Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

19 Nisan '11

 
Kategori
Blog
Okunma Sayısı
741
 

Müjde...Milliyet-i Nefise Mektebi Kuruldu...

Müjde...Milliyet-i Nefise Mektebi Kuruldu...
 

Milliyet-i Nefise Mekteb-i Ali has azaları,mürekkeb haldeler....


Hayali Cihan değer,Hayal-i Küçük Ali Efendü ,o yıllardan itibaren Hacivat-Karagöz oynatır idü.

Kefereler, internet denilen hayal perdesini icad eyledükten sonra da bizlere gün doğmuş idü.

Biz küffarı hiç sevmeyiz; hatta tüm dünyevi belaları,afetleri, tsunamileri,onların kafirlikleri yüzünden başımıza geldü deyü eleştirmemize rağmen hanelerimizde kullandığımız alet-i edavatın da kafir markalı olmasına ziyadesiyle özenir idik efendüm.Gros Marketlerde kafir Caponun malının ucuz satış varsa eğer,sabahın köründe sıraya gireriz efendüm..

Nihayet ,beklediğimiz gün gelmiş idü....

Teşrin-i Sani-Rebiyyülevvel ;sene-i takriben bundan yedi -sekiz sene öncesinde de Milliyet Blog dünyaya avdet etmiş idü.

Artıkın matbaalara kadar gitmek,ayaklarımıza kara sular indirmek derdinden kurtulmuş idik...

Hatta ayağımızı masa üzerine uzatıp ,kucağımızda adına klavye denen sehven daktilosu ile dünyanın öbür ucundaki Kızılderili Yavıklımızla bizzatihi yazışarak ve de ayinesini bizzet seyir eyleyerek saadetimize vesile olmuş idik..

Hayali Cam ötesinde muhabbet eyleyen Milliyet Blog Muharrirleri,gün gelmiştir ki bir mekanda buluşup birbirlerinin tasvirlerini bizzatihi görerek şahitlik eyleyip sevinmişlerdir...Hem sevinmiş;hemi de eğlenmişlerdir.

MB dostları, yollara revan olup şimendiferlerde,kara trenlerde,tayyarelere seyahat eylerek birbirlerine payitahtımız Engürüde, Güzel ve Gavır Smyrada, İftiharımız Stanbolde,Turizm Cennetimiz Antalya gibi memaliklerde buluşmuşlar..

Bu arada sinerjiler yüklenerek dostlarımız ,önemli kararlara da imza atmışlardır.

En son Engürü Kalasını fetheyleyen MB Dostları,Muhterem Öğütçüzadelerden Hacı Arif Beyin davetine icabat eyleyüp Zirraat Dairesinin Kıraat ve Aşhanesinde yemekler yiyip musiki icra eyledükten kelli şu önemli kararları almışlardır.

Sene ikibin onbir idü...Günlerden: Cum-a idü...

1-Tiz elden Bir Milliyet -i Nefise Mekteb-i Alisi kurulmalıdır. -Yani Güzel Sanatlar Akademisi dimek istiyorum..-

2-Tüm sert azalar, kırgınlıklarını sulhe çevirip silahlar ,sivri kalemler vb malzemeler kurulacak olan barış heyetine tesellüm edilmelidir.

3-Nefise Mektebinin temel harcı içün,her aza,Kızılay Kumbarası alarak içini doldurup heyet-i umumiyeye teslim etmelidir.

4-Kaabiliyetli azalar tesbit edilerek fakir ve yoksul çocuklara bedava dersler virilmelidür.

5- İmtihanlarda yapılacak olan heyet-i umuminin mühim hataları : Sehven deyip geçilebilmelidür...

6- Bizi porotesto edecek olan gençlerin alnı karışlanmalıdır.Protestoculara karşı ne olur ne olmaz diyerekten 5-10 bin adet köle genç devşirilmelüdür....Bu sayı,istek üzerine arttırılabilir..

6-Yeni toplantının Samsunda yapılıp sonra ,Amasya ve Sivas ,Erzurum buluşmalarına müteakip ,tüm vatan sathına yayılmalıdır.

