Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

11 Ekim '10

 
Kategori
Felsefe
Okunma Sayısı
27686
 

Yin ve Yang

Yin ve Yang
 

<ı>“Kişi, aydınlık figürler imgeleyerek değil, karanlığın bilincine vararak aydınlanabilir. Ancak bahsi geçen ikinci yöntem tatsızdır ve bu nedenle tercih edilmez.” C. G. Jung

Yin ve Yang Uzakdoğu felsefesinde evrendeki diyalektik kutupluluğu gösteren karşıt çifttir. Bir daire ve içlerinde karşıt kutbunu taşıyan siyah-beyaz ile sembolize edilir. <ı>“Yin ve Yang sözcüklerinin etimolojisi şöyledir: Yin bir tepenin gölgelikli kuzey yanını, Yang da güneşli güney yanını tanımlar.”

Yin, kadın, su, hava, durgunluk, durağanlık, edilgenlik, büzülme, eksiklik, karanlık, ölüm, ay, gece ve siyah rengi ile sembolize edilirken; Yang, erkek, ateş, toprak, devingen, yenilenme, yaşam, aydınlık, değişim içerisinde olan, aktif, etken, genleşme, taşkınlık, güneş, gündüz ve beyaz ile sembolize edilir. <ı>“Yin ve Yang birlikte Tao'yu meydana getirirler. Tao 'yol' anlamına gelir. Evrendeki her şey Yin ve Yang enerjilerinden türemiştir. Her zaman birbirleriyle etkileşim halindedirler.” Güneş, ateş unsuruna ve ay da su unsuruna tekabül eder. Bu iki unsurun birbirine zıt olduğu derhal ileri sürülebilir, hâlbuki ateşsiz su buz olacaktır.

<ı>“Her şeyin birbirinden ayrılamaz iki karşıt kutbu vardır. Nerede ki Yin ve Yang kutuplaşması olur, orada hareket doğar ve süreklidir. Gittikçe daha karmaşıklaşarak gelişir, dönüşür.” <ı>“Yin-Yang işaretinin içinde küçük karşıt renkli daireler mevcuttur. Her kutup zıddını potansiyel olarak içinde barındırır (Dişinin içinde erkek, erkeğin içinde dişi olması gibi) Gece olmadığı sürece, gündüz de yoktur. Kutuplar birbirinden bağımsız ele alınamazlar.” Bir kavram zıddıyla var olur, ışık karanlıkta parıldar. <ı>"Her oluşum, her organizma kendi içinde, kendi varlığını ve zıddını taşır." Yani <ı>“Her şey zıttı ile kaimdir.”

<ı>

Karşıtlar, birbirine dönüşebilen yapıdadır. Denge hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmez. Kararlılık arayışı hep vardır ancak devinim süreklidir. Bütün ve onun parçaları, birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı açıklanamaz. Basit yapıyla, karmaşık yapı; Yin ve Yang'ın temel ilkelerine sürekli uyar. Mikro makronun, makro mikro yapının ayrılamaz parçalarıdır. Dengenin ve ahengin sembolüdür.

Hiç bir şey aslında tamamen siyah beyaz değildir. Her iyiliğin içinde bir nokta kötülük, her kötülükte iyilik vardır. Ezoterik öğretilerde inisiyenin yolu siyah ile beyaz arasında ince bir çizgi olan gri hattır. Yin ve Yang karşıtlıkların bütünlüğünü, zıtlıklardan tamamlayıcılığa geçişi sembolize eder. Bu zıt enerjiler bir arada olduğu zaman değişim, dönüşüm, gelişim ortaya çıkar ve birbirini yapboz misali tamamlarlar. Biri olmadan diğeri de olamaz.

<ı>“Konfüçyüs bu iki kelimeyi evrenin birbirine zıt olan, baskınlıklarını zamanla birbirine bırakan ve birbirini bütünleyen yönleri olarak kullanmıştır. Her an sadece biri mevcuttur, durgunluk (Yin) ve hareket (Yang) aynı anda mevcut olamaz: sürekli biri diğeri üzerinde galip gelir ve bu değişim evrendeki her olayın temelindedir.”

<ı>

<ı>“Yin ve Yang, Chi’<ı>nin(hayat enerjisi) alçalan ve yükselen evrelerine verilen isimlerdir. Birbirlerine karşıt ama tamamlayıcıdırlar. Birbirleri olmadan varolamazlar. <ı>Duruşları ile evrenin dinamik dengesini temsil ederler.<ı> Yin daralır, Yang genişler. Yin dağılır, Yang odaklanır. Yin yumuşaktır, Yang serttir.”

<ı>

Erkek ve kadının maddesel ayrışmasının bütünleşme idealidir. Lao Tzu: <ı>"Tek başına bir Yin doğamaz ve tek başına bir Yang büyüyemez, " demiştir. <ı>“Yang, baskın, gök, olumlu, güçken, Yin alıcı, yer, dişi, doğurgan ve negatiftir. Destekler, besler, tutar. Tepeler, dağlar ve öbür yüksek alanlar Yang enerjisini temsil eder. Vadiler ırmaklar ve kaynaklar da Yin'dir.”

Etkisiz tepki, tepkisiz etki olmaz. Karşıtlıklar öncelikle bir çatışmayı gerektirir. Siyahın olmadığı, yalnızca beyaz bir dünya ya da evren kuramı ütopyadır bir nevi hiçliktir. Zıtlıkların birlikteliği ahenk ile sağlanırsa Yin içerisindeki Yang ve Yang içerisindeki Yin de dinamik bir denge de oluşur. Bütün içerisinde zıtlıkların birliği değil, birlikteliği söz konusudur. “Birlik”, tek, bir olma durumunu, vahdeti ifade eder; “birliktelik” ise bir arada, beraberce olma durumudur.<ı> ““Birlik”, bir potada erimek demektir. Buna karşılık, “birlikteliği” oluşturan kavramların, olguların birbirlerinden ayrılıkları korunur, birbirlerine karışmazlar.” Ancak, eriyip gitmeden farklılığını koruyarak bütünü tamamlayan özün birer parçasını içlerinde yaşatırlar.

Bütünün içinde hem iyinin hem de kötünün zorunlu bir yeri vardır. <ı>“Bilgi, karşıtlıkları aşarak oluşur.” Yin ve Yang, siyah ve beyaz zıtlardan oluşan dengeyi ve ahengi temsil eder. Bu denge, çelişki ve gerilimle, farklılık ve çeşitlilikle baş edilmesi ve bundan uyum yaratılması biçimindedir. Çelişkilerle baş etme ve farklılıkları dengeleme anlayışıdır. <ı>“Bu denge ve kararlılık durağan bir durum değildir. Dengeleri dinamik bir gerilimden, birinin diğerine üstün gelme mücadelesinden kaynaklanır. Enerjilerini evrenin yaşam enerjisinin özü, rekabet ve mücadeleden elde ederler.” <ı>“Bu zıt enerjiler bir arada olduğunda değişim ortaya çıkar ve enerjileri birbirini tamamlar.”

<ı>

Aydınlık peşinde koşup karanlığı görmezden gelmek ve onu yok saymak onu güçlendirmekten başka işe yaramayacaktır. Jung: <ı>“Gölgeyi bastırmak bir çare değildir, baş ağrısı için kafamızı kesmenin bir çare olmadığı gibi” der ve şöyle devam eder: <ı>“Düşünme hissetmeyi zayıflatmasın, aksi takdirde ruh geri dönemez.” Bireyin kendini tanıması ve kendi ile objektif olarak yüzleşmesi ancak kendi gölgesini de var sayıp onu da kişiliğinin bir parçası olarak kabul etmesi ile olur. Zıtlıklar ile bütünleşmek bireyin görevidir. Bu şekilde sembolik cehenneme iniş fayda sağlayacaktır. Kaybedilen hazine yani bütünlük bilinç ve bilinçdışında sağlanacaktır. <ı>“Her kesin kayıp hazinesi bilindiği gibi kendi eksikliğidir.” “Hastalıklı biçimde beyaz, aydınlık bilinç zifiri karanlık bir bilinçdışını uyandıracaktır.” Yeniçağ akımlarının bazılarda olan sadece <ı>“çiçekler, böcekler, sevgi kelebekleri, tırtılları, ışık kumkumaları” söylemi bu tip tek yanlı kör ebe oyunudur. <ı>“Eğer birey gölge yanı ile yüz yüze gelir, onun ona ait olduğunu fark ederse, o zaman gerçek ışığı görebilir.” Artık, <ı>“ben bir meleğim, pırlantayım, kanatsızım, kurbanım” söylemi tarihe karışır. Jung şöyle der: <ı>“Gölgesini fark eden kişi artık zararsız olmadığını çok iyi bilir.”

İyi ve kötüyü sanal olarak ayırt eden çizgi üzerinde yürüyen “gerçek insan” uyum, barış, doğruluk, şefkat, hoşgörü, gelişim ve iyilik yolunun çok ince ve dar olduğunu, onun üzerinden yürümenin güçlüğünü anlar. Yin ve Yang; siyahta beyaz, beyaz içerisinde siyah var oluşu bilmek ve hissetmektir. <ı>“Ölümden korktuğu sürece hiç kimse özgür değildir.” der Martin Luther King. Yığınlar yaşamlarının sonunda ölürlerken, insan gibi insan yaşamının sonunda olur. Bir yaşamda birçok kez doğup yaşarken ölmek, dönüşmek demektir, devinmenin temel ilkesidir ve bu da her yiğidin harcı değildir.

Ken Wilber: <ı>“Kendi ölümsüzlüğünüzden feragat edin ve tüm varoluşun ölümsüzlüğünü keşfedin.”

Berk Yüksel

Kaynakça:

http://tr.wikipedia.org/wiki/Yin_ile_Yang

Yin-Yang Nedir? Funda Ceyhan

http://www.benimfengshuim.com/

http://www.ntvmsnbc.com/id/24937020/

http://www.crystalinks.com/yinyang.html

http://www.donusumkonagi.net/makale.asp?id=5671&baslik=yin_yang&i=feng_shui

Martin Palmer; “Yin ve Yang”

Hajo Banzhaf; “Tarot ve Kahramanın Yolculuğu”

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Tebrik ederim Berk Bey, Aşağıda kaynaklarda yazılanlardan da anlaşıldığı üzere ciddi bir emeğin ürünü olmuş…. Çok beğendim ancak anlamadığım bir ibare var. Yazıda yer alan “Karşıtlar, birbirine dönüşebilen yapıdadır. Denge hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmez.” Cümlelerin adı geçen “karşıtlar” birbirine dönüşüyorsa bu bir denge çerçevesinde gerçekleşmiyor mudur? Bir başka yazınızda kaosun içinde de bir dengenin varlığından söz ediyorsanız, karşıtların içinde bir dengenin olmasını beklemek yanlış mı olur? Yoksa sizin söz ettiğiniz “denge” matematiksel olan “mutlak denge” mi?

Botan Kadirhan 
 01.11.2010 12:50
Cevap :
Belirttiğiniz gibi karşıtların zaman içerisinde birbirine dönüşümü bir denge çerçevesinde olmakta benim görüşümde. Karşıtlar içi ve arası da bir denge beklemek kesinlikle yanlış olmaz. Dinamik denge evrenin yapısı itibarı ile sürekli değişim ve dönüşüm halinde olması gereğindendir. Gerek mikro anlamda gerekse makro anlamda bir dönüşüm değişim ve geçiş sürekliliği söz konusu. Saygılarımla. Berk Yüksel  01.11.2010 13:18
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 242
Toplam yorum
: 420
Toplam mesaj
: 122
Ort. okunma sayısı
: 32488
Kayıt tarihi
: 09.03.07
 
 

21 Aralık 1973, Ankara doğumludur. Lisans ve yüksek lisansını “İşletme” alanında yapmıştır. Araşt..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster