Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

20 Haziran '21

 
Kategori
Sivil Toplum
 

BÖLGESEL AKIL VE MANTIK

  Bölgemizi akıl terk edeli yüzyıllar olmuş olmalı ki anlı şanlı profesörler Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanlarının başta Ermenistan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Devletçiği olmak üzere bu gibi düşmanlarla çevrili olduğumuzu ve buna inanmamızı işitiyorlar ki; bu durum da bize aslında bölgemizde akılla birlikte mantığın da bu bölgeden ayrıldığını, profesör görüntüsündeki kişilerin asıl bölgede çıkar sahiplerini gizlemek için nasıl bir ustaca manevra içinde olduğunu göstermesi bakımından ilginç bir durumda olduğumuzu gösteriyor.  Bir devlet ya da iddiası olan bir takımın o bölgede bulunan en küçük ve en bağımlı takımı kendine rakip görerek yükselebildiğini göstermez.  Yaklaşık bin yıl huzur içinde devam eden Ermeni-Türk, Bulgar-Türk, Türk-Yunan ayrışmasının kimler tarafından organize edildiğini ve bu milletleri Türklere karşı kışkırtanların elbette bu kışkırtma üzerinde de dinin büyük etkisi olduğunu, anlatmayan gerçek düşmanları gizleyenlerin bu bölgedeki hiçbir millete katkı yaptıklarını düşünmüyorum.  Amerika’da Ermeni lobisi Türklere karşı kullanıldığı kadarıyla değerlidir. Bu durum Ermenistan’daki fakirliği ortadan kaldırmaz. Daha da derinleştirir. Batımızdaki Yunanistan tüm tesislerini özelleştirmiş uluslararası şirketlerin denetimine geçmiş bir ülkedir ve adında Yunan kelimesi olması, onların kaynaklarının borçlarına karşılık Almanya, Fransa, İtalya şirketlerine ipotekli olduğu gerçeğini değiştirmez.  Bölgede düşman varsa eğer, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye gibi ülkelerin ortaklaşa sömürülmesi hadisesi vardır ancak Türkiye de dâhil petrolü olsa bile uluslararası şirketlerden birisinin desteği ve alacağı yüksek payla yani kendi işini kendi göremez halde olduğundan bu ülkelerle işbirliği yapmak zorundadır. Osmanlı’nın nasıl Fransa ve İngiltere gibi destekçileriyle Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Romanya tarafından adım, adım Balkanlardan çıkarıldığı unutulmuş olabilir. Kurtuluş Savaşında Yunanistan’ın bizzat İngiltere ve Fransa’nın silah ve emir verirken silahı olduğu da unutulabilir, öte taraftan, Amerikan ve İngiliz evanjelistlerin doğu ve güneydoğuda 20. Yüzyılın FETÖ modelini eğitim kurumları ile bu planları yaptıkları, dahası açılan kolejlerin silah deposuna çevrildiği unutulur, Merzifon’daki Amerikan Koleji tarafından Bulgaristan’ın kurucu kadrosunun özenle yetiştirildiği unutulur, Amerika, İngiltere ve Rusya tarafından Ermenilere verilen destek unutulur kala kala sopa olarak kullanılan Ermeniler bizim düşmanımız olarak kalır. Toplam nüfusu beş milyonun altında son derece fakir ülke kabul edilmeli ki kıt kaynakları bakımından en zayıf ülkelerden biridir. Gerek Rusya gerekse Batı tarafından desteklenen bir Ermenistan Türk düşmanlığı ile motive edilse de asıl gerçek Türklerle-Ermeni, Rum, Yunan gibi toplam nüfusu Türkiye’nin üçte biri kadar olan ve gerçekte dünyaya sundukları satabilecekleri hiçbir teknolojik ürünleri olmayan, doğal kaynakları sınırlı olan ülkeler yüz yıllık casusluk çalışması ile karşılıklı savaştırarak yolunan ülkelerden başka bir şey değildir.  Unutmayın çıkarlar varsa din, iman bir anlam ifade etmez. 2. Dünya Savaşı, Yüzyıl Savaşları, On Yıl Savaşları ve daha birçok savaş aynı dine mensuplar arasındaki savaşlardan sadece birkaçıdır. Gerçekte Türkiye’nin de bölgedeki diğer halkların da Amerika’da, Paris’te, Moskova’da, Londra’da, Washington’da yaşayan insanlar ( uluslararası şirketler) için önemi oradan gelecek çıkardan başka bir şey değildir. Hepsi bir plan dâhilinde sömürülmektedir o kadar. Silah sat, gıda sat, ilaç sat, hammaddesini bedavaya al, dünyaya sat hikâyesi. Batıda bunlar olurken, doğuda Ermeni-Türk tarihi düşmanlık edebiyatı, Yunan Masalları, bizde Ergenekon Terör örgütü falan filan.  Aklın mantığı da yanına alarak bu bölgeye yeniden gelmesi dileklerimle mutlu Pazarlar! Babaların günü kutlu olsun!   

 
Toplam blog
: 2271
: 163
Kayıt tarihi
: 15.10.14
 
 

Bugünün doğrusu yarının eğrisi, dost görünenler düşman ve herşey aslında zıddı olabilir. Büyük ih..