Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

06 Eylül '14

 
Kategori
Ekonomi - Finans
 

Aldığımız maaşın kaçta kaçı gıda, ulaşım ve kiraya gidiyor?

Aldığımız maaşın kaçta kaçı gıda, ulaşım ve kiraya gidiyor?
 

2013’te Türkiye’de hanehalklarının tüketim için yaptığı harcamanın yarıya yakını kira ve gıdaya gittiğini biliyor musunuz?

Ekonomik mucize(!) yaratanlar bu treji komik durumu görmezden gelip, hala ellerinde bulunan iletişim araçları ile yarattıkları ekonomik mucize(!)den bahsediyorlar.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2013 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde hanehalklarının harcamaları içinde en yüksek payı yüzde 25 ile konut ve kira alırken, yüzde 19.9’u gıda ve alkolsüz içeceklere ve yüzde 17.4’ü de ulaştırmaya ayrılıyor. 

Böylece, gelirin yüzde 62.3’lük bölümü bu üç kalem ile birlikte eritilmiş oluyor. 

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması, 2012 yılındaki 2 bin 366 liradan, yüzde 8.7 artışla 2 bin 572 liraya çıktı. 

2013 yılında kentsel yerlerde 2 bin 851 lira olan hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması, kırsal yerlerde bin 910 lira olarak hesaplandı.

2013’te Türkiye’de hanehalklarının tüketim için yaptığı harcamanın yarıya yakını kira ve gıdaya gitti. Buna ulaşım da eklenince maaşın üçte ikisi bitti.

Türkiye genelinde geçen yıl hanehalkları en az sağlığa harcama yaptı. Harcamaların yüzde 2.1’i sağlık, yüzde 2.4’ü ise eğitim hizmetlerine ayrıldı. Geçen yıl giyim ve ayakkabı harcamalarının payı ise yüzde 5.3 oldu.

Ge­lire gö­re sı­ra­lı yüz­de 20’lik grup­lar iti­ba­rıy­la tü­ke­tim har­ca­ma­la­rı­nın da­ğı­lı­mı­na çar­pık­lık dik­kat çe­ki­yor.

En dü­şük ge­li­re sa­hip bi­rin­ci yüz­de 20’lik grup­ta yer alan ha­ne­halk­la­rı­nın gı­da­ya ayır­dı­ğı pay yüz­de 28.8 iken, en yük­sek ge­li­re sa­hip be­şin­ci yüz­de 20’lik grup­ta­ki ha­ne­halk­la­rı­nın ayır­dı­ğı pa­yın yüz­de 14.6 ol­du­ğu gö­rül­üyor.

Eği­tim hiz­met­le­ri har­ca­ma­la­rı­nın ora­nı ise bi­rin­ci yüz­de 20’lik grup için yüz­de 0.7 se­vi­ye­sin­dey­ken be­şin­ci yüz­de 20’lik grup için yüz­de 4 ol­du.

Bu iki grubun ortak bir özellikleri var. Biri istikrar diye, öbürü başkası gelirse halimiz daha kötü olur diye AKP’ye oy veriyor.

 

 
Toplam blog
: 3842
: 3093
Kayıt tarihi
: 23.03.08
 
 

Antalya'da 1956 yılında doğdum. Emekliyim, Üniversite mezunuyum. Evliyim, bir oğlum var Mimar. Gü..