Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

09 Haziran '10

 
Kategori
Siyaset
Okunma Sayısı
4748
 

İsrail bu gücü nereden alıyor?

İsrail bu gücü nereden alıyor?
 

İSRAİL BU GÜCÜ NEREDEN ALIYOR? KAYNAKÇA : İNTERNET


KUTSAL İTTİFAK = İSRAİL + KIBRIS RUM KESİMİ

İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi' ne destek verdi. Artık çok kutuplu bir dünya modelinin içindeyiz. Bu dünya modeli içinde İsrail çok ilginç bir rol oynuyor. Tüm İslâm ve Arap Dünyasının öfkesini ve nefretini kazanan bir ülkenin bu kadar rahat hareket etmesinin nedeni ne olabilir? İsrail bu gücü nereden alıyor? Bu soruların cevaplarını verebilmek için İsrail' in kuruluşuna ve politikalarına, Amerika' nın bölgedeki çıkarlarına, sonunda gelinmek istenen noktanın ne olduğuna, bütün bu kaos ve karmaşanın nereye gittiğine, ve Hıristiyan Dünyasının bunlara neden sessiz kaldığına bakmak gerekiyor.

II. Dünya Savaşı sonrasında Yahudi Siyonistlerin Filistinlilerden yavaş yavaş ve parça parça satın aldıkları topraklar üzerinde 1946' da tahrimen 1948' de ise tamamen bir Yahudi Devleti kurulmuştur. Avrupa' da dalga dalga yayılan Nazi fırtınası ve Yahudi Soykırım söylemleri amacına ulaşmış, Yahudilerin Filistin'e göçlerini hızlandırmıştır. Bu "İsrail" Devleti' nin kurulması için gereken insan unsurunun oluşmasına imkân sağlamıştır. Burada ilginç olan nokta ise Hitler tarafından başlatıldığı söylenen Nazi hareketinin finansmanının Yahudi banker Rothschild tarafından yapılmasıdır.

****

İSRAİL' İN ORTADOĞU POLİTİKASI

Lübnan' ın bölünmesi,

Suriye'nin parçalanması,

Lübnan' dan sonra parçalanan ikinci ülkenin Irak olması,

İsrail'in Mısır' daki hedefi, Nil' e ulaşması,

İsrail' in kısa vadeli hedefi Ürdün,

İsrail' in vazgeçilmez hedefi : İşgal.

Etiyopya' daki Nil Nehri temel alınarak hazırlanan baraj projesi, İsrail' in Nil'in suyunu istediği zaman kesebileceğini ve Mısır'ı istediği zaman susuz bırakabileceğini göstermektedir. Yegane su kaynağı Nil olan Mısır çin bu hayati bir tehlikedir. Kısacası İsrail' in Nil' i kontrol etme planı Mısır' ı susuz bırakma planıdır. Ve bu plan Tevrat kökenlidir. " Ve sıkıntı denizden geçecek ve denizde dalgaları vuracak ve Nil' in bütün derin yerleri kuruyacak." ( M. Tevrat, Zekerya Bölümü, 10/11 )

Ayrıca ileride kurulacak bağımsız bir Filistin Devleti su kaynakları İsrail' in elinde bulunduğu sürece yaşayamayacaktır.

****

3 K PLANI :

1- KERKÜK ; Kürdistan' a verilecek.

2- KIBRIS ; İbranicede Kıbrıs " MAFU "dur. ( Mahfuz yani vaat edilmiş toprak ). Yani Kıbrıs, İsrail' in tam karşısında bulunan ve içinde İsrail toprağı olan önemli bir vaat edilmiş topraktır. ( İngiliz üsleri İsrail' in resmi toprağıdır ve toplam toprak alanı %17' dir.) İngilizlerin görevi İsrail' i korumak ve tampon oluşturmaktır. Yani Kıbrıs' ın %17' si İsrail' in resmi ( fakat tarafsız bölge adıyla bilinen saklı ) bir parçasıdır. Kıbrıs ayrıca İsrail' in kara para aklama merkezidir. Ve Avrupa Birliği' ne mutlaka girmelidir.

