Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

24 Ekim '09

 
Kategori
Güncel
Okunma Sayısı
370
 

Yeniçağda yönetim yapısı

Yeniçağda yönetim yapısı
 

<ı>Türkiye Ağaç Hareketi’ne hazırlanıyor

<ı>YENİÇAĞDA YÖNETİM YAPISI

<ı>Tesadüf bu ya yeni yönetim argümanları Avrupa Birliği’nin “Başlıkları” na benziyor. Oradan aldığımız sanılacak. Aslında neye benzediği, nereden ve kimden alındığı ve bundan önce zaten bilindiği, birileri tarafından kullanıldığı ya da kullanılmadığı hiç önemli değil. Ancak aptallar böyle küçük detaylarla uğraşır. İşe yarıyor mu, bitti! <ı>Ana birimler ve içerdikleri başlıklar ülkenin ihtiyaçları baz alınarak adlandırılmış.

<ı>Ekonomi Ana Birimi <ı>—Para <ı>—Yatırım <ı>—Üretim <ı>—İhracat <ı>—İthalat <ı>—Dağıtım <ı>—Borsa <ı>—Döviz <ı>—Alım satım <ı>—Hammadde <ı>—Fiyat belirleme <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Güvenlik Ana Birimi <ı>—Profesyonel Güvenlik <ı>—Dış Güvenlik <ı>—İç Güvenlik <ı>—Destek <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Adalet Ana Birimi <ı>—Yargı <ı>—Ceza <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Sağlık Ana Birimi <ı>—Hasta takip <ı>—Koruma <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Maliye Ana Birimi <ı>—Gelir <ı>—Gider <ı>—Transfer <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Ticaret Ana Birimi <ı>Yeniçağda üretilen mal ve hizmetler Dağıtım ve İhracat Birimlerince kullanıcıya ulaştırılır. Bu nedenle yeniçağda ticaret yoktur.

<ı>Sanayi Ana Birimi <ı>—Üretim alanı <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Kültür Ana Birimi <ı>—Ürün belirleme <ı>—Koruma <ı>—Fiyat belirleme <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik) <ı>—Kullanım

<ı>Sanat Ana Birimi <ı>—Ürün belirleme <ı>—Koruma <ı>—Fiyat belirleme <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik) <ı>—Kullanım

<ı>Ulaştırma Ana Birimi <ı>—Araçlar <ı>—Taşıma <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>İletişim Ana Birimi <ı>—Ürün belirleme <ı>—Fiyat belirleme <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Çalışma Ana Birimi <ı>—İş Birimi <ı>(eleman belirleme, hazırlama, işe yerleştirme, çalışma sorunlarını giderme) <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>İnşaat Ana Birimi <ı>—Çalışma alanı <ı>—Araç <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Turizm Ana Birimi <ı>—yatırım <ı>—kullanım <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Tarım Ana Birimi <ı>—Üretim alanı <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Doğal Kaynaklar Ana Birimi <ı>—Üretim alanı <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Orman Ana Birimi <ı>—Üretim alanı <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Hayvanlar Ana Birimi <ı>—Üretim alanı <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Çevre Ana Birimi <ı>—Çevre <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Sosyal Yaşam Ana Birimi <ı>—Evlilik <ı>—Doğum <ı>—Çocuk Yetiştirme <ı>—Temizlik <ı>—Ev İşleri <ı>—Kişisel Bakım ve Güzellik <ı>—Trafik <ı>—İnsan Hakları <ı>—Ölüm <ı>—Miras <ı>—Görsel Eğlence Platformu <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Eğitim Ana Birimi <ı>—Temel Eğitim <ı>—Mesleki Eğitim <ı>—21 yaş üzeri eğitim <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Dışişleri Ana Birimi <ı>—Dünya Bağlantı Birimleri(Politik, Ticaret, Sanat, Turizm vs.) <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Yönetim Ana Birimi <ı>—Ana Yönetim Birimi <ı>—Halk Demokrasisi yürütme birimi <ı>—İdari yapılanma <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>İnsan Hakları Ana Birimi <ı>—İnsan hakları belirleme <ı>—Uygulama <ı>—Denetleme <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Bilim Ana Birimi <ı>—Bilim merkezleri <ı>—Bilim çalışanları, <ı>—Ürünler <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>İklim Ana Birimi <ı>—İklim olayları <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Uzay Ana Birimi <ı>—Uzay merkezi kurulması <ı>—Yetiştirme <ı>—Uzay çalışmaları <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Hukuk Ana Birimi <ı>—Kanun Birimi <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Mekân Ana Birimi <ı>—Mekân belirleme <ı>—Koruma <ı>—Kullanım <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Teknoloji Ana Birimi <ı>—Teknoloji belirleme <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Din Ana Birimi <ı>—İnanç alanları belirleme <ı>—İnanç Birimi <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Nüfus Ana Birimi <ı>—Nüfus işleri yürütme <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Bilgi Ana Birimi <ı>—Bilgi belirleme <ı>—Bilgi merkezleri oluşturma <ı>—Kullanım <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Doğal Afetler Ana Birimi <ı>—Doğal afet belirleme <ı>—Doğal afet çalışmaları <ı>—PBHT(plan, bilgi, hesap, tedarik)

<ı>Sosyal Güvenlik Ana Birimi <ı>—Emeklilik <ı>—Koruma

<ı>Bu tabloda eksiklik olabilir. Tutarsızlıklar hatta hata ve yanlışlık olabilir. Bunların dışında yeni başlıklar ortaya çıkabilir. Gerektikçe yenileri konabilir. Burada yeni düzende nasıl bir yönetim yapısı hedeflediğimizi basit olarak halkımıza açıklamak istedik.

<ı>Ana Birimlerin bir anlamı yoktur. Başlıkların hangi kategoriye ait olduğunu belirtmek için konmuştur. Bu yapılanma başlıklar halinde verilen görev birimlerinin uygulamada birbirine karıştırılmaması için özellikle yapılmıştır. Örneğin “Dağıtım” başlığının ekonomiye ait olduğunun bilinmesi önemlidir.

<ı>Bu yönetim başlıklarının bugünkü bakanlıklarla isimlerin benzemesi dışında bir benzerliği yoktur. Bugünün bakanlıklarındaki bağlı genel müdürlük, müdürlük, bölge şefliği gibi hiçbir işe yaramayan yapılanmalar yeniçağın düzeninde yoktur.

<ı>Elbette bağımsız örgütlenmiş yüzlerce iş, meslek ve sanat ile %50 oy hakkına sahip halk(özel mesleki oylamalarda %25) ile özel mesleki oylamalarda %25oy hakkına sahip belgeli meslek uzmanlarını da ülkemizin yeniçağda öngörülen yönetim yapısına eklememiz gerekir.

<ı>Başlıklar halinde verilen bu görev birimleri bir yerde sabit değil. Ülkenin her yanında her gün internet vasıtasıyla birim görev dağıtımı yapılacak. Görevler iş, meslek ve sanatında yetiştirilmiş kişilere verilecek. Kişiler görevleriyle ilgili olarak tek başlarına çalışabilecekleri gibi iki, üç, dört, beş ve daha fazla sayıda ekip oluşturabilirler. Eleman tablosu birimin sitesinde dağıtım görevlilerinin zaten önündedir. Uygun bir görev dağıtımı yapar ve sisteme girer. <ı>Birim elemanları akşam siteye girerek görevlerini öğrenirler.

<ı>Yönetim kartı taşıyan görevliler görevleriyle ilgili işler için, Taşıma biriminin araçlarına ücretsiz kullanırlar, Hatta çok acil ve hayati durumlarda Taşıma birimi görevliye araç temin etmek zorundadır. <ı>Her şey işin ve görevin zamanında, istenilen şekilde yapılması içindir. Kişi yapacağı işte tamamen özgürdür. 9.00-15.00 çalışma saati içinde kendisine verilen işi yapmak zorundadır. Bütün ülkede belirlenmiş, düzenlenmiş mekanlar(çalışma ofisleri)devlet görevi yapanların emrindedir. Görevli mekan tercihi yapamaz. Bulunduğu yerdeki boş ofisi kullanmak zorundadır.

<ı>Yönetimin görevlileri halktan asla ayrıcalıklı değildirler. Güvenlik dahil kişiler istedikleri şekilde giyinme hakkına sahiptirler. Burada kısıtlama pis ve kirli, yırtık vs giyinmedir. Bu zaten suçtur. Mesaiden ziyade işin, mesleğin, görevin yapılması önemlidir. Sorumluluk tamamen kişiye ya da ekibe verilir. İnsanlara güvenmek gerekir. Ancak uzmanlar işin, görevin tamamlanamayacağı durumlarda elemana müdahale edebilirler. Yeniçağda yarın yaparım diye birşey yoktur. İş ve görevler kişinin yapabileceği şekilde ayarlanmıştır.

<ı>Kişiler görev yaparken inanç yaşam ve düşünce farklılıkları nedeniyle uyuşamayacağı kişilerle beraber çalışma mecburiyetine sokulmazlar. Herkes sevdiği işte çalıştırılır. Kişi sevmediği bir işte yönetim görevlisi olamaz.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 5343
Toplam yorum
: 13794
Toplam mesaj
: 282
Ort. okunma sayısı
: 657
Kayıt tarihi
: 21.09.08
 
 

Sadece sayfalarda kalan yazılar şaheser olsalar bile önemsiz ve anlamsızdır. İnsanlara ulaşan ve ..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster