Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

14 Aralık '20

 
Kategori
Eğitim
Okunma Sayısı
48
 

Kapanan Teknik Liseler

Kapanan Teknik Liseler

Bu liseler, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kuruluşudur. İlköğretime dayalı en az dört yıllık zorunlu eğitimle öğrencilere genel kültür kazandırmanın yanı sıra, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime, hem yükseköğretime hem mesleğe veya geleceğe ve iş alanlarına hazırlayan eğitim öğretim sürecidir.

Bu okullardan mezun olanlar, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bir yükseköğretime ya da iş alanlarına ne derece hazırlanıyor? İş bulma ya da bir işe girme olanakları nedir? İş kurabiliyorlar mı? İş kurmak için kaynak bulabiliyorlar mı?  İş kurmalarına devlet ne derece destek oluyor?

Tüm bu soruların yanıtını, eğitim felsefelerinde, politikalarında aramak gerekiyor? Peki, ülkemize, yaşam tarzımıza, teknik yapımıza uygun eğitim felsefemiz, politikamız var mı? Ne gezer ! Amaç, politik erki iktidara taşıyacak insan gücünü yetiştirecek okullar açarak yola devam etmek. Oysa ülkenin gereksinme duyduğu insan gücünü yetiştirmek için alan araştırma, inceleme bulguları sonuçlarına göre okullar açmalı. Açılmış Mesleki ve Teknik Liseleri kapatmamanın yöntemlerini aramalı.

Mesleki ve Teknik Liseler, öğrenci olmadığı için kapanıyor, denebilir de öğrenciler, bu okulları neden tercih etmiyorlar? Mezun olanlar, yükseköğrenime girme, iş bulma olanakları sınırlı da onun için. Çünkü eğitim politikamız dindar toplum yetiştirmeye yönelik. Oysa bu okular,2000’li yıllara değin öğrenci bulabiliyordu.2020 MEB’ lığı verilerine göre ortaöğretimdeki 5 milyon 630 bin 652 öğrencinin 3 milyon 412 bin 564'ü genel liselerde, 1 milyon 608 bin 81'i mesleki ve teknik liselerde, 610 bin 7'si de imam hatip liselerinde eğitim alıyor. 3 milyon 412 bin 564'ü genel liselerde olması, düşündürücü; çünkü bu liselerden mezun olanlar, üniversite kapısına yığılıyor; çok azı, sınavda % 1’lik dilimde olanlar, istedikleri üniversitelere girebiliyorlar. Bunların bile iş bulma olanakları sınırlı. Oysa Mesleki ve teknik liselerde 53 alanda ve 205 dalda eğitim veriliyor ve 3795 sayılı Kanuna göre bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olanlar, “teknisyen” unvanı ile istihdam ediliyor.

Meslek Liselerinin son birkaç yıldır düşüşte olan eğilimini tersine çevirmek için Milli Eğitim Bakanlığı da, meslek liselerini cazip hale getirmek ve olumsuz algıyı kırmak için bu liselerle ilgili iyileştirici çalışmalara ağırlık verdi. Tematik Lise pilot uygulamalarını başlattı. Belli bir alanda meslek konusunda birbirini tamamlayan en çok üç farklı dal altında program yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri anlamına gelen Tematik Liseler, diğer liselere nazaran beceri ve yeteneklere göre öğrenci alıyor. Yetkililer, Tematik Liselerin, özellikle Endüstri 4,0’a uyarlanmış üretime ve yazılıma yönelik ihtiyaçları karşılamak gerekliliğinden doğduğunu ileri sürüyor. MEB, geçen yıl çağın ihtiyaçlarını karşılayabilen, mesleki tatmini sağlanmış mutlu, başarılı gençlerin yetişmesi için gençleri Tematik Liseleri tercih etmeye çağırdı.

2019'da Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin %99'u, yani neredeyse tamamı, ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu lisesine yerleşmişti. Bu oran 2020'de de değişmedi ve %99 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan 2019'da Anadolu imam hatip liselerine yerleşen öğrencilerin %87'si ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu imam hatip lisesine yerleşmişlerdi. 2020'de bu oranda kısmi bir iyileşme oldu. En büyük iyileşme mesleki eğitimde oldu. 2019'da mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin %79'u ilk üç tercihlerinde yer alan bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yerleşmişti. 2020'de bu oran %82'ye yükseldi. Bu sonuçlar, öğrencilerin belirli lise türlerine yerleştirme sisteminden kaynaklanan zorunluluklardan dolayı değil, tam tersine isteyerek ve tercih ederek yerleştiklerini gösteriyor. Aynı sistemin ürettiği sonuçların, memnuniyeti her yıl giderek artırdığını da göstermektedir.(MB’lığı verileri)

Bu veriler, mesleki ve teknik liselerin, yeterli düzeyde gelişmediğini göstermektedir. 2019-2020 öğretim yılında, öğrenci azlığı nedeniyle kapanan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nden biri 1987’de Milli Eğitim Bakanlığı’ da çalıştığım yılda açılan, açılışında, katkım olanArapgir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’dir 12 sınıf, 32 öğretmen ve 200 öğrenciyle faaliyet gösteren ve Arapgir ilçesinde yer alan tam zamanlı bir devlet okulu olarak açılır; ne yazık ki 2019-2020 öğretim yılında öğrenci olmadığından kapanmıştır.

  Milli Eğitim Bakanlığı’ da çalıştığım yıllarda Malatya Milli Eğitim Müdürü Ekrem Bey de öğrenci yersizliği nedeniyle bu okulu kapatıp araç gereçlerini Malatya Mesleki ve Teknik Lisesi’ne taşımak istediğini söyleyince kapatmamasını rica ettim. Bugünlere geldi.

Arapgir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1978-1979 Eğitim-Öğretim yılında Pratik Sanat Okulu olarak başlamışTesviye, Metal İşleri ve Motor bölümleri ile faaliyete geçmiştir.1979-1980 Eğitim-Öğretim yılında Pratik Sanat Okulu kapatılarak okul sadece Metal İşleri Bölümü ile Endüstri Meslek Lisesi’ne dönüştürülmüştür.    

Okulun Endüstri Meslek Lisesine dönüştürülmesinden sonra 1983-1984 Eğitim-Öğretim yılında Tesviye,1985-1986 Eğitim-Öğretim yılında Elektrik,1986-1987 Eğitim-Öğretim yılında Motor ve 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında da Mobilya Dekorasyon bölümleri açılmıştır.   İlk kurulduğunda 10.000 m2 arsası,3 atölye binası, idare derslik binası ve iki adet sobalı lojmanı mevcut olan okula 1986 yılında 11745 m2 arsa daha alınarak bu arsa üzerine ek olarak 1987 yılında 3 katlı idari ve derslik binası,10 daireli kaloriferli öğretmen lojmanı,200 yatak kapasiteli pansiyon binası, Motor ve Elektrik atölye binaları inşaatına başlanmış olup, bu tesisler 1998 yılında tamamlanmış ve 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Bakanlığımız tarafından yatılılık ihdas edilmiş ve aynı yılda parasız yatılı olarak öğrenci alınmıştır.   

 Okul, 1998-1999 Eğitim -Öğretim yılında 21.745 m2 alan üzerinde 200 öğrenci kapasiteli pansiyon binasıyla 2 sobalı 10 kaloriferli lojman olmak üzere toplam 12 lojmanı,5 atölye binası (Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Motor Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve Ahşap Teknolojisi) ve 1 idari bina derslikleriyle birlikte hizmet vermeye devam etmektedir.     Ek binaların yapılması ve okula yatılılık ihdas edilmesi sonucunda gerek öğretmen gerekse öğrenci sayısında artış görülmüştür. Halen 4 idareci,24 öğretmen,2 teknisyen,2 VHKİ,1 kalorifercinin görev yaptığı okulda 165 öğrenci mevcuttur. Bu öğrencilerin 125 tanesi DPY’dir.40 tanesi ise gündüzlüdür.    Okul çevre yapısı olarak istinat duvarı 790 m2,istinad duvarı alanı (içi) 32.863 m2’dir.Eski bina(Motor-Elektrik Atölyesi) 1.122,75 m2,eski lojman 182,30 m2,Yeni Lojman 276 m2,Pansiyon 650 m2,Metal-Mobilya 839 m2,Ana bina 402,40 m2 olup toplam bina oturumu ise 3.472,45 m2’dir. (T.C. ARAPGİR KAYMAKAMLIĞI Arapgir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015 / 2019)

Böylesine donanımlı bir okulun kapanması, ülkemizin gereksinme duyduğu nitelikli ve donanımlı teknik insan gücünde eksilme, Arapgir için de kayıptır.

