Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

15 Ekim '19

 
Kategori
Doğal Hayat / Çevre
 

Elektromanyetik Kirlilik ve DSÖ

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK ve DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ

“Elektromanyetik Kirlilik” ve sağlığa ilişkin araştırma sonuçları, her geçen gün bu konudaki risklerin arttığını ve bu kirliliğin yeterince masum olmadığını gösterir niteliktedir. Bu yüzden, bu tür kirliliğin ciddi sağlık sonuçları doğurabilme potansiyeline sahip olduğunun, halk tarafından bilinmesinin sağlanması oldukça önemlidir. Elektromanyetik kirlilikten sadece insanoğlunun değil, aynı zamanda diğer canlıların, belki de cansızların da nasibini aldığını zaman gösterecek gibi…

8 Ekim günü,  Dr E. van Deventer'den aldığım mesaja göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), radyofrekans radyasyonların zararlı etkileri olup olmadığının ortaya konması için,  on ana konu belirledi ve her konu için, sistematik derlemeler yapılması için, araştırmacılara çağrı yaptı. Çağrıya bir ya da birden fazla alana başvuru yapılabilmektedir. Ancak, bu çağrıya kimlerin başvurmaması gerektiğine ya da grupların nasıl oluşturulacağına ilişkin tartışmalar, çağrıya çıktığı günden beri tartışmalı hale getirdi. Örneğin, Berkeley’deki “Kaliforniya Üniversitesi Halk Sağlığı Okulunun Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü”, Profesör Joel M. Moskowitz, konuya ilişkin görüşlerini aşağıdaki şekilde paylaştı.

“Pan-Avrupalı bir araştırmacı gazeteci grubu olan “Investigate Europe”, Bu yılın başlarında, "ICNIRP kartelini" ortaya çıkaran bir dizi makale yayınladı. Gazeteciler, Almanya'da bulunan bir sivil toplum kuruluşu (NGO) olan ICNIRP (Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlarda Korunma Komisyonu) tarafından belirlenen EMA (elektromanyetik alanlar) maruziyetine ilişkin güvenlik sınırlarını belirleyen ve savunan on dört bilim insanından oluşan bir grup belirledi.

ICNIRP’nin kendi seçtiği üyeler ve danışmanlar, Elektromanyetik alanların (EMA) zararlarından korunmak için geliştirilen güvenlik kuralları için, sadece EMA ların oluşturduğu sıcaklık artışını dikkate almaktadırlar. Bu grupta yer alan bilim adamları genellikle EMA ların ısı ile ilgili olmayan (Non-termal) etkilerinin neden olduğu zararları önemsememektedirler. ICNIRP için çalışan bilim adamları, ısı oluşturmayan EMA lara sürekli maruziyetin sağlık üzerine olumsuz etkilere neden olduğunu öne süren, binlerce hakemli dergide yayımlanmış araştırma sonuçlarının, insan sağlığına ilişkin geliştirilen güvenlik sınırlarının düşürülmesi için yetersiz olduğunu hala savunmaktadırlar. Gazeteciler, kartelin, EMA ların sağlık üzerine zararları olmadığını iddia eden bilimsel yayınları ön plana çıkararak, ICNIRP nin güvenlik sınırlarının korunmasını desteklemektedirler. İşin ilginç yanı ise, adı geçen bilim adamı grubunun bu incelemeleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer devlet kurumları için yapıyor olmalarıdır. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü ve dolayısıyla devlet kurumları, insan ve diğer canlıların güvenliği için, ICNIRP’nin güvenlik sınırlarını dikkate almaktadırlar. Dolayısıyla konu oldukça önem arzetmektedir. Araştırmacı gazeteci grubunun  "ICNIRP karteli" olarak tanımladığı bilim adamı grubu, “Hücresel ya da kablosuz İletişim endüstrisi” tarafından tercih edilen ICNIRP EMA maruz kalma kurallarını koruyarak, EMA kaynaklı radyasyonların sağlık üzerine etkilerine ilişkin yaptıkları araştırmalara ciddi maddi desteğin sürmesini sağlamaktadırlar. Bu on dört bilim adamının yanı sıra, belki de AB ve diğer ülkelerdeki birkaç düzine, EMA ların sağlık üzerine etkilerini araştıran bilim adamı, ICNIRP güvenlik sınırlarını aktif olarak savunmaktadırlar.

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi için, https://drive.google.com/file/d/1qNcaWa85khAk9YO9Z2J3nAFmVw9eMTHw/view ve https://www.saferemr.com/2018/07/icnirps-exposure-guidelines-for-radio.html web sayfaları ziyaret edilebilir.”

Buradaki tartışmaların ana konusu, “ICNIRP adına çalışan bilim adamlarının bu çağrıda yer alıp almamalarının doğruluğudur.” Öte yandan, ICNIRP adına çalışan bilim adamlarından “Hangisinin diğer kuruluşlardan bağımsız olup olmadığının da dikkate alınmasının” bu çağrı kapsamında önemli olduğu da bir başka tartışma konusudur. Yukarıdaki alıntı dikkate alındığında, ICNIRP adına çalışan grup ya da grupların bu çağrı kapsamındaki sistematik derlemelerde tek başına yer almaları, etik açıdan tartışmalı olabilir. Bundan kaçınmak yani EMA radyasyonların sağlık üzerine etkilerinin gerçekçi bir değerlendirilmesi için Dünya sağlık örgütüne düşen, her iki görüşü savunan bilim adamlarını dengeli ve adil şartlar altında bir araya getirip, gerçeği gözler önüne sermektir.

 
Toplam blog
: 7
: 495
Kayıt tarihi
: 04.06.18
 
 

Araştırma alanları: Elektromanyetik Kirlilik ve Sağlık; Elektromanyetik Kirlilik ve Çocuklar; Rad..