Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

12 Aralık '14

 
Kategori
İnançlar
Okunma Sayısı
2679
 

Ayet'el Kürsi

                                                         

                                                                   A+ KALİTE FAYDALI YAŞAM

A artı.

A plus.

A kalite.

A yeti.

Â' YeT' eL KüRSÎ' YYe(H.T.)

YET : Algı. İlhâm. Duyu. Duygu. His. Sezgi. Lâm. İlim. Bilgi. Data. Done. Veri. İdrâk. Hâfıza. Bellek. Yeti. Donanım. Yetenek. Meleke. Beceri. Yeter. Yeterli. Yetki. Yetkili. Enerji. Işık. Nur. Ruh. Ses. Söz. Kelâm. Duâ. Dilek. Zikir. İleti. Titreşim. Can. Varlık. An. Zaman. Süre. Süreç. Sır. Sıret. Huy. Seciye. Karakter. Kişilik. Âhlâk. Hazine. Cevher. Öz. Pınar. Kaynak. Yaratılış. Davranış. Suret. Olanak. Destek. Şefaat. El. Yardım. Yol. Yöntem. Metot. Usul. Hâl. Dost. İkrâm. YAŞAM.

: Âlâmet. İşâret. Belirgin. Kerâmet. Son derece açık, net olan. Tecelli.

: Soyut (manevi) ve Somut (nesnel) her bir şey.

: EVREN. Kâinât. İNSÂN.

 

En Muhteşem,

Full donanımlı,

Yeti,

İnsândır.

 

İnsân = Â'YeT.

 

Harf = Kimyâ = MâDDe = Can.

Harfler, CANLI Varlıklardır.

 

KÜRSÜ : Makam. Taht. Yüksek, yüce konum, yer. Fâkülte. Öğreti. Sunum yapılan yüksekçe yer. Okul. Kurs. Bölüm. Uzmanlık alanı, sınıfı. Rahle. Minber. Profesörlük. Bilginlik, Yetkinlik, Bilgelik Evresi, Evreni, Platformu.

 

Â+ Kâliteli, Değerli,

Faydalı Yaşamın Kürsüsü,

Âyetel Kürsi hazinesinde saklıdır, korunaklıdır, bulunmaktadır.

 

Hangi yaşam koşullarına sahip ise insân,

Kişiye özel,

Özgün,

 kalite faydalı yaşam

koşullarına kavuşabilmenin,

Yolu,

Yöntemi,

Okulu,

Kursu,

Kürsüsü,

Donanımı,

Yetisi,

Melekesi,

Olanağı,

Yardımcısı,

Desteği,

Şefââti,

Dostu,

Kaynağı,

Özü,

Sözü,

Vb..

 

YET : Yeti, yetenek, kabiliyet, yeterlilik, meleke, meleklik. Yetki. Karakter, ahlâk.

KÜRSÎ : Kürsü, öğreti, makam. Arsa, konum. Yücelik bildirimi. 7 üzeri aşama. Arşı Ala evresi, evreni, makamı, konumu. Oldukça fazla sûre, süre zaman, güç, olanak anlamlarını içermektedir.

SİNETÜV VELÂ NEVM  Uyanık kalp. Kalp gözü açıklığı. Arifi billâh olma.

HAYY'ÛL KAYYUM 5. ve 6. Çakraların, Radiyye ve Mardiyye nefis basamaklarının, HZ. Harun ile HZ. Musa peygamberler ve de Hz. Meryem Annemizin şahıslarında doruk noktada kişiselleşmiş olan ruhsal konumlarına yücelebilme yetisi bildirimi. BİLGELİK.

Tasavvufta, Radiyyeten Merdiyye, Uzakdoğu teoziminde 5. Boğaz Çakrası ile 6. Alın Çakrası. Mısır dinler tarihinde 3. Göz. 

Dinler tarihinde (Mısır, Yunan (Ayn), İnka, Aztek Uygarlıkları vb.) Tanrının Gözü.

Türklerde Gök Tanrı inançlarının kesiştikleri telaffuz, şive, ağız farklılıkları ile değişkenlik kazanmış ortak anlam içerikleridirler.

Yeryüzünde en kapsamlı edebi dil olan Kur’anı Kerim ve Muhammedi bir metotla bütünleştirilerek en yalın haliyle sunulmuştur.

Nefis basamaklarındarazı olma ve razı olunma yaşayışıdır.

Muradı ilahinin, dileklerin, arzuların gerçekleşebilmesine yönelik bir söylemdir, çağrıdır, duadır, zikirdir.

Karşılıklı kabullenme'onay' sözcükleridirler.

Naz Makamıdır.

HAYIR diyebilme dirayeti, yetisi, kabiliyeti ve hayırlı, yararlı olma, olumlu, pozitif katkı sunabilme algı ve yaşantısıdır.

Uzakdoğu felsefesinde Nirvanaya ulaşmak, ruhsal doyumluluk öğretilerinde yer alan aç kalma, açlıkla terbiye olunma, yalnız kalma, arınmış bir yaşam (5. Boğaz Çakrası), İslam tasavvufu ekollerinde riyazet, oruç nefis terbiyesi şeklinde dinsel doktrinler olarak hayat bulmaktadırlar.

Gönül, göz tokluğu, erdemli, ermiş, olgun, dem kişiliğin kazanılmasına yönelik söylem ve uğraşlardır.

SİNETÜV VELA NEVM Uyanık kalp. Kalp gözünün açık olabilmesi, beşaret, feraset, basiret, bilinç açıklığı, temiz, selim akıl, arifi billâh algı ve yaşam yüceliğinin kazanılmasına yönelik söylem, kelam.

YEŞFEÛ İNDE HÛ İLLA Bİ İZNİH :Şefaat alma ve şefaat edebilme yetki cümlesidir. Destek, yardım, dostluk, ışık, şifa.

HÛ: Hüda, hidayet veren. İlham. Mülhimme Makamı çağrısı, söylemi, zikri. Üçüncü '3.' nefis basamağı. 3. Çakranın aktive olması amaçlı söyelenen söz, esma, dua. Gönüllere ilham veren.

İLLA Bİ MA ŞA' :Kesinkes, katışıksız, tertemiz, şeksiz şüphesiz belirginlik kazanacak olan, var olan, gerçekleşecek olan. Şahitlik, Şahadet. Hayret Makamlarının yaşanmasına yönelik söylem. ŞIN harf ve hecesinin enerjisi, ışığı, tecellisi oluşur.

ALİYY’ÜL AZİM : Göklerin ve yerin ilimlerini öğrenebilme, kavrayış kolaylığı cümlesi. Ruhsal yücelmede tüm işlevlerin ötesinde kesintisiz yol ve yöntem ancak, ilim öğrenmekle olasılık kazanır. Âlim c.c. esmasının donanımları ile verilenilir (tecelli). Son derece yüce, ulu, azami, kapsamlı, etkin.

HIFZI HÛ MA: Hafıza, bilinç açıklığı ve bilgi donanımının korunaklı olması. Hafaza isimli meleklerin dostluğu. Bellek. Bilinç açıklığı. Koruma. Korunma. Korunak.

MA Aş, olanak, zaman, malik, melik, makam, nimet. Nasip, nasiplenmek. Mana ve Madde. MİM.

HAYY'ÛL KAYYUM, "madde oluşumu, imgelemekavramlarını, olgusunu yaşamsallaştıran sözcüklerdir. Soyut gerçekliğin Somuta dönüşümü aşamasıdır. Düşünlerin maddesel varlıklara dönüşebilmesinde etken unsurdur. Kimya. Simya.

KAYYÛM : Kaim (Arapça.) : Sonsuz Süreklilik. Uyumluluk, sebat, dayanıklılık, zevalsizlik, cevher, öz, asıl, kıymetli taş, maden, mücevherat, bir nesnenin özü, olgu içeriği, ezeli ve ebedi, zamansızlık, her zaman, tüm zaman ve mekânlarda 'mim' olarak var olmak. Evrensel. Özgürleştirme, özgürleştiren, hakkını vermek, veren. Ayakta durmak, kıyamda olmak. Vesayet altında korunmaya gereksinimi olan küçüklerin, hastaların veya asker, tutuklu, hükümlü kişilerin, özlük haklarını, çıkarlarını korumak ve hukuki işlemlerinde temsil etme yetki ve sorumluluğu olan vasi, vekil, veli, temsilci. Gökleri ve yeri ayakta tutan rabb, irade, güç, kudret, meleke. Rablık donatılarına hak kazanmış olan insan, İnsanı Kamil.

K – A – YY – U - M Esmasının Kodları :

Ka Kaf, Kef (Arapça) harflerinin önceliği. K, genel anlam içeriği ile Kuranı Kerim'dir. Akıl, bilinç açıklığı, farkındalık, kuşkulardan arındırılmış seçici seçkin algı. Kavrayış netliği sadeliği. Anahtar, çilingir. Yol gösteren, açıklığa kavuşturan anlak. Keyfiyet, oluş, kemalât. Kün. Hâl, tarz. Beceri, meleke, meleklik, yet, yeti, yeterlilik, yetki. Marifetullaf . Sıfatı İlahi (Tasavvuf). Kafa. Doruk. Baş. Akıl.

"Y" : Yaratıcı, yaratan. Yaratılmış olan. Yaratıcılık. Yâr, sevgili. Ya! Saygınlık ünlemi. Yüce. Ya AHMET, Ya Sin gb. Yaa, ama fakat lâkin öyle ki, sonunda, nihayet, çok şükür. Yer, mekân bildirimi. Ya sin (sine, göğüs, yâr, iç, can, canan, canımın içi vb.), dün ya, Türki ye gb.

: Mim. önemli, saygın, bilgili, bilinçli, bilge. Önemli bilgi, nesne, mülk, makam, zaman, olanak, beceri, güç, kişi.

Û - M : Ulu, yüce derecede önem taşıyan MİM.

U - Ü harfleri, 7. nefis basamağı olan safiyet, kemalat makamlarının, taç, tepe, zirve, doruk, tanrısal bilincin ululuk, yücelik bildirimleridirler. En üst derece, kalite, değer.

 

Hiç kuşkusuz, en doğru olanını bilen, Alemlerin Rabbi Allah'tır cc.

 

Selâm, saygı ve sevgilerimle.

 

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
Toplam blog
: 635
Toplam yorum
: 184
Toplam mesaj
: 2
Ort. okunma sayısı
: 546
Kayıt tarihi
: 07.09.13
 
 

Şiiri, yazmayı seviyorum..hepsi bu kadar.. ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster