Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

20 Temmuz '17

 
Kategori
Yapı / İnşaat
 

Sıcak daldırma galvaniz sektöründe sal ağırlığının üretim faaliyetine/marka değerine etkisini değerl

Sıcak daldırma galvaniz sektöründe sal ağırlığının üretim faaliyetine/marka değerine etkisini değerl
 

Küreselleşmenin yoğun etkisini hisseden günümüz firmaları sert rekabet ortamında hayatta kalabilmek amacı ile iş yapış şekil ve ilgili süreçlerini tekrar gözden geçirme ihtiyacını hissetmişlerdir.

İş süreçlerinin bütünsel olarak iyileştirilmesi ve sert rekabetçi piyasa koşullarının oluşmaya başladığı günümüzde sıcak daldırma galvaniz sektörü firmaları da bu sürecin bir parçası olarak kendilerini konumlandırmalıdırlar.

Metal malzemelerin kabulü sonrası yapılan planlama sürecinde; askılama işlemi ile başlayan üretim öyküsünde maliyetlerin oluşumu açısından sal ağırlığı önemli bir etkendir. Bu etkeni kontrol altında tutmak ve sürekli olarak iyileştirmek işletmelerin rekabette avantaj sağlaması sonucunu doğuracaktır.

Firmalar müşterilerden gelen teklif alma taleplerini yanıtlarken gelecek olan malzemenin kalınlığı, ebatları v.b. bilgileri alıp bu malzemeyi hangi çinko sarfiyatı ve işçilik maliyeti ile üretebileceklerini hesaplarlar. Bu hesaplama sonucunda müşteri aldığı teklifleri karşılaştırarak hangi firma ile çalışacağına karar verir.

Günümüzde en önemli rekabetin fiyatta yaşandığını göz önünde bulundurmalıyız. Bu çerçevede ana maliyet unsuru olan çinko maliyetlerinin irdelenmesi konusunu önem seviyesinde yukarıda tutarak aynı düşünceyle bu çalışmada sal ağırlığı konusunun önemine dikkat çekmek istiyorum.

Üretim yapılacak bir tesis için yıllık üretim hedefi konularak, ortalama günlük dalış sayısı ve buna bağlı olarak hedeflenen sal ağırlığı değeri belirlenmelidir. İşletme üretim performansının planlanması anlamına gelecek olan bu değer bütçe çalışmasının önemli unsurlarından birisi olarak kabul edilmektedir.

İşçilik maliyetleri ve üretim sabit maliyetlerinin sal ağırlığının olumlu veya olumsuz yöndeki değişimine bağlı artış veya azalış göstermesi; üretim maliyetini, termin süresini ve kapasiteyi aynı paralelde etkilemektedir. İşletmelerin tasarımına ve planlamaya bağlı olarak sal ağırlığında %10’luk değişim yaratmaları bütün bu maliyet unsurlarında yaklaşık olarak %1,5-2 arasında değişime neden olur.

Günümüz piyasa koşullarında her işletmenin bu gibi detay konuları değerlendirip piyasadaki yerlerini güçlendirmeleri önemli bir gerekliliktir. Bu gerekliliği bütün maliyet unsurlarında ve diğer kurumsal politikalarda yerine getirmeyen işletmeler için yakın bir gelecekte kötü sürprizlerin ortaya çıkabileceğini öngörebiliriz.”

Genellikle fason üretim modeli olarak çalışan sıcak daldırma galvaniz işletmeleri sal ağırlıklarında maksimum verimliliği sağlama hedefini gözetmek zorundadırlar. Ekonomik koşulların hızla değiştiğini göz önüne aldığımızda işletmeler bu zorunluluk gereğince başarılı olduklarında rakiplerine karşı önemli avantajlar elde ederler.

Elde edilecek avantajlar aşağıdaki gibi ana başlıklarda sıralanabilir:

1-      Maliyetlerin düşmesi

2-      Kapasite artışı

3-      İşgücü kullanımında etkinlik sağlanması

4-      Termin sürelerinin kısalması-müşteri memnuniyeti

Günümüz ekonomisinde maliyetleri en düşük seviyede tutmanın önemi herkesin kabul ettiği bir gerekliliktir. Diğer önemli bir konu da müşteri memnuniyetinin sağlanması ve bu durumun sürdürülebilir olması konusudur. Bu amaçlara hizmet eden verimlilik artışı öngören çalışmalar işletmelere değer katmaktadır. Burada bahsi geçen “değer” para ile ifade edilmesinin yanında bütünsel yaklaşımla hedeflenen “marka değeridir”.

Sıcak daldırma galvaniz sektörü özellikle ülkemiz ölçeğinde bütün unsurlarıyla kendi içinde iyileştirmeleri sağlayarak uzun vadede ülke ekonomisi için beklenen faydayı sağlayacak bir yapılandırmaya gitmelidir. Her işletme bu sürecin olumlu paydaşı olma gayretiyle sektörde kendisine yer edinecektir. Bu yer edinme gayreti aynı zamanda işletmenin uzun süreli varlığının teminatı olarak görülmektedir.

 
Toplam blog
: 4
: 273
Kayıt tarihi
: 09.12.16
 
 

1992 yılında Trabzon ilinde 6 aylık muhasebe stajı ile başladığım kariyerimde 2000 yılına kadar m..