Muallim kadrosu şimdilik şöyledir:

 • Müdür-ü Umumi: Başmuharrir, Muzaffer Cellek Beyefendü.
 • Musiki icrası Genel Müdürümüz : Cansın Erol
 • Basın ve Halkla İlişkiler Genel Müdürümüz::Sayın Başak :emiztaş...
 • Karikatür ve güzel sanatlar baş muallimi : MAMUT...
 • Dahili Müdür ve Ahşap Heykel Muallimi: Adapazarı havalisinden Ahmet Balcı Efendü Hazretleri
 • Fenn-i Mimari Muallimi: Kısaca: MUDO
 • İstişare ve toplantı organize müsteşarı :Ankara eşrafından Öğütçüzadelerden Arif Öğütçü Beyefendü.
 • Karakalem ve teknik resim Muallimi:Ankara idare heyeti umum müdürü: Haluk Seki
 • Tıbbi sanatlar Muallimi: Dıldız Teyze
 • Ulum-u Riyaziye ve sendika hakları Muallimi: Necati Tüfenkçi kardeşimiz..
 • Şairlerden mükellef Genel Muallimi: Tekirdağ Şuarasından ,Sema Öztürk Hanımefendü.
 • Hakkaklık ve Ebruzen Muallimi: Hoca Mesud Efendü...
 • Tarih nakkaşı ve ekzotik şuaradan, radyo neşriyyatttan sorumlu baş aza : Vakayinüvis Gül Hanımefendü.
 • Tıbbi Sakatlıklar nüksederse eğer ,sorumlu Tabip : Murat Hacıoğlu Efendü...
 • Yabancı dilleri tercüme işlerinden sorumlu baş mütercim muallime: Gül Özcan Tuna
 • Seyir ve Hidrofyafi-Oşinografi-Hariciyyeden sorumlu müsteşar: Serhat Tuna..
 • Hukuki muamelelerden sorumlu baş noter:Neşe İleri Hanımefendü....
 • Hijyen ve sıhhatin daimi kalmasından ve kahkahalarıyla neşe saçma sorumluluğu :Pınar Zehra Zora.
 • Tüm idare,çıra ,lüküs lamba gibi ışık işleri : Erol Işık Efendü...
 • Mekteb-i Alamızın video-ses-musiki neşriyyat muallimi :İzmir eşrafından ,İlyas Bayram Efendü...
 • Türkü icra heyetinden sorumlu müdire: Nezahat Gözüyahşi...Pardon ,sehven olmuştur...Nezahat Gözüyaşlı Hanım.
 • Heyetin Mencülüste evrak takibi ve siyasi heyet temaslarından ,imar işlerinden sorumlu: Yeşilsoğan abimiz...
 • Musikimizin taze kuşaklarına şairane üslüpla aktarılmasından ve dilekçelerden sorumlu müdire:Dilek.Ç.
 • Peyzaj Mimarisi ve aşı-enjeksiyon işlerinden sorumlu akademisyen :Shalimar Hanımefendü...
 • Mektebimizin Kral ve Kraliçe Yarışmalarının baş organizatörü: FB Baterst Metin Efendü...
 • Tiyatro-tuluat-ortaoyunu-hayali Küccük Ali ,Bilim dalı başkanı: Kuşadası sanatçılar başı:Cenk Kocaemre Beyefendüdür...
 • Mektebi ali içerisindeki bankamızın yeni genel müdürü: Hasan Göksu Efendüdür.
 • Sıhhat ve Nekahetten sorumlu Hıfsısıhha Baş hekimimiz : Dr. Prenses ,Derin Mavi Hanımefendüleridir...

Mühüm Not: Unuttuklarım kusura bakmasın ...Sehven olmuştur...İki gün sonra, bu listeye 25 kişi daha girecektir.

Ayrıca yorumlarınızla, vazife önerilerinizle kısa mesajlarınızla eğitim vakfımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Milliyet-i Nefise Mekteb-i Alimizin çekirdek kurucu azaları adına hepinizi saygıyla selamlarım...Hayırlı ola...

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
 
 

Tabi ki memnuniyetle vazife takdim edebiliriz...Hatta hemen baş editörümüz,Başak Hanıma,Milliyet Güzel Sanatlar Akademimizin Basın ve Halkla ilişkiler Genel Müdürü olarak vazife takdim etmek bizim için onur vesilesidir...Kurucumuz, Genel kurul başkanımız ve Vakfımızın baş azası ;mektebimizim baş öğretmeni,genel müdürümüz olarak size bu kutsal ve meşakkatli vazifede ebedi ve şanlı başarılar dilerken en derin kalbi selamlarımla hörmetlerimi sunarım...

Mesut Selek 
 21.04.2011 14:34
 

Gönlümüzde yeri derin hocaların hocası;bana lütfettiğiniz bu çok değerli vazife için size sonsuz şükranlar. Hepsi birbirinden değerli sizlerle olmak beni fevkalade mutlu kılmıştır. Minnetlerimle bir teklifim var,tez elden sizlerin himayesinde bir koro kurmamızı dilerim.İçinde sevgi,barış,dostluk şiirleri olan şarkılar söyler,güzel dostlarla bütün bütün diğer sanat yapıtlarını paylaşırız.Acıtan gerçeklerin kaçışı sanat ve sevgi değilmi.Size sonsuz şükranlarımı yollar,ve her daim emrinize amade olduğumu bilmenizi isterim..

Cansın erol 
 21.04.2011 11:34
Cevap :
Şiirler Sultanımız Cansın Hanımefendiye, Önce üzerime farz olan selamlarımı takdim edeyim efendim..Mutena şahsiyyetinizin mektebimize ışık saçacağı;derin tecrübelerinizin talebelerimize,halkımıza müzik şölenleri sunacağı muhakkaktır.Bu vesile ile zatınızdan talep etmiş olduğumuz mübarek vazifeyi lütfedip kabul eylediğiniz içün size müteşekkiriz.Musiki Korosu teşekkül etme tavsiyyeniz,heyeti umumiyemizi -fevkaladenin fevkinde- Mesud ve Bahtiyar eylemüşdür...Bu konuda selahiyyet temamen yüce zatınızdadır efendim....En derin hürmetlerimle...  21.04.2011 12:58
 

Yaptığınız bu listedeki kıymetlerin görev dağılımına bakıyorm da, bu kabine ile memleketimiz, "gül" gibi idare edilirdi. Bizim blogdan, daha on tane daha kabine çıkar valla. Bizim idareden de kabineye insan alsanıza. Sehven unutulmuş olmalı. Bu "Sehven" de, her şablona uyuyor yani. Sevgili Hocam. Şunu demek istiyorum. Böylesi bir yazı, ulusal basında her daim yer bulabilir. Animasyon çizimlerlyle yarım sayfaya yerleşebilir. Bilhassa bir Pazar nüshasında. Böylesi yazılara bilirsiniz " Hürriyetlik" haber denir. Niçin yapılmaz bu? Kadroda değilsiniz de ondan. Dışarıdan yazı da almazlar. (Eskiden alırlardı) Bu tür yazı yazan kalem kalmadı basında. MB İnternetinde bir tek siz varsınız ve diğerleri var. O da bir avuç kişi. Eh... MB'ğa yeter bu kadarı. İşte ol sebeepledir ki, bu gün, dünya internetlerine çevrildi farlar. Kimine göre internetler, birer "çöplük" Kimilerine göre de geleceğin , internet medyacılığı. Böylesi bir irdeleme yazısı, şimdiye kadar yazılmamıştı. Ellerinize sağlık.

Muzaffer Cellek 
 21.04.2011 10:42
Cevap :
Saygıdeğer üstadım,MB de kurduğumuz dostluk köprüsü,artık ekrandaş taştı ve Haliç Köprüsünü sallayacak hale geldi...Bu bloğu yazarken nazımın geçeceği;şakama tahammül edebilecek arkadaşları özellikle seçtim...Fakat önce 20 kişiyle başladığım muhabbet sonradan 100lere ulaştı...Gerçek dost sayımızın ne kadar yoğunlaşmış olduğunu ve bugüne kadar bunu farkedemediğimi öğrendim.Gerçekten liyakatiyle bu ülkeyi yönetecek kabineler kuracak her branştan yetkin arkadaşlarımız var.Ne mutlu bize...Bir zamanlarAkbaba,Grıgır gibi dergilerde yazan Falih Rıfkı,Eşref Şefik,A.Z Kozanoğlu,Abdülcambazıyla Turhan Selçuklar,Orhan Boranlar...halkı rahatlatan ,güldüren sohbet yazıları ,radyo konuşmaları yaparak yaşadığımızı hissetirirlerdi. Bu tür yazı yazmam konusunda gelecek olan tekliflere her zaman açığım tabi..Ama şimdi reyting zihniyyeti ön planda olduğundan bizimkiler kimilerince -Banal-kaçmaktadır.Gölge etmesinler de Biz,bize muhabbetimiz bize yeter.MB İdaresinden tanıdığım yok...İzin verirlerse tab  21.04.2011 13:11
 

Kimseler bana bir ulufe dağıtmayacak diye ödüm patlamıştı...:)) Teşekkürler ve selamlar...:)))

Yıldız... 
 20.04.2011 23:48
Cevap :
Siz olmadan ne mümkünatı var idi efendim...haydee..hayırlara vesile olsun...hörmetleriminen...  20.04.2011 23:50
 
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
 
Toplam blog
: 1521
Toplam yorum
: 9157
Toplam mesaj
: 558
Ort. okunma sayısı
: 1626
Kayıt tarihi
: 23.06.07
 
 

İnsan yontmakla geçti ömr-ü baharı... Güzel ve canlı heykeller yaptı... Kimisinin içi çabuk boşal..

 
 
Yazarı paylaş
 • Tümünü göster