3- KÜRDİSTAN ; Kürdistan; Irak Kürdistanı, İran Kürdistanı ve Türkiye Kürdistanı şeklinde oluşturulacaktır. Ermenistan' ın da AB' ne alınmasıyla Van' dan Doğu' ya doğru bir serbest dolaşım bölgesi oluşturulacak, böylece Sevr Antlaşması yürürlüğe girecektir. Türklerin ve Arapların bu topraklardan tasfiyesi gerekmektedir. Irak Kürdistanı, bir petrol ülkesi olmayan İsrail' i petrol zengini yapacaktır. Ayrıca Barzani' nin de bir Kürt Yahudisi olduğu söylenmektedir.

3 K Planı İsrail' in Kıbrıs Rum Kesimi' ne neden destek verdiğini açıklamaktadır.

****

ÜÇ İSRAİL PLANI :

Amerika tarafından yürütülen, dönemin ABD Dışişleri Bakanı James Baker' ın Özal'a teklif ettiği, Özal kabul etmediği için öldürülmesine neden olduğu söylenen " Üç İsrail Planı ";

Birinci İsrail ; Bildiğimiz İsrail. Amerika' nın bölge hakimiyeti için vazgeçilmez olan, tüm İslâm Dünyası' nın düşmanlığını üstüne çekmiş Amerika ve Batı Dünyası' na dayanarak yaşayabilen İsrail.

İkinci İsrail ; Irak' ın kuzeyinde kurulan " Kukla Devlet ". Arap, Fars ve Türk Dünyası' nın düşmanlığı ile çevrili, denize çıkışı olmayan " devlet " ki, ABD ve Batı olmadan yaşaması imkânsız.

Üçüncü İsrail ; Türkiye. Kurtuluş Savaşı ve Kemalist Devrim ile köklü bir hesaplaşma sonucu kurulacak bir " mafya tarikat diktatörlüğü " .

Üç İsrail Planı, Amerika' nın bölgedeki hedeflerini açıklamaktadır.

****

TEVRATSAL SINIRLAR - ( KUTSAL TOPRAKLAR )

İsrail'in güç aldığı, tüm politikalarını üstüne kurduğu şey işte tam da budur!... Tevratsal sınırlar... Kısacası Tevrat!...

Kutsal Topraklar; Yahudilerin "vaat edilmiş", kaybolmuş, düşlenmiş ve yeniden yaratılmış toprakları. Bugün İsrail ve Filistin Devletlerinin üzerinde bulunduğu topraklar. Tevrat' ta bir ifadede "Nil' den Fırat'a ya da ayağının bastığı her yer senin olacak" denilirken, başka bir yerde "Bir dağın tepesine çık ve etrafına bak. Gözünün gördüğü her yer senin olacak" denilmektedir. Yani kutsal toprakların sınırları çok ta net değildir. Hz.İbrahim de bu topraklara girme şansını elde edememiştir. Halkı, Hz. İbrahim' e gelen emre uymamış, bu topraklarda yaşayan devletin çok güçlü olduğunu söyleyerek vaat edilmiş topraklara girememiştir. Bunun üzerine Tanrı tarafından cezalandırılmışlar ve 40 yıl vatansız bir şekilde, göçebe olarak dolaşıp durmuşlardır. "O gün Rab Abramla ahdedip dedi :" Mısır Irmağı' ndan büyük ırmağa, Fırat Irmağı' na kadar, bu diyarı senin zürriyetine verdim." ( M. Tevrat, Tevkin Bölümü, 15/18 ). Burada Mısır' dan Fırat' a kadar olan ifadenin içine Harran' da giriyor. Ama Yahudiler Tanrı' nın emri gereği bir daha Mısır topraklarına dönmeyeceklerdir. "Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Tanrın Benim, bir daha oraya dönmeyeceksin." ( Bu ifadeyi acaba, Mısırlılar mı ekledi diye düşünmekten alamıyor insan kendini. )

****

ARMAGEDON - ( KIYAMET SAVAŞI ) - MEGIDDO - 3. DÜNYA SAVAŞI

Kıyamet Savaşı- Armagedon; Kıyamete yakın meydana geleceğine inanılan korkunç felâket. Kelime, İbranice Megiddo Tepesi anlamına gelen Har Megido'dan geliyor. İbranice'de Megıddo Dağı'na "Har Megıddo" denir. "Armagedon" ise bu ismin Yunanca okunuşuna göre yazılmış halidir. Baştaki "h" leri söylememe Yunanca okunuşun bir özelliğidir. Megıddo, eski zamanlarda büyük savaşların yaşandığı derin bir ovanın adı.

Tevrat kaynaklı Armagedon ( Kıyamet Savaşı ), Yuhanna İncili' nin 22 bölümlük Esinlenme ( Revelation ) kısmında da geçiyor. Yuhanna' ya ait Vahiy , 16/16' da " Üç kötü ruh, kralları İbranice' de Armagedon denilen yerde toplandılar " diyor.

22 Bölümlük Reveletion - Esinlenme kısmında yazan ayetlerin korkunç yıkım senaryosu; Mescid- i Aksa yıkılarak altından Hz. Süleyman' ın Tapınağı' nın çıkması, İran, Son Savaş, Armegedon ( Megıddo ), Kıyamet. Kıyamet aslında Mesih' i ve Deccal' i bir an önce getirmek için gereklidir. Çünkü, Yahudi ve Hıristiyan inancına göre, Mehdi büyük dünya savaşından sonra çıkacaktır. Hıristiyan inanışına göre, Ortadoğu' da sürecek 7 yıllık kaosun ardından, Hz. İsa kıyametten önce yeryüzüne inecek, bugünkü İsrail'in Megıddo Vadisi'nde yaşanacak kıyamet savaşı Armagedon'da inançlı iyilerin başına geçerek Deccal' in komutanlığındaki inançsızları yenecektir. Böylece kaos bitecek ve İsa Krallığı' nda 1000 yıllık huzur çağı ( Altın Çağ ) başlayacaktır. Bunun için gerekli şartlar; Yahudilerin Filistin' e dönüp İsrail Devleti' ni kurması, Kudüs' ün İsrail' in başkenti olması, Mescid- i Aksa' nın yıkılıp yerine Hz. Süleyman' ın Mabedi' nin inşa edilmesidir.

Salomon Devleti' nden sonra ikinci bir Yeryüzü Krallığı kurmak isteyen İsrail' in bu planı 2001' de İkiz Kuleler' in vurulmasıyla start almıştır. Kısacası İsrail' in amaçladığı; Armagedon Savaşı' nın ve kıyamet' in şartlarını oluşturmak, İran' agirmek, Mescid-i Aksa' yı yıkıp Süleyman' ın Tapınağı 3. Mabedi inşa etmek ve 3. Dünya Savaşı' nı başlatmaktır. "Tek Dünya İmparatorluğu " kurmaya yeminli İsrail için gerek Afganistan, gerek Çeçenistan, gerekse Irak' taki ( BABİL) bütün savaşlar 3. Dünya Savaşı' nın cepheleridir.

Tevrat' taki 10 Emir' den biri " Öldürmeyeceksin! " dir. Ama Yahudiler için bu sadece kendi kardeşleri için geçerlidir, başkaları için değil. Aksi takdirde Mavi Marmara Gemisi' ne yaptıkları saldırı' yı, Gazze' de büyük bir hapisanede tecrit edilmiş olarak büyüyen yeni nesili, kendi inançlarında nasıl açıklayabileceklerdir ki?...

****

Son Kitap olan, bizim kitabımız KUR' AN- I KERİM' de sürekli olarak " İsrailoğulları " ndan söz edilir. Allah Kur' an 'da "İsrailoğulları" nın en çok dünya hırsına sahip olan topluluk olduğunu ( Bakara Suresi, 96 ), kendilerini diğer insanlardan üstün gördüklerini ( Cum' a Suresi, 6 ), diğer insanların mallarını haksızlıkla yediklerini ve onları faiz yoluyla sömürdüklerini ( Nisa Suresi, 161 ), Peygamberleri öldürdüklerini ( Al- i İmram Suresi, 183 ), yeryüzünde savaş çıkarıp bozgunculuğa çalıştıklarını ( Maide Suresi, 64 ), kendi soydaşlarını öldürdüklerini ve yurtlarından sürüldüklerini ( Bakara Suresi, 84-85 ), zalim olduklarını ( bakara Suresi , 59 ), sıkça ihanet ettiklerini ( Maide Suresi, 13 ), İslâm' a kin ve hınç beslediklerini ( Nisa Suresi, 46 ), Müslümanlara karşı düzen kurduklarını ( Al- i İmran Suresi, 54 ), Müslümanlar için en şiddetli düşman olduklarını ( Maide Suresi, 82 ), küfre sapanlarla dostluk kurduklarını ( Maide Suresi, 80 ), insanlara zulüm yaptıklarını ve onları Allah' ın yolundan alıkoyduklarını ( Nisa Suresi, 160 ) bildirir.

****

" Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey!

Beşbin senelik kıssa, yarım hisse mi verdi?

Tarih' i tekerrür diye tarif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? "

( Mehmet Akif Ersoy )

****

REZZAN SAİTOĞLU

Şahbettin Uluat bu blog'u önerdi.

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Bu gücü; Amerika'dan; Sigaralardan! Viskilerden! Blue Jean'lerden! Mc Donalds'dan! Burger King'den! Kızarmış tavuklardan! Vakko'dan! Convers'dan! Coca Cola ya da Pepsi'den! Cola Turka'dan! Cola Turca'dan! Cola Turca'dan! (Bunu yanlış okumadınız, üç kez tekrarladım.) Google'dan! Yani sonuçta, Amerika'dan almakta. Kaynağın bağlantısını kesmemiz için yukarıda saydığım 'Bir Milyon'un (!) üzerindeki markaya 'Hayır' dememiz gerekiyor. Bu da olanaksız. Çünkü arkadaşların (Birleşik Devletler) alacak defterinde, Adnan Bey zamanından bu yana yüklü bir borcumuz kayıtlı. Ve şimdiki yönetim, söz konusu alacakların üzerine koyarak borcumuzu artırıyor. Satacak şeyimiz kaldı mı artık; Sevgili Rezzan Hanım? Ben merak ettiğiniz o gücün buralardan alındığına inanıyorum. Tüm aileye sevgiler!

Levent Üsküdarlı 
 15.07.2010 1:53
Cevap :
Merhaba! Sevgili Levent Üsküdarlı; Çok değerli yorumunuz ve aydınlatıcı katkılarınız için en içten teşekkürler! Size katılmamak mümkün değil. Bu ürünlerin kullanılmamasını sağlamak için önce alternatiflerinin üretilmesi gerekiyor tabii. Bir zamanlar tarım ve hayvancılık ülkesi olan, dışarıya elektrik satan Türkiye' nin bugün bu alanlarda bile dışarıya bağımlı hâle getirilmeye çalışıldığı düşünülecek olursa bunun nasıl mümkün olacağının kestirilmesi zor gibi görünüyor. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Atatürk için hiç te zor olmamıştı oysa! O, hiç olmayan şeylerİ var etmişti. Evet, haklısınız, İsrail gücünü Amerika'dan ve tüm Hıristiyan dünyasından alıyor. Ve biz nereden kesersek keselim, onlar bir şekilde İsrail'e kaynak aktarmaya devam edeceklerdir. Tıpkı II. Dünya Savaşı'ndan sonra bir Yahudi Devleti'nin kurulması için Amerika'da toplanan maddi destek gibi. Ama önemli olan dik bir duruş sergileyebilmek, haksızlığa ve zorbalığa asla boyun eğmemektir! Gönülden sevgi ve saygılarımızla!  15.07.2010 23:32
 

Vadedilmiş topraklar konusu doğrudur da ABD nin sürekli bu olayı kaşıyarak İsraili ortadoğuda ileri karakol olarak kullandığı da doğrudur. Saygı ve selamlar...

izmirli doksanyedi 
 09.06.2010 21:40
Cevap :
Merhaba Sayın İzmirli 97, Yorumunuz ve katılımınız için çok teşekkür ederim. En içten saygılarımla!... Mutluluklu kalın! REZZAN SAİTOĞLU  10.06.2010 0:44
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 34
Toplam yorum
: 17
Toplam mesaj
: 5
Ort. okunma sayısı
: 1127
Kayıt tarihi
: 18.04.10
 
 

Hayatım boyunca yazı yazmayı çok sevdim. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Kızıma öğr..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster