Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

20 Haziran '21

 
Kategori
Deneme
 

KÜRT TÜRK İSE TÜRK KİM?

Malazgirt’in haritada nerede olduğunu bilenler, eğer tarihte Bizans ile Selçuklu İmparatorluğu arasında 1071’de bir savaş olduğunu kabul edenler, o savaşla birlikte Anadolu’nun kapıların Türklere açıldığını yazan tarih kitapları gerçekse ve Malazgirt Edirne’nin değil de Muş’un bir ilçesi ise Van gölünün batısında, güneşin doğduğu tarafta ise, gerçekten de Türkler akın akın Anadolu’ya oradan girdilerse, Ahlat, Bitlis, Hasankeyf, Diyarbakır, Mardin, Erzurum, Erzincan gibi şehirlerde Türk Beylikleri kurulmuş ve sadece Dilmaçoğullarının Bitliste kurmuş olduğu beylik 113 yıl hayatta kalabilmişse (Türkiye Cumhuriyeti kurulalı henüz yüz yıl olmadı) şu anda Kürt diye tanımlanan insanlarımızın tarihte en geç fethedilen, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu gibi Doğu Karadeniz bölgesi insanları kadar Türk olmaları gerektiğini nedense bir söz konusu son saydığım illerden birinde doğan birisi olarak nedense daha fazla düşünmüşümdür. Düşünün bir bölgeden Türkler akın akın Anadolu’ya gelmiş orayı giriş kapısı yapmakla kalmamış devlet kurmuş, o bölgedeki halkların tamamı Kürt olabiliyor, en son Osmanlı İmparatorluğuna katılan bölgeler daha fazla Türk olabiliyor. Bu işte bir gariplik yok mu?  Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kurulan devletleri, beylikleri sıralamaya kalksak, Selçuklular, Anadolu Selçuklular imparatorluk statüsünde,  Akkoyunlular, Karakoyunlular devlet statüsünde birçok beylik ki ortalama tarihleri yüz yıl olan beylikler öyle hukuksuz, kuralsız kaidesiz ve bir düzen getirmeden ve o düzende karşılarında her zaman karşı güçler varken, nüfus, ekonomisi, güç olmaksızın kendi kendilerine hayatta kalamayacağını bilebilmek için çok fazla zekâ sahibi olmak gerekmiyor.  Akkoyunlular için: “14. yüzyılda Oğuz Türklerinin kurmuş olduğu bir devlet. Horasan'dan Fırat Irmağı'na ve Kafkas Dağları'ndan Umman Denizi'ne kadar uzanan topraklarda egemen olmuşlardır. Oğuzların Bayındır boyundan olan Akkoyunlu Türkmenleri, 13. yüzyıl sonlarında Horasan'dan Azerbaycan'a gelmiş bir aşiret olup, 14. yüzyılda Azerbaycan, Harput, Diyarbakır yöresini yurt edindiler ve devlet kurmadan önce de bölgede etkili oldular.” https://tr.wikipedia.org/wiki/Akkoyunlular  Karakoyunlular için:  “Başkenti Tebriz olan ve 1380-1469 yılları arasında bugünkü Doğu Anadolu Bölgesi, Güney Kafkasya, Azerbaycan ve Kuzey Irak topraklarında egemenlik sürmüş Oğuz Türklerinin kurmuş olduğu bir devlet. Karakoyunlu aşireti 1284-1292 yılları arasında Türkistan'dan Fırat ve Dicle nehirlerinin yukarı vadilerine yerleşmiştir. Konargöçer bir Türkmen aşireti olan Karakoyunlular yazı Aladağ yaylalarında, kış aylarını ise Diyarbakır ve Fırat civarında geçirirlerdi. Kösedağ Savaşı'ndan (1243) sonra Anadolu'ya hâkim olmaya başlayan İlhanlılar'ın etkisinin azalmaya başladığı dönemlerde Karakoyunlu aşiretinin en büyük ve nüfuslu kollarından Baharlı kolu reisi Bayram Hoca Celayirîler'e bağlı kalarak yöresel yönetimini kurmuştu. Kardeşi Murad Hoca ise Celayirîler'in Musul valisi idi. 1365'ten 1382'ye dek adı geçen bu devlete tâbi oldular.”  Anadolu Selçuklu Devleti için: “Selçuklulardan Kutalmış’ın oğlu Süleyman Şah tarafından Anadolu’da 1077 yılında kurulmuş olan, Türk-İran geleneğine mensup bir Sünni İslam devletidir. Konya ve İznik şehirlerinin ortak özelliği Türkiye Selçuklularına başkentlik yapmış olmalarıdır. Kutalmış Oğlu Süleymanşah büyük bir ileri görüşlülükle Urfa-Birecik'ten binlerce kilometre uzaklıkta Anadolu'nun en batısında, Bizans'ın dibine İznik'e göç ederek Selçuklu devletinin temellerini atmıştır.”  Büyük Selçuklu İmparatorluğu: “Orta Çağ'da Oğuz Türklerinin Kınık boyu tarafından kurulan Türk-İran kültürüne[10] dayalı Sünni Müslüman bir imparatorluk.[11] Selçuklular Hindukuş Dağları'ndan Batı Anadolu'ya ve Orta Asya'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan geniş bir alanı kontrol ettiler. Aral Gölü yakınında güç kazandıktan sonra ilk olarak Horasan'ı ele geçiren Selçuklular, buradan İran içlerine doğru ilerledi ve ardından Anadolu'daki şehirleri kontrol altına aldı.”  Artuklu Beyliği için: “Artuklu Beyliği ya da diğer adıyla Artuklular, Mardin, Hasankeyf ve Harput bölgelerinde 1102-1409 yılları arasında hüküm sürmüş bir Oğuz Türkmen Beyliğidir.  Artuklular, 1102 yılında, Güney ve Doğu Anadolu'da Artuk Bey tarafından kurulmuş bir beyliktir. İsmini Türkmen beyi olan Artuk Bey'den almıştır. 1086 yılında Kudüs'ü alan Artuk Bey aynı yıl burada öldü. Daha sonrasında Artuklular Hasankeyf, Mardin ve Harput olmak üzere üç ana koldan idare edildiler.  Hasankeyf kolu, Artuk Bey'in oğlu Sökmen Bey tarafından kurulmuştur. Başkenti Hasankeyf, daha sonra da Diyarbakır olarak belirlenmiştir. 1231 yılında Eyyubiler tarafından yıkılmışlardır.  Mardin kolunun kurucusu İlgazi Bey'dir. Sırasıyla   Anadolu Selçuklu, Eyyubi ve Moğol hakimiyetine girmişler, 1409 yılında Karakoyunlular tarafından yıkılmışlardır. Harput kolunun kurucusu Mardin Artuklularından Melik İmameddin Ebubekir'dir. 1224 yılında I. Alaaddin Keykubad, Harput'u alarak bu kola son vermiştir. Artuklulardan günümüze kadar gelen tarihi eser, hâlen ayakta durmakta olan Malabadi Köprüsü'dür. Malabadi Köprüsü 1147 yılında yapılmıştır. Malabadi  Köprüsü dünyanın en büyük taş kemerli köprüsüdür ve Ayasofya'nın kubbesini içine rahatlıkla alabilecek kadar büyüktür.”  https://tr.wikipedia.org/wiki/Artuklu_Beyli%C4%9Fi  Görüldüğü gibi tüm kaynaklar böyle diyor. Nasıl olur da bir bölgede en son devlet 1464’te Osmanlı’nın fethiyle gerçekleşen yerler tamamen Türk olabilirken o bölgelerden en az beş asır önce fethedilen tamamen bölgeler Kürt olabilir?

 
Toplam blog
: 2271
: 163
Kayıt tarihi
: 15.10.14
 
 

Bugünün doğrusu yarının eğrisi, dost görünenler düşman ve herşey aslında zıddı olabilir. Büyük ih..