Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

04 Kasım '21

 
Kategori
Üniversitelinin Sesi
 

Ömer Bin Abdullaziz

Ömer bin Abdülaziz

 Ömer ibn AbdulAziz (: Kasım 682 - 5 Şubat 720 ), yaygın olarak II . Ömer olarak bilinir , sekizinci Emevi halifesidir. . Topluma çeşitli önemli katkılar ve reformlar yaptı ve Emevi hükümdarlarının "en dindar olanıdır" toparlayıcı olarak tanımlandı ve genellikle İslam'ın ilk Mücedidi ve altıncı haklı halifesi olarak anıldı .

Ömer muhtemelen 680 civarında Medinede doğdu.  Babası Abdülaziz’i bin Mervan, zengin biriydi ve  Emevi hanedanına aitti , annesi Um Asım bint Asim, Hz Ömer’in torunuydu doğum tarihleri tam net olmadığı için muhtemelen    (634-644 ). Arasında  Medine’de doğdu, Şam'da öldü ve orada defnedildi.

Halife Hz. Ömer'in soyundan geldiği, daha sonra II. Ömer ve geleneksel Müslüman kaynaklar tarafından onu diğer Enevi hükümdarlarından ayırt etmek için çokça vurgulanacaktı,

  Doğduğu sırada, Emeviler'in, ebu sufyan soyundan gelen , salatından  Şam’ı I.Yezid ve oğlu ve II Muaviye yönetiyordu, sırasıyla 683 ve 684'te kısa süren saltanatlarından sonra  arka arkaya ölümüyle kayboldu ve buralarda emiril müminin makamını kaybettiler,   daha sonra  Medine de dahil olmak üzere Hicaz bölgesinden de kaybetmiş oldular,   

Mekke’de  Abdullah bin Zübeyir’in hakimiyeti vardı,  Zübeyir’i destekleyen Benu Kelb kabilesi Mervan bin Hakem-i destekledi ve  Şam’ın Hakimi yeti  Mervanilere geçti .  Ömer'in dedesi Mervan bin hakem, nihayetinde bu kabilelerin desteğiyle halife seöildi ve  Suriye'den Emevi yönetimini yeniden ilan etti. 

685'te Mervan, İbn Zübeyir’in valisini Mısırda kovdu ve Ömer'in babasını eyalete vali olarak  atadı.  Ömer özellikle Mısır'da, onun çocukluk günlerinin bir kısmını geçirdiği Helvan’da,

 Babası Abdulaziz bin Mervanın ölümün ardında valilik koltuğuna olmuştu, 705. Senesine kadar Medine'de eğitim almıştı ,   Gençliğinin çoğunu Medine'de geçiren Ömer, şehrin dindarları ve Hadis ravileriyle bağlarını geliştirdi.   Ömer'in babasının ölümünün ardından Abdülmelik bin Mervan, Ömer'i Şam'a çağırdı ve kızı Fatıma'yı onunla evlendirdi

 

Büyük alimlerle çevrili olarak, ilk resmi Hadis koleksiyonunu derlemesi ve herkese eğitimi teşvik etmesiyle tanınır . Ayrıca Çin ve Tibet'e elçiler göndererek yöneticilerini İslam'ı kabul etmeye davet etti . Aynı zamanda gayrimüslim vatandaşlara da hoşgörülü davrandı. Nazir Ahmed'e göre, İslam inancının kök salması ve İran ve Mısır nüfusunun büyük kesimleri tarafından kabul edilmesi Ömer ibn Abdülaziz dönemindeydi

Ömer, iyi bir askeri lider olmasına rağmen , Konstantinopolis , yani İstanbul, Orta Asya ve Septimania (günümüzün güney Fransa’nın Güneyinde Tarihi bir bölge) gibi yerlerde Müslüman ordusunun geri çekilmesini emrettiği için askeri açıdan bazen pasifist olarak kabul edilir . Bununla birlikte, onun yönetimi altında Emeviler, İspanya'daki Hıristiyan krallıklarından birçok bölgeyi fethetti.

Tabi bunlar Ömer bin Abdüllezizin bazı reformlarıdır, en büyük reformların başında halkın gerek Müslüman olsun gerekse de olmasın eşit vatandaş ve tebaanın aidiyet duygularını geliştiren olmasıydı.

Evevilerin kendisinden küstürdükleri ulamanın  tekrar bir araya toplayan biriydi ayrıştırıcı değil birleştirici bir tutum içerisinde olması Ömer bin Abdülaziz’in iyi bir yönetici vasfını herkes takdir ediyordu.

Mescitlerde Hz Ali ve ehline telinide durdurdu, onun yerine Kuran ayetlerini okudu, halifeliği kısa sürdü ve ölümünün üzerinde şüphelerhala aralanamadı.

Şeyh Salih Veliyullah ed-Dehlevi şöyle demiştir: her yüz yılda bir mücedit gelir, şayetbu doğru ise, birinci yüzyılda Ömer bin Abdülaziz ikinci yüz yılda imam şafi üçüncü yüz yılda imam Eşari ve dördüncü yüz yıldaEbu Abdullah en-Nişaburiydi der.

 
Toplam blog
: 57
: 83
Kayıt tarihi
: 10.09.20
 
 

Bilimsel olarak yaklaşan, Tarihte ve günümüzde yaşananları kanaatine ve vicdanına uyarak yorumlayan..