ilişki, barış.

Neptün 1.evde Bütün bir hafta süper (1.evdeki Venüsün olumlu desteğiyle): Vücut yapısı, kişilik, dünyaya yaklaşım, başkaları üzerinde bırakılan etki, kişisel görünüm, yeni başlangıçlar konularında Hayal gücü kuvvetli, anlayışlı, merhametli, duyarlı, spritüellik, ilüzyon, rüyalar, müzik, yaratıcılık, idealizm, incelik, zerafet, hassaslık, insancıllık, artistik duyarlılık, özveri, kendini adamak, sezmek.

AY 2.evde Pazar Kötü : Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında ruh haline göre davranan, bağımlı, değişken, tembel, aşırı duyarlılık, güvensizlik.

Merkür 2.evde Pzt, Çrş kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında sinirli, huzursuz, yüzeysel, aklını önemseyen, sebatsız, aklın ve hünerin yanlış kullanımı, dik kafalı ve tek yönlü iletişim, kurnazlık, hilekarlık, samimiyetsizlik.

Uranüs 2.evde Pzt, Salı, Prş, Cuma, Cts, Pazar kötü: Para, maddi-manevi kaynaklarınız, mal-mülk konularında Aykırılık, ani değişim, isyan, eksantriklik, inatçılık, huzursuz, sabırsız, aşırılık, esnek olamamak, güvenilmezlik, sorumsuzluk, bencillik.

Mars 8.evde Bütün bir hafta kötü: Yenilik, kaynaşma, bilinmeyen, miras, vergiler, ameliyatlar, diğerlerinin kaynakları, ortak paralar, bankacılık işlemleri, borçlar, cinsellik konularında saldırganlık, ani öfke, dürtüsellik, zorlama, sabırsızlık, bildiğini okuma, vahşilik, gücün yanlış kullanımı, tehditkar, zalimlik, sadistlik, kabalık, düşüncesizlik, kavgacılık, iş birliği yapmamak, hoşgörüsüzlük.

Satürn 9.evde Salı, Prş kötü : Yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, hukuk ve yasalar konularında kısıtlamalar, gecikme, engelleme, ihtiyarlık, kendini kısıtlamak, katılık, soğukluk, korku, karamsarlık, yasaklar, güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesvese, melankoli, bunalım, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, aşırı maddeci, cimri, yetersizlik, titizlik. 

Plüto 11.evde Pzt, Salı, Prş kötü: Arkadaş ve tanıdıklar, gruplar, organizasyonlar, geleceğe yönelik projeler, teknolojik konularda Kıskanç, ketum, sahiplenici, cinsellikle ilgili, ölüm, yok etmek (yıkım), dayanılmaz istek, başkalarını manipüle etmek, megalomani, şiddet, dogmacılık, katılık.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 520
Toplam yorum
: 37
Toplam mesaj
: 9
Ort. okunma sayısı
: 1953
Kayıt tarihi
: 27.05.09
 
 

Herşey birbirini etkiler prensibiyle astrolojiyi bilimsel bir platforma taşımaya çalışmaktayım. Asl..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster