Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

23 Mart '20

 
Kategori
Siyaset
Okunma Sayısı
61
 

İstiklal Mahkemeleri Gerçeği-4

Bir yönetimin halkına yeterli hizmet veremediğinde, sarılacağı tek seçenek algı yönetimidir. Artık burada gerçekler değil, 'halkın verilenleri nasıl algıladığı' önemli olacaktır. 

...

"Bu konuda (Amerika eski Dışişleri Bakanlarından) Henry Kissinger’ın şu sözleri dikkat çekicidir :

'Gerçeğin ne olduğu önemli değildir. Önemli olan onun nasıl algılandığıdır.'

Yani Kissenger bu sözü ile 'gerçek olan algılardır' demektedir. Algı yönetiminin, bizi gerçeklerden nasıl uzaklaştırdığını, en büyük rezaletleri tarihi kahramanlıklar olarak gösterdiğini, nice hainleri (de) birer kahraman olarak zihinlere kazıdığını bilmek durumundayız." (1)

* * *

Örneğin, son yapılan Başkanlık / Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’lilerin : “Başkanlık gelirse, ‘Kuvvetler ayrılığı ilkesi’ yok olur.” ifadelerinde hiç de samimi olmadıkları ve esasında, ülkemizde 1961 yılına kadar “Güçler Birliği” ilkesinin devam ettiği tamamen gözden kaçırılmıştır.

Konuyu biraz açalım :

1921 Teşkilatı Esasiye (Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası) :

- Güçler birliğine dayalıdır.

- Yasama, yürütme ve yargı gücü TBMM’dedir.

...

1924 Anayasası:

- Güçler birliğine dayalıdır.

- Yürütme ve yargı parlamentonun kontrolü altındadır.

- Çok partili bir sisteme geçilmemiştir (1950’ye kadar iktidar olan ve uygulamada - açık oy/gizli sayım garipliği ile yapılan 1946 seçimleri hariç- tek parti, 9 Eylül 1923’te kurulan ve kuruluş ismi “Halk Fırkası” olan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Buna “Devlet Partisi” de diyebiliriz).

- Devletin resmi dini İslâm'dır. (bu madde, 3 Mart 1924 tarihinde Hilafetin kaldırılması ve gelen tepkiler üzerine eklenmiştir)

...

Anayasa'da 1928 ve 1937’de yapılan değişiklikler :

- 1928'de yapılan değişiklikle "Devletin dini İslâm'dır" maddesi anayasadan kaldırıldı.

- Lâiklik ilkesinin de aralarında bulunduğu altı ilke (CHP'nin altı oku), 5 Şubat 1937’de Anayasaya eklendi. (Anayasanın 2. maddesine Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Lâiklik, Devletçilik ve İnkılâpçılık eklendi)

Diğer bir ifadesiyle, bir siyasi parti olan Halk Fırkası / CHP’nin politik stratejileri Anayasaya eklenmiş oldu ve 1950 yılına kadar devam edecek fiili Tek Parti dönemi  "resmi olarak" başladı.

* * *

Peki, “Tek Parti" dönemi 1950’de bitti mi ?

Cevap : "Hayır, bitmedi !"

Peki, neden ?

* * *

Demokrat Parti, İnönü-Bayar ikilisi tarafından "muvazaalı" (anlaşmalı) olarak kurulmuştur. Demokrat Parti’nin kurucuları CHP’lidir. Celâl Bayar ve Adnan Menderes de buna (CHP’ye) dahildir.

Bayar’ın :

- “Devr-i sabık yaratmayacağız !” (geçmişteki işler / işlenmiş suçlar sorgulanmayacak) demesi,

- Atatürk’ü Koruma Kanunu'nu çıkartması,

- CHP’nin dış politikasının nerede ise tamamen uygulanması,

bu anlaşmanın en açık kanıtlarıdır.

...

Celâl Bayar; hem Mustafa Kemal Paşa’nın, hem de İnönü’nün (güvenilir / mutemet) başbakanıdır (ikisi için de bu görevde bulunmuştur). Demokrat Parti'nin kuruluşunu, Mustafa Kemal Paşa’nın Fethi (Okyar) Bey’e 1930 yılında anlaşmalı olarak kurdurduğu (ve kısa süre içerisinde kapatılan) “Serbest Fırka” (*) gibi düşünebiliriz.

CHP, anlaşmalı da olsa kurdurduğu DP’den aradığını bulamamış olacak ki, ülkede darbeler dönemi başlar ! 

Şu çok iyi bilinmelidir ki, CHP’nin onay vermediği bir darbe, ülkemizde pek mümkün değildir.

CHP, (şeklen) 10 yıl dinlendikten sonra, 1960 darbesi ile tekrar yönetime geldi.

Artık içeriden ve dışarıdan "Bizim Çocuklar"a (!) yol açılacak ve 1960 darbesinden sonra sırası ile :

- 12 Mart 1971 muhtırası,

- 12 Eylül 1980 darbesi,

- 28 Şubat 1997 post-modern darbesi,

- 27 Nisan 2007 e-muhtırası,

- En son olarak da FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ'NÜN (FETÖ) 15 Temmuz 2016 Tarihli DARBE GİRİŞİMİ vitrindeki yerini alacaktır.

...

Çok açık olarak şunu ifade edelim ki, darbelerdeki ana amaç / hedef iktidar değil, Türkiye'nin kalkınma hamleleridir.

Kim ki ülkemizin kalkınması için çalışmışsa, onun anasından emdiği burnundan getirilmiştir. Ya alaşağı edilmiş ya da katledilmiş veya sürülmüştür. Eğer bu tarihlerden 100 yıl kadar daha geriye gidersek :

- Osmanlı'nın kalkınması için büyük hamleler yapan (üniversiteler açan) Sultan Abdülmecid'e tertip edilen, 1859 tarihli Kuleli Olayı,

- Mısır'ı yeniden Osmanlı'ya kazandıran ve nedenle İngiltere-Fransa'nın düşmanlığını kazanarak bir "Saray Darbesi" ile 1876'da devrilerek, hemen birkaç gün sonra da katledilen Sultan Abdülaziz, 

- Çanakkale'yi geçilmez yapan tabyaları inşa ettiren, 30.000 km. telgraf hattı döşeten, 10.000 modern ilkokul, meslek liseleri, üniversiteler açan; karma ve kız okulları ile eğitimde büyük hamleler yapan II. Abdülhamid'in (1909'da) tahtan indirilmesi, bunlara en canlı örneklerdir. Üçü de devleti hızlı adımlarla büyütmeye çabalamışlardır.

* * *

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği 1923 yılından (2002 yılındaki Erdoğan iktidarına) kadar 59 hükümet kuruldu. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 14 Mart tarihinde onayladığı AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümet, 59. Cumhuriyet Hükümeti oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra, 1923-1946 yılları arasındaki tek partili siyasal yaşamda kurulan hükümetler sırası ile aşağıda verilmektedir :

Tek Parti Dönemi / CHP (1923-1950)

I. İnönü Hükümeti (30.10.1923 - 06.03.1924)

2- II. İnönü Hükümeti (06.03.1924 - 22.11.1924)

3- Okyar Hükümeti (22.11.1924 - 03.03.1925)

4- III. İnönü Hükümeti (03.03.1925 - 01.11.1927)

5- IV. İnönü Hükümeti (01.11.1927 - 27.09.1930)

6- V. İnönü Hükümeti (27.09.1930 - 04.05.1931)

7- VI. İnönü Hükümeti (04.05.1931 - 01.03.1935)

8- VII. İnönü Hükümeti (01.03.1935 - 01.11.1937)

9- I. Bayar Hükümeti (01.11.1937 - 11.11.1938)

11- I. Saydam Hükümeti (25.01.1939 - 03.04.1939)

12- II. Saydam Hükümeti (03.04.1939 - 09.07.1942)

13- I. Saraçoğlu Hükümeti (09.07.1942 - 09.03.1943)

14- II. Saraçoğlu Hükümeti (09.03.1943 - 07.08.1946)

15- Peker Hükümeti (07.08.1946 - 10.09.1947)

16- I. Saka Hükümeti (10.09.1947 - 10.06.1948)

17- II. Saka Hükümeti (10.06.1948 - 16.01.1949)

18- Günaltay Hükümeti (16.01.1949 - 22.05.1950)

 

MENDERES HÜKÜMETLERİ (1951-1960)

19- I. Menderes Hükümeti (22.05.1950 - 09.03.1951)

20- II. Menderes Hükümeti (09.03.1951 - 17.05.1954)

21- III. Menderes Hükümeti (17.05.1954 - 09.12.1955)

22- IV. Menderes Hükümeti (09.12.1955 - 25.11.1957)

23- V. Menderes Hükümeti (25.11.1957 - 27.05.1960)

 

27 MAYIS ASKERİ MÜDAHALE DÖNEMİ (Asker Cumhurbaşkanı / CHP)

24- I. Gürsel Hükümeti (30.05.1960 - 05.01.1961):

25- II. Gürsel Hükümeti (05.01.1961 - 20.11.1961)

26- VIII. İnönü Hükümeti (20.11.1961 - 25.06.1962)

27- IX. İnönü Hükümeti (25.06.1962 - 25.12.1963)

28- X. İnönü Hükümeti (25.12.1963 - 20.02.1965)

29- Ürgüplü Hükümeti (20.02.1965 - 27.10.1965)

 

DEMİREL ve Çeşitli HÜKÜMETLER (Asker Cumhurbaşkanı & CHP-AP)

30- I. Demirel Hükümeti (27.10.1965 - 03.11.1969)

31- II. Demirel Hükümeti (03.11.1969 - 06.03.1970)

32- III. Demirel Hükümeti (06.03.1970 - 26.03.1971)

33- I. Erim Hükümeti (26.03.1971 - 11.12.1971)

34- II. Erim Hükümeti (11.12.1971 - 22.05.1972)

35- Melen Hükümeti (22.05.1972 - 15.04.1973)

36- Talu Hükümeti (15.04.1973 - 26.01.1974)

37- I. Ecevit Hükümeti (26.01.1974 - 17.11.1974)

38- Irmak Hükümeti (17.11.1974 - 31.03.1975)

 

MİLLİYETÇİ CEPHE DÖNEMLERİ (Asker Cumhurbaşkanı)

39- IV. Demirel Hükümeti (31.03.1975 - 21.06.1977)

40- II. Ecevit Hükümeti (21.06.1977 - 21.07.1977)

41- V. Demirel Hükümeti (21.07.1977 - 05.01.1978)

42- III. Ecevit Hükümeti (05.01.1978 - 12.11.1979):

43- VI. Demirel Hükümeti (12.11.1979 - 12.09.1980):

 

12 EYLÜL HÜKÜMETLERİ (Asker Cumhurbaşkanı / CHP)

44- Ulusu Hükümeti (20.09.1980 - 13.12.1983):

 

ANAP İKTİDARI (Asker Cumhurbaşkanı / Özal)

45- I. Özal Hükümeti (13.12.1983-21.12.1987)

46- II. Özal Hükümeti (21.12.1987-09.11.1989)

47- Akbulut Hükümeti (09.11.1989-23.06.1991)

48- I. Yılmaz Hükümeti (23.06.1991-20.11.1991)

 

DYP-SHP VE DYP-CHP KOALİSYONLARI

49- VII. Demirel Hükümeti (20.11.1991 - 25.06.1993)

50- I. Çiller Hükümeti (25.06.1993 - 05.10.1995)

51- II. Çiller Hükümeti (05.10.1995 - 30.10.1995)

52- III. Çiller Hükümeti (30.10.1995 - 6.03.1996)

 

ANAYOL, REFAHYOL, ANASOL-D HÜKÜMETLERİ

53- II. Yılmaz Hükümeti (6.03.1996 - 28.06.1996)

54- Erbakan Hükümeti (28.06.1996 - 30.06.1997)

55- III. Yılmaz Hükümeti (30.06.1997 - 11.01.1999):

56- IV. Ecevit Hükümeti (11.01.1999 - 28.05.1999)

57- V. Ecevit Hükümeti (28.05.1999 - 18.11.2002)

 

Gül Hükümeti (Cumhurbaşkanı Sezer, CHP’li)

58- Gül Hükümeti (18.11.2002 -... )

59- Erdoğan Hükümeti (14.03.2003)

 

Yukarıdaki tabloda görülmeyen şudur : CHP'nin, (1920’den-2011'e ? kadar) medyası, yargısı, sermayesi ve ordu ile SÜREKLİ OLARAK İKTİDARDA KALDIĞIDIR.

* * *

Başkanlar ve Cumhurbaşkanları :

M.Kemal Atatürk : 1923-1938

İsmet İnönü : 1938-1950

Celal Bayar : 1950-1960

Cemal Gürsel : 1960-1966

Cevdet Sunay : 1966-1973

Fahri Korutürk :1973-1980

Kenan Evren : 1982-1989

Turgut Özal : 1989-1993

Süleyman Demirel : 1993-2000

A.Necdet Sezer : 2000-2007

Abdullah Gül : 2007-2014

Recep Tayyip Erdoğan : 2014-

 

Yakın tarihte Cumhurbaşkanı / Başkan Sayın Erdoğan : "Sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var" demiştir. (2)

Çünkü, CHP (tabanlı eğitim-öğretim içeriği ve) kadroları, ülkenin kilit noktalarındaki yerlerini (anlayış olarak) korumaktadır.

Ayrıca 28 Şubat post-modern darbesinden ve 27 Nisan e-muhtırasından sonra STK'lar üzerinden harekete geçirilen eylem ve protestolar da bu kapsamda değerlendirilebilecektir.

 

Devam edecek...

 

www.canmehmet.com

 

AÇIKLAMA VE KAYNAKLAR

(*) "1929 yılında dünyayı sarsan büyük ekonomik krizin Türkiye'ye etkileri de çok ağır oldu. Zaten bozuk olan ekonomi çöktü, halkın sıkıntısı had safhaya ulaştı. Halkın memnuniyetsizliğini daha fazla dizginleyemeyeceğini anlayan Mustafa Kemal, en yakın arkadaşlarından oluşan bir gruba yeni bir parti kurmalarını ve böylece yükselen öfkeyi bastırmalarını emretti. Bu parti Serbest Cumhuriyet Fırkası'ydı. Mustafa Kemal, partinin genel başkanlığına yakın arkadaşı Fethi Okyar'ın getirilmesini istedi.

Serbest Fırka, Eylül 1930'da İzmir'de bir miting düzenledi. 4 Eylül'de İzmir'e gelen Fethi Okyar, binlerce kişi tarafından karşılandı. Fethi Bey ezilme tehlikesi geçirdi, ceketi yırtıldı. 7 Eylül'de muazzam bir kalabalığın katıldığı bir miting yapıldı. Mitinge katılım 50 bin kişiyi geçiyordu ve Serbest Fırka yöneticileri bile dehşete kapılmışlardı. Fethi Okyar'ın tüm yatıştırma çabalarına rağmen galeyana gelen halk, CHF binalarına saldırmaya başlayınca, askerler halkın üzerine ateş açtı. Açılan ateşte ölen bir çocuğu, babası Fethi Bey'in önüne getirdi ve 'Bir kurban verdik, daha da veririz, yeter ki bizi bunlardan kurtar !' dedi. Bunun üzerine mitingler yasaklandı, bölgede sıkıyönetim ilan edildi, ancak gösteriler günler boyunca sürdü ve pek çok ilçede işçi grevleri yaşandı.”

Yazının tamamı için bakınız : https://marksist.org/icerik/Tarihte-Bugun/5164/12-Agustos-1930-Serbest-Cumhuriyet-Firkasi-kuruldu

(1) Yazının tamamı için bakınız: https://www.milligazete.com.tr/makale/1540393/fatih-yilmaz/gercekler-mi-algilar-mi

(2) Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var".

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/cumhurbaskani-erdogan-sosyal-ve-kulturel-iktidarimiz-konusunda-sikintilarimiz-var-40472482

 

ali açıköz, ETEM SEVİK bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 1113
Toplam yorum
: 2713
Toplam mesaj
: 242
Ort. okunma sayısı
: 1727
Kayıt tarihi
: 29.08.06
 
 

Ticari ilimler akademisindeki öğrenciliğim sırasında, bir kamu iktisâdi kuruluşunda başladığım ça..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster