Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

29 Mart '20

 
Kategori
Güncel
 

İdeolojik Bir Virüs; Corona

Cemil Meriç, “izm’leri (ideolojileri), algımıza giydirilen deli gömlekleri” diye tanımlar. İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir siyasi partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, ahlâki, estetik düşünceler bütünüdür. Kimilerine göre de ideolojiler, çağımızın yarattığı toplumsal çalkantıların ardından gelen, karışıklıkların yıprattığı ve erittiği değer ve bilgiye ait evrenleri yeniden kurma çabalarıdır. İdeolojilerin en başta gelen özelliği, etken oldukları insan gruplarında inatla savunulan, kan dökme pahasına da olsa vazgeçilemeyen inançlar olarak yerleşmeleridir. İdeolojiler, insanın tüm duygularını harekete geçirerek “seferber” duruma getirir.  Her ne kadar bazı düşünür ve sosyologlar çağımızı ideolojilerin batış devri olarak ilan etmişlerse de, 20. yüzyıla yeniden baktığımız zaman, bu yüzyılın “en yoğun anlamda ideolojik” olduğu görülür.

21. yüzyılın kabusu nedir dense tek kelime ile dünyayı teslim alan pandemik corona virüsüdür diye yanıt veririz.

Son tahlilde; Coronanın yapısal durumu hareket tarzı ve etkileme biçimi ideolojik nitelikler taşıyor gibi!

Corona covıd19 virüsüne etkin müdahale edecek hastaneler, oksijen tüpleri, kitler, anti septikler, maskeler vb. işletmeler, devletten çok özel vatandaşların elinde olduğundan, yani sermaye sahipleri, sermayelerini üretim sürecinde ve bitiminde gelirlerini ” kar ” olarak elde etmeye çalıştıklarından, Corona kapitalisttir.

Corona Faşisttir, corona sürecinde de insanların hakları sadece devletin onlara verdiklerinden ibarettir.

Özel mülkiyeti toplumda baskı kaynağı ve devleti onun bir aracı olarak gören, bunların ortadan kalkmasıyla insanın özgürleşeceğini öne süren siyasal öğreti olarak; Corona virüsü bütün kurumları yıkım geçmesi ile anarşisttir.

Hedonisttir, Corona virüsü nedeni ile evlerinde karantina altında olan insanlar, haz duyduğu şeyleri yaparak mutlu olabileceği şekilde davranmaktadır.

Rasyonalisttir, ona yönelik önlemlerde kesinlikle Uscu, akılcı veya rasyonal olunmalıdır.

Corona tüm insanları kendisine hayran kılan Narsist hale çevirmiştir.

Corona, sanatın kuralının olmadığı, çağrışımların, imgelerin, hayallerin en basit nesnelerin en olmadık yerlerden fışkırabildiği, düşünce ürünü bir sanat akımı olarak sürrealizme benzer. Corona, kendisi kural tanımaz, bu anlamda da sürrealisttir.

Gerçekliğin özünü bilmenin imkansız olduğu bu sürede, henüz hiç bir zaman gerçek bilgiye ulaşılamadığından Corona septik, kuşkucudur.

Human kökeninden türemiş olan amacı “insanlığın barışı” olan bir akım olarak İnsanoğlunu din, dil, ırk ayrımı gözetmeden, insana insan olduğu için değer vermek gerektiğini, kardeşliği savunan bir ilke durumundaki koşulları Corona da sağlamıştır bu anlamda Corona hümanisttir.

Corona ile birlikte kimi fırsatçılar ortaya çıkarak yararcılık ya da “faydacılık” anlamına gelen pragmatist bir tavır sergilemişlerdir, deyim yerindeyse Corona bu bakımdan da pragmatisttir.

Korkuların yarattığı bir sığınma alanı olarak en temelde bir yaratıcıya inanma düşüncesini çok yoğun olarak sağlayan Corona Teisttir.

Yeryüzündeki yaşamış ve var olan bütün ilahi güçlerim, tüm dinlerin hiçbir çözüm ve olumlu sonuç doğurmayacağını göstermesi açısından da Deisttir

Her bireye özgü olması açısından da Liberaldir.

Ayrıca muhafazakârların ölümüne korktuğu bütün özellikleri taşıyor. Korunmak için dua, tören çare olmadığından, materyalisttir. Makam, mevki sınıf tanımadığından, komünisttir. Doğal seçilimci, adaptasyon sağlamayanları, zayıfları yok etmesi açısından da Darwinisttir.

Corona, deneysel, deneye dayalı, tecrübe ile belirli bir sonucun elde edileceğinin bilinmesi, çözüm üretilmesi ile deney ve tecrübe ile anlaşılmış her bilgiye ihtiyaç duyması açısından da Ampriktir.

Nizamettin BİBER

 
Toplam blog
: 887
: 2743
Kayıt tarihi
: 06.06.12
 
 

Yeni dünya düzensizliğinde insan olmaya çalışan ve okuyarak ne kadar cahil olduğunu gören, olayla..