Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

31 Ağustos '14

 
Kategori
Tarih
Okunma Sayısı
1170
 

Atatürk’ün öğretmeni Şimon Zwi, (Şemsi Efendi) ve Yeni Devleti kuran kadrolar (6/Son)

Atatürk’ün öğretmeni Şimon Zwi, (Şemsi Efendi) ve Yeni Devleti kuran kadrolar (6/Son)
 

” Kamal Atatürk” için bakınız (**); http://www.haberform.com/haber/ataturk-ismini-degistirmis-68534.htm


Yeni Devlet’in Türkçülük üzerine kurulan Fikri Temelleri bilinenlerin aksine ağırlıklı olarak Türkler değil, Sabataistler/Siyonistler tarafından atılmıştır.

...

Kalınan yerden devamla;

Ondokuzuncu yüzyılla beraber Osmanlı toplum dinamiğinde ortaya çıkan faklılıklara paralel olarak değişmeye başlayan siyasî ortamda da, bir kimlik arayışına girdiklerinde de hep Yahudîler yanlarında olmuştur.

Nitekim ittihat ve Terakki hareketi ve bununla beraber o dönemde etkinlik kazanan masonluk içinde kurulan dostluklarda Sabetaycılar’ın ve Yahudiler’in ayn amaçlar altında birleşmeleri de bu nedene dayanmaktadır.

O kadar ki dönem içinde doğan ve fakat İstanbullu Yahudiler’ce benimsenmeyen Siyonizm hareketine Sabetaycılar daha fazla destek vermişlerdir.

Dönemin etkili isimlerinden (Sabetaist) Cavid Bey’in ve gazeteci Ahmet Emin Yalman’in İsrail’in kurulusunu destekleyen fikirleri acaba bir raslantı mıdır? (1)

“..Gerek Zwi’nin yaşamında ve gerekse onun ölümü sonrasında giderek güçlenen ve kabalistik geleneğin kan takipçiliğini üstlenen bu cemaat, Osmanlı ve Avrupa siyasi yaşamında 19. Yy.dan sonra aktif olarak adını duyurmaya başlamıştır. O kadar ki, modern Türkiye’nin kuruluşu sırasında kemalist ideolojinin önde gelen kişileri arasında Sabetaya kökenli aydınların sayısı belirgin olarak dikkat çekmektedir.

Zamanla cemaat üyeleri içinden gelen kişiler Türkiye’nin toplumsal yaşamında da etkili olmayı başarmışlardır…

Ancak özellikle bugünün Türkiye’sinde gerek ekonomik, gerek kültürel ye gerekse toplum yaşamında önemli roller oynayan Sabetaycı kökenli aydınların varlığı konunun bilimsel olarak incelenmesi hususunu engelleyen önemli etkenlerin başında gelmektedir.

Nitekim birkaç eser dışında da Sabetay Zwi ye cemaati hakkında yayımlanmış araştırmaların sayısı yok denecek kadar azdır. Prof. Abdurrahman Küçük’ün “”Dönmeler ve Dönmelik Tarihi” adlı eserinin haricindeki kaynaklarının pek fazla dikkat çekici tarafı olmadığı kanaatindeyim. (2)

“..Ondokuzuncu yüzyıl sonunda Osmanlı siyasasında Sultan 2. Abdülhamid’e karşı doğan başkaldırma akımı, özellikle istanbul’un baskılarının ulaşamadığı yerlerde kendini göstermekteydi. Bu süreçte Selanik, gerek kozmopolit toplumsal yapısı, gerekse Avrupa’ya olan yakınlığı ve diğer coğrafî avantajlarının da etkisiyle giderek başkaldırının merkezi haline gelmişti, ittihat ve Terakki örgütünün yükseliş döneminde, özellikle organizasyonu sürecinde en çok dikkati çeken üç kurum vardır: Tarikatler, mason locaları ve ordu..”(3)

İttihat Terakki’nin kurulmasıyla beraber Sabetaycılar’ın özellikle siyasî rolleri belirginleşti. Genellikle o dönemdeki ‘diğer etnik unsurlara göre ticarî ilişkileri nedeniyle batı ülkelerine ve onların kültürlerine karşı ilgi gösteren Sabetaycı cematler, politik mücadelelerini, özellikle Fransız Devrimi’yle özdeşleşen hürriyet, kardeşlik ve eşitlik düşüncelerinde somutlaştırdılar…” (4)

“..Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk öğretmeni olan ve onun Nutuk’unda adı geçen Şemsi Efendi, devrinin yalnız büyük bir eğitimcisi değil, aynı zamanda siyasî yönleri de olan bir kabalistiydi…” (5)

Feyz-i Sıbyan'dan Işık'a Feyziye Mektepleri

“…1923'te buhranlı günler geride kalmıştı. Selanik Feyziye'sinin tüm öğrencileri Anavatana gelmiş, Selanik'teki okul kapanmıştı. Bir süre sonra Beyazıt'taki okul binası yetersiz kalmaya başladı. Bunun üzerine Teşvikiye'deki Naciye Sultan Konağı kiralanarak buraya yerleşildi. Kısa bir süre sonra da bu bina ve arazisi satın alındı.

17.12.1934'te Okulun ellinci yılı kutlamaları sırasında Yönetim Kurulu okulun adını Işık Lisesi olarak değiştirdi ve karar Atatürk tarafından onaylandı.(6)

Sonlandırırken;

-(Yeni Devlet’in) Cumhuriyetin Fikri Yapısı’na katkı sağlayanlardan, Robert Koleji mezunu (Türkçü) Halide Edip ve Moiz Kohen, Türkçe ismi ile Munis Tekinalp, Musevi’dir. (*)

“Tam Bağımsızlık” ancak;

-Rekabetçisi kadar ihtiyacı olan bilgi ve yüksek teknolojiyi üretebilmeye;

-İnsanının, ülkesinin, bölgesinin ve dünya gerçeklerinin gerektirdiği derecede kendisine ekonomik manada yetebilmeye;

-Bölgesinin ekonomisini ve siyasetini kontrol edecek bir yükseklikte konumlanabilmesine bağlıdır

Bağımsızlık;

- Rekabetçilerinin sivil ve askeri teknolojilerine  muhtaçlıkla ters orantılı olduğundan;

- Duygusal zeminde birbirimizi süslü kelimelerle överek ve en küçük bir olayda sokaklara çıkarak; bayrak, parmak sallamakla mümkün değildir.

Bağımsızlık;

Kazanılan bir güç, sağlanacak bir denge sonucu ile ancak mümkündür.

Bağımsızlık;

-Yabancı bir kültürü şeklen yaşayarak, onun içerisinde, kimliksizleşerek eriyip gitmek, yokolmak  değildir.

Biz, “Yeni Devlet”in kuruluş öyküsünde değerlendirmek üzere meraklıları (araştırmacıları) için küçük bir pencere açtık.

www.canmehmet.com

Açıklamalar;

(*) Halide Edip Adıvar (1884 -1964) Türk yazar, siyasetçi, akademisyen, öğretmen. Halide Onbaşı olarak da bilinir. Halide Edip, 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş usta bir hatiptir. Kurtuluş Savaşı'nda cephede Mustafa Kemal'in yanında görev yapmış, sivil olmasına rağmen rütbe alarak bir savaş kahramanı sayılmıştır. Savaş yıllarında Anadolu Ajansı'nın kurulmasında rol alarak gazetecilik de yapmıştır. Halide Edip’in,  "Yahudi" olduğu iddiası için bakınız; http://www.canmehmet.com/wp-admin/post.php?post=5231&action=edit

(**) "Kamal Atatürk " hakında daha fazlası için bakınız; 1) http://www.haberform.com/haber/ataturk-ismini-degistirmis-68534.htm. Daha fazlası için bakınız; 2) http://www.canmehmet.com/gazi-mustafa-kemal-ataturk-gazi-ve-mustafa-isimlerini-neden-kullanmadi.html

(1) “Evet Ben Selanikliyim”, Ilgaz Zorlu, S.24

(2) A.g.e;  Sahife:8

(3) A.g.e; S.44

(4) Gölpınarlı, Melamilik ve Melamiler., s.301 (Ilgaz Zorlu aktarımı)

(5) Ilgaz Zorlu, Sahife:21

(6) http://www.fmv.edu.tr/hakkimizda/feyziye-mektepleri-vakfi

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Evet Selanik yahudi dönmelerle doluydu.Bunlar başımıza bela oldular.Bu mevzunun üzerine gidin.

Tarumar Kirbac 
 03.09.2014 12:26
Cevap :
Değerli Tarumar Kirbac, Ünlü ifadeyi bilirsiniz, "Kimse size karşı değildir, herkes kendi tarafındadır." Buradan anlaşılan, çok ortaklı, çok taraflı ilişkilerde (Batı anlayışına göre) herkesin kendi çıkarının peşine düşmesi normal karşılanmaktadır. Çözüm; Bu ilişkiler (de) (bu bir aile-toplum-devlet olabilir) ortak çıkarları oluşturmak ve etrafında toplanmak gerekmektedir. Konuya dönersek; Azınlıklar, ilgili ülke için iyi değerlendirildiğinde gerçeğinde bir artı, bir kazançtır. Ki, Osmanlı güçlü olduğunda fazlaca bir sorun yaşanmamıştır. Osmanlının zayıflaması ile birlikte, yabancıların (Rus-İngiliz vb) kışkırtmaları ile içerideki azınlıklar (Fransız İhtilalinin "milliyetçilikle" de itici olmasıyla)ayaklanmışlardır. İnsanın olduğu her yerde insana özgü zaflardan, hırslardan dolayı sürtüşmeler olacaktır. Önemli olan, güçlü olmayı sürdürebilmektir. Zor olan tarafı budur. Sağlıcakla kalınız.  04.09.2014 12:32
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 1117
Toplam yorum
: 2714
Toplam mesaj
: 242
Ort. okunma sayısı
: 1745
Kayıt tarihi
: 29.08.06
 
 

Ticari ilimler akademisindeki öğrenciliğim sırasında, bir kamu iktisâdi kuruluşunda başladığım ça..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster