Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

04 Mart '17

 
Kategori
Kişisel Gelişim
 

Kişisel gelişim: Grafoloji

Kişisel gelişim: Grafoloji
 

habervaktim.com


İnsanın kişiliği nedir? 
 
Kişilik, bir insanın bütün yetenek ve özellikleriyle  yaşamda  kendini başkalarından ayıran bütün farklılıklardır. Bu özellikler insanı, kendine özgü ve benzersiz bir varlık olarak diğer insanlara kişiyi tanıtır.
 
Önceleri E.Kreschmer ve sonraları W.H.Sheldon tarafından dış görünüşe göre tiplemelere gidilerek kişilikler anlaşılmaya çalışılmış . Daha sonra kişinin psikolojisine ağırlık verilerek XX. yy'da C.C.Jung tarafından yeni kişilik tipleri tanımlanmış.  W.H. Allport, kişiliği biyolojik yapı temelinde yaşam boyunca kazanılmış psiko-fizyolojik durum olarak tanımlayarak, fizyolojik, psikolojik ve toplumsal öğeleri dengelemeye çalışmıştır.
 
Bu kişilik meselesi Psikoloji tarihinde en çok tartışılan sorunlardan biridir. Hemen hemen her büyük psikolog kendine özgü bir kişilik tanımı getirmiş ve buna göre de bazı yeni testler ortaya koymuşlardır. 
 
Bu psikologlar arasında C.Jung, A.Adler, Eric Fromm’u sayabiliriz.
 
Freud Psikanalitik kuramıyla kişiliği üç açıdan inceler. kişiliğin yapısı, örgütlenmesi ve gelişimine ilişkin yaklaşımları: topografik, yapısal ve psikoseksüel gelişim kuramları olarak bilinir.(Doğuhan Murat Yücel. dmy.info)
 
Peki, “Grafoloji” nedir? Grafoloji yada (Yazıbilgisi) bir el yazısından, yazanın kişiliğini  ve duygularını belirleme yöntemi olarak tanımlanabilir.
 
Dünyada bir çok “Kişilik Testleri” olmakla birlikte bazı uzmanlar insanın kişiliğini ortaya koyma yöntemi olarak en çok onun el yazısının geçerli olacağına inanıyorlar.
 
Herkesin imzası gibi, el yazısı da kendisine özgüdür ve onu kimse kolay kolay taklit edemez. İyi bir el yazısı uzman, “grafolojist”,  hemen bir yazının taklit mi, değil mi olduğunu anlayabilir. Grafolojistler kişinin el yazısını analiz ederek onun nasıl bir insan olduğunu anlamanın mümkün olduğunu ileri sürerler.
 
Dünyada el yazısından insanın kişiliğini anlamanın mümkün olduğuna en çok inanan ulus Japonlardır. Japon uzmanlar insanın el yazısına çok önem verirler.
 
Grafoloji,  yöntemi özellikle  Krimoloji alanında çalışan uzmanlar tarafından geniş ölçüde kullanılmaktadır.
 
Her insan farklı bir kişilik yapısına sahip olduğu gibi , kendine özgü bir el yazısına sahiptir. Her insanın el yazısı diğerinden farklıdır. 
 
“Bazı insanlar yazılarını çok büyük şekilde yazarlar, bazıları da karınca duası gibi minicik yazmayı tercih ederler. Kimileri çok özenli yazarken, kimileri ise kargacık burgacık şekilde karalar. Bunlar ilk bakışta göze çarpabilecek özelliklerden bazılarıdır. Bunların dışında çok fazla detay nokta vardır; yazılar sağa mı eğik, sola mı eğik yoksa düz mü, kelimeler arasında ne kadar boşluk bırakılmış, "g" "y" gibi harflerin kuyrukları ne şekilde uzatılmış, imla ve noktalamaya ne derece önem verilmiş, ve saire... İşte bunların hepsinin grafolojide bir karşılığı vardır, el yazısının her bir özelliği kişinin karakterine dair bir ipucu verir.”(bilimist)
 
Alın size bir yazıyla kişilik testi:
 
 
GRAFOLOJİ TESTİ 
1. Yazı yazarken harflerinizin eğimi ne tarafadır?
 a) Geriye b) Düz? c) İleriye? 
2. Harfleri nasıl yazarsınız? 
a) Tamamen bitişik b) Harflere göre değişmekle beraber kısmen birleşik c) Baskıdan çıkmış yazı gibi tamamen ayrı 
3. Kelimeler arasında ne kadar boşluk bırakırsınız? 
a) Geniş b) Dar c) Hiç boşluk olmaz kalemi kâğıttan kaldırmaksızın yazarım 
4. Satır aralarınız birbirine ne kadar yakındır? 
a) Epey aralık var b) Kelimeler birbirine değmeyecek kadar c) Aşağı ve yukarı uzanan harfler (y ve g ya da h ve t gibi) birbirine değmeyecek kadar yakın 
5. Hangi renk yazan kalemi çoğunlukla tercih edersiniz? a) Mavi-siyah b) Kırmızı c) Açık mavi 
6. Baş harflerin genişliği ne kadardır? 
a) Diğerlerinden daha geniş b) Diğeriyle eşit genişlikte c) Diğerlerinden küçük 
7. t harfini nasıl yazıyorsunuz? (t harfini kesen çizgi açısından) 
a) t’yi kesen çizgi t harfinin ana gövdesinin soluna doğru b) t’yi kesen çizgi t’yi tam ortadan kesiyor c) t harfinin gövdesinin sağına doğru oluyor 
8. Çizgisiz bir sayfada yazıyorsanız yazınız ne tarafa doğru kayar? 
a) Yukarı doğru b) Düz bir şekilde yazarım, yazım aşağı yukarı yamuk gitmez c) Aşağı doğru 
9. Satır aralarında en çok boşluk oluşturan harf hangisidir? 
a) (t ve h) gibi yukarı uzayan harfler b) (a ve e ve n) gibi aynı düzlemdeki harfler c) (j ve y ve g) gibi aşağı uzayan harfler 
10. Yazınızın nasıl bir karakteri var?
 a) Gayet ince ve bastırmadan yazarım b) Kalın fakat düzgün yazarım c) Bastırarak yazarım 
 
Açıklamalar :
 
 
1. a) Yazılarınızın geriye doğru olması duygularınızı belli etmekten kaçındığınızı, kararsız ve utangaç olduğunuzu gösterir. b) Düz; yazılarınızı sağa sola meylettirmeksizin yazıyorsanız iletişim ihtiyacı içindesiniz demektir. c) Yazılarınızı ileriye doğru eğimli yazıyor olmanız sessiz-sakin, oto kontrol mekanizması güçlü biri olduğunuzu gösterir. 
 
2. a) Harflerinizi bitişik yazıyor olmanız sosyal, insanlarla bir arada olmaktan ve konuşmaktan hoşlanan biri olduğunuzu gösterir. b) Karşı cinsle iletişime geçme konusunda çekingen ve sorun yaşayan biri olduğunuzu gösterir. c) Bir işe başlamadan evvel uzun uzun düşünen, zeki ve titiz biri olduğunuzu gösterir. 
 
3. a) Çekingen, utangaç, temkinli ve düşünceli olduğunuzu gösterir. b) Konuşkan, rahat ve hatta her şeye burnunu sokan biri olduğunuzu gösterir. c) Çekingen olmadığınızı, özgüvenli ve macera düşkünü olduğunuzu gösterir. 
 
4. a) İzole, bağımsız bir hayatınız olduğunu, çekingen ve hatta antisosyal kişilik yapısına sahip olduğunuzu gösterir. b) Masraflı ve konuşkan biri olduğunuzu gösterir. c) Planlı programlı hareket eden biri olduğunuzu gösterir. 
 
5. a) Rasyonel, muhafazakâr ve gelenek-göreneklere bağlı biri olduğunuzu gösterir. b) Maddeden çok ruha önem verirsiniz, dindar ve diğer kişilerin problemlerini anlama kapasiteniz oldukça gelişmiş. c) Güçlü, hayat dolu, enerjik, şefkatli, hareketten hoşlanan ve kişiliği oturmuş birisiniz. 
 
6. a) Kendinizden bahsetmeyi seviyor olduğunuzu ve diğerlerinin sizin neler yaptığınız üzerine düşünmelerini istiyor olduğunuzu gösterir. b) Depresif moda, hayattan zevk almayan ve öz saygısı olmayan biri olduğunuzu gösterir. c) Uyumlu, dengeli ve hayatından memnun biri olduğunuzu gösterir. 
 
7. a) Titiz, oldukça dikkatli ve şüpheci olduğunuzu gösterir. b) Çok da yaratıcı bir yapınız olmamasıyla birlikte yönetim konusunda sorumluluk alabilecek bir yapıda olduğunuzu gösterir. c) Güvenilir, birisiniz. Dürüst bir işçi olabilmeniz yanı sıra son derece başarılı bir lider olabileceğinizi gösterir. 
8. a) Enerjik, iyimser ve ne istediğini bilen biri olduğunuzu gösterir. b) Yorgun, bitkin ve psikolojik açıdan iyi olmadığınızı ve acı çektiğinizi gösterir. c) Sadık, azimli ve muhtemelen soğuk bir yapınız olduğunu gösterir. 
 
9. a) İdealist, hırslı ve sezgileri güçlü biri olduğunuzu gösterir. b) Cinsel hazza düşkün, materyalist ve abartarak konuşmaya eğilimli biri olduğunuzu gösterir. c) Şişkin bir egonuzun ve emretmeyi seven bir yapınız olduğunu gösterir. 
 
10. a) Hassas, kibar ve maneviyatlısınız. Ayrıca ciddi birisiniz. b) Sert, inatçı bununla birlikte güçlü bir yapınız olduğunu gösterir. c) Esnekliği olan enerjik birisiniz, hayat ne getirirse getirsin kolayca adapte olabilirsiniz. 
 
Kaynak : http://www.bilimist.com/blog-42/grafoloji-nedir-grafoloji-kullanim-alanlari-nedir-
 
 
Toplam blog
: 2579
: 848
Kayıt tarihi
: 24.10.10
 
 

Mesleğim eğitimcilik… Şimdi artık emekli bir vatandaşım… biraz şairlik, biraz hayalcilik, biraz s..