Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

30 Kasım '20

 
Kategori
Siyaset
 

CHP'de Yapısal Reform Şart (2)

Bir önceki  ‘CHP’de yapısal reform şart (1)’ ve ’üyelerle genel başkan seçimi’  makalelerimde aşağıdakilerden bir ikisinden bahsedilmişti. Bu makalede ilave yeni önerilerde bulunuyoruz.  2021’de olağanüstü kongrelerde önerilerimiz geliştirilerek uygulandığı takdirde partide bütünlük sağlanır ve oy oranımız ikiye katlanır!

* Genel Başkan, il, ilçe ve belde başkanları seçimlerinde bir kişi seçildiği için, işin tabiatı gereği ’çoğunluk sistemi’ uygulanmalıdır ve uygulanmaktadır.

Mevcut da birden fazla kişinin seçildiği alanlarda; çoğunluk sistemi uygulanması doğru değildir, yanlıştır! Birden fazla kişinin seçildiği mahalle delege seçimlerinde, ilçe ve il kongrelerinde yönetim kurulları seçimlerinde ve il kongrelerinde kurultay delegeleri seçimlerinde ’D’hondt nispi temsil sistemi’ uygulanmalıdır.

Mevcut da parti meclisi üyeleri seçiminde; kurultay delegelerinin büyük çoğunluğunun adayları tanımadan oy kullanmaları doğru değildir, yanlıştır! Kongre salonunda genel başkan adaylarının hazırladığı ‘anahtar liste’deki isimlere oy vererek genel başkan adaylarının tanıdıklarını veya istediklerini, özünde tanımadıkları veya kısmen tanıdıkları veya medya marifetiyle aşina oldukları kişileri seçmektedirler. Herhalde bu antidemokratik bir ‘Tek Adam’ rejimi uygulamasıdır! 

Parti Meclisi Üyeleri Seçimi: Parti Meclisine aday olacaklar en az bir buçuk ay önceden Genel Sekreterliğe bir ücret yatırarak A4 boyutunun dörtte birini geçmeyecek şekilde kısa tanıtımlarını verirler. Genel Sekreterlik adayların bu tanıtımlarını il kongrelerinde seçilen her ilin milletvekili sayılarının iki misli olan toplam 1200 kurultay delegesine kongreden en az bir ay önceden gönderir. Kurultay Delegeleri adayları tanımış olarak kurultay salonunda ’çarşaf listeden’ tüzüğün ön gördüğü sayıdaki adayları işaretleyerek seçim gerçekleştirilir.

* MYK Üyeleri Seçimi: MYK üyelerinin sorumlu olacağı alanlar ülke gerçeklerine göre belirlenir. (Dış Politika, İmar İskân, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Orman ve Su İşleri, Toplum Sağlığı gibi meslekler ve çalışma alanları myk listesinde görünmemektedir!)

Mevcut olan bazıları birleştirilir veya kaldırılır. (Mesela Tanıtım ve Halkla İlişkiler, Gençlik Politikaları, Sosyal Politikalar birleştirilebilir! Doğa Hakları-Orman ve Su İşleri ile Çevre-İmar ve İskân ile birleştirilebilir! İdari İşler, Genel Sekreterin görev alanına, Mali İşler Ekonomi Politikalarına aktarılabilir! Eğitim Kültürü de içine alacak şekilde revize edilebilir!)

Parti Meclisi ilk toplantısında Genel Sekreter gizli oyla seçilir. Netleştirilen çalışma alanlarıyla ilgili diğer myk üyeleri o alan için kariyer ve liyakat esasına göre gizli oyla seçilir. Genel Başkanın inisiyatifine bırakılamaz! Merkez Yürütme Kurulu'nun bugünkü yapısı yeni kurulan özünde sağ ve merkeze oynayan Deva ve Gelecek partilerinin bile gerisindedir... 

Üyelerle Genel Başkan Seçimi: Üyeler bulundukları il, ilçe, belde ve köylerde, belirlenen gün, yer ve saatte elektronik ortamda, kurultay delegeleri ise salonda adaylardan bir kişiye oy vererek seçim gerçekleştirilir. Genel başkan adayları sadece bilim platformundan 12 kişi önerir, delegeler bunlar arasından 8 kişiyi seçer. Genel başkan adaylarından biri bütün üyeler tarafından seçileceği için üyeler arasında ayrıcalıklı konumu ifade eden ‘anahtar liste’leri yapamazlar! 

Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığıil başkanlarını devre dışı bıraktığı, il yönetimini çalıştırmadığı, o ilin örgütlenme yapısını ilçe başkanlarıyla beraber bozduğu için kesinlikle lav edilmelidir. 

*  Sayın Baykal’ın ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun döneminde bu görevi yapanların hepsi de başarısızdır! İsim isim yazabiliriz, merak edenler, ittifaklar hariç 1994 itibariyle genel ve yerel seçim sonuçlarına  secim. haberler. com üzerinden harita da istedikleri ili seçerek bunu açıkça görebilirler. Bu iki genel başkan yardımcılığı lav edilmelidir!  Her il başkanı kendi örgütü ve kendi yerel yönetiminden sorumlu olmalıdır. Genel Merkez İl Başkanlarını dikkate aldığı takdirde o zaman partide hızlı bir gelişme görülecektir… 

Genel Başkanımızın ifadesiyle ’biz sadece eleştirmiyoruz, çözüm de öneriyoruz’  sözünden hareketle yukarıda da görüleceği gibi birçok çözüm de öneriyoruz. Feodal yapıdan rahatsız olan Parti Meclisi Üyeleri varsa(!) bilgilenmek isterlerse, konuşarak, yazarak bu ve benzeri konularda her türlü bilgi kendilerine tarafımızdan aktarılabilir...

 
Toplam blog
: 108
: 900
Kayıt tarihi
: 18.08.07
 
 

Orhan UZEL Seyitgazi / Eskişehir 1951-Mimar (ADMMA)-CHP ve Mimarlarodası Üyesi-Çankaya / Ankara ..