Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

01 Mayıs '17

 
Kategori
Deneme
 

Kadına dair

Kadına dair
 

Türk kadını


İnsanlık tarihinde oluşmuş birbirinden farklı uygarlıklarda kadın, toplum yaşamında erkekle eşit olarak paylaşabileceği bir sosyal statüye çok az zamanda sahip olmuştur. Kadına, genelde bir köle, bir ırgat, ikinci planda bir insan bazen insan olarak bile bakılmamıştır. Toplumun yerleşik işbölümünde evde oturması, ev işlerini görmesi, çocuk doğurması ve çocuk büyütmesi gereken bir kişi, erkeklerin yoğun ve yorgun çalışmalarını kolaylaştıran, çekilir hale getiren bir varlık, bir zevk aracı ya da bir süs eşyası gibi görülmüştür. Bu anlayışlar, toplumun örf ve adetleri ile kurallaştırılmış, inançları ile sağlamlaştırılmasına rağmen çoğu kez, edebiyat ve sanatla yüceltilmiştir. Kadın, hemen her dönemde rastlanan istisnalar bir yana bırakılırsa, sosyal ve ekonomik hayattan itilmiş, eğitim olanaklarından çoğu kez yararlandırılmamış, hukuk sisteminde hakları kısıtlanmış, toplum yaşamında ise güvencesiz bir ortam içinde bırakılmıştır. Onun bırakıldığı bu olumsuz koşullar içinde iyi bir eş, iyi bir anne olamayacağı bile göz ardı edilmiştir.

Bugün dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, ülkemizde de kadının yeri ile ilgili geleneksel anlayışların toplumun genel yapısında varlığını sürdürdüğü, birçok ailenin ve bireylerin yaşam biçimi ile davranışlarına yön verdiği bilinmektedir.

Oysa insana değer veren, herkese gelişme ve kişiliğini ifade etme olanağı tanımayı amaçlayan, eşitlikçi çağdaş toplum düzeninde kadın, yalnız ev kadını ve anne olarak değil, aynı zamanda, ailenin eşit haklara sahip bir üyesi, eşinin hayat arkadaşı, toplumun her alanda kendisinden katkı beklediği faal bir üyesi olarak görülmektedir. O, ekonomik hayatta iş ve meslek sahibi bir birey, siyasal hayatta seçmen ve isterse sorumlu siyasetçi, kültürel zenginliklerin mirasçısı ya da yaratıcısı olabilir. Kısaca, çağdaş toplumda kadın, bir ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatının ayrılmaz bir parçası olarak sayılmaktadır.

Bu anlamda ifade etmek gerekirse bir Ülkenin ulaştığı çağdaşlık ve gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli ölçülerden biri, toplumun kadınına verdiği değerdir. Bu durum sadece çağdaşlığın bir simgesi olmaktan öte ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamının ayrılmaz bir bütünü sayılmaktadır.

Cumhuriyetimizin önemli bir şansı, Atatürk gibi çağdaş düşünce ile eylemi kişilinde birleştirmiş bir önder tarafından kurulmuş ve yönlendirilmiş olmasıdır. Çağdaş bir toplumun ne olması gerektiği hakkında son derece açık düşüncelere varmış olan Atatürk, kadının kurulacak olan yeni Türk Toplum düzenindeki yerini daha 1923 yılı başlarında şöyle belirlemiştir;

“… Milletimiz güçlü bir millet olmaya karar vermiştir. Bugünün gereklerinden biri de kadının her alanda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız da fen ve bilim insanı olacaklar ve erkeklerin geçtiği bütün eğitim basamaklarından geçeceklerdir. Sonra kadınlar toplumsal yaşamda erkeklerle beraber yürüyerek birbirlerine yardım edeceklerdir.”

Atatürk, birçok başka nedenle ifade ettiği bu temel inançla kadınlara erkeklerle eşit medeni ve siyasal hakların verilmesi için gereken hukuki düzenlemelerin yapılmasını sağlamıştır.  Kadınların eğitim olanaklarından daha çok yararlanmaları, çalışma hayatına atılmaları, toplum yaşamında daha aktif roller almaları için önderlik etmiştir. Böylece Atatürk’le birlikte Anadolu’da evine hapsolmuş, yaşamında dışında, yok hükmünde insan olarak sayılan kadının çağdaş anlamda toplumda yerini alabilmesi için çığır açılmıştır.

Ancak; Günümüzde kimi toplumlarda halen kadın insanmıdır irrasyonel tartışmaları yapılmakta, insan olarak yok hükmünde sayılmaktadır. 

Laik, çağdaş, evrensel hukuka dayalı bir toplum olarak; acilen, kadın adına yapılan tüm çağ dışı anlayışları bir yana bırakıp, hatta tepki göstererek, kadının eşit haklara sahip bir insan olarak kabul edilmesi, kadın hakkındaki çağdaş anlayışın toplumun tüm kesimlerine yayılmasının, bir yaşam biçimi olarak yerleşmesinin, günlük işlerde ve ilişkilerde normal olarak işler hale gelmesinin sağlanması gerekmektedir.

Nizamettin Biber

 

 
Toplam blog
: 887
: 2743
Kayıt tarihi
: 06.06.12
 
 

Yeni dünya düzensizliğinde insan olmaya çalışan ve okuyarak ne kadar cahil olduğunu gören, olayla..