 4 Eylül 2020 tarihli “Arapgir Postası’nda, yıkılıp 21 745 metrekare arsasının TOKİ’ye devredilmesi için yazışmaların başlamasını “yazıyor.

15 Eylül 2020 tarihli “Arapgir  Postası’nda  tüm atölye, yatılı yurt ve 300 kişilik yatak, dokunulmadan lazım olan okullar alsın denilerek aynı gün yıkım ekibi binaların kapı, pencere ve çatısını sökmeye; yani tüm eşyalara el koyarak talan etmeye başladı”deniliyor. Okulun yıkımına Belediye Başkanı Cömertoğlu, tepki gösteriyor; ama yeterli olmuyor

“TOKİ’ye, 3.Etap Konutlar için başka yer bulunamaz mıydı? Okul binaları, lojmanları başka amaç için kullanılamaz mıydı?  Arapgir’in kamu kurumlarının ve personellerinin bu binalara ve lojmanlara gereksinmesi yok muydu?

Arapgir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak, sanayi ve hizmet sektörünün kalkınmasına katkıda bulunarak, ülkemiz insanının refah düzeyini artırmak amaçlı projeler geliştirip, öğrencilerini çağın gerektirdiği nitelik ve beceriye sahip, girişimcilik ruhu gelişmiş teknik elemanlar olarak yetiştiren, öğrencilerini istenilen nitelik ve donanımlı olarak hazırlayan ulusal ve uluslararası örnek bir kurum olmaktır.

Arapgir Mesleki ve  Teknik Anadolu Lisesi olarak, öğrencilerimizi değerlerimiz doğrultusunda orta öğretim düzeyinde, ilimiz ve ülkemizin sanayi ve hizmet kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ve ileride duyacağı, nitelik ve donanıma sahip teknik elemanlar olarak yetiştirip, yükseköğrenimi hedefleyen, öğrenci gruplarımızı yükseköğrenime hazırlayan, çevresinde seçkin bir mesleki ve teknik eğitim öğretim kurumu olmaktır.(Okul yönetimi)

 

Öneriler

  1. Türkiye çapında 53 alanda ve 205 dalda eğitim verilen mesleki ve teknik liselerin farkındalığın arttırılması. Böylelikle mesleki ve teknik eğitim okullarının öğrencilerle tercihi sağlanabilir.
  2. Sektörle doğru bir işbirliğine gidilerek tüm bu iyileştirme ve geliştirme çabalarının sonucunda mesleki ve teknik liselerden mezun olan bireylerin istihdam olanakları genişletilebilir.
  3. Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik alan araştırma ve incelemeleri yapılabilir. Başka ülkelerdeki mesleki ve teknik eğitime yönelik güncel çalışmalar incelenerek uygulamalarından yararlanılır.
  4. Kapanan mesleki ve teknik liselerin kapanma nedenleri araştırılarak çözüm yolları araştırılır.

 

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

O okulların kapanmasına ben de üzüldüm. Selamlar.

Abdülkadir Güler 
 18.12.2020 23:35
Cevap :
Uygulanan eğitim politikaları,bu okulların kapanmasına neden oluyor.Esen kal.  19.12.2020 21:09
 

Değerli eğitmenim, (1960-61) o güngükü adıyla 5 yıllık Aydın Erkek Sanat Enstitüsü mezunu olarak mesleki çok bilgiler öğrenip çalışmışımdır.Sevgiler, saygılar.

Şahin ÖZŞAHİN 
 14.12.2020 12:43
Cevap :
Şahin Bey, siyasal erk teknik eğitime gereken önemi vermiyor.Anadolu Liselerine,İmam Hatip liselerine verilen önem mesleki ve teknik liselere de verilmeli.1987'de mesleki ve teknik öğretime,genel öğretim kadar önem verildiği için Teknik Öğretim Müsteşarlığı vardı.Müsteşar da yakından tanıdığım merhum Prof.Dr. Cevat Alkan'dı. Selam ve saygılar.  14.12.2020 23:18
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 356
Toplam yorum
: 1244
Toplam mesaj
: 5
Ort. okunma sayısı
: 2344
Kayıt tarihi
: 04.12.12
 
 

Hüseyin BAŞDOĞAN, 1942'de Malatya- Arapgir'de doğdu.Arapgir Ortaokulunu, Diyarbakır Öğretmen Okul..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster