Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

01 Mayıs '19

 
Kategori
Öykü
 

Aslan, Tilki ve Eşek

Birçok gösteri gerçeği yansıtmasa da verdiği mesajları doğru okumak bilgelik işidir, sonuca bakmak sonuca odaklanmak,  önemli bir yöneticilik deneyimi gerektirdiği gibi alenen verilen mesajları farklı anlamlarda değerlendirmek gerekir.

Bu konuyu açıklığa kavuşturacak tam da bir hikâye duymuştum. Yanlış hatırlamıyorsam hikâye şöyleydi.

Ormanda bir gün aslan tilkiyi yanına çağırarak acilen eşeği yanına çağırmasını buyurmuş; Tilki koşarak eşeğe gitmiş. Bakmış ki eşek karısı ve çocuklarıyla birlikte sohbet ediyor. Biraz eşeğin huzurunu bozmak ve karizmasını çizmek için; “beni aslan gönderdi, derhal seni görmek istiyor” demiş. Tilkinin tavrına bozulan eşek, karısı ve çocuklarının yanında tilkiye;  “söyle aslana işim bitince bir ara gelirim”, deyince tilki üstelemiş ve biraz da cıvık bir yüz ifadesi takınarak “aslanı kızdırırsan neler olacağını biliyorsun” diye imalı imalı gülünce; eşek hem tilkiye hem de aslana sunturlu bir küfür savurarak tilkiyi kovmuş. Tilki koşa koşa aslanın yanına gelmiş. Eşeğin gelmediğini üstüne bir de kendisini kovduğunu ve aslan hazretlerine de hakarette bulunduğunu söylemiş. Aslan tilkiyi sakince dinlemiş ve “sen eşeğe benim mesajımı iletirken yanında kim vardı” diye sormuş. Tilki de karısı ve çocukları vardı diye cevap vermiş. Aslan derin bir nefes alarak geriye yaslanmış ve o zaman merak etme birazdan gelir demiş. Aslanın tavrına anlam veremeyen tilki gerçekten de aradan uzun bir zaman geçmeden eşeğin geldiğini görmüş. Tilki aslanın bu kadar ileri görüşlülüğüne saygı duysa da aslana bu işin sırrını söylemeye karar vermiş ve uygun bir zamanı kollayıp bu işin sırrını aslana soruvermiş. Aslan da “sen mesajımı ilettiğinde ki, biraz da tepeden bir mesaj verdiğini kabul edelim, bundan zevk aldığın gibi eşi ve çocuklarının yanında onu aşağılar vaziyette ona mesajımı iletince o da bu şekilde cevap vermiş, bunda şaşılacak bir şey yok, her kime dişisinin hele de çocuğunun yanında böyle bir mesaj gitse aynı cevabı verir, uygun zamanı bulunca da derhal gelir”

Bu hikâye ormanlar kralı aslanın iyi bir yönetici, tebaasının dilini tam olarak anladığını, krallığı hak ettiği ve haklı bir üne sahip olduğunu gösterir.

Birçok mesaj ve konuşma sahte kabadayılık gösterileri zaman zaman birilerine gösterilse de sonucu doğru öngören, hele de gücünden şüphe etmeyen güç sahipleri istediklerini bir sözle dahi almayı başarabilmişlerdir.

Burada hikâye edilen durumda eşek kim, tilki kim, aslan kim doğru anlamak lazım. Genellikle mesajı alanlar alır, mesaj yerini bulduğu gibi yerine getirilirken getirilmiyormuş gibi bir hava estirilmek işin doğasında vardır.  Uluslararası ilişkilerde diğer durumlarda kazanan sonuçta kim, kaybeden kim onun izini sürmek suretiyle doğru sonuçlara ulaşılabilir. Anlayanlar bilirler ki bu durum siyasetin en temel dillerinden biridir. Verecekken, vermeyecekmiş gibi yapmak, gönüllü verilirken zorla alınıyormuş hissi uyandırmak, vermeyi almak, almayı vermek olarak değerlendirmek, kavramlarla oynamak, anlam kargaşasına düşürmek suretiyle oluşturulan özel bir dil kullanan taraflar birbirlerinin ne demek istediğini anlarlar. Öyle anlarlar ki onların kendi aralarında özel bir dilleri vardır.

Herkes anlaması gerektiği kadar anlar, her şeyi doğru anlayanlar da olur ama elden gelen bir şey olamaz, olmaz. Hayat böyle bir şey. Birçok anne, baba çocuğunu kurulan tuzaklara karşı koruyabiliyor mu ki siz tüm sevdiklerinizi koruyabilesiniz. Ben koruyabileyim, her yere mayınlar döşenmişken kimin ne zaman hangi mayına basıp düşeceğini kim bilebilir ki?

Kuzu aşkla sever kurdunu

Gider terk eder, yerini yurdunu

Yeri bellidir, sonunda yerini bulur

Bir akşamüstü defteri dürülür.

 

 
Toplam blog
: 2271
: 163
Kayıt tarihi
: 15.10.14
 
 

Bugünün doğrusu yarının eğrisi, dost görünenler düşman ve herşey aslında zıddı olabilir. Büyük ih..